Sidebar

Naujasis VU MIF akademinių reikalų prodekanas – dr. V. Stepas

2019 09 12 V Stepas380x250Nuo rugsėjo 1 d. VU MIF akademinių reikalų prodekano pareigas eina dr. Vytautas Stepas.

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete dr. Vytautas Stepas dirba nuo 2014 m. 2017 m. apsigynė disertaciją tema „Adityviųjų funkcijų, apibrėžtų atsitiktinių ansamblių aibėje, momentai“. Moksliniai interesai apima tokias temas kaip tikimybių teorija, skaičių teorija ir algebra. Šiuo metu prodekanas yra VU MIF Akademinės etikos komisijos narys. Taip pat Lietuvos mokinių matematikos olimpiados ir Lietuvos komandinės mokinių matematikos olimpiados komisijos narys.

Kvietimas teikti paraiškas Pasaulio mokslininkų federacijos (PMF) Lietuvos nacionalinėms stipendijoms gauti

Lietuvos mokslų akademija administruoja PMF Lietuvos nacionalinių stipendijų programą. Remiantis Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2019 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 32, skelbiame kvietimą teikti paraiškas šioms stipendijoms gauti.
Stipendijos gali būti skiriamos mokslo ir studijų institucijų mokslų daktarams ir doktorantams, kurie vykdo mokslinį darbą vadovaujami darbo vadovo – iškilaus šalies mokslininko. Stipendiato mokslinė veikla privalo būti susijusi su viena iš PMF išskirtų 15-os Planetos kritinių sričių ir situacijų.
Stipendijos dydis yra 150 Šveicarijos frankų per mėnesį. Išmokant stipendiją Šveicarijos frankai yra konvertuojami į eurus pagal tos dienos Lietuvos banko nustatytą kursą. Ilgiausias stipendijos gavimo laikotarpis – vieneri metai.
Kandidatai stipendijai gauti privalo dalyvauti sisteminiuose mokymuose, kuriuos sudaro 2 dalys:
1. pirminiai mokymai (trukmė – 3 akad. val.), skirti supažindinti, kaip tinkamai techniškai pildyti paraišką;
2. antriniai mokymai (trukmė – 5 akad. val.), skirti, remiantis pateiktų paraiškų analize, aptarti paraiškų turinį (dalykinę dalį) ir pateikti rekomendacijų.
Iki paraiškų pateikimo konkurso dalyviai turi būti dalyvavę pirminiuose mokymuose ir kartu su konkurso dokumentais pateikti sutikimą dalyvauti antriniuose mokymuose.
Pirminiai mokymai vyks 2019 m. rugsėjo 20 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius).
Kandidatai stipendijai gauti registruojasi ir pildo elektroninę paraiškos formą Lietuvos mokslų akademijos paraiškų registravimo sistemoje adresu: http://www.lma.lt/Paraiskos/Pasaulio-mokslininku-federacijos-Lietuvos-nacionaliniu-stipendiju-programa
Paraiškos priimamos 2019 m. rugsėjo 23 d. – spalio 23 d.
Pateiktas paraiškas vertins Lietuvos mokslų akademijos sudaryta atskirų mokslo sričių ekspertų komisija. 2019 m. numatyta skirti 10 stipendijų, kurios bus mokamos nuo 2020 m.
PMF stipendijų skyrimo tvarka, paraiškos forma ir kita susijusi informacija skelbiama Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje http://www.lma.lt/pmf-lietuvos-nacionalines-stipendijos

Informacija teikiama:
Evelina Griciūtė, tel.: 8 692 45 332, el. p.
Violeta Skirgailienė, tel.: 8 601 11973, el. p.

Erasmus+ ir dvišalių mainų pristatymas VU MIF

2019 09 05 Erasmus380x250Kviečiame visus studentus į Erasmus+ ir dvišalių mainų galimybių pristatymą.

Susitikimo metu pateiksime informaciją apie studijų galimybes užsienyje ir atsakysime į visus rūpimus klausimus!

Registracijos forma

Daugiau informacijos apie renginį čia.

 

Vyksta papildomas priėmimas į doktorantūros studijas

2019 09 10 Doktorantura380x250VU Matematikos ir informatikos fakultetas skelbia papildomą priėmimą doktorantūros studijoms GAMTOS bei TECHNOLOGIJOS mokslų krypčių tematikas.

Prašymas ir būtinų dokumentų kopijos (PDF formatu) pateikiami internetu nuo rugsėjo 3 d. iki rugsėjo 16 d. 00:00 val.

Rugsėjo 17 d. 9 val. stojančiųjų į informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių doktorantūrą pokalbis vyks VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institute, Akademijos g. 4, 203 kab.

Daugiau informacijos apie doktorantūros studijų priėmimą čia.

Registracija į dvišalių mainų atrankas

2019 09 10 Studentai523x200

Tarptautinės dvišalės sutartys – Vilniaus universiteto ir užsienio universiteto susitarimas bendradarbiauti ir vykdyti studentų mainus. Puiki galimybė studentams, norintiems semestrą ar du mokytis Australijoje, Singapūre, Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje, Kanadoje, Taivane, Tailande, Brazilijoje, Rusijoje ir t.t. 

Vilniaus universitetas yra sudaręs dvišales tarptautines sutartis su daugiau nei 190 pasaulio universitetų, tačiau studentų mobilumas vykdomas tik 70 sutarčių pagrindu. Europinės sutartys skirtos daugiausia administraciniam bendradarbiavimui.

Registracija į dvišalių mainų atrankas vyksta iki 2019 spalio 1 d. (imtinai).

Daugiau informacijos apie dvišalių mainų atrankas čia.

Primename: liko paskutinė savaitė kandidatų į VU Tarybos narius kėlimui

2019 05 29 Skelbiama rinkimu kampanijos i VU Taryba pradzia642x410

Vilniaus universitete paskelbti rinkimai į VU Tarybą. Tarybos nariais penkerių metų kadencijai bus renkama vienuolika asmenų, tarp kurių:

  • penki Tarybos nariai (-ės), renkami (-os) iš iškeltų kandidatų (-čių) – VU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų,
  • keturi Tarybos nariai (-ės), renkami (-os iš iškeltų kandidatų (-čių) – ne VU darbuotojų ar studentų (-čių),
  • du Tarybos nariai (-ės), renkami VU Studentų atstovybės nustatyta tvarka.

Iki 2019 m. rugsėjo 30 dienos tęsiasi kandidatų į Tarybos narius kėlimas. Kandidatus kelti ir rinkti VU turi teisę akademinės bendruomenės nariai, atitinkantys atnaujintame tvarkos apraše nustatytus reikalavimus:

  • dirbantis (-i) universitete pagal neterminuotą darbo sutartį;
  • arba ne trumpiau kaip trejus metus nepertraukiamai dirbantis (-i) universitete (įskaitant atvejus, kai pertrauka darbe už pastaruosius trejus metus neviršija vieno mėnesio tarp šių sutarčių) pagal terminuotą darbo sutartį;
  • ne mažiau kaip pusės universiteto teisės aktuose nustatytos darbo laiko normos (ne mažiau kaip pusę etato) sumuojant bendrą su universitetu sudarytose darbo sutartyse sulygtą darbo laiką.

Balsavimas vyks 2019 m. lapkričio 4-5 dienomis (apie tikslų laiką ir vietą bus pranešta vėliau).

Detali informacija apie rinkimų eigą, tvarką, kandidatų kėlimo procedūrą, reikalingus dokumentus yra pateikiama VU tinklalapyje.

Matematikos ir informatikos fakultete iškelti (išsikėlę) kandidatai reikalingus dokumentus gali pateikti MIF rinkimų komisijai vienu iš adresų:

Naugarduko g. 24, 208 kabinetas, LT-03225, Vilnius, arba

Akademijos g. 4, 207 kabinetas, LT-04812, Vilnius.

 

VU MIF rinkimų komisija

Pirmininkas dr. Šarūnas Repšys

Nariai:
dr. Viktor Medvedev

studentų atstovas Andrius Jokubauskas.

 

VU MIF studentas dalyvavo SAP surengtoje vasaros akademijoje „SAP Next-Gen Baltics 2019“

2019 09 06 SAP akademija600x266
Rugpjūčio 26-28 d. vyko pirmaujančios pasaulyje programinės įrangos gamintojos SAP vasaros akademija „SAP Next-Gen Baltics 2019“.

VU MIF bioinformatikos studentas Titas pasakoja, kad tai buvo išskirtinė patirtis. „Tai neeilinis renginys dėl keletos priežasčių. Pirma – įvairi veikla kiekvieną dieną. Pirmą dieną kalbėjome apie dizainu grindžiamo mąstymo metodiką, antrą dieną kūrėme pokalbių robotą (angl. chatbot), o trečia dieną simuliaciniame žaidime valdėme įmonės verslo procesus, varžėmės vieni su kitais. Taip pat buvo puiki proga susipažinti su kitais studentais, pabendrauti ir pasidalinti patirtimi!“

Tai pirmasis tokio pobūdžio renginys Lietuvoje, kurio metu 30 atrinktų studentų varžėsi praktiniuose mąstymo modeliavimo (angl. Design Thinking), verslo analitikos (angl. Business Analytics), mašininio mokymosi (angl. Machine Learning) ir verslo valdymo programos SAP S/4HANA simuliacinio žaidimo užsiėmimuose. Mišrias komandas sudarė bakalauro, magistro ir doktorantūros studentai iš Vilniaus universiteto (VU), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), Kauno technologijos universiteto (KTU), ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (ISM) ir Klaipėdos universiteto (KU). Dalis jų aukštosiose mokyklose yra pasirinkę IT kryptis, kiti studijuoja verslo, inovacijų, industrinių technologijų vadybą, bioinformatiką, taikomąją chemiją, ekonometriką, statistiką, finansus, laivų ir uostų inžineriją bei kitas studijų programas.

„SAP Next-Gen Baltics 2019“ dėstytojai – SAP ekspertai iš Suomijos ir Danijos – didžiausią dėmesį skyrė praktiniams užsiėmimams bei komandiniam darbui. Vasaros akademijos dalyviai analizavo ir sprendė realiais verslo atvejais paremtas užduotis: naudodami SAP Build įrankį kūrė mąstymo modeliavimo prototipus, pasitelkdami SAP Conversational AI platformą modeliavo dirbtinio intelekto pokalbių robotus, o SAP S/4HANA simuliaciniame žaidime valdė įmonės verslo procesus ir varžėsi, kas sugeneruos didesnį pelną.

„Džiaugiamės puikiai pavykusiu pirmuoju renginiu Lietuvoje, ir matome, kiek daug aktyvių bei motyvuotų studentų ieško galimybių įgyti naujų žinių, praplėsti savo profesinius ryšius bei susipažinti su potencialiais darbdaviais. Todėl į šį renginį pakvietėme ir SAP klientą – „Maxima Grupės“ įmonę „Franmax“ bei SAP partnerius – „InnoForce“ ir „Smart Future Now“, kurie papasakojo apie savo veiklą ir vykdomus projektus bei pakvietė aktyviausius studentus pratęsti bendravimą po renginio“, – sakė SAP Lietuva pardavimo vadovas Kęstutis Kasakaitis.

„SAP Next-Gen Baltics“ ateities specialistams skirta iniciatyva yra ilgalaikės SAP bendradarbiavimo su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis programos dalis. Tarptautiniam SAP universitetų aljansui (angl. SAP University Alliances), jungiančiam daugiau nei 3 700 mokymo institucijų iš 116 pasaulio valstybių, priklauso pirmuoju jos nariu Lietuvoje tapęs Vilniaus Universitetas, o daugiau nei tūkstantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų kasmet verslo valdymo įgūdžius tobulina naudodami SAP technologijas.

Registracija Erasmus+ studijoms 2019-2020 m. pavasario semestrui

2019 09 05 Erasmus380x250Kviečiame studentus dalyvauti Erasmus+ programoje!

Registracija vyksta nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 22 d. 24 val.

Pavasario semestro universitetų sąrašas čia.

Daugiau informacijos apie ERASMUS+ programą ieškokite Vilniaus universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus interneto svetainėje.

Registracijos formą vidinei Vilniaus universiteto atrankai (arba jau užsiregistravusių/atrinktų studentų sąrašus) rasite čia.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos
Sutinku