Sidebar

Studentai kviečiami teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

2021 08 23 Termofisher632x250

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro, Chemijos ir geomokslų fakulteto, Medicinos fakulteto bei Matematikos ir informatikos fakulteto 1 kurso magistrantūros studijų studentus Bendrovėje rengti antrosios (magistro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2021–2022 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Magistrantūros studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 1.800 Eur vieniems mokslo metams (stipendija mokama lygiomis dalimis kas mėnesį). Studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus 2 metus, nepablogėjus jų studijų rezultatams – iš viso skiriama 3.600 Eur. stipendija.

Skiriant stipendiją įvertinami studento studijų rezultatai ir pažangumas (bakalauro baigiamojo darbo (egzaminų) įvertinimas ir studijų pagrindinės studijų krypties (šakos) dalykų svertinis vidurkis ne mažiau kaip 8 balai), motyvacija ir praktiniai tiriamojo darbo įgūdžiai. Studentas, gavęs vardinę „Thermo Fisher Scientific“ stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios nacionaliniuose arba VU teisės aktuose numatytos stipendijos.

Paraiškas magistrantūros studijų 1 kurso studentai turi pateikti iki 2021 m. rugsėjo 27 d. imtinai.

Konkursui studentai el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:

 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • motyvacinį laišką, nurodant baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tyrimų kryptis. Visos siūlomos kryptys nurodytos stipendijos skyrimo 2021–2022 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose;
 • bakalauro diplomo ir jo priedėlio kopijas;
 • brandos atestato priedo kopiją (brandos egzaminų rezultatus);
 • kitus studento studijų pasiekimus, visuomeninės ir/ar mokslinės veiklos (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan.), jei yra, pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas;
 • rekomenduojančio Universiteto padalinio darbo vadovo ar grupės vadovo arba darbovietės vadovo rekomendacija būtų privalumas.

Dokumentus prašome siųsti VU Studijų administravimo skyriui (el. paštu ) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: ), el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovą Saulių Burbulį el. paštu , telefonu  +370 640 68532 arba į Universiteto Finansinės paramos studentams koordinatorę Jurgitą Alonderytę-Venckienę el. paštu .

„THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS“ VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO 2021-2022 MOKSLO METAMS KONKURSO SĄLYGOS

2021-08-31

VU pirmakursių integracija #StudentAUK

2021 08 20 Integracija900x389

Visą rugsėjo mėnesį vyksianti VU pirmakursių integracijos programa – išskirtinė proga per trumpą laiką susipažinti su visa VU bendruomene.

Studentai visą mėnesį turės galimybę dalyvauti VU Muziejaus ir VU Bibliotekos rengiamose ekskursijose, lankytis VU Centrinėje bibliotekoje ir Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre įsikūrusioje Integracijos erdvėje, susipažinti su atskirų padalinių (VU bibliotekos, Kultūros centro, Sporto ir sveikatos centro, VU Studentų atstovybės, VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriaus) veikla, suprasti ir išnagrinėti Vilniaus universitetą nuo žmonių iki įdomiausių kampelių.

Studentų integracija #StudentAUK prasidės rugpjūčio 31 d. 10 val. VU Didžiajame kieme.
Čia pirmakursius pasitiks visos dienos integracijos renginys:
10.00 - 12.00 val. Užsienio studentų integracija
13.00 - 16.00 val. Diskusijų festivalis „Ad Astra“
16.00 - 18.00 VU studentiškų klubų ir veiklų kontaktinė mugė
19.00 - 20.00 „Baltic Balcan“ koncertas ir VU Kultūros centro kolektyvų pasirodymas

Laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų visi renginio dalyviai turi turėti Galimybių pasą, būtina išankstinė dalyvių el. registracijahttps://cutt.ly/JQ0oTq9

#StudentAUK programa ir svarbiausios nuorodos:

„Studentiško gyvenimo vadovas”: https://vusa.lt/lt/studentisko-gyvenimo-vadovas
Programa: https://www.studentauk.vu.lt/programa/bakalauras/mif.html
VUSA diskusijų festivalis „Ad astra“: https://fb.me/e/IuFrr5Ge
Registracijos į #Atrask VU ekskursijas: https://www.studentauk.vu.lt/open-vu.html
Pirmakursio video-gidas: https://www.studentauk.vu.lt/filmukai.html

2021-08-20

Studijos rudens semestro metu VU MIF 2021/2022 m.m.

2021 08 19 Studijos380x250Rugsėjis nenumaldomai artėja atnešdamas naujus mokslo metus ir žadėdamas naujus atradimus studijų ir mokslo srityse. Norime informuoti, kad studijų užsiėmimai prasidės:

 • rugsėjo 6 d. (I kurso bakalauro studentams);
 • rugsėjo 2 d. (II-IV kurso bakalauro studentams ir magistro studentams).

Kaip žinia, LR Vyriausybės nutarime buvo nustatyta, kad kontaktiniuose studijų užsiėmimuose galės dalyvauti tik asmenys, kurie yra persirgę COVID-19 liga, nuo jos pasiskiepiję, ar turintys galiojantį neigiamą testą (galimybių pasas, ES sertifikatas ir kiti Lietuvoje pripažįstami dokumentai tinka).

Atsižvelgiant į nutarimą ir būtinybę visiems studentams (tiek turintiems kontaktiniui darbui reikalingus dokumentus, tiek jų neturintiems) užtikrinti lygias galimybes studijuoti bei vienodą studijų kokybę, VU MIF daugumą studijų užsiėmimų vykdys nuotoliniu būdu.

Kontaktiniu (mišriu/hibridiniu) būdu užsiėmimai gali vykti, tačiau tik užtikrinant dalyvaujančiųjų saugumą ir vienodas studijų galimybes visiems studentams.

Informacija apie užsiėmimo vykdymo būdą bus pateikta MIF tvarkaraščiuose. Tvarkaraščiai yra nuolat atnaujinami, todėl rekomenduojame rugsėjo pradžioje atidžiai ir dažnai sekti informaciją.

2021-08-19

Rugpjūčio 16 d. prasideda priėmimas į Informatikos krypties papildomąsias studijas

2021 08 16 Papildomos studijos340x284Papildomosios studijos – tai laipsnio nesuteikiančios studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos studijų krypties aukštesnės pakopos studijoms. Šios studijos yra rekomenduojamos:

 • asmenims, kurie nori tęsti studijas informatikos mokslų krypčių grupėje, bet universitetinės  bakalauro studijos buvo kitoje krypčių grupėje;
 • asmenims, baigusiems kolegines studijas ir norintiems įgyti magistro laipsnį informatikos krypčių grupėje.

Matematikos ir informatikos fakultete yra vykdomos informatikos krypties papildomosios studijos:

Sėkmingai baigę papildomųjų studijų programą absolventai įgyja teisę bendra tvarka stoti į VU Matematikos ir informatikos fakulteto informatikos mokslų krypčių magistrantūros studijų programas:

Užpildytą prašymo formą siųskite rugpjūčio 16–20 d. el. paštu  kartu su šiais priedais (pdf formatu):

 • Aukštojo mokslo diplomą ar kitą jam prilygintą dokumentą (arba notaro patvirtintą nuorašą).
 • Diplomo priedėlį (arba notaro patvirtintą jo nuorašą).
 • Asmens tapatybės dokumentą (jeigu pavardė pase arba asmens tapatybės kortelėje neatitinka pavardės diplome, būtina turėti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, kopiją).

2021-08-16

Papildomas priėmimas į bakalauro studijas vyksta iki rugpjūčio 16 d.

2021 08 13 Atverk pasauli klausimais900x358

Prašymai studijuoti bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas papildomo etapo metu priimami internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 16 d.

Pildant prašymą, sudaromas ne daugiau nei 6 pageidavimų sąrašas, į jį įtraukiant atskiras studijų programas ir pasirinktą finansavimo pobūdį – valstybės finansuojamas vietas (VF), valstybės nefinansuojamas vietas su stipendija (VNF/ST), bei valstybės nefinansuojamas studijų vietas (VNF).

Teikti prašymą LAMA BPO

Dėmesio! Papildomame LAMA BPO priėmimo etape gali dalyvauti ir stojantieji, kurie nedalyvavo pagrindiniame priėmimo etape. Atkreipiame dėmesį, kad, jei pagrindinio etapo metu stojantysis sudarė sutartį dėl valstybės finansuojamos vietos (VF) arba valstybės nefinansuojamos vietos su studijų stipendija (VNF/ST), antrojo etapo metu stojantysis galės į prašymą įtraukti tik valstybės nefinansuojamas studijų vietas (VNF).

VU Matematikos ir informatikos fakulteto bakalauro studijų programos:

BIOINFORMATIKA | Bioinformatika analizuoja ir interpretuoja didžiulius genų ir baltymų informacijos kiekius, sukauptus kompiuterių duomenų bazėse visame pasaulyje. Tai nauja, sparčiai besivystanti mokslo sritis, atsiradusi sąveikaujant informatikos, molekulinės biologijos ir biochemijos mokslams.

DUOMENŲ MOKSLAS |Duomenų analizės sritis, jungianti modernius ir klasikinius statistinius metodus su pažangiomis informacinėmis technologijomis. Šiuo metu duomenų analitikai yra labai paklausūs tiek Lietuvos, tiek užsienio darbo rinkose.

EKONOMETRIJA | Ekonometrija jungia ekonomikos teoriją ir statistikos metodus, ieško ryšių tarp ekonominių objektų ir procesų. Informacinių technologijų amžiuje egzistuoja gausybė įvairių duomenų, tad gebėjimas konstruoti matematinius-statistinius modelius šiems duomenims analizuoti yra viena paklausiausių savybių šiandieninėje darbo rinkoje.

FINANSŲ IR DRAUDIMO MATEMATIKA | Jei svajojate apie įdomų darbą finansų įstaigose, norite kurti ir vertinti naujus finansinius instrumentus, padėti suvaldyti įvairias rizikas – rinkitės finansų ir draudimo matematikos specialybės studijas. Čia susipažinsite su matematiniais metodais, skirtais atsitiktinumui ir rizikoms modeliuoti, išmoksite vertinti įvairius finansinių ir draudimo sutarčių portfelius, draudimo nuo potencialių žalų principus, o svarbiausia – logiškai ir kritiškai mąstyti, taikyti matematikos ir informacinių technologijų žinias ir įgūdžius.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | Ši studijų programa yra kuriama ir nuolat atnaujinama glaudžiai bendradarbiaujant su verslo atstovais. Jos tikslas – parengti paklausiausius IT specialistus. Studijų procese naudojami įvairūs studijų metodai: atvejo analizė, diskusijos, vaidmenų žaidimai, įvairios grupinės ir projektinės veiklos, kurių metu sprendžiamos realios IT problemos.

INFORMACINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJA | Šios programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius nustatyti informacinių sistemų kūrimo ir atnaujinimo tikslus, projektuoti ir kurti šiuolaikines informacines sistemas, taikyti įgytas sprendimų analizės, inovatyvių technologijų panaudojimo, integracijos, tyrimų vykdymo ir duomenų analitikos kompetencijas.

INFORMATIKA | Ši studijų programa yra universali, besiremianti klasikine informatikos mokslo ir studijų samprata. Abstrakčių dalykų – matematikos ir statistikos, logikos, algoritmų – ir konkretesnių sričių – programavimo kalbų, kompiuterinių sistemų ir architektūrų, informacijos valdymo – studijos leidžia pasiruošti iššūkiams, su kuriais susiduria sudėtingų programinių produktų kūrėjai. Įgytas universalus išsilavinimas atveria plačias karjeros galimybes darbinantis aukštųjų informacinių technologijų sektoriuje.

MATEMATIKA IR MATEMATIKOS TAIKYMAI | Sparčiai plėtojantis šiuolaikinėms technologijoms, matematikos programa suteikia kertinių žinių, padedančių šias technologijas įvaldyti bei kurti. Studijų metu išlavinti tikslaus ir inovatyvaus mąstymo įgūdžiai, dėsningumų ir struktūrų išmanymas leis pritaikyti savo žinias nuolat kintančioje darbo rinkoje. Be to, šią studijų programą galima pritaikyti savo poreikiams – net 1/4 studijų apimties galima pasirinkti pačiam!

PROGRAMŲ SISTEMOS | Programos tikslas – užtikrinti rinkos lūkesčius atliepiančių aukštos kokybės programų sistemų sukūrimą. Jungdama klasikines inžinerijos žinias ir pažangiausius srities metodus ši studijų programa rengia puikiai visą sistemos kūrimo procesą išmanančius vadovus bei lyderius.

2021-08-13

Mitai ir realybė: viskas apie IT studijas buvusio studento akimis

Aukštosios mokyklos ir kolegijos šiemet Lietuvoje siūlo rinktis iš 100 tiesiogiai su informacinių technologijų sektoriumi susijusių studijų programų. Palyginimui – šiemet socialinių mokslų krypties studijų yra 116, o menų – 130 programų. Nors darbo rinkoje nuolat pabrėžiamas augantis IT specialistų poreikis, dalis būsimų studentų dėl įvairiausių mitų informacinių technologijų studijų rinktis neskuba.

2021 08 13 IT studijos380x250„Nors informacinių technologijų sektorius yra viena sparčiausiai augančių ekonomikos šakų, matome, kad stojančiųjų pasirinkimai šios tendencijos neatliepia, todėl pilnas sektoriaus augimo potencialas nėra išnaudojamas. „Verslios Lietuvos“ duomenimis, kitų išsivysčiusių ES valstybių IT sektoriai, lyginant su Lietuvos, yra gerokai didesni – Suomijoje jis didesnis 10, Belgijoje – 14, o Švedijoje net 17 kartų. Mums reikia daugiau IT specialistų“, – sako Darius Dužinskas, „Baltic Amadeus“ Personalo vadovas.

Studentus aktyviau rinktis informacinių technologijų studijas ragina ir dvejus metus „Baltic Amadeus“ dirbantis Giedrius Saulėnas, IT saugumo testuotojas, save vadinantis „etišku įsilaužėliu”. Giedrius Saulėnas 2021 metais baigė Informacinių Technologijų studijų programą Vilniaus Universitete ir su būsimais studentais dalinasi įžvalgomis ir patarimais.

Nuo humanitaro iki matematiko

Pasak Giedriaus Saulėno, Informacinių Technologijų studijas jis pasirinko, nes matė IT sektoriaus perspektyvą ateityje. „Nuo mažens domėjausi technologijomis, todėl baigus mokyklą IT studijos atrodė natūralus pasirinkimas. Be to, baigus šias studijas atsiranda galimybė veikti daugybę skirtingų dalykų, o įgautos žinios praverčia tiek kasdieniniame gyvenime, tiek leidžia lengviau suprasti didelę mūsų gyvenimo dalį užimančias technologijas“, – sako jau nuo antro kurso IT įmonėje dirbantis vyras.

Giedrius Saulėnas pirmiausia nori paneigti mitą, kad IT sektorius įdomus ir tinkamas tik matematikams: „IT srityje svarbiausias dalykas yra degančios akys, motyvacija, o visų techninių dalykų galima išmokti. Taip žiūrėjau ir į savo studijas. Kaip ir nemaža dalis mano grupiokų, aš nemėgau matematikos, todėl pirmame kurse, kai buvo nemažai matematinių dalykų, užsidegimo studijuoti buvo mažiau. Tačiau tai – praeinantis dalykas, o žingeidumas ir siekis pritaikyti įgytas žinias praktikoje ir praktiniai eksperimentai po paskaitų padėjo augti kaip profesionalui.“

D. Dužinskas pastebi, kad IT sektoriuje labai svarbūs ne tik tikslieji mokslai, bet ir kūrybiniai, humanitariniai gebėjimai – elementarus raštingumas, gebėjimas aiškiai dėstyti savo mintis lietuvių kalba ir geros užsienio kalbų žinios. „Jeigu patinka matematika, logika, tikslumas, tada IT pakraipos studijų pasirinkimas gali būti susijęs su programavimo kalbų mokymusi; jeigu labiau prie širdies komunikacija, bendravimas, organizavimas, valdymas – tada labai tiktų šiuolaikiškos projektų vadybos studijos; o jei patinka dailė ar piešimo technikos – pagalvokite apie dizaino studijas. Visos šios specialybės, nors labai skirtingos savo prigimtimi, yra sudėtinės IT sektoriaus dalys“, – sako D. Dužinskas, pabrėždamas, kad IT sektoriuje puikiai jaučiasi ir intravertai, ir ekstravertai.

Į praktiką – nuo pirmo kurso

Nuo antro kurso IT įmonėje dirbantis Giedrius Saulėnas prisimena, kad pirmąją darbo patirtį gavo jau pirmame kurse, atliekant profesinę praktiką: „Gyvenime visada norėjosi siekti daugiau, todėl pirmąją praktiką, kuri truko du vasaros mėnesius ir kurios metu įgavau bazines testavimo žinias, susiradau jau pirmojo kurso pabaigoje. Nors toje įmonėje ir nelikau dirbti, žinojau, kad praktika kaip būdas mokytis man tinka, todėl po mažiau nei metų radau kitą profesinę praktiką, po kurios įsidarbinau įmonėje, kurioje dirbu iki šiol, nuo pat antro kurso pabaigos.“

D. Dužinskas pastebi, kad tokia dinamika IT sektoriuje yra įprasta – darbinė patirtis pagal specialybę pradedama įgyti nuo antro ar trečio kurso, nes beveik visos didžiosios IT bendrovės turi savo studentų praktikos programas, kurių metu per kelis mėnesius suteikia praktinių žinių, leidžia prisidėti prie realių projektų įgyvendinimo, tokią praktiką apmoka, o geriausiems studentams, praktikai pasibaigus, pasiūlo pastovias darbo vietas, sudarant galimybę derinti darbą su studijomis.

Darbo pozicijų įvairovė

Pasak Giedriaus Saulėno, kadangi studijos supažindino su skirtingomis IT sritimis, pirmaisiais metais buvo sunku suprasti, kas jam iš tikrųjų įdomu. Tačiau pradėjęs dirbti įmonėje pamatė, kaip kiekviena iš sričių atrodo „gyvai“ – tai padėjo suprasti, kas iš tikrųjų patinka. Prisimindamas savo profesinę kelionę, Giedrius Saulėnas teigia, kad savo „profilį“ jam atrasti ir išsigryninti padėjo praktika ir darbas įmonėje: „Studijų metais patekau į „BA IT Challenge“ – profesinės praktikos programą, o jai pasibaigus buvau pakviestas prisijungti prie įmonės kaip testuotojas. Mano tuometinė vadovė visų naujai iškeptų darbuotojų paklausė, ką domintų saugumo testavimo sritis – taip prasidėjo mano, kaip etiško įsilaužėlio, karjera.“

Giedrius Saulėnas prisimena, kad atradęs kibernetinį saugumą suprato, kad nori gilintis į tai ne tik darbe, bet ir likusių studijų metu. „Supratus, kas man iš tikrųjų įdomu, pradėjau labiau domėtis įvairiomis su kibernetiniu saugumu susijusiomis paskaitomis, pavyzdžiui, kompiuterių tinklai, rinktiniais informacijos saugos skyriais, tinklų saugumu. Parodžius susidomėjimą, dėstytojai mielai patardavo ir pamokydavo, papasakodavo apie kibernetinio saugumo situaciją Lietuvoje ir pasaulyje. Praktikos įmonėje metu man taip pat buvo suteikta galimybė sukti į šią sritį, po truputį patikint vis rimtesnis darbus“, – pasakoja saugumo testavimo specialistas Giedrius Saulėnas.

Sėkmės raktas – komandinis darbas

Pasak D. Dužinsko, IT sektoriuje dirbantys žmonės juokiasi išgirdę klausimą, ar nenuobodu bendrauti tik su ekranu – juk didžiąją laiko dalį jie dirba komandose, tariasi, konsultuojasi su kolegomis ir bendrai sprendžia sudėtingus uždavinius. Tokiam darbui reikalingos savybės, kurios padeda ne tik puikiai programuoti, bet ir bendrauti, suprasti, išgirsti kitus. „Norint sukurti Vienaragius, inovatyvias programėles ir sudėtingas sistemas, reikia didelės specialistų komandos, kurios nariai papildo vienas kitą“, – sako personalo ekspertas.

Giedrius Saulėnas sako, kad didžiausia klaida galvoti, jog pasirinkus studijuoti informacines technologijas ar informacines sistemas, darbas bus tik sėdėti ir žiūrėti į kompiuterį. Jo patirtis studijų metais ir dirbant įmonėje rodo, kad daug užduočių yra atliekamos komandoje: „Kadangi dirbu kaip „etiškas įsilaužėlis“, tenka prisiliesti prie daug skirtingų veiklų, dirbti su klientais iš skirtingų industrijų. Didelė dalis mano darbo dienos yra klientų sistemų įsilaužimo testavimas, taip pat saugumo vertinimas, taip pat dalyvauju įvairiuose skambučiuose su klientais. Taip pat tenka prisidėti ir prie vidinių įmonės kibernetinio saugumo veiklų, dirbant su didžiulę patirtį turinčiais kolegomis.“

Svarstantiems apie IT studijas, Giedrius Saulėnas primena, kad žengti pirmuosius žingsnius su dėstytojų pagalba yra didelis privalumas: „Universitete dirbantys žmonės dirba „iš idėjos“, jie tiki švietimu ir siekia išugdyti jaunąją kartą geriausiais savo srities specialistais. Parodžius pakankamai susidomėjimo, o ypač atėjus su degančiomis akimis, visada galima sulaukti pagalbos ir papildomų patarimų. O profesinė sėkmė priklauso nuo asmeninių pastangų.“

„Baltic Amadeus“ – unikalius IT sprendimus kurianti, skaitmenizacijos ir IT saugumo klausimais konsultuojanti bendrovė, kurioje dirba daugiau nei 200 kvalifikuotų profesionalų. Šiaurės Europos finansų, energetikos, telekomunikacijų, logistikos, laivininkystės ir kitų rinkų įmonėms „Baltic Amadeus“ kuria naujausiomis debesijos („Cloud“), dirbtinio intelekto (AI) ir daiktų interneto (IoT) platformų tendencijomis pagrįstus skaitmenizavimo sprendimus, siekdama užtikrinti geriausią patirtį savo klientams, naudotojams ir darbuotojams.

„Baltic Amadeus“ informacija

2021-08-13

Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu išrinktas prof. Romas Baronas

Birželio mėn. vykusiame Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime tikruoju nariu išrinktas prof. Romas Baronas.

2021 08 13 R Baronas380x250Prof. R. Baronas – VU Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojas, buvęs Informatikos instituto direktorius. Šiuo metu yra Lietuvos mokslų tarybos pirmininkas. Jo pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – kompiuterinis netiesinių procesų ir sistemų modeliavimas, dirbtinis intelektas biojutiklių signalo analizei, duomenų vientisumas reliacinėse duomenų bazių sistemose, programų kūrimo proceso modeliavimas.

Paskelbė 54 mokslinius straipsnius (leidiniuose su cituojamumo rodikliu, h=12). Parengė mokomąsias  knygas „Duomenų bazių sistemos“ (2002) ir „Duomenų bazių valdymo sistemos“ (2005).

2012 m. apdovanotas Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Matematinis netiesinių procesų ir sistemų nehomogeninėse terpėse modeliavimas (1997–2011)“  (kartu su F. Ivanausku). 2004 m., 2010 m. ir 2014 m. apdovanotas Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premija. 2008 m. – Lietuvos matematikų draugijos Zigmo Žemaičio medaliu.

2021-08-13

Vilniaus universitete – ženklus valstybės finansuojamų vietų augimas

Pasibaigus pagrindiniam bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapui, Vilniaus universitetas (VU) sulaukė 28 673 norinčiųjų studijuoti paraiškų, iš kurių 5978 pateiktos pagal pirmąjį prioritetą. Po pirmojo etapo studijuoti pakviesti 4247 asmenys, 3585 iš jų – į valstybės finansuojamas vietas. VU studijų prorektorius doc. Valdas Jaskūnas atkreipia dėmesį, kad VU jau penktus metus iš eilės auga stojančiųjų skaičius, tačiau dar labiau džiugina valstybės finansuojamų vietų augimas.

2021 3 04 VU Didysis kiemas380x250„Iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų VU pritraukia daugiausia valstybės finansuojamų vietų – šiemet gavome 43 proc. viso universitetams skiriamo valstybės finansavimo, tuo tarpu praėjusiais metais –37 proc. Smarkiai pirmaujame matematikos, fizikos, gyvybės bei humanitarinių mokslų studijų grupėse“, – sako doc. V. Jaskūnas.

Pasak VU studijų prorektoriaus, šių metų pagrindinio priėmimo etapo rezultatai rodo nekintančias populiariausių studijų programų tendencijas – paklausiausios išlieka medicina, psichologija, teisė, tarptautinis verslas, kūrybos komunikacija. „Smagu, kad buvo išgirstas raginimas rinktis pedagogines studijas – VU rengia pedagogus įvairiomis formomis, o visi studijuojantys gali įgyti mokytojo kvalifikaciją pasirinkę gretutines studijas“, – sako jis.

Tačiau doc. V. Jaskūnas atkreipia dėmesį į mažėjantį susidomėjimą Skandinavijos kalbų ir IT studijų programomis, o tai ateityje gali lemti verslo plėtrai reikalingų specialistų trūkumą.

Anot studijų prorektoriaus, sėkmingas buvo VU Šiaulių akademijos startas po Šiaulių universiteto reorganizavimo. Vienas pagrindinių pedagogų ugdymo centrų Lietuvoje sulaukė didelio procentinio augimo mokytojų rengimo ir programų sistemų srityse.

„VU Šiaulių akademijos pedagogų rengimo centras sulaukė didelio pasitikėjimo. Specialiosios pedagogikos programa neabejotinai turi didžiausią potencialą Lietuvoje. VU taip pat išgrynino regiono poreikį atitinkančias studijas. Šiuo metu matome, kad regionui vystytis labai trūksta IT specialistų, todėl su džiaugsmu stebime stojančiųjų į programos sistemų studijas augimą. Plėtojant studijas Šiauliuose, IT ir pedagoginių studijų programos laikomos prioritetinėmis, todėl numatomos tikslinės investicijos į studijų kokybę ir aplinką“, – sako doc. V. Jaskūnas.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimo etapui, VU ketina teikti didžiąją dalį siūlytų programų ir antrajame etape. Šiame etape taip pat bus galima teikti paraiškas studijuoti valstybės finansuojamose vietose. Papildomas priėmimo etapas vyks nuo rugpjūčio 13 iki rugpjūčio 16 d.

2021-08-10

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos