Sidebar

Pakartotinio balsavimo į VU Senatą rezultatai

Išrinkti MIF atstovai Senate

Vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 31 punktu, pakartotinis balsavimas kamieniniame akademiniame padalinyje laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo ne mažiau kaip penktadalis Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, todėl pakartotiniai rinkimai laikomi įvykusiais Matematikos ir informatikos fakultete.

Vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 35 punktu (“pakartotinio balsavimo metu išrinktais į Senato narius laikomi kandidatai, gavę daugiausiai balsų“), išrinktais į Senatą laikomi kandidatai yra paryškinti

Prie kandidatų vardų nurodytas gautų balsų skaičius ir jų išraiška procentais. Prie informacijos apie kamieninių padalinių atstovų Senate rinkimus pateikta ir informacija apie kvorumą (rinkimuose dalyvavusių ir tokią teisę padalinyje turinčių padalinio darbuotojų skaičius bei šių rodiklių procentinis santykis).

Gegužės 23-24 dienomis vykusių pakartotinio balsavimo į VU Senatą rezultatai MIF

Dalyvavo rinkėjų: 79/135 (58,52 proc.). Negaliojančiais pripažinti 4 biuleteniai.

Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis gavo  63 balsus (79,75 proc.);

Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda gavo 31 balsą (39,24 proc.);

Prof. dr. Julius Žilinskas gavo 48 balsus (60,76 proc.);

Doc. dr. Martynas Manstavičius gavo 60 balsų (75,95 proc.).

2022-05-26

Informatikos studijos Vilniaus universitete: ne tik diplomas, bet ir darbo komandose patirtis

Atrodo, kad mokslo metų pradžia buvo visai neseniai, o štai jau ir vasara, kuri abiturientams atneša brandos egzaminų maratoną. Moksleiviai pradeda sudėtingus svarstymus – kokias studijas pasirinkti? Informatikos studijų krypčių grupė, arba informacinės technologijos (IT) bendrąja prasme, išlieka tarp populiariausių pasirinkimų Lietuvoje, o Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakultete (MIF) ruošiamos net penkios skirtingos programos.

2022 05 26 Agne1

Dėstytoja doc. dr. A. Brilingaitė su studentėmis

Baigę VU MIF studentai išsineša ne tik žinias, bet ir įgyja praktinių įgūdžių, nes taiko gebėjimus procesuose, kurie vyksta darbo rinkoje – viešajame ir privačiame sektoriuose. Tad kyla klausimas – ką rinktis? IT sritis daug kam atrodo paini: ką daro programuotojai, kuo užsiima duomenų architektai, o kokia programų inžinieriaus funkcija? Ar reikalingas diplomas norint programuoti? Ar universitete įgyti gebėjimai ir žinios naudingi darbo rinkoje?

VU MIF Informatikos instituto mokslo darbuotoja ir dėstytoja doc. dr. Agnė Brilingaitė įsitikinusi, kad universitetas – tai bendradarbiavimą ir tobulėjimą skatinanti aplinka, kurioje studijuojant įgyti gebėjimai leidžia siekti karjeros ir save realizuoti srityje, kuri patinka. Studijų metais užmegztos pažintys tampa profesinio socialinio tinklo dalimi. Juk universiteto bendruomenė, vėliau ir absolventai, sprendžia visuomenės problemas ir dalyvauja inovacijų kūrimo procesuose.

2022 05 26 Agne2

Dėstytoja doc. dr. A. Brilingaitė su studentėmis

Skirtumai tarp informacinių technologijų specialybių: kaip pasirinkti, ką studijuoti?

Dažnai moksleiviai, kurie renkasi IT studijas, nesupranta skirtumų tarp specialybių ir pačių studijų programų. „Dalis galvoja, kad IT yra tik programavimas – ir tai visiškai netiesa. Ši sritis labai plati, apima didelį pareigų spektrą nuo programuotojų, testuotojų, duomenų architektų iki projektų vadovų, vartotojų patirties projektuotojų. Net ir programuotojų darbas yra skirstomas į išorinį programavimą (angl. front-end developer), kai dirbama su tuo, ką mato vartotojas, ir vidinį programavimą (angl. back-end developer), kai programuotojas dirba su serveriais ir tuo, kaip veikia sistema,“ – skirtumus vardija MIF Informacinių technologijų studijų programos studentė Monika Gornostajutė.

VU MIF yra ruošiamos penkios informatikos krypčių grupės programos. Informacinių sistemų inžinerijos studijos leidžia įgyti ir apjungti programų sistemų, duomenų bazių, verslo, duomenų analitikos, šiuolaikinių technologijų (virtualizacijos, debesų kompiuterijos, dirbtinio intelekto, robotikos) žinias bei gebėjimus.

Informatikos studijų programa skirta tiems, kurie nebijo matematikos ir nori suvokti viską, kas susiję su kompiuteriais: nuo paprasčiausių loginių operacijų su bitais iki objektinio programavimo ir sudėtingų lygiagrečių skaičiavimų. Ši programa suteikia dideles galimybes pasirinkti, kuo nori būti, nes paruošia labai stiprius ir plačius IT žinių pagrindus

Skirtumus programose lemia poreikis IT darbo rinkoje, kurioje egzistuoja dviejų rūšių darbo vietos: programų sistemas nuo nulio kuriančiose įmonėse arba įmonių IT skyriuose. Programų sistemų studijos yra specializuotos pirmo tipo darbo vietoms. Jungdama vadybos ir informatikos žinias ši studijų programa rengia specialistus, puikiai išmanančius visą sistemos kūrimo procesą, apimantį užsakymo priėmimą, analizę, projektavimą, programavimą, testavimą, diegimą ir priežiūrą.

2022 05 26 Agne3

VU MIF Informatikos instituto mokslo darbuotoja ir dėstytoja doc. dr. A. Brilingaitė

Bioinformatika – išskirtinė tarpdisciplininė studijų programa, kuri moko taikyti ir kurti informatikos metodus įvairiausiems biologiniams duomenims analizuoti bei atveria galimybes siekti karjeros tiek moksle, tiek ir aukštųjų technologijų pramonėje.

Informacinių technologijų programos studijos paperka ne tik turiniu, karjeros galimybėmis, orientaciją į sistemų ir technologijų integraciją į sudėtingas šiuolaikines IT sistemas, bet ir tuo, kad turi trumpesnį matematikos kursą, o bakalauro diplomas gaunamas po trijų su puse studijų metų. „Šios programos arkliukas – pasirenkama Inovatyvių studijų šaka, iš kurios studentai išsineša ne tik žinias, bet realaus darbo patirties, vertinamos darbdavių,“ – programos išskirtinumu dalijasi studentė M. Gornostajutė.

Ne tik diplomas, bet ir darbo patirtis

Informacinių technologijų studijųInovatyvių studijų šaka yra tokia intensyvi, kad du semestrai tik šakos studijų modulių yra prilyginami pusei metų (pilnu etatu) darbo patirčiai įmonėje. Pasirinkę šią pakraipą studentai sukuria du veikiančius programų prototipus, kurie sprendžia visuomenei aktualias problemas. Specifinių studijų modulių metu būsimieji IT specialistai išmoksta vykdyti projektą: surasti problemą, pritaikyti ir sukurti jai sprendimą; taip pat mokosi testuoti kitų kuriamus produktus, argumentuoti savo sprendimus ir pateikti konstruktyvią kritiką kitų studentų projektams. Baigę šį kursą jie jau turi produktą, kurį gali pristatyti potencialiam darbdaviui ir taip pradėti pildyti savo darbų aplanką (angl. portfolio).

2022 05 26 Agne4

MIF Informacinių technologijų studentė Rimantė Andrijauskaitė

Dėstytoja doc. dr. A. Brilingaitė pabrėžia, kad studijose svarbu simuliuoti realius procesus: „Studentai iš universiteto turi išsinešti pritaikomas verslui aktualias žinias ir įgūdžius, todėl jie mokosi atsirinkti informaciją, ją adaptuoti, taikyti sprendžiant skirtingų taikomųjų sričių užduotis, integruoti skirtingus technologinius komponentus. Mūsų projektuose studentai tobulina bendradarbiavimo, grupės ir laiko valdymo įgūdžius, kurie vėliau labai reikalingi tęsiant mokslinį kelią ar darbo rinkoje. Svarbu pabrėžti, kad universitete ugdomi bendrieji gebėjimai, pavyzdžiui: laiko valdymas, kūrybiškumas, iš tikrųjų tampa vis svarbesni žengiant į kitą industrinės revoliucijos etapą.“

MIF Informacinių technologijų antrakursė Rimantė Andrijauskaitė džiaugiasi, kad projektai, vykdomi universitete, yra apčiuopiami ir kuriantys realią vertę: „Eidami į darbo pokalbį mes jau turime, ką parodyti, darbdavys gali matyti, kokias kompetencijas esame įgiję, su kokiomis technologijomis susipažinę“. Taip pat akcentuoja tai, kad studijos išmoko ne tik techninių ar komunikavimo įgūdžių, bet ir dirbti grupėje, turėti atsakomybės jausmą: „Šios studijos padeda suprasti, koks svarbus yra komandinis darbas bei laiku atliekamos užduotys. Tai ne tik gelbsti siekiant užsibrėžto bendro tikslo, bet taip pat išugdo stiprų atsakomybės jausmą. Studijuojant universitete įgyjami viešojo kalbėjimo ir techninės kalbos įgūdžiai, kurie vėliau praverčia darbo aplinkoje.“

Su moksleiviais daug bendraujanti M. Gornostajutė atkreipia dėmesį, kad vyrauja mitas, jog informatikai į universitetą ateina tik atsiimti diplomo, nes galvoja, kad visko galima išmokti pačiam, iš internete randamos informacijos: „Jau dabar dirbdama taikau žinias, kurias įgyju studijuodama. Didelėse įmonėse dirbant su stambiais projektais neįmanoma išsiversti su savamoksliška informacija, nes IT sfera tokia plati, kad nepakanka tik rasti teisingą kodą.“

2022 05 26 Agne5

Dėstytoja doc. dr. A. Brilingaitė su studentėmis

Ryšys su dėstytoju

VU nuolat pabrėžiamas ryšys tarp studento ir dėstytojo – ir tai nėra tik reklaminis šūkis. „Mes dėstytojų tikrai galime klausti visko! Pirmųjų paskaitų metu dėstytojai paaiškina, kad universitetas – tai vieta mokytis, diskutuoti, kelti klausimus, klysti ir tobulėti,“ – pasakoja antrakursė R. Andrijauskaitė. „Labai malonu, kai studentai su mumis tariasi ne tik dėl studijų dalykų, bet ir karjeros, tolimesnių studijų planų ar net dėl darbe kylančių klausimų, pasidalina asmeniniais, nebūtinai specialybiniais iššūkiais,“ – sako doc. dr. Agnė Brilingaitė.

M. Gornostajutė kaip dar vieną studijų VU MIF privalumą išskiria tai, kad bendruomenės nariai dalijasi gyvenimiška patirtimi: „Daug kas dalinasi savo patirtimi ne tik apie dėstomus dalykus, bet ir kaip tai pritaiko savo darbuose už universiteto ribų. Užsimezga labai šiltas, bet kartu ir profesionalus, supratingas ir atviras ryšys, neperžengiantis pagarbos vienas kitam ribų“.

2022-05-26

MIF baigiamųjų darbų gynimai: datos ir svečių registracija

2022 05 25 baigiamuju darbu gynimai900x297

Vasara paskutinių kursų studentams kasmet prasideda įtemptai – laukia baigiamųjų darbų gynimai. Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakultete (MIF) šiais metais jie prasideda gegužės 31-ąją ir baigsis birželio 10 dieną.

Bakalauro ir magistrantūros studijų programų baigiamųjų darbų gynimai yra vieši, norintys stebėti – kviečiami atvykti. Didžioji dauguma gynimų vyksta kontaktiniu būdu, fakulteto auditorijose. Į tuos, kurie vyksta nuotoliniu būdu, reikalinga registracija.

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Bioinformatika

2022 birželio 6 d., 09:00 - 15:00, 419 (MIF-Didl.)

Ekonometrija

2022 birželio 7 d., 08:30 - 16:00, 102 (MIF-Naug.)

2022 birželio 8 d., 08:30 - 16:00, 102 (MIF-Naug.)

Finansų ir draudimo matematika

2022 birželio 9 d., 08:30 - 16:00, 102 (MIF-Naug.)

2022 birželio 10 d., 08:30 - 16:00, 102 (MIF-Naug.)

Informacinių sistemų inžinerija

2022 birželio 8 d., 09:00 - 12:30, 101 (MIF-Didl.)

2022 birželio 9 d., 09:00 - 12:30, 101 (MIF-Didl.)

2022 birželio 9 d., 13:30 - 17:00, 101 (MIF-Didl.)

2022 birželio 10 d., 09:00 - 12:30, 101 (MIF-Didl.)

2022 birželio 10 d., 13:30 - 17:00, 101 (MIF-Didl.)

Informatika

2022 birželio 8, 14:00 - 19:00, Vyksta nuotoliniu būdu, registracija.

Gynimai vyks nuotoliniu būdu naudojant „MS Teams“ aplinką. Nebūtina įsidiegti, galima naudoti interneto naršyklę. Užsiregistruoti būtina iki birželio 5 d. imtinai – studijų administratorė su jumis susisieks nurodytu el. paštu dėl detalesnės informacijos.

Matematika ir matematikos taikymai

2022 gegužės 31 d., 11:00 - 16:00, 103 (MIF-Naug.)

2022 birželio 1 d., 09:00 - 15:00, 103 (MIF-Naug.)

Programų sistemos

2022 birželio 6 d., 09:00 - 15:00, 101 (MIF-Didl.), 102 (MIF-Didl.), 213 (MIF-Didl.), 421 (MIF-Didl.)

2022 birželio 7 d., 09:00 - 15:00, 101 (MIF-Didl.), 102 (MIF-Didl.), 419 (MIF-Didl.), 421 (MIF-Didl.)

2022 birželio 8 d., 09:00 - 15:00, 102 (MIF-Didl.), 103 (MIF-Didl.), 419 (MIF-Didl.), 421 (MIF-Didl.)

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Matematika

2022 gegužės 31 d., 09:00 - 11:00, 103 (MIF-Naug.)

Informatika

2022 birželio 10, Penktadienis, 10:00 - 15:00, Vyksta nuotoliniu būdu, registracija.

Gynimai vyks nuotoliniu būdu naudojant „MS Teams“ aplinką. Nebūtina įsidiegti, galima naudoti interneto naršyklę. Užsiregistruoti būtina iki birželio 5 d. imtinai – studijų administratorė su jumis susisieks nurodytu el. paštu dėl detalesnės informacijos.

Programų sistemos

2022 birželio 2, Ketvirtadienis, 09:00 - 15:00, 419 (MIF-Didl.)

2022 birželio 3, Penktadienis, 09:00 - 15:00, 419 (MIF-Didl.)

2022-05-25

Prasidėjo priėmimas į VU magistrantūros studijas

Gegužės 20 d. Vilniaus universitete (VU) prasidėjo pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Šiemet stojantieji galės rinktis iš daugiau nei 130 studijų programų.

VU studijų prorektoriaus doc. dr. Valdo Jaskūno teigimu, Lietuva kasmet tampa vis patrauklesnė investuotojams, atkeliauja kultūros sampratos pokyčiai, plėtojamas pasaulinio lygio mokslas. Pasak doc. dr. V. Jaskūno, daugelį VU bendruomenės iniciatyvų lemia ambicija prisidėti prie novatoriškumo Lietuvoje, todėl verta rinktis studijas VU ir kartu kurti inovatyvią visuomenę, prisidėti prie teigiamų pokyčių mūsų šalyje.

„Lietuvoje mes turime dar labai daug neišplėtotų sričių, kuriose matome proveržio galimybę. Pasitenkinimas realizuoti inovatyvią idėją nuo nulio nedidelėje, bet dinamiškoje Lietuvoje yra didžiulis. Viena yra kurti galimybes savajai visuomenei ir visai kita – veikti svetimoje erdvėje, kuri dar reikalauja nemažai pastangų į ją įsigyventi. Iš Vilniaus universiteto studentų pasirinkimų matome, kad daugelis jaučia didžiulę atsakomybę ir norą prisidėti prie kokybiško gyvenimo ir ateities kūrimo Lietuvoje, ypač tie, kurie yra įgiję mokymosi ar darbo patirties užsienyje“, – sako VU studijų prorektorius.

VU magistrantūros studijas pasirinkę studentai turi galimybę derinti darbą, asmeninį gyvenimą ir studijas. Dauguma VU magistrantūros studijų vykdomos vakarais arba sesijiniu tvarkaraščiu. Būsimieji magistrai gali išvažiuoti studijuoti į geriausiųjų šimtuke esančius pasaulio universitetus pagal dvišales ar „Erasmus+“ mainų programas. Be to, tiek valstybės, tiek savomis lėšomis studijų kainą mokantys VU studentai gali teikti prašymus įvairių rūšių stipendijoms gauti.

Dėstytojai gali tapti magistrantų mentoriais

VU pradedama įgyvendinti nauja mentorystės veiklos kryptis, kai dėstytojai tampa būsimųjų magistrantų mentoriais. Dėstytojai mentoriai stojantiesiems ir studentams padės pasirinkti profesinius siekius ir vertybes atitinkančias antrosios pakopos studijas, susiplanuoti ilgalaikius akademinius tikslus ir suprasti studijų programos logiką ir tikslą. Be to, studentus supažindins su pasirinkto padalinio vykdoma moksline veikla, patars, kaip būtų galima į ją įsitraukti.

„Mentorius gali padėti ir būti naudingas studentui bet kuriuo studijų metu. Mentorystė gali suteikti reikalingą impulsą bei paskatą veikti nepriklausomai nuo studijų taško, kuriame šiuo metu yra studentas – pradžioje, pabaigoje ar bet kurioje kitoje vietoje. Su mentorių pagalba studentai gali padidinti motyvacijos ir pasitikėjimo savimi jausmą, plėsti naujų profesinių pažinčių ratą, ugdyti savo asmenines ir profesines kompetencijas, sulaukti palaikymo iš patyrusių savo srities specialistų ir gauti nešališką nuomonę apie savo profesines galimybes, išžvalgyti ir suprasti universiteto siūlomas aukštesnės pakopos studijų ar įsitraukimo į mokslinę veiklą galimybes“, – pasakoja VU mentorystės veiklos koordinatorė, akademinių projektų vadovė Inga Dundulytė.

VU mentorystės dalyviai su mentoriais gali susisiekti naudodamiesi mentorystės platforma ir gali pasirinkti patogią bendravimo formą – gyvi susitikimai, el. paštas, „Microsoft Teams“, skambučiai ar kt. Kiekviena mentorystė unikali, todėl susitikimų skaičius priklauso nuo klausimo platumo. VU mentorius dėstytojus galima rasti Mentorystės platformoje.

Prašymus studijuoti galima teikti VU ISAS sistemoje. Daugiau informacijos apie VU magistrantūros studijų programas rasite čia. Jei kiltų papildomų klausimų, kviečiame kreiptis į Studentų paslaugų ir karjeros skyrių el. paštu arba skambinti telefonu (8 5) 219 3144.

2022-05-23

Pakartotinis Senato rinkimų balsavimas gegužės 23–24 d.

VU MIF rinkimų komisija informuoja, kad gegužės 16–17 d. vykusieji Senato rinkimai Matematikos ir informatikos fakultete laikomi neįvykusiais, kadangi juose dalyvavo mažiau kaip du trečdaliai Padalinio Rinkėjų (dalyvavo 85 rinkėjai iš 135 rinkimų teisę turinčių MIF darbuotojų).

Pakartotinis Senato rinkimų balsavimas Matematikos ir informatikos fakultete vyks gegužės 23 d. 9.00–17.00, gegužės 24 d. 9.00–15.00. Juose galės dalyvauti Rinkimų teisę turintys Universiteto akademiniai darbuotojai, įtraukti į Centrinės rinkimų komisijos patvirtintą rinkėjų sąrašą. Pakartotiniuose rinkimuose bus balsuojama dėl tų pačių kandidatų, iškeltų gegužės 16–17 d. vykusiems Senato rinkimams.

Čia galite pasitikrinti, ar esate įtraukti į balsavimo teisę turinčių rinkėjų sąrašą, taip pat pasitikslinti balsavimo vietą ir laiką.

Kandidatų sąrašas.

  • Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis
  • Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
  • Prof. dr. Julius Žilinskas
  • Doc. dr. Martynas Manstavičius

Balsavimo vietos Matematikos ir informatikos fakultete:

Didlaukio g. 47- 511 kab.;
Naugarduko g. 24 - 208 kab.;
Akademijos g. 4 - 207 kab.

Daugiau informacijos apie Senato rinkimus Vilniaus universiteto puslapyje.

Remiantis Senato patvirtintu Senato narių rinkimų tvarkos aprašu:

„31. Senato narių rinkimai Padalinyje laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai Padalinio Rinkėjų. Pakartotinis balsavimas Padalinyje laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo ne mažiau kaip penktadalis atitinkamo Padalinio Rinkėjų“.

 

VU Matematikos ir informatikos fakulteto rinkimų komisija:

Dr. Šarūnas Repšys,

Dr. Viktor Medvedev,

Studentų atstovė Anastasija Volkova

2022-05-19

MIF DMSTI planuoja stiprinti informatikos inžinerijos krypties mokslinę tiriamąją veiklą

Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakulteto (MIF) Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas (DMSTI) planuoja stiprinti informatikos inžinerijos krypties mokslinę tiriamąją veiklą, pradėdamas tyrimus atvirojo kodo programinės įrangos srityje.

Tikimasi, kad planuojami tyrimai prisidės prie atvirojo kodo programinės įrangos plėtros savybių tyrimo ir visos OSS ekosistemos atsparumo didinimo, atviro kodo inovacijų raidos bei atviro kodo panaudojimo rizikos mažinimo.

Tyrimų tema glaudžiai siejasi su MIF DMSTI jau vykdomais tyrimais duomenų mokslo, dirbtinio intelekto, našiųjų skaičiavimų bei blokų grandinių technologijų srityse, todėl planuojama, kad ji taps planine. Tai praturtins jaunųjų mokslininkų patirtį ir leis sukurti grupę, kuri kryptingai vykdys aukšto lygio mokslinius tyrimus, ir tai neabejotinai didins instituto ir fakulteto konkurencingumą Lietuvos mokslo žinių rinkoje.

Daugiau apie pareigybę rasite čia.

2022-05-16

MIF absolventai pristatė didžiausią kompiuterinį žaidimą apie Lietuvos istoriją

2022 05 12 VU animacine530x298Vilniaus universiteto koridoriai, Lietuvos didikų paslaptys ir intriguojančios užduotys – į visą tai galima pasinerti lietuvių kurtame kompiuteriniame nuotykių žaidime „Crawns and Pawns: Kingdom of Deceit“.

Žaidimo turinys, apimtis ir grafika – įspūdinga, nenusileidžianti populiariausiems pasauliniams kompiuteriniams žaidimas. Prie „Crawns and Pawns“ kūrimo prisideda Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakulteto (MIF) asistentas dr. Žilvinas Ledas, buvęs dėstytojas Šarūnas Ledas, absolventai Laurynas Žuromskas, Zorian Ivanec ir Justinas Malijonis.

Pavadinimas „Karūna ir pėstininkai“ atskleidžia, kad žaidėjai kviečiami pasinerti į istorinius nuotykius. Vienas iš jo kūrėjų, „Tag of Joy“ vadovas ir MIF asistentas dr. Žilvinas Ledas, pabrėžia, kad Lietuvoje tautiečių yra sukurta daug žaidimų, bet tokios apimties istorine tematika – tai pirmasis.

Penkerius metus kurtas žaidimas visuomenei tapo prieinamas gegužės 6 dieną ir vos per porą savaičių įtraukė kelis tūkstančius žaidėjų iš viso pasaulio. Pagrindinė žaidimo misija – keliaujant per pasaulį vykdyti užduotis, aiškintis ir ieškoti prarastų lietuviškų artefaktų. Pats turinys primena „Da Vinčio“ kodą – žaidėjai persikelia į istorinį, mistika ir detektyvais apipintą pasaulį.

Daugiai apie žaidimą galite sužinoti čia.

2022 05 12 Tag of Joy652x530

2022-05-12

Būsimi magistrantūros studentai kviečiami teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

Vilniaus universitetas (VU) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ kviečia būsimuosius VU Gyvybės mokslų centro, Chemijos ir geomokslų fakulteto, Medicinos fakulteto bei Matematikos ir informatikos fakulteto magistrantūros studijų pirmo kurso studentus teikti paraiškas įmonės stipendijoms gauti.

2022 m. rugsėjį magistrantūros studijas šiuose fakultetuose pradedantys studentai turės galimybę gauti 1800 eurų vertės stipendijas, kurios skiriamos vieniems mokslo metams (stipendija mokama lygiomis dalimis kas mėnesį). Studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus 2 metus, nepablogėjus jų studijų rezultatams, iš viso skiriama iki 3600 eurų stipendija. Studentai taip pat turės galimybę rengti baigiamuosius magistro darbus bendrovėje „Thermo Fisher Scientific Baltics“.

Skiriant stipendiją įvertinami studento studijų rezultatai ir pažangumas (bakalauro baigiamojo darbo (egzaminų) įvertinimas ir studijų pagrindinės studijų krypties (šakos) dalykų svertinis vidurkis ne mažiau kaip 8 balai), motyvacija ir praktiniai tiriamojo darbo įgūdžiai. Studentas, gavęs vardinę „Thermo Fisher Scientific“ stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios nacionaliniuose arba VU teisės aktuose numatytos stipendijos.

Paraiškas būsimi magistrantūros studijų pirmo kurso studentai turi pateikti iki 2022 m. liepos 31 d. imtinai.

Konkursui studentai el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:

  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • motyvacinį laišką, nurodant ne daugiau nei 3 dominančias mokslo grupes, kuriose siektų rengti baigiamąjį darbą (visos siūlomos grupės ir jų tyrimų kryptys nurodytos stipendijos skyrimo 2022–2023 mokslo metams konkurso sąlygose);
  • bakalauro diplomo ir jo priedėlio kopijas;
  • brandos atestato priedo kopiją (brandos egzaminų rezultatus);
  • kitus studento studijų pasiekimus, visuomeninės ir (ar) mokslinės veiklos (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan.), jei yra, pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas;
  • rekomenduojančio VU padalinio darbo vadovo ar grupės vadovo arba darbovietės vadovo rekomendacija būtų privalumas.

Dokumentus prašome siųsti VU Studijų administravimo skyriui (el. paštu ) ir „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu ), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovą Edviną Stankevič el. paštu arba į VU finansinės paramos studentams koordinatorę Jurgitą Alonderytę-Venckienę el. paštu .

Su „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardinės stipendijos skyrimo 2022–2023 mokslo metams konkurso sąlygomis galite susipažinti čia.

2022-05-09

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos