Sidebar

Ekspertų sąrašas

Jei Jums reikia eksperto patarimo ar komentaro moksliniam straipsniui, reportažui, naujienai, rasite šiame tiksliųjų m­okslų specialistų, kurie žurnalist­ams mielai suteiks informacijos apie savo mokslinių interesų sritį, sąraše. Plačiau apie ekspertavimą galite sužinoti VU tinklalapyje.

 • Doc. dr. Ernestas Filatovas
  Moksliniai interesai: blokų grandinių technologijos, daugiakriterinis optimizavimas, globalusis optimizavimas, dirbtinis intelektas, daiktų internetas, našieji skaičiavimai, vaizdų apdorojimas.
  Tel. (8 5) 210 3299, el. paštas:

 • Doc. dr. Vytautas Čyras
  Moksliniai interesai: dirbtinis intelektas, informatika teisėje, programų sistemų suderinamumas su teise.
  Tel. (8 5) 219 5037, el. paštas


 • Dr. Adomas Birštunas
  Moksliniai interesai: elektroniniai dokumentai ir elektroniniai parašai.
  Tel. (8 5) 219 3064, el. paštas


 • Prof. habil. dr. Vilijandas Bagdonavičius
  Moksliniai interesai: patikimumo teorija, matematinė statistika, išgyvenamumo analizė ir jos taikymai.
  Tel. +370 685 74019, el. paštas

 • Doc. dr. Linas Petkevičius
  Moksliniai interesai: giliojo ir mašininio mokymo modeliai, palydovinių vaizdų analizė, kvantiniai skaičiavimai.
  Tel. (8 5) 219 5038, el. paštas


 • Afil. moksl. habil. dr. Kazys Kazlauskas
  Moksliniai interesai: taikomoji kriptografija, skaitmeninis signalų apdorojimas, spektro įvertinimo metodai.
  Tel. (8 5) 210 9319, el. paštas

 • Afil. moksl. habil. dr. Stasys Jukna
  Moksliniai interesai: P versus NP problema, sudėtingumo įverčiai algoritminėms paradigmoms, ekstremalioji kombinatorika.
  El. paštas

 • Afil. moksl. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius
  Moksliniai interesai: dedukcinės sistemos neklasikinėms logikoms, įrodymo teorija ir įrodymo paieška neklasikinėms logikoms.
  El. paštas

 • Habil. dr. Leonidas Sakalauskas
  Moksliniai interesai: operacijų tyrimas, statistinis modeliavimas, tinklų modeliavimas ir analizė, stochastinis optimizavimas.
  Tel. (8 5) 210 9323, el. paštas

 • Prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas                                                            
  Moksliniai interesai: diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai, matematinis modeliavimas.
  Tel. (8 5) 210 9734, el. paštas

 • Habil. dr. Antanas Žilinskas 
  Moksliniai interesai: optimizavimo metodai ir algoritmai, optimalus projektavimas.
  Tel. (8 5) 210 9332, el. paštas

 • Prof. dr. (HP) Valentina Dagienė
  Moksliniai interesai: informatikos didaktika, edukacinių procesų inžinerija.
  Tel. +370 698 05448, el. paštas

 • Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
  Moksliniai interesai: duomenų tyryba, dirbtinis intelektas, daugiamačių duomenų vizualizavimas ir jų taikymai medicinoje, technikoje ir socialiniuose tyrimuose.
  Tel. (8 5) 210 9302, el. paštas

 • Prof. dr. (HP) Dalė Dzemydienė
  Moksliniai interesai: intelektualių sistemų projektavimas ir kūrimas.
  Tel. +370 685 63352, el. paštas

 • Prof. dr. (HP) Saulius Gudas
  Moksliniai interesai: informacinių sistemų inžinerijos teorija, žiniomis grindžiama informacinių sistemų inžinerija,  kompiuterizuoti programų sistemų inžinerijos metodai.
  Tel. (8 5) 210 9330, el. paštas

 • Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas
  Moksliniai interesai: apšvietimo šaltinių spalvinės atgavos modeliai, lygiagretūs skaičiavimai.
  Tel. (8 5) 2195001, el. paštas

 • Dr. Gražina Korvel
  Moksliniai interesai: šnekos signalų analizė, modelių parametrų įvertinimas, signalų matematinių modelių kūrimas.
  Tel. (8 5) 210 9315, el. paštas

 • Habil. dr. Kęstutis Kubilius
  Moksliniai interesai: stochastinės diferencialinės lygtys, matematinės statistikos metodai procesų teorijoje.
  Tel. (8 5) 210 9731, el. paštas

 • Prof. dr. Olga Kurasova
  Moksliniai interesai: dirbtinis intelektas, dirbtiniai neuroniniai tinklai, mašininis mokymasis, duomenų tyryba, vaizdų analizė, daugiakriterinis optimizavimas.
  Tel. (8 5) 210 9322, el. paštas

 • Habil. dr. Antanas Laurinčikas
  Moksliniai interesai: analizinė ir tikimybinė skaičių teorija.
  Tel. (8 5) 2193079, el. paštas

 • Dr. Audronė Lupeikienė
  Moksliniai interesai: informacinių sistemų inžinerija, kompiuterinių paslaugų sistemų inžinerija, kibersocialinių sistemų inžinerija.
  Tel. (8 5) 210 9341, el. paštas

 • Dr. Algirdas Lančinskas
  Moksliniai interesai: optimizavimo algoritmų taikymas, našieji skaičiavimai.
  Tel. (8 5) 210 9309, el. paštas

               
 • Dr. Virginijus Marcinkevičius
  Moksliniai interesai: autonominė robotų navigacija, dirbtinis intelektas.
  Tel. (8 5) 210 9311, el. paštas

 • Dr. Saulius Maskeliūnas
  Moksliniai interesai: darbų srautų automatizavimas, ontologijų inžinerija, semantinis saitynas, saityno paslaugos, mokslometrija, kompiuterijos terminja.
  Tel. (8 5) 210 9342, el. paštas

 • Dr. Viktor Medvedev
  Moksliniai interesai: debesų kompiuterija, didžiųjų duomenų analizė, duomenų vizualizavimas.
  Tel. (8 5) 210 9310, el. paštas

 • Dr. Daniele Ettore Otera
  Moksliniai interesai: geometrija, topologija, algebra.
  Tel. (8 5) 210 9331, el. paštas

 • Prof. dr. Remigijus Paulavičius
  Moksliniai interesai: blokų grandinių technologijos, deterministiniai globaliojo optimizavimo metodai, optimizavimo programinė įranga, optimizavimo modeliavimo kalbos, lygiagretieji skaičiavimai.
  Tel. (8 5) 219 3299, el. paštas

 • Dr. Darius Plikynas
  Moksliniai interesai: skaitinis intelektas, daugiaagentės sistemos, socialinių sistemų modeliavimas.
  Tel. (8 5) 210 9333, el. paštas

 • Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas
  Moksliniai interesai: aukšto dažnio duomenų analizė, ir jos taikymai; funkcinių duomenų analizė ir jos taikymai.
  Tel. +370 613 04794, el. paštas

 • Prof. dr. (HP) Marijus Radavičius
  Moksliniai interesai: retų įvykių statistinė analizė, neparametriniai ir adaptatyvūs statistiniai metodai, duomenų mokslas, Bayeso statistika, statistikos taikymai genetikoje ir lingvistikoje, imčių metodai, klasterinė analizė.
  Tel. (8 5) 210 9347, el. paštas

 • Afil. prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis
  Moksliniai interesai: tikimybių teorija ir matematinė statistika, taikomoji ekonometrika, makroekonomika.
  Tel. (8 5) 210 9336, el. paštas

 • Doc. dr. Gintautas Tamulevičius
  Moksliniai interesai: šnekos signalų analizė ir atpažinimas.
  Tel. (8 5) 210 9337, el. paštas

 • Doc. dr. Povilas Treigys
  Moksliniai interesai: vaizdų analizės algoritmų kūrimas, objektų atpažinimas, segmentavimas, judesio aptikimas, giliojo mokymosi metodų kūrimas ir taikymas vaizdų analizės uždaviniams spręsti.
  Tel. (8 5) 210 9311, el. paštas

 • Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis
  Moksliniai interesai: atsitiktiniai grafai, tinklų modeliai ir funkcijos, tinklų algoritmai ir statistinė analizė, tikimybių teorija, matematinė statistika.
  Tel. (8 5) 219 5032, el. paštas

 • Prof. dr. Aistis Raudys
  Moksliniai interesai: dirbtinis intelektas, kalbos atpažinimas, kalbos generavimas, daiktų internetas, robotika, vertybinių popierių prekyba, finansinės laiko eilutės.
  Tel. +370 67657342, el. paštas

 • Doc. dr. Linas Bukauskas
  Moksliniai interesai: kibernetinis saugumas, saugumo technologijų ir procesų tyrimai.
  Tel. +370 5 2019 5001, el.paštas

 • Dr. (HP) Julius Žilinskas
  Moksliniai interesai: optimizavimo diegimas, lygiagrečiųjų skaičiavimų technologijos, algoritmų lygiagretinimas.
  Tel. (8 5) 210 9304, el. paštas

 • Prof. dr. Saulius Gražulis
  Moksliniai interesai:kristalografija, gamtos mokslo duomenų atvaizdavimas ir apdorojimas, mokslinės duomenų bazės.
  Tel. (8 5) 2195000, el. paštas

 • Doc. dr. Kristina Lapin
  Moksliniai interesai: naudotojų potyrių inžinerija, panaudojamumo ir saugumo balansavimas.
  Tel. (8 5) 2195037, el. paštas

 • Doc. dr. Pijus Kasparaitis
  Moksliniai interesai: balso sintezė iš teksto, natūralios kalbos apdorojimas.
  Tel. (8 5) 219 5023, el. paštas

 • Doc. dr. Rimvydas Krasauskas
  Moksliniai interesai: geometrija, geometrinis modeliavimas, kompiuterinė grafika.
  Tel. (8 5) 2195000, el. paštas

 • Prof. dr. Tadas Meškauskas
  Moksliniai interesai: kompiuterinis modeliavimas gyvybės ir gamtos moksluose.
  Tel. (8 5) 2195000, el. paštas

 • Doc. dr. Severinas Zubė
  Moksliniai interesai: geometrija, jos taikymai, geometrinis modeliavimas.
  Tel. (8 5) 2195000,  el. paštas

 • Prof. dr. Linas Laibinis
  Moksliniai interesai: programų sistemų modeliavimas ir verifikavimas, formalūs metodai, automatizuoti teoremų įrodymo ir modelių patikrinimo metodai, gedimams atsparios ar adaptyvios programų sistemos ir jų verifikavimas.
  Tel. (8 5) 2195014, el. paštas

 • Doc. dr. Agnė Brilingaitė
  Moksliniai interesai: kibernetinio saugumo treniravimo aplinkos bei informatikos edukacinės platformos.
  Tel. (8 5) 219 5021, el. paštas

 • Dr. Misiukas Misiūnas Andrius Vytautas
  Moksliniai interesai: naujų stebimų duomenų automatinis kategorijos atpažinimas.
  El. paštas

 • Dr. Romas Alonderis
  Moksliniai interesai: klasikinės ir neklasikinių logikų įrodymo teorija, įrodymo paieškos automatizavimas, logikos taikymas informatikoje.
  Tel. (8 5) 210 9317, el. paštas:

  • Prof. dr. Igoris Belovas
   Moksliniai interesai: kombinatorinių skaičių ribinės teoremos, dzeta funkcijų skaičiavimo algoritmai.
   Tel. (8 5) 210 9339, el. paštas:

  • Dr. Jolita Bernatavičienė
   Moksliniai interesai: duomenų tyryba: neuroniniai tinklai, vaizdų analizė, daugiamačių duomenų vizualizavimas, klasifikavimo algoritmai, grupavimo algoritmai, sprendimų priėmimo sistemos medicinoje.
   Tel. (8 5) 210 9315, el. paštas: 

  • Dr. Andrius Čiginas
   Moksliniai interesai: imčių tyrimai, baigtinių populiacijų statistika, vertinimas mažose populiacijos srityse.
   Tel. (8 5) 210 9347, el. paštas:

  • Doc. dr. Gintautas Grigas
   Moksliniai interesai: kompiuterinių programų lokalizavimas ir internacionalizavimas, kompiuterijos terminija.
   Tel. (8 5) 210 9344, el. paštas:


  • Doc. dr. Tatjana Jevsikova
   Moksliniai interesai: programinės įrangos lokalizavimas ir kultūros elementai programinėje įrangoje, elektroninis mokymasis, virtualiosios mokymosi aplinkos, skaitmeniniai mokymosi ištekliai ir standartai, atvirosios programos, kompiuterijos terminija.
   Tel. (8 5) 210 9344, el. paštas:


  • Dr. Gerda Ana Melnik-Leroy
   Moksliniai interesai: kalbos suvokimas, kognityviniai nuokrypiai, fonetinis mokymas, antrosios kalbos įgijimas.
   Tel. (8 5) 210 9730, el. paštas:

  • Dr. Jolanta Miliauskaitė
   Moksliniai interesai: programų sistemų ir informacinių sistemų inžinerija, procesų modeliavimas, blankiųjų aibių teorijos taikymai.
   Tel. (8 5) 210 9310, el. paštas:

  • Gediminas Navickas
   Moksliniai interesai: automatinis lietuvių šnekos atpažinimas, kalbos signalų apdorojimas, šnekos atpažinimo metodai ir algoritmai, šnekos sintezės metodai ir algoritmai, robotika, IT taikymas įvairiose veiklos srityse.
   Tel. (8 5) 210 9308, el. paštas:

  • Doc. dr. Saulius Norvidas
   Moksliniai interesai: harmoninė analizė, kompleksinio kintamojo funkcijų teorija, banacho algebros ir operatorių teorija.
   Tel. (8 5) 210 9735, el. paštas:

  • Doc. dr. Rimantas Pupeikis
   Moksliniai interesai: rekurentinis grįžtamojo ryšio dinaminių objektų identifikavimas, netiesinės sistemos, Vinerio sistemos, vėlavimo identifikavimas, dinaminių objektų valdymas.
   Tel. (8 5) 210 9319, el. paštas:

  • Dr. Linas Stripinis
   Moksliniai interesai: globalusis optimizavimas, optimizavimo metodai ir jų realizavimas, lygiagretieji skaičiavimai, skaitiniai skaičiavimų metodai, statistinė duomenų analizė.
   El. paštas:

  • Dr. Gabrielė Stupurienė
   Moksliniai interesai: informatikos mokymas, informatinio mąstymo įgūdžių ugdymas, konceptais grįstų informatikos užduočių tyrimas.
   Tel. (8 5) 210 9734, el. paštas:

  • Doc. dr. Marijus Vaičiulis
   Moksliniai interesai: Atsitiktiniai procesai su tolima priklausomybe, Taikomoji statistika, fraktaliniai procesai.
   Tel. (8 5) 210 9326, el. paštas:

   

  Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos