Sidebar

Studijų kalendorius, svarbiausios studijų datos:

Bendra informacija

Duomenų mokslo magistro studijų programa:

Rašto darbai

 • Darbo vadovų siūlomos temos talpinamos VU IS (arba VMA).
 • Pasirinkimas vykdomas per VU IS (arba VMA).
 • Studentai taip pat gali siūlyti savo temas.
 • Jei tema yra suderinta su konkrečiu vadovu, būtina informuoti apie tai studijų administratorę.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.

Rekomendacijos baigiamiesiems darbams. 

Latex šablonas

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VUSIS iki:

Gynimas

 Magistro baigiamasis darbas  Sausio 8 d. 15 val.  Sausio 18-19 d. nuo 9 val. 102 auditorijoje

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Studijų programos komitetas

2022 01 10 Ruta Levuliene

Doc. dr. Rūta Levulienė – komiteto pirmininkė;

 • vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
 • dr. Andrius Buteikis;
 • prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
 • prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • prof. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • asist. dr. Tomas Plankis;
 • prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • doc. dr. Viktor Skorniakov;
 • prof. dr. Deimantė Vasiliauskaitė (Vilniaus universiteto Verslo mokykla);
 • Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, AB „Telia Lietuva“);
 • Dominykas Venclovas, studentų atstovas;
 • Živilė Talutytė, studentų atstovė;
 • Paulina Leščinskaitė, studentų atstovė.

2024-03-26 nutarta:

 • Papildyti baigiamojo darbo aprašą formuluote dėl papildomų balų skyrimo: „Ginant magistro baigiamąjį darbą vertinamas ir magistro mokslinių tyrimų publikavimas. Papildomas balas skiriamas jeigu magistrinio darbo tyrimų pagrindu parengtas straipsnis įteiktas recenzuojamam moksliniam žurnalui arba pusė papildomo balo skiriama jeigu magistrinio darbo tyrimų rezultatai pristatyti mokslinėje konferencijoje. Papildomi balai nesumuojami“.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-28.

2024-02-28 nutarta:

 • Patvirtinti naujus magistrantūros studijų programos „Duomenų mokslas“ ištęstinių studijų planus. Pakeitimai įsigalioja įstojusiems nuo 2024 metų 1 ir 2 studijų plano studentams ir įstojusiems nuo 2023 metų 3 ir 4 studijų plano studentams.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-23.

2024-02-07 nutarta:

 • Sumažinti privalomo dalyko „Parametrinė ir neparametrinė statistika“ kreditų skaičių nuo 10 iki 5 kred.: bendras valandų skaičius 125 akad. val. (kontaktinio darbo 42 akad. val. ir savarankiško darbo 83 akad. val.). Pakeitimai įsigalioja nuo 2024-2025 m. m. rudens semestro.
 • Įtraukti į programą privalomą dalyką „Natūralios kalbos ir šnekos apdorojimas“ (Natural Language and Speech Processing): bendras valandų skaičius 125 akad. val. (kontaktinio darbo 42 akad. val. ir savarankiško darbo 83 akad. val.). Pakeitimai įsigalioja nuo 2024-2025 m. m. rudens semestro.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-18

2023-06-08 svarstyta:

 • Pritarti SPK narių pastaboms dėl dalyko „Parametrinė ir neparametrinė statistika“ aprašo keitimo.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-83

2023-02-26 svarstyta:

 • Padidinti magistrantūros studijų programos „Duomenų mokslas“ studijų dalyko „Parametrinė ir neparametrinė statistika“ kontaktinių valandų skaičių nuo 70 iki 74 valandų, paliekant tą patį bendrą valandų skaičių.
 • Patvirtinti nekreditinio įvadinio modulio magistrantūros studijų programos „Duomenų mokslas“ studentams trukmę ir struktūrą.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-20.

2022-03-25 svarstyta:

 • Atnaujinti programų baigiamųjų darbų rengimo metodinius nurodymus, įtraukiant į juos sakinius: „Baigiamajame darbe įvardijama naudota programinė įranga. Prieduose turi būti pateiktas programinis kodas, kad būtų galima įvertinti atlikto darbo sudėtingumą.“

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-18.

2022-01-13 svarstyta:

 • Magistrantūros studijų programos „Duomenų mokslas“ pasirenkamojo dalyko „Finansų ekonometrija“ pavadinimo keitimas į „Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija“ (dalyko dėstytojas prof. habil. dr. Remigijus Leipus).

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-2.

2021-12-21 svarstyta:

 • Priėmimo reikalavimų keitimas stojantiesiems į magistrantūros studijų programą „Duomenų mokslas“. Nuspręsta pakoreguoti esamus stojimo į magistrantūros studijų programą reikalavimus formuluojant juos taip (sukonkretinant, kokių dalykų žinios yra reikalingos): „Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines studijas, ir turintys bazines matematinės analizės, matricų algebros, tikimybių teorijos, statistikos bei informatikos (R, Python ar pan.) žinias, kurios gali būti tikrinamos motyvacinio pokalbio metu. Dalyvavimas motyvaciniame pokalbyje privalomas.“

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-1.

2021-09-28 svarstyta:

 • Patvirtinti atnaujintus metodinius baigiamųjų darbų rengimo nurodymus magistrantūros studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ studentams anglų kalba.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-110.

2021-09-07 svarstyta:

 • Keisti magistrantūros studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ pavadinimą į „Duomenų mokslas“ naikinant Ekonometrijos šaką, ekonometrinius dalykus paverčiant pasirenkamaisiais.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-89.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu studijos@mif.vu.lt

Bendra informacija

Rašto darbai

Rašto darbas

Pateikti į VUSIS iki:

Gynimas 

 Magistro baigiamasis darbas  Sausio 6 d. 15 val.  Sausio 16 d. nuo 9 val. 301 aud.

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Studijų programos komitetas

Martynas Manstavicius

1) doc. dr. Martynas Manstavičus – komiteto pirmininkas;
2) prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
3) asist. dr. Rokas Gylys;
4) prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
5) vyresn. m. darb. dr. Viktor Medvedev;
6) asist. dr. Aldona Skučaitė;
7) prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys;
8) Gabija Girdžiūtė (socialinių partnerių atstovas, „ERGO Life Insurance SE“);
9) du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

 

2022-11-11 svarstyta:

 • Magistrantūros studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ antrojo semestro pasirenkamąjį dalyką -„Taikomoji aktuarinė matematika“ paversti privalomuoju nuo 2022-2023 m. m. pavasario semestro ir panaikinti antrojo semestro privalomąjį dalyką „Gyvybės draudimas. Pensijų fondai.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-66.

2022-04-22 svarstyta:

 • Siūlyti naują pasirenkamąjį dalyką „Taikomoji aktuarinė matematika“ magistrantūros studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ studentams 2 semestre (dėstytojas Rokas Gylys).

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-20.

2021-09-01 svarstyta:

 • Finansų ir draudimo matematikos magistrantūros studijų programos pirmo kurso studentams siūlyti rinktis doc. dr. Jurgitos Markevičiūtės dalyką „Duomenų gavyba“.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-87.

2021-05-21 svarstyta:

 • Atnaujinti magistrantūros studijų programos privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų sąrašą.
  I. Pirmame (rudens) semestre vietoje buvusio „Negyvybės draudimas“ studentams siūlyti „Financial technology models“ („Finansinių technologijų modeliai“), dėst. Rokas Gylys. Dalį buvusio dalyko temų perkelti į dalyką „Rizikos atstatymo modeliai“.
  II. Pirmame (rudens) semestre buvusį dalyką „Laiko eilutės” padaryti pasirenkamuoju.
  III. Patikslinti antrojo (pavasario) semestro dalykų pavadinimus:
   1. „Gyvybės draudimas. Pensijų sistemos“ vietoje buvusio „Gyvybės draudimas. Sveikatos draudimas“,
   2. „Rizikos matai“ vietoje buvusio „Rizikos valdymas“,
   3. „Rizikos atstatymo modeliai“ vietoje buvusio „Rizikos teorija“.
  IV. Leisti studentams rinktis kitų magistrantūros programų dalykus, jei tam pritars dalykų dėstytojai ir dalykai bus tą semestrą dėstomi:
   1. Magistrantūros studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ pasirenkamieji „Bajeso statistika“, „Giliojo mokymosi metodai“, „Duomenų vizualizavimas“, „Masyvių duomenų ekonometrija“.
   2. Magistrantūros studijų programos „Matematika“ pasirenkamasis dalykas „Modernių finansų matematika“.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-41.

2020-10-02 svarstyta:

 • Kontaktinių (auditorinių) valandų bakalaurų studijų programoje „Finansų ir draudimo matematika“ ir magistrantūros studijų programoje „Finansų ir draudimo matematika“ ribojimas, remiantis Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019 09 27 Nr. (1.5) 11 0000-TPN-37 nutarimu.

Bakalauro ir magistro studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ jungtinio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2019/2020-1.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu studijos@mif.vu.lt

Bendra informacija

BENDRIEJI DOKUMENTAI 

Rašto darbai

Skelbiamas 2023-2024 m. magistro mokslo tiriamųjų darbų temų sąrašas.

MBD temos ir registracijos tvarka

Skelbiamas 2022-2023 m.m. magistro mokslo tiriamųjų darbų temų sąrašas. Pirmiausiai kreipkitės į temą pasiūliusį dėstytoją ir derinkite su juo, ar jis sutinka būti Jūsų magistro baigiamojo darbo vadovu. Dėstytojų el. paštą rasite VU telefonų knygoje.

Suderinę su būsimo darbo vadovu, apie temos pasirinkimą turite pranešti studijų administratorei el. paštu karina.kasperoviciute@mif.vu.lt, pridedant baigiamojo darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (CC). Laiško pavadinimas turi būti - MTD temos registracija.

Laiške nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Savo studijų programą, kursą.

SVARBU:

 • Baigiamojo darbo vadovui e. paštu atsiuntus sutikimą studijų administratorei, temos bus registruojamos VU IS, apie tai būsite informuoti el. paštu.
 • Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas gali būti paskirtas atsitiktine tvarka, bet tik tiems, kas kreipsis į studijų koordinatorę iki einamojo semestro vidurio.
 • Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.

Rašto darbas

Pateikti į VMA* iki:

Gynimas

MTD II*  ----------  --------


*Rašto darbą iki rugsėjo 14 d. 14 val. išsiųsti vienu el. laišku vadovui, recenzentui ir studijų administratorei (karina.kasperoviciute@mif.vu.lt).

VMA - virtuali mokymosi aplinka

MIF Drive - vardinis studento katalogas, į kurį nuoroda atsiunčiama asmeniškai VU el. paštu, likus kelioms dienoms iki rašto darbo pateikimo termino.

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*
   

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Studijų programos komitetas

Linas Laibinis

Prof. dr. Linas Laibinis komiteto pirmininkas;

 • Asist. dr. Adomas Birštunas;
 • Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
 • Prof. dr. Olga Kurasova;
 • Doc. dr. Karolis Petrauskas;
 • Doc. dr. Vilius Stakėnas;
 • Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 • Giedrius Daugiala (socialinių partnerių atstovas, UAB „Asseco Lietuva“);
 • Matas Bruson, studentų atstovas;
 • Ugnė Baublytė, studentų atstovė.

2023-02-13 svarstyta:

 • Atnaujintų magistro baigiamojo darbo ruošimo nuostatų (metodinių nurodymų) ir darbo struktūros aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (1.9 E) 110000-KT-14.

2022-08-31 svarstyta:

 • Naujo pasirenkamojo dalyko “Elektroninio parašo infrastruktūra ir elektroniniai dokumentai” įtraukimas į Informatikos programą (magistro studijų 3-ias semestras, dėstytojas dr. A. Birštunas).

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-59.

2020-12-07 svarstyta:

 • Privalomo dalyko „Programų sistemų inžinerija“ pakeitimas į papildomą pasirenkamą dalyką „Programų kūrimo proceso vertinimas ir gerinimas“, patvirtinant jo aprašą.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-86.

2020-09-09 svarstyta:

 • Pasirinktinio dalyko „Intelektualios sistemos" (magistro studijų 3-as semestras) atnaujinto aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-72.

2020-05-22 svarstyta:

 • Naujų kandidatūrų partnerystės profesoriams/docentams 2020-2021, 2021-2022 mokslo metams siūlymas bei esamų pratęsimas.
 • Naujo pasirenkamo dalyko „Išskirstytos sistemos” (Informatikos magistro studijų 3-iame semestre) ir jo aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-29.

2019-10-22 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-47.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę

Bendra informacija

Rašto darbai

Skelbiamas 2023-2024 m.m. mokslo tiriamųjų darbų projektų temų sąrašas. Pasirinkti temą bei ją užregistruoti turite iki sesijos pabaigos.

Temų registracijos tvarka:
1. pasirinkite dominančią mokslo tiriamojo darbo projekto (toliau MTDP) temą;
2. kreipkitės į MTDP temą pasiūliusį dėstytoją (el. paštu, susitikite gyvai) ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų MTDP vadovu;
3. praneškite studijų administratorei el. paštu karina.kasperoviciute@mif.vu.lt pasirinktą ir vadovo patvirtintą MTDP temą. Laiško pavadinimas turi vadintis MTDP registracija, laiške nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Savo studijų programą ir kursą.

4. pridėkite MTDP vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (angl. CC).

MTDP vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VUSIS, apie sėkmingą registraciją būsite informuoti el. paštu asmeniškai.

SVARBU:

 • Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas gali būti paskirtas atsitiktine tvarka, bet tik tiems, kas kreipsis į studijų koordinatorę iki einamojo semestro vidurio.
 • Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.
 • Dėstytojų el. paštą tikrinkite VU telefonų knygoje
Rašto darbų reikalavimai:
Rašto darbų šablonai ir metodinė medžiaga magistrams: 

VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Rašto darbai – tai kursinių darbų projektiniai, kursiniai darbai, praktikos ataskaitos, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Kita informacija:

 • Katedros siūlomos temos talpinamos VUSIS.
 • Studentai taip pat gali siūlyti savas temas.
 • Renkantis temą, pirmiausia būtina suderinti šį sprendimą su galimu vadovu.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.
 • Kiekviename iš (dviejų) atspausdintų ir įrištų darbų egzempliorių privalo būti laikmena (CD arba DVD diskas, arba USB laikmena, arba SD kortelė) su įrašyta galutine elektronine darbo versija. Elektroninės versijos turinys:
  • SKAITYK.txt – tekstinė byla, kurioje nurodytas darbo autorius ir trumpas darbo elektroninės versijos turinys;
  • doc/ – katalogas su darbo tekstu PDF formatu, vienu iš originalių formatų (pavyzdžiui, TEX, ODT arba DOCX) ir visų darbe naudojamų iliustracijų grafinėmis bylomis (konversijai į PDF formatą galima naudoti pvz. LibreOffice arba nemokamą atviro kodo PDFCreator);
  • bin/ – katalogas su veikiančiu prototipu, sukompiliuotu numatomai platformai (jei tai taikoma darbui) ir minimalia instrukcija prototipui paleisti. Jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti nuotolinių resursų aprašą, prisijungimo galimybes. Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.
  • src/ – katalogas su išeities kodais (jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti reikiamus script'us/išeities kodus jų diegimui) ir galimybe recenzentui sukompiliuoti ir/arba įvertinti darbą, struktūrą ir jo apimtis. Privalo būti pateiktos detalios instrukcijos kaip darbas turėtų būti kompiliuojamas (pavyzdžiui, Matematikos ir informatikos fakulteto potinklio įrankiais arba kitais darbo recenzentui prieinamais įrankiais). Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.

Rašto darbas

Pateikti į VMA* iki:

Gynimas 

Magistro baigiamasis darbas bus paskelbta VMA 2024 m. sausio 17 d. nuo 09:00 val. 421 aud., Didlaukio g. 47

 *VMA - virtuali mokymosi aplinka

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Studijų programos komitetas

Severinas Zube

Doc. dr. Severinas Zubė komiteto pirmininkas;

 • Doc. dr. Linas Bukauskas;
 • Asist. dr. Alminas Čivilis;
 • Prof. emeritas habil. dr. Feliksas Ivanauskas;
 • Prof. dr. Tadas Meškauskas;
 • Doc. dr. Valdas Rapševičius;
 • Rimgaudas Kalvaitis, socialinis partneris, AB „Ignitis gamyba“;
 • Linas Lobinas, studentų atstovas.

 

2023-04-19 svarstyta:

 • Pasirenkamųjų dalykų sąrašo keitimas 1-ame ir 2-ame semestruose.
 • Dalyko „Mokslo tiriamasis darbas“ (angl. Scientific Research Project) koordinuojančio dėstytojo keitimas.

Kompiuterinio modeliavimo magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-32

2022-07-07 svarstyta:

 • Dalyko “Giliojo mokymosi metodai” aprašo atnaujinimas ir dėstytojo keitimas.
 • Tvarkaraščio keitimas pavasario semestrui.

Kompiuterinio modeliavimo magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-53

2022-02-23 svarstyta:

 • Dėl pasirenkamojo dalyko „Skaitmeninių nusikaltimų tyrimai“ įtraukimo.
 • Dėl dalyko „Saugios interneto technologijos“ keitimo į „Kibernetinio saugumo technologijos“ dalyką.

Kompiuterinio modeliavimo magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-13

2020-10-27 svarstyta:

 • Dėl dalyko „JAVA technologijos“ keitimo į „Gilaus mokymo metodai“ dalyką.
 • Dalyko „Duomenų analizė“ sando ir kuruojančių dėstytojų keitimo.

Kompiuterinio modeliavimo magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-80

2019-10-16 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Kompiuterinio modeliavimo magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-46.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę

Bendra informacija

Įvadas į tikimybių, statistikos ir programavimo magistrantūros studijas

Studijų dalykų konspektai:

Rašto darbai

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VU IS iki:

Gynimas

  Magistro baigiamasis darbas  Gegužės 24 d. 10 val.  Birželio 3 d. 9 val. 301 aud.

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Studijų programos komitetas

Gediminas Stepanauskas

Doc. dr. Jonas Jankauskas komiteto pirmininkas;

 • Doc. dr. Gintautas Bareikis;
 • Prof. dr. (HP) Ramūnas Garunkštis;
 • Doc. dr. Andrius Grigutis;
 • Doc. dr. Kristina Kaulakytė;
 • Vyresn. m. d. dr. Daniele Ettore Otera;
 • Prof. habil. Dr. Konstantinas Pileckas;
 • Prof. dr. (HP) Artūras Štikonas;
 • Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas, „Lietuvos bankas“);
 • Anastasija Volkova, studentų atstovė.

2021-11-05 svarstyta:

 • Naikinti magistrantūros studijų programos „Matematika“ dalyką „Lygiagretieji skaičiavimai“ ir siūlyti du naujus pasirenkamuosius dalykus iš kitų studijų programų („Diskretieji rinkų modeliai“ ir „Imčių tyrimai“) pasirenkamųjų dalykų bloką papildant 5 kreditais, t.y. sukuriant galimybę rinktis trečią pasirenkamąjį dalyką ir iš kitų studijų programų.

Bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programos „Matematika“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-101.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu studijos@mif.vu.lt

Bendra informacija

Rašto darbai

 • Darbo vadovų siūlomos temos talpinamos VU IS (arba VMA).
 • Pasirinkimas vykdomas per VU IS (arba VMA).
 • Studentai taip pat gali siūlyti savo temas.
 • Jei tema yra suderinta su konkrečiu vadovu, būtina informuoti apie tai studijų administratorę.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.

Rekomendacijos baigiamiesiems darbams. 

Latex šablonas

Rašto darbas

Pateikti į VMA ir VUSIS iki:

Gynimas

 Magistro baigiamasis darbas  Sausio 8 d. 15 val.  Sausio 18-19 d. nuo 9 val. 102 auditorijoje

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Studijų programos komitetas

2022 01 10 Ruta Levuliene

Doc. dr. Rūta Levulienė komiteto pirmininkė;

 • vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
 • dr. Andrius Buteikis;
 • prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
 • prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • prof. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • asist. dr. Tomas Plankis;
 • prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • doc. dr. Viktor Skorniakov;
 • prof. dr. Deimantė Vasiliauskaitė (Vilniaus universiteto Verslo mokykla);
 • Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, AB „Telia Lietuva“);
 • Dominykas Venclovas, studentų atstovas;
 • Živilė Talutytė, studentų atstovė;
 • Paulina Leščinskaitė, studentų atstovė.

2023-06-08 svarstyta:

 • Pritarti SPK narių pastaboms dėl dalyko „Parametrinė ir neparametrinė statistika“ aprašo keitimo.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-83

2022-04-22 svarstyta:

 • Pakeisti privalomąjį dalyką „Parametrinė ir neparametrinė ekonometrija“ į dalyką „Parametrinė ir neparametrinė statistika“ magistrantūros studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ ištęstinės studijų formos Ekonometrijos šakos studentams trečiame semestre.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-19.

2022-03-25 svarstyta:

 • Atnaujinti programų baigiamųjų darbų rengimo metodinius nurodymus, įtraukiant į juos sakinius: „Baigiamajame darbe įvardijama naudota programinė įranga. Prieduose turi būti pateiktas programinis kodas, kad būtų galima įvertinti atlikto darbo sudėtingumą.“

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-18.

2022-01-13 svarstyta:

 • Magistrantūros studijų programos „Duomenų mokslas“ pasirenkamojo dalyko „Finansų ekonometrija“ pavadinimo keitimas į „Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija“ (dalyko dėstytojas prof. habil. dr. Remigijus Leipus).

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-2.

2021-12-21 svarstyta:

 • Priėmimo reikalavimų keitimas stojantiesiems į magistrantūros studijų programą „Duomenų mokslas“. Nuspręsta pakoreguoti esamus stojimo į magistrantūros studijų programą reikalavimus formuluojant juos taip (sukonkretinant, kokių dalykų žinios yra reikalingos): „Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines studijas, ir turintys bazines matematinės analizės, matricų algebros, tikimybių teorijos, statistikos bei informatikos (R, Python ar pan.) žinias, kurios gali būti tikrinamos motyvacinio pokalbio metu. Dalyvavimas motyvaciniame pokalbyje privalomas.“

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-1.

2021-09-28 svarstyta:

 • Patvirtinti atnaujintus metodinius baigiamųjų darbų rengimo nurodymus magistrantūros studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ studentams anglų kalba.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-110.

2021-09-07 svarstyta:

 • Keisti magistrantūros studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ pavadinimą į „Duomenų mokslas“ naikinant Ekonometrijos šaką, ekonometrinius dalykus paverčiant pasirenkamaisiais.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-89.

2020-10-26 svarstyta:

 • Magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“ pasirenkamojo dalyko „Šiuolaikinė matematinė ekonomika“ siūlymas ir Duomenų mokslo šakoje.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-82.

2020-01-14 svarstyta:

 • Atlikti šiuos pakeitimus magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“: pirmame semestre: a) naikinami „Erdvinių duomenų bazių“ ir „Daugiamatės duomenų struktūros“ pasirenkamieji kursai (Duomenų mokslo šaka); b) Iš antro semestro perkeliamas pasirenkamasis dalykas (Duomenų mokslo ir Ekonometrijos šaka) - „Lošimų teorija“; c) naikinamas pasirenkamasis dalykas „Imitaciniai modeliai ekonometrijoje“ (Ekonometrijos šaka); d) Atsiranda naujas pasirenkamasis dalykas (Duomenų mokslo šaka) „Vaizdo signalų apdorojimas“ (Digital Image Processing). Antrame semestre: a) naikinamas pasirenkamas dalykas „Lošimų teorija“ (nes perkeliamas į pirmą semestrą); b) atsiranda naujas pasirenkamas dalykas abejoms šakoms „Imčių tyrimai“ (Sample Survey's); c) atsiranda naujas dalykas „Giliojo mokymosi metodai“ (Deep Learning) (abejoms šakoms).

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-10.

2019-10-09 svarstyta:

 • Remiantis VU Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019-09-27 protokolu Nr. (1.5)110000-TPN-37, sumažinti kontaktinių (auditorinių) valandų skaičių bakalaurų studijų programose „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 5.

2019-09-02 svarstyta:

 • Įtraukti DMSTI vyresniąją mokslo darbuotoją Jolitą Bernatavičienę į Jungtinį bakalauro studijų programų Ekonometrija, Duomenų mokslas ir magistrantūros Modeliavimo ir duomenų analizės komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 4.

2019-05-08 svarstyta:

 • Įtraukti doc. Rūtą Levulienę į Jungtinį bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 3.

2019-03-19 svarstyta:

 • Pakoreguoti magistrantūros studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ Funkcinių duomenų analizės kursą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 2.

2019-01-18 svarstyta:

 • Atsisakyti pasirenkamųjų dalykų „Ekonometrinė rinkų struktūrų analizė“ ir „Makroekonomikos teorija“ (šaka: Ekonometrija) magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 1.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu studijos@mif.vu.lt

Bendra informacija

Rašto darbai – Magistro baigiamojo darbo nuostatos ir Magistro baigiamojo darbo struktūra

Reikalavimai praktikos ataskaitai ir VU MIF praktikos nuostatai.

Rašto darbai

MBD temos ir registracijos tvarka

Skelbiamas 2023-2024 m.m. magistro baigiamųjų darbų temų sąrašas Programų sistemų studentams. Pasirinkę temą, turite kreiptis į temą pasiūliusį dėstytoją ir suderinti su juo, ar jis sutinka būti Jūsų magistro baigiamojo darbo vadovu. Dėstytojų el. paštą, jei lentelėje nenurodytas, tikrinkite VU telefonų knygoje.

Suderinę su būsimo darbo vadovu, apie temos pasirinkimą turite pranešti studijų administratorei el. paštu julija.kurilova@mif.vu.lt, pridedant baigiamojo darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (CC).
Baigiamojo darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VU IS, apie tai būsite informuoti el. paštu. Laiške nurodykite:

Dėstytojo vardą, pavardę.
Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
Savo studijų programą, kursą ir grupę.

SVARBU:

Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.

BENDRI DOMUMENTAI

MAGISTRANTAMS

Rašto darbas

Pateikti į VMA iki:

Gynimas

MTD* III d. (paguodos sesija) ------ 2024-05-06 16:00, Didlaukio g. 47

Magistro baigiamasis darbas (katedrinis gynimas)**

------

2024-05-16 16:00, Didlaukio g. 47

Magistro baigiamasis darbas*** ------ 2024-06-03 09:00, Didlaukio g. 47
Magistro darbo rengimas – literatūros apžvalga ------ 2024-06-27 16:00, Didlaukio g. 47

 

*Su vadovu suderintą darbą ir išsiųsti el. p. vadovui, recenzentui ir administratorei vienu laišku iki 2024-04-30 16:00.

**Su vadovu suderintą darbą išsiųsti el. p. vadovui, recenzentui ir administratorei vienu laišku iki 2024-05-09 16:00.

***Su vadovu suderintą darbą išsiųsti el. p. vadovui, recenzentui, administratorei vienu laišku ir įkelti į ETD (per VUSIS) iki 2024-05-27 16:00.

Studijų programos komitetas

2020 09 08 Karolis Petrauskas

Doc. dr. Karolis Petrauskas – pirmininkas;

 • Prof. dr. (HP) Romas Baronas;
 • Doc. dr. Kristina Lapin;
 • Doc. dr. Rūta Levulienė;
 • Mokslo darbuot. dr. Audronė Lupeikienė;
 • Dr. Vytautas Ašeris (socialinių partnerių atstovas, „Vinted“);
 • Gabija Burokaitė, studentų atstovė.

2019-10-07 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Programų sistemų magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-42.

2019-04-15 svarstyta:

 • 2018 metų stojimo programos pakeitimai ir dalykų aprašų tvirtinimas.
 • 2019 metų stojimo programos pakeitimai ir modulių aprašų tvirtinimas. 

Programų sistemų magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-18.

2018-12-11 svarstyta:

 • Pakeista Programų sistemų magistrantūros programa (nuolatinė studijų forma).
 • Programų sistemos magistrantūros ištęstinės studijų formos įvedimas. 

Programų sistemų magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-39.

 

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos