Sidebar

Moksleiviai iš socialiai pažeidžiamų šeimų į universitetus stoja 3 kartus rečiau

Artėjant valstybinių brandos egzaminų laikotarpiui, itin aktualiu klausimu tampa būsimų studijų pasirinkimas, o jį kartais nulemia ne tik mokslo pasiekimai ar egzaminų įvertinimai. 2020 m. pabaigoje Vyriausybės strateginės analizės centro atliktas aukštojo mokslo prieinamumo tyrimas parodė, kad 2015–2020 m. mokslus aukštosiose mokyklose tęsiančių moksleivių dalis mažėjo visose socialinėse grupėse, tačiau daugiausia – net trečdaliu – tarp vidutinio ir žemo socialinio-ekonominio statuso moksleivių. Viena to priežasčių yra patiriami finansiniai sunkumai, lėmę nedžiuginančią statistiką – į universitetus mažų pajamų šeimų moksleiviai įstojo beveik 3 kartus rečiau.

2021 06 02 VU is aukstai380x250Didžiausias iššūkis – finansiniai sunkumai

Su finansiniais sunkumais susijusias problemas Lietuvoje sprendžia ir valstybė, ir pačios aukštojo mokslo institucijos, siekdamos užtikrinti mokslo prieinamumą visiems norintiems studijuoti. Vis dėlto ne visos priemonės veiksmingos – dėl skirtingų moksleivių galimybių ir pasiekimų didesnis valstybės finansuojamų vietų skaičius nelėmė ryškių pokyčių. VU Verslo mokyklos strateginių verslo partnerysčių vadovė Aneta Šlekytė-Kaminienė sako, kad tokiam rezultatui įtakos gali turėti ir kiti iššūkiai, su kuriais susiduria abiturientai.

„Mano profesinė patirtis rodo, kad vaikai, kilę iš socialiai remtinų šeimų, susiduria ne tik su finansiniais iššūkiais, kurie susiję su pragyvenimo išlaidomis – būsto ir tikslingai pragyvenimui reikalingų lėšų trūkumu, bet ir su iškylančiais klausimais, kaip integruosis studijų bendruomenėje, kaip pavyks užmegzti tvirtus ryšius, kurie padėtų naujame socialiniame lauke integruotis ir gerai jaustis. Be abejo, valstybės ar aukštųjų mokyklų skiriama pagalba ar parama yra svarbi. Konkretus pavyzdys – Vilniaus savivaldybės pagalba ieškant būsto ar prisidedant prie išlaidų už jį dengimo“, – sako A. Šlekytė-Kaminienė.

Tačiau moksleiviai iš finansinius sunkumus patiriančių šeimų studijas aukštosiose mokyklose iškeičia į profesinį išsilavinimą dar nesusidūrę su galimomis pragyvenimo ar kitomis išlaidomis. Aukštojo mokslo prieinamumo tyrimas atskleidė, kad tarp žemesnio socialinio-ekonominio statuso moksleivių aukštojo universitetinio mokslo patrauklumas vertinamas prasčiau nei koleginio ir ypač profesinio mokymo. Ir nors studijos universitete gali būti patrauklios dėl su jomis siejamų pozityvių traukos veiksnių – akademinių galimybių, didelių pajamų po studijų, rinktis studijas kolegijoje ir profesinį mokymą skatina mažiau atvirai ambicingi profesiniai motyvai ir šių išsilavinimo alternatyvų prieinamumas, studijų trukmė.

„Be to, dėl mažesnių pasiekimų žemesnio socialinio-ekonominio statuso moksleiviai gali rečiau pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, o profesinė patirtis liudija, kad jaunuoliai, kilę iš socialiai remtinų šeimų, retai svarsto paskolų studijoms alternatyvą. Tokiais atvejais didelę reikšmę turi papildomos stipendijos“, – sako VU Verslo mokyklos atstovė.

Finansinė pagalba svarbi tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu

Nors aukštojo mokslo prieinamumas gali būti ribotas finansinius sunkumus patiriančių šeimų moksleiviams, tyrimas rodo, kad studijų kaina, negavus valstybės finansavimo, visų socialinių grupių šeimoms sukeltų finansinių sunkumų, ypač šiandien, kai papildomas kliūtis lemia ir koronaviruso pandemija. Pasak VU Teisės fakulteto studijų prodekano doc. Haroldo Šinkūno, tai jau tampa dideliu iššūkiu visai Lietuvos aukštojo mokslo sistemai.

„Viena vertus, dėl COVID-19 pandemijos dalis Lietuvos abiturientų, kurie greičiausiai būtų rinkęsi studijas užsienyje, lieka Lietuvoje. Kita vertus, Didžiosios Britanijos pasitraukimas iš Europos Sąjungos apribojo mūsų moksleivių galimybes studijuoti šalyje, kurioje studijos aukštosiose mokyklose tarp mūsų abiturientų buvo gana populiarios. Nepaisant šių iššūkių, gabūs ir motyvuoti jaunuoliai lieka Lietuvoje ir studijoms renkasi VU ar kitas Lietuvoje veikiančias aukštąsias mokyklas, todėl turime užtikrinti gerą tų studijų prieinamumą“, – sako doc. H. Šinkūnas.

Pasak VU Teisės fakulteto studijų prodekano, svarbus aspektas, motyvuojantis abiturientus rinktis studijoms Lietuvos universitetus ir kolegijas – ne tik derama studijų kokybė, bet ir adekvatus valstybės skiriamų lėšų dydis studijų vietoms aukštosiose mokyklose finansuoti, nesumažėjęs nepaisant sudėtingo pandeminio laikotarpio.

„Studijų prieinamumo, o kartu ir socialinės atskirties mažinimo aspektu yra svarbūs ir kiti finansiniai instrumentai. Pavyzdžiui, čia galima paminėti Valstybinio socialinio fondo skiriamas socialines stipendijas, kurias gali gauti, mano duomenimis, ne mažiau kaip šeši šimtai socialiai remtinų asmenų. Maždaug penkiasdešimt stipendijų numatoma skirti užsienio lietuviams, taip paskatinant juos ne tik pasirinkti studijas Lietuvoje, bet ir sugrįžti į ją. Turint omeny su pedagogų rengimu susijusius iššūkius ir vis dar Lietuvos poreikiams aiškiai nepakankamą pedagogikos studijų populiarumą, gera žinia yra tai, kad šias studijas pasirinkusiems asmenims skiriama 300 eurų per mėnesį parama, o vien tik Vilniaus universitete tokią paramą gauna daugiau kaip 250 studentų“, – pasakoja doc. H. Šinkūnas.

Stipendija, skatinanti spręsti finansines aukštojo mokslo prieinamumo problemas

Siekiant mažinti socialinę atskirtį ir didinti aukštojo mokslo prieinamumą Lietuvoje, VU įsteigė specialią 450-mečio stipendiją, skirtą studentams iš socialiai pažeidžiamų šeimų. Pirmuosius studijų metus – nuo rugsėjo iki birželio mėnesio – 200 eurų stipendija bus mokama net 100 gabiausių, tačiau finansų stokojančių studentų.

„Kiekvienas gabus moksleivis turi turėti galimybę siekti aukštojo mokslo nepaisant jo turtinės padėties, todėl VU kelia sau uždavinį mažinti socialinę atskirtį, kuri ypač skaudi Lietuvos regionuose. Tikime, kad šios stipendijos taps investicija į valstybės ateitį, nes suteiks galimybę mokytis tiems, kuriems finansinė padėtis gali tapti realia kliūtimi kelyje žinių link“, – sako VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas.

Į šią stipendiją praėjusiais metais pretendavo abiturientai iš įvairių Lietuvos miestų, miestelių ir rajonų, o stipendininkų priėmimo balo vidurkis buvo 8,07. Šios stipendijos galimybe pasinaudojo ir studentas su aukštesniu nei 10 priėmimo balu, kai papildomi balai skiriami už kitus pasiekimus moksle, stipendiją gavo ir abiturientas, turintis 9,96 priėmimo balą, jo pajamos įvertintos 0 eurų per mėnesį. Vidutinės 450-mečio stipendijas gavusių asmenų pajamos siekė 175 eurus per mėnesį vienam šeimos nariui, o apie 20 proc. stipendininkų šeimos neturėjo jokių su darbo santykiais susijusių pajamų.

Į VU 450-mečio stipendiją pretenduoti gali stojantieji, kurie pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų prašyme pirmu numeriu renkasi studijas VU, kurių šeimos mėnesinių pajamų vidurkis per paskutinius 3 mėnesius vienam asmeniui buvo ne daugiau nei 350 eurų, kurie nėra anksčiau įgiję bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio ir nėra gavę VU gimtadienio stipendijos. Paraiškos stipendijai gauti priimamos iki rugpjūčio 5 d.

Be 450-mečio stipendijos, stojantieji į VU gali pretenduoti į socialinę stipendiją, kuria besinaudojantiems kas mėnesį skiriama 260 eurų, gauti tikslines išmokas studijų prieinamumui didinti, kai studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, skiriama 160 eurų kas mėnesį visus studijų metus. Studentai gali pasinaudoti ir sumokėtos studijų kainos kompensavimo galimybe, kai geriausiai valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantys studentai kartą per metus gali susigrąžinti už studijas sumokėtą studijų kainą. Kasmet studijų kaina grąžinama daugiau nei 200 pirmosios ir antrosiosI pakopos VU studentų.

2021-06-02

Prasideda bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas

2021 06 02 Atverk pasauli klausimais900x358

Birželio 1 d. prasideda bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas pagrindinis etapas! Prašymai studijuoti iki rugpjūčio 5 d. teikiami internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Nepamiršk, kad pildant prašymą, sudaromas ne daugiau nei 9 pageidavimų sąrašas, į jį įtraukiant atskiras studijų programas ir pasirinktą finansavimo pobūdį – valstybės finansuojamas vietas (VF), valstybės nefinansuojamas vietas su stipendija (VNF/ST), bei valstybės nefinansuojamas studijų vietas (VNF).

Studijuok ten, kur dėstytojo galėsi klausti visko

Jeigu šiandien lankaisi Matematikos ir informatikos fakulteto (MIF) puslapyje, spėjame, kad Tave domina studijos vienoje iš šių sričių! Pamėginsime padėti apsispręsti! VU Matematikos ir informatikos fakultete vykdomos net 9 bakalauro studijų programos:

BIOINFORMATIKA | Bioinformatika analizuoja ir interpretuoja didžiulius genų ir baltymų informacijos kiekius, sukauptus kompiuterių duomenų bazėse visame pasaulyje. Tai nauja, sparčiai besivystanti mokslo sritis, atsiradusi sąveikaujant informatikos, molekulinės biologijos ir biochemijos mokslams.

DUOMENŲ MOKSLAS |Duomenų analizės sritis, jungianti modernius ir klasikinius statistinius metodus su pažangiomis informacinėmis technologijomis. Šiuo metu duomenų analitikai yra labai paklausūs tiek Lietuvos, tiek užsienio darbo rinkose.

EKONOMETRIJA | Ekonometrija jungia ekonomikos teoriją ir statistikos metodus, ieško ryšių tarp ekonominių objektų ir procesų. Informacinių technologijų amžiuje egzistuoja gausybė įvairių duomenų, tad gebėjimas konstruoti matematinius-statistinius modelius šiems duomenims analizuoti yra viena paklausiausių savybių šiandieninėje darbo rinkoje.

FINANSŲ IR DRAUDIMO MATEMATIKA | Jei svajojate apie įdomų darbą finansų įstaigose, norite kurti ir vertinti naujus finansinius instrumentus, padėti suvaldyti įvairias rizikas – rinkitės finansų ir draudimo matematikos specialybės studijas. Čia susipažinsite su matematiniais metodais, skirtais atsitiktinumui ir rizikoms modeliuoti, išmoksite vertinti įvairius finansinių ir draudimo sutarčių portfelius, draudimo nuo potencialių žalų principus, o svarbiausia – logiškai ir kritiškai mąstyti, taikyti matematikos ir informacinių technologijų žinias ir įgūdžius.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | Ši studijų programa yra kuriama ir nuolat atnaujinama glaudžiai bendradarbiaujant su verslo atstovais. Jos tikslas – parengti paklausiausius IT specialistus. Studijų procese naudojami įvairūs studijų metodai: atvejo analizė, diskusijos, vaidmenų žaidimai, įvairios grupinės ir projektinės veiklos, kurių metu sprendžiamos realios IT problemos.

INFORMACINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJA | Šios programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius nustatyti informacinių sistemų kūrimo ir atnaujinimo tikslus, projektuoti ir kurti šiuolaikines informacines sistemas, taikyti įgytas sprendimų analizės, inovatyvių technologijų panaudojimo, integracijos, tyrimų vykdymo ir duomenų analitikos kompetencijas.

INFORMATIKA | Ši studijų programa yra universali, besiremianti klasikine informatikos mokslo ir studijų samprata. Abstrakčių dalykų – matematikos ir statistikos, logikos, algoritmų – ir konkretesnių sričių – programavimo kalbų, kompiuterinių sistemų ir architektūrų, informacijos valdymo – studijos leidžia pasiruošti iššūkiams, su kuriais susiduria sudėtingų programinių produktų kūrėjai. Įgytas universalus išsilavinimas atveria plačias karjeros galimybes darbinantis aukštųjų informacinių technologijų sektoriuje.

MATEMATIKA IR MATEMATIKOS TAIKYMAI | Sparčiai plėtojantis šiuolaikinėms technologijoms, matematikos programa suteikia kertinių žinių, padedančių šias technologijas įvaldyti bei kurti. Studijų metu išlavinti tikslaus ir inovatyvaus mąstymo įgūdžiai, dėsningumų ir struktūrų išmanymas leis pritaikyti savo žinias nuolat kintančioje darbo rinkoje. Be to, šią studijų programą galima pritaikyti savo poreikiams – net 1/4 studijų apimties galima pasirinkti pačiam!

PROGRAMŲ SISTEMOS | Programos tikslas – užtikrinti rinkos lūkesčius atliepiančių aukštos kokybės programų sistemų sukūrimą. Jungdama klasikines inžinerijos žinias ir pažangiausius srities metodus ši studijų programa rengia puikiai visą sistemos kūrimo procesą išmanančius vadovus bei lyderius.

Moksleivi, netikėk mitais – klausk studento!

Kaip atrodo tavo svajonių studijos studento akimis? Koks gyvenimas vyksta universiteto viduje? Kokios galimybės tavęs laukia universitete? Sužinok visus atsakymus į šiuos ir kitus klausimus – Klausk studento!

2021-06-02

Dekanas kviečia skiepytis MIF bendruomenės narius

2021 05 31 Dekanas kviecia skiepytis380x250

 

Kviečiu #skiepytis – tam, kad studentai galėtų pamatyti kurso draugus ir dėstytojus ne per kompiuterio ekraną, dėstytojai – paskaitas ir seminarus vesti auditorijose, o pirmakursiai – turėtų galimybę gyvai susipažinti su fakultetu, kuratoriais ir pamatyti visas universiteto erdves. Šiandien Lietuvoje prasideda 16+ amžiaus grupių vakcinacija nuo COVID-19 ligos. Registruokitės adresu https://vakcina.myhybridlab.com, tik #bakst ir grįžtam!

Kultūros ministerijos renginių cikle „Tarp eilučių“ – doc. dr. Linas Bukauskas

2021 05 28 Linas Bukauskas850x422

Gegužės 25 d. MIF doc. dr. Linas Bukauskas dalyvavo Kultūros ministerijos inicijuotame renginyje-diskusijoje kultūros įstaigoms „Tarp eilučių“. Informatikos instituto Kibernetino saugumo laboratorijos vadovas renginyje papasakojo apie aktualius kibernetinio saugumo pagrindus, interneto svetainių saugumo, kibernetinių atakų ir duomenų apsaugos aspektus. Pokalbį moderavo kultūros žurnalistė, LRT Klasikos programos laidų vedėja Austėja Kuskienė.

Renginio įrašą galite pamatyti Kultūros ministerijos „Facebook“ paskyroje.

2021-05-28

Priėmimas į doktorantūros studijas 2021 m.

2021 05 27 Doktoranturos studijos380x250Jau prasidėjo priėmimas į doktorantūros studijas! Prašymai priimami iki birželio 24 d. 24:00 val.

VU Matematikos ir informatikos fakultete yra vykdomos doktorantūros studijos dviejose gamtos ir technologijos mokslų srityse. Stojantysis gali pasirinkti siūlomas temas šiose kryptyse:

Į doktorantūros studijas priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją (žr. „Priėmimo į doktorantūros studijas Vilniaus universitete 2021 m. taisykles“).

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu dokumentų registravimo sistemoje.

Vilniaus universiteto bendroji priėmimo tvarka

Doktorantūros studijų pradžia – spalio mėn. 1 d.

Su priimtaisiais į doktorantūrą sudaromos sutartys su Universitetu. Pakviestųjų studijuoti sutartys pasirašomos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje liepos 7-9 d.

Išsamesnė informacija teikiama:

  • Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje, Universiteto g. 3, centriniai rūmai, 108 ir 109 kab., tel. (8 5) 2687 095, (8 5) 2687 094, (8 5) 2687 093, el. paštas
  • VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direkcijoje, Akademijos g. 4, 207 kab., tel. (8 620) 27716, (8 5) 2109 300

2021-05-27

Prasideda priėmimas į magistrantūros studijas

Gegužės 20 d. Vilniaus universitete (VU) prasideda priėmimas į magistrantūros studijas. Jis tęsis iki birželio 30 d. 10 val. Šiuo laikotarpiu prašymus studijuoti galima teikti ir koreguoti VU ISAS.

2021 05 20 MA kampanija380x300Stojant į kai kurias studijų programas yra vykdomi stojamieji egzaminai arba motyvacijos vertinimas. Stojamųjų egzaminų ar motyvacijos vertinimų tvarkaraštį galite rasti čia.

Stojantieji į studijų programas, kuriose yra numatytas stojamasis egzaminas arba motyvacijos vertinimas, likus ne mažiau nei 4 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo, VU ISAS turi pateikti prašymą studijuoti ir užsiregistruoti į stojamąjį egzaminą ar motyvacijos vertinimą.

VU Matematikos ir informatikos fakultete vykdomos šios magistro studijų programos:

2021 m. priėmimo į kiekvieną VU magistrantūros studijų programą reikalavimai ir konkursinio balo sandara aprašyti konkursinio balo sandaros lentelėje. Joje galima patikrinti:

1. Koks išsilavinimas reikalingas stojant į konkrečias studijų programas - baigta bakalauro ar koleginių studijų programa, kryptis, studijų metu išklausyti dalykai ir tai, ar reikalingos papildomosios studijos.

2. Iš ko sudarytas konkursinis balas ir kokius papildomus balus galima gauti. Svarbu atsižvelgti į tai, kad, jeigu bakalauro studijos baigtos kitame universitete, jų metu išklausyti dalykai į konkursinį balą gali būtų įskaityti ir tada, kai skiriasi jų pavadinimas nuo įrašyto konkursinio balo lentelėje. Kokie dalykai gali būti įskaitomi, nurodoma Dalykų įskaitymo sąraše.

Visą stojančiajam į magistrantūros studijas reikalingą informaciją galima rasti VU tinklalapyje

2021-05-20

 

MIF magistrantų diskusija. Kam man tas magistras?

2021 05 12 Kam magistras

Galvoji rinktis magistrantūros studijas, bet abejoji, ar to reikia? Ko galėsi išmokti magistro studijų metu?👀 Kokias tobulėjimo galimybes magistrantūra atveria?

Visus atsakymus į šiuos ir kitus klausimus galėsi išgirsti gegužės 20 d. 17 val. Matematikos ir informatikos fakulteto magistrantūros studentų diskusijoje „Kam man tas magistras?“

Diskusija vyks MS Teams platformoje. Prisijungimo nuoroda https://bit.ly/2R914Gs

Kviečiame dalyvauti baigiamųjų darbų gynimuose

2021 05 12 PopieriaiInformacija studentams apie baigiamųjų darbų pateikimą

Baigiamieji darbai turės būti pateikiami tik elektroniniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje (emokymai.vu.lt) ir VU IS studento aplinkoje (is.vu.lt). Atspausdinta forma baigiamieji darbai neteikiami. 

Baigiamojo darbo vadovo sprendimas leisti arba neleisti ginti baigiamąjį darbą bus patvirtinamas VU IS.

Recenzentas recenziją studentui pateiks universitetiniu el. paštu arba galės pamatyti MIF Drive kataloge likus 24 val. iki gynimo.

Detalesnė informacija apie baigiamųjų darbų pateikimą bus išsiųsta el. paštu kiekvienam baigiamojo kurso studentui.

Baigiamųjų darbų gynimai – kviečiame dalyvauti

Gynimai vyks MS Teams aplinkoje sukurtuose kanaluose. Studentai ir kiti užsiregistravę dalyviai el. paštu gaus nuorodą į gynimo kanalą. Prisijungti reikės gynimo dieną nurodytu laiku.

Baigiamųjų darbų gynimai yra vieši, todėl kviečiame prisijungti visus norinčius paklausyti studentų darbų gynimų. Nepamirškite iki birželio 1 d. užpildyti registracijos formos

Gynimų tvarkaraštis

Bakalauras

Gynimo laikas

Darbo pateikimo į VMA terminas

Bioinformatika

Birželio 4 d. nuo 8.30 val.

iki gegužės 28 d. 10.00 val.

Ekonometrija

Birželio 8-9 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 28 d. 15.00 val. 

Finansų ir draudimo matematika

Birželio 10-11 d. nuo 9.00 val.

iki birželio 1 d. 15.00 val. 

Informacinės technologijos

Birželio 10 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 24 d. 12.00 val. 

Informacinių sistemų inžinerija

Birželio 10-11 d. nuo 14.00 val.

Iki birželio 1 d. 23:59 val.

Informatika

Birželio 9 d. nuo 14.00 val.

iki gegužės 25 d. 10.00 val. 

Matematika ir matematikos taikymai

Birželio 3-4 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 24 d. 15.00 val. 

Programų sistemos

Birželio 7-9 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 28 d. 09.00 val.

Magistras

Gynimo laikas

Darbo pateikimo į VMA terminas

Informatika

Birželio 11 d. nuo 10.00 val.

iki birželio 4 d. 10.00 val. 

Matematika

Birželio 4 d. nuo 13.00 val.

iki gegužės 24 d. 15.00 val. 

Programų sistemos

Birželio 3-4 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 27 d. 10.00 val. 

Sėkmės gynimuose ir puikių darbų!

2021-05-13

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos