Sidebar

3 pristatymų ciklas apie VU MIF HPC infrastruktūrą

2021 11 23 HCP pristatymas

Vykdant 2018 m. liepos 20 d. iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 01.1.1.-CVPA-V-701-08-0004 veiklas, VU Matematikos ir informatikos fakultetas atnaujino našiųjų skaičiavimų įrangą. Daugiau informacijos apie fakulteto atnaujintą našiųjų skaičiavimų infrastruktūrą, galimybę užsakyti resursus ir kt. rasite fakulteto svetainėje Paslaugos->IT atviros prieigos centras

Atsižvelgiant į ankstesnės apklausos rezultatus visus kviečiu į 3 dalių pristatymą superkompiuterio naudojimo klausimais. Numatoma, kad kiekvienos dalies pristatymas truks nuo valandos iki pusantros. Visi pristatymai vyks MS Teams aplinkoje.

1 dalis, lapkričio 26 d., 14 val. „Įvadas į HPC"

Nuoroda į pristatymą čia.

Nuoroda į pristatymo įrašą čia.

- Trumpai apie HPC, kas tai yra, kam jo reikia;

- Kokie HPC būna, koks yra VU ir kokia MIF dalis;

- Kaip prisijungti MIF darbuotojams / studentams prie HPC;

- SSH rakto kūrimas ir naudojimas Windows aplinkoje;

- WinScp naudojimas Windows aplinkoje;

- Papildomų resursų užsakymai (Waldur).

2 dalis, gruodžio 10 d. 14 val. „Užduočių valdymas, naudotojų PĮ ir CPU skaičiavimai HPC infrastruktūroje"

Nuoroda į pristatymą čia.

Nuoroda į pristatymo įrašą čia.

- Slurm komandos darbams paleisti/stabdyti ar progresui peržiūrėti;

- Sbatch failas ir jo tipiniai parametrai CPU ir GPU particijoms;

- Darbai interaktyviu režimu ir darbai liekantys veikti po atsijungimo (Sbatch);

- Python/R/julia ar kitų kalbų paketų diegimas;

- Singularity konteineriai: atsisiuntimas ir/arba esamų modifikavimas;

- Darbas su MPI;

- Rezultatų išvedimas ir parsisiuntimas į naudotojo kompiuterį.

3 dalis, gruodžio 15 d. 16 val. „GPU skaičiavimai HPC infrastruktūroje"

Nuoroda į pristatymą čia.

Nuoroda į pristatymo įrašą čia.

- GPU skaičiavimai;

- CUDA programinio kodo spartinimui naudojant GPU;

- Programavimas Python Jupyter-notebooks su GPU;

- Simuliacinių skaičiavimų pavyzdys;

- Mašininio mokymo projektas (duomenys/modelis jų įkėlimas/atsisiuntimas);

- Mašininio mokymo pavyzdys naudojant vieną GPU;

- Mašininio mokymo pavyzdys naudojant kelis GPU.


MIF IT prodekanas

Povilas Treigys

VU MIF futbolo komanda iškovojo aukso medalius Rektoriaus taurės turnyre

2021 11 23 Futbolo komanda850x637

Lapkričio 11 d. vyko Rektoriaus taurės 2021-2022 m. m. futbolo turnyro finalas. MIF futbolo komanda finale žaidusi su EVAF iškovojo aukso medalius!

Šį futbolo mačą stebėjo ir VU Rektorius prof. Rimvydas Petrauskas.

MIF futbolo komandos idėja – suvienyti VU MIF alumnus, esamus studentus ir dėstytojus. Dabartinė komanda pradėjo formuotis 2014 m., kai į komandos gretas įstojo Nedas Suokas ir tapo komandos kapitonu-treneriu. Nuo tada susikūrė komandos branduolys, kurie yra ne tik komandos draugai, bet ir geriausi draugai už aikštės ribų. 2017 m. Nedas Suokas perleido kapitono raištį Ignui Kunickui. 2018 m. po septyniolikos metų pertraukos, Rektoriaus taurės futbolo auksas atiteko MIF futbolo komandai. Šį sezoną (2021 m.) Ignas Kunickas kapitonu paskyrė Teodorą Jočį, kuris vadovauja tik dabartinei MIF komandai, kuri žaidė Rektoriaus taurėje.

VU MIF futbolo komanda kviečia visus, kurie yra lankę arba šiuo metu aktyviai žaidžią futbolą, prisijungti prie jauno ir energingo kolektyvo!

Dėl patekimo į komandą galite susisiekti su Ignu Kunicku, tel. nr. +37061135306.

201-11-23

Akademiko Vytauto Statulevičiaus vardinės stipendijos konkursas

2021 11 22 Knygos900x399

VU MIF Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas skelbia akademiko Vytauto Statulevičiaus vardinės stipendijos konkursą.

Stipendijos tikslas – skatinti gabius Vilniaus universiteto studentus, studijuojančius matematikos bei informatikos mokslų studijų krypčių grupių programose, siekti geresnių studijų rezultatų, kaupti aktualias matematikos ir informatikos žinias, dalyvauti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto mokslinėje veikloje. Stipendija skiriama už pažangumą studijose, gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus, įsitraukimą į mokslinį darbą.

Stipendijos dydis – 500 EUR. Stipendija yra vienkartinė ir mokama studijų metų rudens semestre. Šiais studijų metais konkursui teikiamos dvi stipendijos.

Konkurse gali dalyvauti Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos mokslų studijų krypčių grupių programų pirmosios pakopos III–IV kurso ir antrosios pakopos studentai (toliau – Kandidatai).

Kandidatai iki 2021 m. lapkričio 30 d. el. pašto adresu  turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą dalyvauti konkurse (prašymo formos pavyzdys);
  • duomenis apie baigtų semestrų studijų programos dalykų įvertinimus (antrosios pakopos pirmo semestro studentai turi pateikti bakalauro diplomo priedėlio kopiją, kiti Kandidatai – pažymą apie baigtų semestrų studijų programos dalykų įvertinimus);
  • fakulteto, kuriame studijuojama, bent vieno dėstytojo rekomendaciją;
  • turimų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas;
  • kitus Kandidato manymu svarbius dokumentus, pvz.: mokslinį referatą, sukurtos taikomosios programos aprašymą, išradimą, patentą, informaciją apie dalyvavimą mokslo projektuose, mokslinėse konferencijose, stažuotėse ir kt.

Visi aukščiau išvardyti dokumentai turi būti pateikiami PDF formatu vienoje suarchyvuotoje byloje, ją siunčiant el. laišku, kurio temos laukelyje nurodyta „Akademiko Vytauto Statulevičiaus vardinės stipendijos konkursas“. Kilus klausimų, prašome kreiptis el. paštu 

Kandidatų pateiktas paraiškas per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo termino įvertins komisija pagal šiuos kriterijus:

  • darbo originalumą, darbo aktualumą, reikšmę, darbo kokybę;
  • pagal Kandidatų studijų vidurkį ir pasiekimus mokslinėje veikloje;
    ir priims sprendimą dėl stipendijos gavėjų.

Stipendijos steigėjas Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas, gyvuojantis jau septintą dešimtmetį, vykdo ir vysto informatikos, informatikos inžinerijos ir matematikos mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą bei doktorantūros studijas, kuriose šiuo metu studijuoja 38 doktorantai, taip pat kuruoja bakalauro studijų programą „Informacinių sistemų inžinerija“. Institutas 2004 m. įsteigė ir organizuoja informatikos ir informatinio mąstymo konkursą „Bebras“, kuris išaugo į tarptautinį 67-iose šalyse kasmet vykstantį konkursą. Institutas buvo ir ankstesnės, praėjusio šimtmečio pabaigoje gimusios iniciatyvos – tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ Lietuvoje – puoselėtojas. Institutas savo vardą įrašė informacinių technologijų metraštyje – anuomet vadinto Matematikos ir informatikos institutu interneto svetainė yra pirmoji svetainė su lietuvišku domenu „.lt“ – https://www.mii.lt/ – užregistruota 1993 m. vasario 26 d. Apsilankę šioje svetainėje sužinosite daugiau apie Institutą, kuriame nuo pat jo įsteigimo dirbo ir beveik tris dešimtmečius jam vadovavo vienas iš talentingiausių ir iškiliausių Lietuvos matematikų, sukūręs tikimybių teorijos ribinių teoremų Lietuvoje mokyklą, akademikas Vytautas Statulevičius.

Kviečiame VU matematikos ir informatikos mokslų studijų krypčių grupių programose studijuojančius  magistrantus bei  III ir IV kursų bakalaurus dalyvauti akademiko Vytauto Statulevičiaus vardinės stipendijos konkurse!

2021-11-22

Jungtinės Karalystės ambasados ir „Women4CyberLithuania“ renginyje pranešimą skaitė doc. dr. Agnė Brilingaitė

2021 11 18 Brilingaite pazymejimas600x450

Spalio 27 d. nuotoliniu būdu vyko Jungtinės Karalystės ambasados ir „Women4CyberLithuania“ renginys – Women in Cyber. Jame dalyvavo ekspertės iš viešojo sektoriaus, valstybės sektoriaus, verslo bei akademinės bendruomenės.

„Susitikimo tikslas – padiskutuoti, kaip palaikyti ir paskatinti moteris jungtis į kibernetinio saugumo bei technologines sritis. Dalyvės dalinosi įžvalgomis ir patirtimi, kaip tam tikros bendruomenės sugeba sėkmingai įtraukti į kibernetinio saugumo veiklas, atskleidžiant šios srities įvairiapusiškumą ir daugiadiscipliniškumą“, – pasakoja doc. dr. A. Brilingaitė.

VU Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkė doc. dr. A. Brilingaitė pristatė Informatikos instituto Kibernetinio saugumo laboratorijos vykdomus mokslinius projektus.

„Projekto tiksluose po skėtinėmis veiklomis yra moterų įtraukimas, kai personalizuojamas kompetencijų ugdymo kelias bei identifikuojami galimi iššūkiai specialistų ruošimo procese“, – sako doc. dr. A. Brilingaitė.

Women4Cyber yra europinis ne pelno siekiantis fondas, kuris skatina moteris įsitraukti į kibernetinio saugumo sritį, jas palaiko, vykdo įvairias iniciatyvas, viešina moterų pasiekimus ir populiarina kibernetinio saugumo sritį kaip patrauklią karjeros kryptį. Visame pasaulyje juntamas kibernetinio saugumo specialistų trūkumas, o moterys sudaro 10-25 % specialistų (procentas skiriasi skirtingose šalyse, o taip pat sektoriuose bei specializacijose). Prie Women4Cyber Lietuva prisijungė šių metų pavasarį. Tada buvo suorganizuotas virtualus atidarymo renginys, kuriame iniciatyvai palaikymą išreiškė Europos kibernetinio saugumo organizacijos generalinis sekretorius L. Rebuffi, Lietuvos krašto apsaugos vice-ministras M. Abukevičius, Lietuvos nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas dr. Rytis Rainys ir kt. Renginyje dalyvavo ir VU Matematikos ir informatikos fakulteto bendruomenė.

2021-11-18

Seminaras 9–12 kl. matematikos mokytojams „Naujos matematikos mokymo tendencijos“

2021 11 18 MIF seminaras mokytojams 900x471

Gruodžio 10 d. VU Matematikos ir informatikos fakultetas kviečia 9-12 klasių matematikos mokytojus dalyvauti seminare „Naujos matematikos mokymo tendencijos“.

Registracija vyksta iki gruodžio 6 d. https://forms.office.com/r/qeTqX1J6Kj

Dalyvavimas nemokamas.

Renginys vyks hibridiniu būdu VU Matematikos ir informatikos fakultete, Naugarduko g. 24, 102 aud.


8.30–9.00 Registracija

9.00–10.00 Alfredas Račkauskas „Apie statistinio raštingumo ugdymą mokykloje“

10.15-10.30 Kavos pertrauka

10.30–11.30 Rimas Norvaiša  ,,Samprotavimas ir įrodinėjimas mokyklinėje matematikoje"

11.30–12.30 Pietūs

12.30–13.30 Ieva Kilienė „Žodiniai uždaviniai: tikslai, mitai ir faktai“

13.30–15.00 Vytautas Miežys „Matematinis pasakojimas. Kodėl moksleiviai neklausia, kam reikalingas Haris Poteris?“

15.00–15.15 Kavos pertrauka

15.15–17.00 Diskusija


Dalyvavusiems mokytojams bus įteikti kompetencijų tobulinimo pažymėjimai.


Kontaktiniu būdu dalyvavusiems mokytojams bus įteikti konferencijos paketai ir lauks nemokama ekskursija. Dalyvaujant renginyje būtinas galimybių pasas.


Kviečiame aktyviai dalyvauti!

2021-11-18

VU SA MIF pirmininkė Paulina: Studentams linkiu ryžto ir drąsos kalbėti, kelti aktualias problemas

2021 11 17 Studentai380x250Lapkričio 17 d. minima Tarptautinė studentų diena. Šios dienos proga apie studentus bei studentų atstovybės veiklas kalbėjome su VU SA MIF pirmininke Paulina Bilinskaite.

Lapkričio 17 d. minima Tarptautinė Studentų diena. Ką tau reiškia ši diena?

Studentų diena man primena, kad nepriklausomai nuo mūsų amžiaus, tautybės, socialinės padėties galime siekti aukštojo mokslo ir įgyvendinti savo svajones.  Labai džiugu, kad galime matyti ir mūsų fakultetą tampantį vis labiau tarptautišku, priimančiu šiltai kiekvieną norintį pažinti dar neatrastus kelius.

Esi VU MIF SA pirmininkė. Kuo rūpinasi studentų atstovybės nariai?

Studentų atstovybės koordinatoriai ir nariai konsultuoja studentus tiek socialiniais, tiek akademiniais klausimais. Taip pat, mes ne tik organizuojame renginius ir socialines akcijas, bet ir atstovaujame studentų nuomonę VU SA ir VU MIF valdymo organuose.

Prie studentų atstovybės prisijungti galima bet kuriuo metu, kada tik nori. Tik tam reikia tik išlaikyti socialinių – akademinių žinių testą.

Kokius tikslus studentų atstovybė išsikėlė šiais metais?

Universitete šiemet išsikėlėme du tikslus, prie kurių dirbs visi Vilniaus Universiteto padaliniai. Vienas iš jų – 60 kreditų atlaisvinimo idėjos, Vilniaus Universiteto bendruomenės gretose, palaikymas. Na, o kitas, kad Vilniaus universiteto bendruomenė žinotų apie individualių poreikių turinčių asmenų patirtis ir poreikius bei gebėtų juos atliepti.

Fakultete vienas iš tikslų – VU MIF fakulteto bendruomenės stiprinimo iniciatyvos. Taip pat VU MIF SPK studentų atstovai yra iškėlę problemas, aktualias jų studijų programų tobulinimui. Dirbsime ir su MIDI organizavimu.

Ko palinkėtumei studentams?

Ryžto ir drąsos kalbėti, kelti problemas, kurias galėsime kartu išspręsti ir taip pagerinti studijų kokybę bei emocinę sveikatą kiekvienam studentui

2021-11-17

Išrinktas MIF Tarybos socialinių partnerių atstovas

Remdamasis Vilniaus universiteto Kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašo 26 punktu ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto rinkimų komisijos protokolu (2021 m. lapkričio 16 d. nr. 2021-4), skelbiu, kad Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto socialinių partnerių atstovu fakulteto Taryboje išrinktas Romualdas Zovė (Lietuvos bankas).

 

Prof. Paulius Drungilas

Matematikos ir informatikos fakulteto dekanas

Pakartotinio balsavimo į MIF Tarybą rezultatai

Š. m. lapkričio 16 d. įvyko pakartotinis balsavimas į Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybą, buvo renkamas socialinių partnerių atstovas.

Vadovaujantis Vilniaus universiteto Kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašu, padalinio rinkimų komisija „nustato ir skelbia išrinktus asmenis į Padalinio tarybą“.

Matematikos ir informatikos fakulteto Rinkimų komisija informuoja, kad iš 2 kandidatų (žr. sąrašą) į socialinių partnerių atstovus į fakulteto tarybą išrinktas 1 atstovas.

Socialinių partnerių atstovas MIF Taryboje:
• Romualdas Zovė.

Matematikos ir informatikos fakulteto rinkimų komisijos protokolas (lapkričio 16 d.) – parsisiųsti.

MIF rinkimų komisija:

Šarūnas Repšys ()

Viktor Medvedev ()

Anastasija Volkova (studentų atstovė).

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos