Sidebar

Vyks 10-asis Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimas

2021 12 01 JM susitikimas380x250Gruodžio 28 d. VU Matematikos ir informatikos fakultete vyks 10-asis Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimas. Renginys vyks mišriuoju būdu. Registracija iki gruodžio 20 d.

Kaip pasakoja vienas iš šio renginio organizatorių dr. Jonas Jankauskas, renginys suburia Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius matematikus ir per 10 metų išaugo į didelį renginį, sulaukiantį ir Lietuvos verslo atstovų susidomėjimo.

„Konferencija yra „tiltas“ tarp Lietuvos matematikų bendruomenės ir užsienyje studijuojančių ar dirbančių jaunųjų matematikų. Platesnei visuomenei pristatome tiek Lietuvoje, tiek užsienyje dirbančių jaunųjų matematikų pasiekimus.

Sulaukiame dėmesio ir iš įmonių, kurios yra suinteresuotos išnaudoti aukštos kvalifikacijos matematikos specialistų potencialą bei suteikiame joms platformą, kurioje įmonės gali prisistatyti akademinei bendruomenei, parodyti, ką daro įdomaus, su kokiais iššūkiais susiduria. Šiuo metu tai yra pats „gyviausias“ matematikos renginys Lietuvoje“, – sako dr. J. Jankauskas.

Šis renginys per 10 metų labai išaugo: iš nedidelio akademinių bičiulių susibūrimo tapo respublikinio ir net, galima sakyti, tarptautinio lygio renginiu.

„Ilguosius (plenarinius) pranešimus skaitė 30 jaunųjų mokslininkų, tarp jų ir Lietuvos matematikos žvaigždės iš užsienio universitetų ir institutų. 9 doktorantai apdovanoti premijomis už geriausius doktorantūros metu parašytus straipsnius.

Matematikų Susitikimas sulaukė nemažai dėmesio iš stambiausių ir pažangiausių Lietuvos įmonių, kurios noriai tampa mūsų rėmėjais ir netgi deleguoja įmonės atstovus skaityti pranešimų“, – pasakoja dr. J. Jankauskas.

Daugiau informacijos apie renginį: https://www.matematikususitikimas.com/ ir https://www.facebook.com/MatematikuSusitikimas/

Lietuvos Jaunųjų Matematikų Susitikimas yra vienos dienos konferencija, skirta jaunosios kartos matematikams – tiek mokslininkams iš akademinio pasaulio, tiek praktikams iš matematikai imlių sričių – susitikti, užmegzti naujus ryšius ir atnaujinti senus, papasakoti apie savo vykdomus tyrimus, pristatyti pasiekimus ir diskutuoti aktualiomis temomis. Šis renginys – tai puiki proga pradėti tarpdisciplininį bendradarbiavimą bei išgirsti apie aukštos pridėtinės vertės verslą Lietuvoje, kuriam reikalingi geri matematikos specialistai. Verslo įmonėms tai yra nepakartojama galimybė prisistatyti šioje specializuotoje, aukšto lygio matematinių įgūdžių turinčių specialistų auditorijoje.

2021-12-01

Išrinkta MIF Tarybos pirmininkė – doc. dr. Kristina Lapin: „Sieksiu ieškoti sutarimo ir visiems priimtinų kompromisų“

2021 11 29 K Lapin380x318Lapkričio 26 d. Tarybos posėdžio metu išrinkta MIF Tarybos pirmininkė – doc. dr. Kristina Lapin.

„Tarybos pirmininkas yra renkamas iš Tarybos narių. Visų pirma norėčiau padėkoti už paramą Informatikos Instituto kolegoms, kurie iškėlė mane į Fakulteto Tarybą. Pirmo posėdžio metu naujai išrinktos Tarybos nariai pasiūlė mane į Pirmininkės pareigas. Esu nauja Tarybos narė, nedalyvavau praeitos kadencijos darbuose, tad šis pasiūlymas buvo kiek netikėtas. Esu dėkinga už išreikštą Tarybos narių pasitikėjimą ir pasistengsiu jų nenuvilti“, – sako doc. dr. Kristina Lapin.

Taryba – kolegialus Fakulteto savivaldos organas, kuriame diskutuojami ir priimami svarbiausi Fakulteto veiklai sprendimai.

„Tai vieta, kurioje susiduria skirtingos fakulteto ateities vizijos bei požiūriai į einamųjų veiklų valdymą. Neseniai įvykusi fakulteto struktūros reforma išryškino institutų veiklų prioritetų skirtumus, ji paveikė visas Fakulteto veiklas. Praėjusios kadencijos Tarybai teko sudėtingas uždavinys iš naujo jas organizuoti. Naujosios Tarybos uždavinys – šiuos darbus tęsti, kad buvimas vienoje struktūroje darytų teigiamą įtaką visoms institutų veikloms“.

Tarybos funkcijos apima fakulteto strateginių tikslų formavimą, fakulteto administracijos ir studijų programų komitetų veiklos priežiūrą. „Taryboje renkamas dekanas, formuojamas Fakulteto biudžetas, atliekama jo vykdymo priežiūra. Taip pat priimami sprendimai susiję su studijų bei mokslo fakultete organizavimu. Visais klausimais sieksiu ieškoti sutarimo ir visiems priimtinų kompromisų“, – teigia MIF tarybos pirmininkė.

Tarybos pirmininkės pavaduotoju išrinktas doc. dr. Martynas Manstavičius.

2021-11-29

Vilniaus universiteto inovacijų dienoje „INNODAY 2021“ – dėmesys verslo ir mokslo bendradarbiavimui

2021 11 25 Inovaciju diena642x410

Lapkričio 19 d. vykusi Vilniaus universiteto (VU) inovacijų diena „INNODAY 2021“ buvo puiki proga VU mokslininkams pristatyti savo kuriamas inovacijas ir mokslinius tyrimus, užmegzti kontaktus su verslo įmonėmis ir viešojo sektoriaus organizacijomis. Atidarydamas renginį VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas pabrėžė, kad šiandieninis universitetas jau nėra tik studijų ir mokslo epicentras, bet siekia aktyviai įsitraukti į visuomenės ir valstybės aktualijas, plėtoti mokslu grįstą viešą diskursą ir siūlyti pažangius sprendimus.

„Dabartinė VU strategija yra grindžiama trimis kryptimis: kuriantis visuomenę ir valstybę, bendradarbiaujantis ir tvarus universitetas. Modeliuodami VU uždavinius, skirtus jo bendruomenei, bandėme atliepti suinteresuotų šalių poreikius ir užkoduoti iššūkius, kuriems reikia universitete gimstančių žinių ir ugdomų kompetencijų. Todėl universiteto misija – visuomenei, valstybei ir kiekvienam mūsų – yra horizontali ašis, įtraukianti studentus, tyrėjus, darbuotojus ir sudaranti galimybes kurti naujas žinias, tobulinti mokslo sprendimus ir plėtoti inovacijas kartu su verslo, akademiniais ir socialiniais partneriais“, – teigė prof. R. Petrauskas.

VU Tarybos pirmininkė ir UAB „Thermo Fisher Scientific“ intelektinės nuosavybės valdymo direktorė dr. Eglė Radzevičienė sveikindama renginio dalyvius džiaugėsi, kad VU talentai atkreipia užsienio investuotojų dėmesį ir svariai prisideda prie pandeminės situacijos sprendimų, o ateityje turės progą prisidėti ir rengiant ilgalaikę valstybės pažangos strategiją.

2021 11 25 Inovaciju diena1 642x428

Dr. Eglė Radzevičienė

„Tikiu, kad VU bendruomenės įtrauktis į universiteto plėtojamas ar naujai kuriamas partnerystes su verslo įmonėmis ar viešojo sektoriaus organizacijomis gali būti daug intensyvesnė. Kiekvieno jūsų idėjos ir darbas yra verti dėmesio, jei ne šiandien, tai artimiausiu metu. Todėl linkiu sumanumo, drąsos, neblėstančios energijos ir toliau įkvėpti, dalintis sėkmės istorijomis ir garsinti universiteto vardą pažangiais mokslu ir inovacijomis grįstais sprendimais“, – dalyviams linkėjo dr. E. Radzevičienė.

Pirmojoje renginio dalyje buvo pristatytos mokslo ir verslo bendradarbiavimo bei tyrėjų verslumo sėkmės istorijos. Įmonės „Experimentica“ atstovas dr. Giedrius Kalesnykas atkreipė dėmesį, kad svarbu ne tik praktinis kuriamų inovacijų pritaikymas, privataus kapitalo pritraukimas kuriant atžalinę įmonę, bet ir sukurtos intelektinės nuosavybės apsauga.

Socialinio mokslo ir verslo partnerystę energetikoje Lietuvoje ir Švedijoje pristatęs VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentas dr. Andrius Kažukauskas pabrėžė, kad socialinių mokslų partnerystė su verslu Lietuvoje yra gan retas reiškinys, nors ši sritis nereikalauja didelių investicijų. Anot mokslininko, vartotojų elgsenos supratimas ir vartotojo duomenų analitikos įgūdžiai yra socialinių mokslų stiprybė, kuria turėtų naudotis verslas.

2021 11 25 Inovaciju diena2 642x428

Dr. Rimantas Slibinskas

Biotechnologijos instituto mokslų daktaras bei startuolio UAB „Baltymas“ įkūrėjas dr. Rimantas Slibinskas pristatė sėkmingą mokslo ir verslo bendradarbiavimą SARS-CoV-2 diagnostikos srityje. Bendradarbiaujant VU ir įmonėmis UAB „Baltymas“ bei UAB „Imunodiagnostika“ buvo sukurtas pirmasis lietuviškas antikūnų prieš SARS-CoV-2 virusą testas.

VU Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto mokslininkas prof. Remigijus Paulavičius pristatė išmaniąją pilnų krovinių gabenimo planavimo sistemą ir jos pagrindu gimusį VU startuolį „Optimalistai“, kuris šiemet buvo išrinktas „Žaliausio judumo startuoliu“.

Antroji renginio dalis buvo skirta VU mokslininkų kuriamoms inovacijoms sveikatos, švietimo ir kibernetinio saugumo srityse. Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto mokslininkė prof. Ingrida Šaulienė papasakojo apie savo kuriamas technologijas bioaerozolių sektoriuje, kurios leistų imtis prevencinių priemonių ir pakeistų iki šiol naudojamus antihistamininius vaistus. Viena tokių – speciali programėlė telefone, leidžianti nuolat stebėti žiedadulkių krūvį ore.

Biomokslų instituto docentė Renata Gudiukaitė papasakojo, kaip taikant baltymų inžinerijos strategijas yra ieškoma naujų biokatalizatorių ir gerinamos jau esančiųjų savybės. Mokslininkės kuriami fermentai gali būti naudojami plastikų skaidymų ir biocemento gamybai. Doc. R. Gudiukaitė supažindino renginio dalyvius su bakterijomis, kurias galima rasti ant išmaniųjų telefonų ekrano.

2021 11 25 Inovaciju diena3 642x428

Prof. Valentina Dagienė

Švietimo srities inovacijas pristatė Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto mokslininkai prof. Valentina Dagienė ir Gediminas Navickas. Prof. V. Dagienė dalijosi novatoriško STEM požiūrio integravimo į ugdymo procesus patirtimi, o G. Navickas pristatė kartu su kolegomis kuriamas lietuvių šneka valdomas technologijas, kurios ne tik palengvina naujienų portalų skaitymą, bet ir padeda akliesiems naudotis išmaniaisiais telefonais.

VU Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto mokslininkė Oksana Mockaitytė-Rastenienė pristatė kartu su kolege doc. Vaiva Grabauskiene kuriamą inovatyvią matematikos mokymosi pradinėse klasėse metodiką „MATEMA“. Naudojant šią metodiką, gilesniam matematikos supratimui pasitelkiamos specialiai pritaikytos „Lego“ kaladėlės.

Inovacijas, taikomas kibernetinio saugumo srityje, pristatė VU Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto docentas Kęstutis Driaunys. Jis ne tik papasakojo apie kartu su kolegomis vykdomus projektus, kurių rezultatai aktualūs verslo įmonėmis, bet ir atkreipė dėmesį į didžiausias kibernetines grėsmes, kylančias organizacijų viduje.

Nespėję prisijungti prie inovacijų dienos renginio, įrašą peržiūrėti gali čia.

2021-11-25

3 pristatymų ciklas apie VU MIF HPC infrastruktūrą

2021 11 23 HCP pristatymas

Vykdant 2018 m. liepos 20 d. iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 01.1.1.-CVPA-V-701-08-0004 veiklas, VU Matematikos ir informatikos fakultetas atnaujino našiųjų skaičiavimų įrangą. Daugiau informacijos apie fakulteto atnaujintą našiųjų skaičiavimų infrastruktūrą, galimybę užsakyti resursus ir kt. rasite fakulteto svetainėje Paslaugos->IT atviros prieigos centras

Atsižvelgiant į ankstesnės apklausos rezultatus visus kviečiu į 3 dalių pristatymą superkompiuterio naudojimo klausimais. Numatoma, kad kiekvienos dalies pristatymas truks nuo valandos iki pusantros. Visi pristatymai vyks MS Teams aplinkoje.

1 dalis, lapkričio 26 d., 14 val. „Įvadas į HPC"

Nuoroda į pristatymą čia.

Nuoroda į pristatymo įrašą čia.

- Trumpai apie HPC, kas tai yra, kam jo reikia;

- Kokie HPC būna, koks yra VU ir kokia MIF dalis;

- Kaip prisijungti MIF darbuotojams / studentams prie HPC;

- SSH rakto kūrimas ir naudojimas Windows aplinkoje;

- WinScp naudojimas Windows aplinkoje;

- Papildomų resursų užsakymai (Waldur).

2 dalis, gruodžio 10 d. 14 val. „Užduočių valdymas, naudotojų PĮ ir CPU skaičiavimai HPC infrastruktūroje"

Nuoroda į pristatymą čia.

Nuoroda į pristatymo įrašą čia.

- Slurm komandos darbams paleisti/stabdyti ar progresui peržiūrėti;

- Sbatch failas ir jo tipiniai parametrai CPU ir GPU particijoms;

- Darbai interaktyviu režimu ir darbai liekantys veikti po atsijungimo (Sbatch);

- Python/R/julia ar kitų kalbų paketų diegimas;

- Singularity konteineriai: atsisiuntimas ir/arba esamų modifikavimas;

- Darbas su MPI;

- Rezultatų išvedimas ir parsisiuntimas į naudotojo kompiuterį.

3 dalis, gruodžio 15 d. 16 val. „GPU skaičiavimai HPC infrastruktūroje"

Nuoroda į pristatymą čia.

Nuoroda į pristatymo įrašą čia.

- GPU skaičiavimai;

- CUDA programinio kodo spartinimui naudojant GPU;

- Programavimas Python Jupyter-notebooks su GPU;

- Simuliacinių skaičiavimų pavyzdys;

- Mašininio mokymo projektas (duomenys/modelis jų įkėlimas/atsisiuntimas);

- Mašininio mokymo pavyzdys naudojant vieną GPU;

- Mašininio mokymo pavyzdys naudojant kelis GPU.


MIF IT prodekanas

Povilas Treigys

VU MIF futbolo komanda iškovojo aukso medalius Rektoriaus taurės turnyre

2021 11 23 Futbolo komanda850x637

Lapkričio 11 d. vyko Rektoriaus taurės 2021-2022 m. m. futbolo turnyro finalas. MIF futbolo komanda finale žaidusi su EVAF iškovojo aukso medalius!

Šį futbolo mačą stebėjo ir VU Rektorius prof. Rimvydas Petrauskas.

MIF futbolo komandos idėja – suvienyti VU MIF alumnus, esamus studentus ir dėstytojus. Dabartinė komanda pradėjo formuotis 2014 m., kai į komandos gretas įstojo Nedas Suokas ir tapo komandos kapitonu-treneriu. Nuo tada susikūrė komandos branduolys, kurie yra ne tik komandos draugai, bet ir geriausi draugai už aikštės ribų. 2017 m. Nedas Suokas perleido kapitono raištį Ignui Kunickui. 2018 m. po septyniolikos metų pertraukos, Rektoriaus taurės futbolo auksas atiteko MIF futbolo komandai. Šį sezoną (2021 m.) Ignas Kunickas kapitonu paskyrė Teodorą Jočį, kuris vadovauja tik dabartinei MIF komandai, kuri žaidė Rektoriaus taurėje.

VU MIF futbolo komanda kviečia visus, kurie yra lankę arba šiuo metu aktyviai žaidžią futbolą, prisijungti prie jauno ir energingo kolektyvo!

Dėl patekimo į komandą galite susisiekti su Ignu Kunicku, tel. nr. +37061135306.

201-11-23

Akademiko Vytauto Statulevičiaus vardinės stipendijos konkursas

2021 11 22 Knygos900x399

VU MIF Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas skelbia akademiko Vytauto Statulevičiaus vardinės stipendijos konkursą.

Stipendijos tikslas – skatinti gabius Vilniaus universiteto studentus, studijuojančius matematikos bei informatikos mokslų studijų krypčių grupių programose, siekti geresnių studijų rezultatų, kaupti aktualias matematikos ir informatikos žinias, dalyvauti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto mokslinėje veikloje. Stipendija skiriama už pažangumą studijose, gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus, įsitraukimą į mokslinį darbą.

Stipendijos dydis – 500 EUR. Stipendija yra vienkartinė ir mokama studijų metų rudens semestre. Šiais studijų metais konkursui teikiamos dvi stipendijos.

Konkurse gali dalyvauti Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos mokslų studijų krypčių grupių programų pirmosios pakopos III–IV kurso ir antrosios pakopos studentai (toliau – Kandidatai).

Kandidatai iki 2021 m. lapkričio 30 d. el. pašto adresu  turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą dalyvauti konkurse (prašymo formos pavyzdys);
  • duomenis apie baigtų semestrų studijų programos dalykų įvertinimus (antrosios pakopos pirmo semestro studentai turi pateikti bakalauro diplomo priedėlio kopiją, kiti Kandidatai – pažymą apie baigtų semestrų studijų programos dalykų įvertinimus);
  • fakulteto, kuriame studijuojama, bent vieno dėstytojo rekomendaciją;
  • turimų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas;
  • kitus Kandidato manymu svarbius dokumentus, pvz.: mokslinį referatą, sukurtos taikomosios programos aprašymą, išradimą, patentą, informaciją apie dalyvavimą mokslo projektuose, mokslinėse konferencijose, stažuotėse ir kt.

Visi aukščiau išvardyti dokumentai turi būti pateikiami PDF formatu vienoje suarchyvuotoje byloje, ją siunčiant el. laišku, kurio temos laukelyje nurodyta „Akademiko Vytauto Statulevičiaus vardinės stipendijos konkursas“. Kilus klausimų, prašome kreiptis el. paštu 

Kandidatų pateiktas paraiškas per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo termino įvertins komisija pagal šiuos kriterijus:

  • darbo originalumą, darbo aktualumą, reikšmę, darbo kokybę;
  • pagal Kandidatų studijų vidurkį ir pasiekimus mokslinėje veikloje;
    ir priims sprendimą dėl stipendijos gavėjų.

Stipendijos steigėjas Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas, gyvuojantis jau septintą dešimtmetį, vykdo ir vysto informatikos, informatikos inžinerijos ir matematikos mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą bei doktorantūros studijas, kuriose šiuo metu studijuoja 38 doktorantai, taip pat kuruoja bakalauro studijų programą „Informacinių sistemų inžinerija“. Institutas 2004 m. įsteigė ir organizuoja informatikos ir informatinio mąstymo konkursą „Bebras“, kuris išaugo į tarptautinį 67-iose šalyse kasmet vykstantį konkursą. Institutas buvo ir ankstesnės, praėjusio šimtmečio pabaigoje gimusios iniciatyvos – tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ Lietuvoje – puoselėtojas. Institutas savo vardą įrašė informacinių technologijų metraštyje – anuomet vadinto Matematikos ir informatikos institutu interneto svetainė yra pirmoji svetainė su lietuvišku domenu „.lt“ – https://www.mii.lt/ – užregistruota 1993 m. vasario 26 d. Apsilankę šioje svetainėje sužinosite daugiau apie Institutą, kuriame nuo pat jo įsteigimo dirbo ir beveik tris dešimtmečius jam vadovavo vienas iš talentingiausių ir iškiliausių Lietuvos matematikų, sukūręs tikimybių teorijos ribinių teoremų Lietuvoje mokyklą, akademikas Vytautas Statulevičius.

Kviečiame VU matematikos ir informatikos mokslų studijų krypčių grupių programose studijuojančius  magistrantus bei  III ir IV kursų bakalaurus dalyvauti akademiko Vytauto Statulevičiaus vardinės stipendijos konkurse!

2021-11-22

Jungtinės Karalystės ambasados ir „Women4CyberLithuania“ renginyje pranešimą skaitė doc. dr. Agnė Brilingaitė

2021 11 18 Brilingaite pazymejimas600x450

Spalio 27 d. nuotoliniu būdu vyko Jungtinės Karalystės ambasados ir „Women4CyberLithuania“ renginys – Women in Cyber. Jame dalyvavo ekspertės iš viešojo sektoriaus, valstybės sektoriaus, verslo bei akademinės bendruomenės.

„Susitikimo tikslas – padiskutuoti, kaip palaikyti ir paskatinti moteris jungtis į kibernetinio saugumo bei technologines sritis. Dalyvės dalinosi įžvalgomis ir patirtimi, kaip tam tikros bendruomenės sugeba sėkmingai įtraukti į kibernetinio saugumo veiklas, atskleidžiant šios srities įvairiapusiškumą ir daugiadiscipliniškumą“, – pasakoja doc. dr. A. Brilingaitė.

VU Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkė doc. dr. A. Brilingaitė pristatė Informatikos instituto Kibernetinio saugumo laboratorijos vykdomus mokslinius projektus.

„Projekto tiksluose po skėtinėmis veiklomis yra moterų įtraukimas, kai personalizuojamas kompetencijų ugdymo kelias bei identifikuojami galimi iššūkiai specialistų ruošimo procese“, – sako doc. dr. A. Brilingaitė.

Women4Cyber yra europinis ne pelno siekiantis fondas, kuris skatina moteris įsitraukti į kibernetinio saugumo sritį, jas palaiko, vykdo įvairias iniciatyvas, viešina moterų pasiekimus ir populiarina kibernetinio saugumo sritį kaip patrauklią karjeros kryptį. Visame pasaulyje juntamas kibernetinio saugumo specialistų trūkumas, o moterys sudaro 10-25 % specialistų (procentas skiriasi skirtingose šalyse, o taip pat sektoriuose bei specializacijose). Prie Women4Cyber Lietuva prisijungė šių metų pavasarį. Tada buvo suorganizuotas virtualus atidarymo renginys, kuriame iniciatyvai palaikymą išreiškė Europos kibernetinio saugumo organizacijos generalinis sekretorius L. Rebuffi, Lietuvos krašto apsaugos vice-ministras M. Abukevičius, Lietuvos nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas dr. Rytis Rainys ir kt. Renginyje dalyvavo ir VU Matematikos ir informatikos fakulteto bendruomenė.

2021-11-18

Seminaras 9–12 kl. matematikos mokytojams „Naujos matematikos mokymo tendencijos“

2021 11 18 MIF seminaras mokytojams 900x471

Gruodžio 10 d. VU Matematikos ir informatikos fakultetas kviečia 9-12 klasių matematikos mokytojus dalyvauti seminare „Naujos matematikos mokymo tendencijos“.

Registracija vyksta iki gruodžio 6 d. https://forms.office.com/r/qeTqX1J6Kj

Dalyvavimas nemokamas.

Renginys vyks hibridiniu būdu VU Matematikos ir informatikos fakultete, Naugarduko g. 24, 102 aud.


8.30–9.00 Registracija

9.00–10.00 Alfredas Račkauskas „Apie statistinio raštingumo ugdymą mokykloje“

10.15-10.30 Kavos pertrauka

10.30–11.30 Rimas Norvaiša  ,,Samprotavimas ir įrodinėjimas mokyklinėje matematikoje"

11.30–12.30 Pietūs

12.30–13.30 Ieva Kilienė „Žodiniai uždaviniai: tikslai, mitai ir faktai“

13.30–15.00 Vytautas Miežys „Matematinis pasakojimas. Kodėl moksleiviai neklausia, kam reikalingas Haris Poteris?“

15.00–15.15 Kavos pertrauka

15.15–17.00 Diskusija


Dalyvavusiems mokytojams bus įteikti kompetencijų tobulinimo pažymėjimai.


Kontaktiniu būdu dalyvavusiems mokytojams bus įteikti konferencijos paketai ir lauks nemokama ekskursija. Dalyvaujant renginyje būtinas galimybių pasas.


Kviečiame aktyviai dalyvauti!

2021-11-18

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos