Sidebar

Disertacijos

Vilniau universiteto matematikos ir informatikos fakultete ruošiami dviejų krypčių doktorantai: informatikos ir matematikos. Jų apgintas disertacijas, suskirstytas pagal gynimo metus, rasite šiame skyriuje. Visas disertacijas, apgintas universitete, galima rasti Lietuvos mokslo tarybos puslapyje.

2016

Informatika

 • DALIUS KRUNGLEVIČIUS. STDP mokymo taikymas erdvinėms bei erdvinėms-laikinėms struktūroms atpažinti.
 • ŽILVINAS LEDAS. Kompiuterinis švytinčių bakterijų struktūros formavimosi tirpale modeliavimas.
 • VYTAUTAS VALAITIS. Roboto judesių gerinimas neuroniniais tinklais.

Matematika

 • LINA DINDIENĖ. Sunkiauodegių atsitiktinių dydžių sumų asimptotinė analizė.
 • AGNEŠKA KORVEL. Bankroto tikimybės diskretaus laiko rizikos modeliui su keliomis skirtingai pasiskirsčiusiomis žalomis.
 • ANTANAS LENKŠAS. Silpnosios Hestono modelio aproksimacijos diskrečiaisiais atsitiktiniais dydžiais.
 • JURIJ NOVICKIJ. Baigtinių skirtumų schemų hiperbolinei lygčiai su integralinėmis nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis stabilumo tyrimas. 
 • ROBERTAS PETUCHOVAS. Asimptotinė ciklinės keitinių struktūros analizė. 
 • AGNĖ REKLAITĖ. Hierarchinio dinaminio faktorinio modelio taikymas globalizacijos efektui vertinti.
 • RAIVYDAS ŠIMĖNAS. Apie dzeta funkcijų a reikšmes. 
 • JŪRATĖ ŠLIOGERĖ. Silpnai priklausomų dydžių sumų diskrečiosios aproksimacijos.