Sidebar

Informacija absolventams

Informuojame, kad atsiėmus diplomą ceremonijos metu absolventai turės pasirašyti Diplomų įteikimo žurnale. Atsiskaityti su universitetu absolventai turi iki birželio 19 d.

Iškilminga diplomų teikimo ceremonija vyks birželio 26 d. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios Didžiajame kieme.

Jeigu neplanuojate dalyvauti įteikimo ceremonijoje – būtinai praneškite studijų skyriui iki birželio 25 d. (). Nedalyvavę ceremonijoje absolventai savo diplomą galės atsiimti studijų skyriuje nuo birželio 29 d.

ATSISKAITYMO SU VILNIAUS UNIVERSITETU TVARKA

Sėkmingai baigus studijas ir norint gauti studijas patvirtinantį diplomą ir diplomo priedėlį, privalu atsiskaityti su Universitetu. Atsiskaitymo su Universitetu procedūros apibrėžtos Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universiteto tvarkoje (2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. R-440).

Universiteto padaliniai, su kuriais reikia atsiskaityti, jei jiems absolventai yra skolingi, yra šie:

 • Universiteto biblioteka (grąžinti knygas, kt.);
 • Universiteto Bendrųjų reikalų direkcijos Būsto skyrius (atsiskaityti už apgyvendinimą VU bendrabutyje);
 • Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (grąžinti Lietuvos studento pažymėjimą). LSP galima grąžinti VU Jungtiniuose rūmuose (Saulėtekio al. 9), VU SA IF (Universiteto g. 7), VU SA CHGF (M. K. Čiurlionio g. 21), VU SA KnF (Muitinės g. 8, Kaunas) ir VU SA Centriniame biure (Universiteto g. 3, Observatorijos kiemelyje), taip pat jį galima siųsti paštu. Daugiau informacijos;
 • Tarptautinių ryšių skyrius (jeigu vykote į studijų mainus ir dar neatsiskaitėte);
 • Studentų paslaugų ir karjeros centras (jeigu vykote į Erasmus praktiką ir dar neatsiskaitėte);
 • Fakulteto administracija (įvykdyti finansinius ir akademinius įsipareigojimus). Atsiskaitoma pabaigoje.

Absolventai atsiskaityti su Universiteto padaliniais privalo iki 2020 m. birželio 19 d. imtinai. Neatsiskaičiusiems su Universiteto padaliniais negali būti išduodamas diplomas.

Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į MIF Studijų skyrių tel. +370 5 219 3055 arba el. p.

Matematikos ir informatikos fakulteto Studijų skyrius

Studentai kviečiami teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vilniaus universiteto VU Gyvybės mokslų centro, Chemijos ir geomokslų fakulteto, Medicinos fakulteto bei Matematikos ir informatikos fakulteto būsimus 3 ir 4 kurso bakalauro studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2020-2021 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 964 Eur, magistro – 1773 Eur (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Konkurso sąlygos antros pakopos (magistro) studijų 1 kurso studentams bus paskelbtos 2020 m. rugpjūčio mėn.

Paraiškas būsimi bakalauro 3-4 kurso studentai turi pateikti iki 2020 m. liepos 15 d. imtinai.

Konkursui studentai el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą (CV);
 2. motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tyrimų kryptis. Visos siūlomos kryptys nurodytos stipendijos skyrimo 2020-2021 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose;
 3. pažymą apie baigtų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašytą fakulteto (padalinio) vadovo;
 4. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir papildomos veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
 5. praktikos, baigiamojo darbo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

Dokumentus prašome siųsti VU Studijų administravimo skyriui (el.paštu ) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: ), el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus Saulių Burbulį: elektroniniu paštu , telefonu  +370 640 68532 arba į Jolitą Paulauskaitę: elektroniniu paštu , telefonu +37063320865.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos.

Baigiamųjų darbų gynimai vyks nuotoliniu būdu pirmoje birželio pusėje

Informacija studentams apie baigiamųjų darbų pateikimą

Baigiamieji darbai turės būti pateikiami tik elektroniniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje ir VU IS studento aplinkoje. Atspausdinta forma baigiamieji darbai neteikiami. 

Baigiamojo darbo vadovo sprendimas leisti arba neleisti ginti baigiamąjį darbą bus patvirtinamas virtualioje mokymosi aplinkoje. 

Recenzentas recenziją studentui pateiks universitetiniu el. paštu. 

Detalesnė informacija apie baigiamųjų darbų pateikimą bus išsiųsta el. paštu kiekvienam baigiamojo kurso studentui.

Baigiamųjų darbų gynimai

Gynimai vyks MS Teams aplinkoje sukurtuose kanaluose. Studentai ir kiti užsiregistravę dalyviai el. paštu gaus nuorodą į gynimo kanalą. Prisijungti reikės gynimo dieną nurodytu laiku.

Baigiamųjų darbų gynimai yra vieši, todėl kviečiame prisijungti visus norinčius paklausyti studentų darbų gynimų. Nepamirškite užpildyti registracijos formos iki birželio 1 d.  

Gynimų tvarkaraštis

Bakalauras

Gynimo laikas

Darbo pateikimo į VMA terminas

Bioinformatika

Birželio  5 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 28 d. 16.00 val.

Ekonometrija

Birželio 8 d. nuo 10.30 val.

iki gegužės 29 d. 15.00 val. 

Finansų ir draudimo matematika

Birželio 9-10 d. nuo 10.00 val.

iki gegužės 29 d. 15.00 val. 

Informacinės technologijos

Birželio 10 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 25 d. 15.00 val. 

Informatika

Birželio 9 d. nuo 14.00 val.

iki gegužės 25 d. 15.00 val. 

Matematika ir matematikos taikymai

Birželio 3-4 d. nuo 10.00 val.

iki gegužės 25 d. 15.00 val. 

Programų sistemos

Birželio 8-10 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 28 d. 16.00 val.

Statistika

Birželio 8 d. nuo 8.30 val.

iki gegužės 29 d. 15.00 val. 

Magistras

Gynimo laikas

Darbo pateikimo į VMA terminas

Finansų ir draudimo matematika

Birželio 9 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 29 d. 15.00 val. 

Informatika

Birželio 11 d. nuo 10.00 val.

iki birželio 4 d. 10.00 val. 

Matematika

Birželio 4 d. nuo 14.00 val.

iki gegužės 25 d. 15.00 val. 

Programų sistemos

Birželio 4 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 26 d. 16.00 val. 

 

Sėkmės gynimuose ir puikių darbų!

Skelbiamas paguodos sesijos tvarkaraštis baigiamųjų kursų studentams, turintiems skolų

Dėl egzamino organizavimo aplinkos su dėstytojais studentai turi susisiekti iš anksto. Tvarkaraštis yra nuolat atnaujinamas.

STUDIJŲ PROGRAMA

DALYKAS

DĖSTYTOJAS

EGZAMINO DATA

PASTABOS

BAKALAURAS, 4 K.

BIOINFORMATIKA, 4 K.

Bioinformatika III

Prof. dr. S. Gražulis

gegužės 5 d. 12 val.

Egzaminas vyks tik studentui atsiskaičius praktikos darbus.

Bioinformatika IV

Lekt. I. Grinis

gegužės 8 d. 19 val.

Informacija ir kodavimas

Doc. dr. A. Mačiulis

gegužės 7 d. 10 val.

Matematinė analizė II/II

Prof. habil. dr. V. Bagdonavičius

gegužės 12 d. 16 val.

EKONOMETRIJA, 4 K.

Finansų ekonometrijos modeliai

Prof. habil. dr. R. Leipus

gegužės 12 d. 13 val.

Būtina gegužės 11 d. susisiekti su dėstytoju ir patvirtinti, kad dalyvausite egzamine.

Laiko eilutės

Prof. habil. dr. R. Leipus

gegužės 12 d. 13 val.

Būtina gegužės 11 d. susisiekti su dėstytoju ir patvirtinti, kad dalyvausite egzamine.

FINANSŲ IR DRAUDIMO MATEMATIKA, 4 K.

Atsitiktiniai procesai

Prof. E. Manstavičius,      asist. dr. R. Šimėnas

gegužės 8 d. 10 val.  

Egzaminuos dr. D. Dzindzalieta

INFORMATIKA, 4 K.

Algoritmų analizė

Asist. dr. V. Dičiūnas

gegužės 15 d. 12 val.

Funkcinis programavimas

Prof. dr. L. Laibinis

gegužės 6 d. 10 val.

Kompiuteriniai tinklai

Lekt. E. Kutka

gegužės 12 d. 10 val.

Lygiagretieji skaičiaivimai

 

gegužės 14 d. 10-12 val.

Vykdoma, jei studentas yra atsiskaitęs praktinius darbus ir pasiekęs tam tikrus rodiklius. Būtina susisiekti su dėstytoju.

Operacinės sistemos

Partn. doc. R. Masiulis

gegužės 11 d. 14 val.

Vietoje doc. dr. A. Mitašiūno

Kursiniai darbai; Kursiniai projektiniai darbai

gegužės 15 d. 14 val. gynimas nuotoliniu būdu

Pristatyti (įkelti) darbus čia iki gegužės 11 d. 9 val.

MATEMATIKA IR MATEMATIKOS TAIKYMAI, 4 K.

Harmoninė analizė

Dr. (HP) A. Štikonas

gegužės 7 d. 15 val.

Informacijos teorija ir duomenų struktūros

Dr. D. Dzindzalieta

gegužės 8 d. 10 val.

Matematikos istorija ir filosofija

Asist. dr. R. Šimėnas

gegužės 4 d. 12 val.

Matematinės fizikos lygtys.

Prof. dr. A. Ambrazevičius

gegužės 15 d. 8.30 val.

Vykdoma tik susisiekus su dėstytoju, atsiskaičius kontrolinius darbus.

Matematinio modeliavimo pagrindai

Prof. dr. P. Katauskis

gegužės 11 d. 9 val. 

Skaičių teorija

Asist. dr. A. Novikas

Susisiekti su dėstytoju dėl egzamino užduoties gavimo el. paštu

Žmogus, buitis ir chemija

Habil. dr. A. Kareiva

gegužės 5 d. 9-10:30 val.

PROGRAMŲ SISTEMOS, 4 K.

Algoritmų teorija

Asist. dr. A. Birštunas

gegužės 14 d. 15 val.

Bioinformatika

Partn. doc. dr. G. Alzbutas

Susisiekti su dėstytoju dėl egzamino užduoties gavimo.

Finansų ekonometrijos modeliai

Doc. dr. J. Žilinskas

gegužės 7 d. 14 val.

Kompiuterinė grafika

Doc. dr. R. Krasauskas

gegužės 11 d. 16 val.

Lygiagretus programavimas

Doc. dr. A. Lančinskas

gegužės 12 d. 10 val.

Optimizavimo metodai

Dr. (HP) J. Žilinskas

gegužės 7 d. 14 val.

Oracle PL/SQL programavimas

Partn. prof. dr. E. Pakalnickienė

gegužės 6 d. 14-16 val.

Programų Sistemų Inžinerija 2

Doc. dr. K. Petrauskas,     asist. dr. V. Valaitis,                 dr. A. Lupeikienė

gegužės 11 d. 12-14 val.

Programų sistemų kūrimas

Doc. dr. S. Ragaišis,        Partn. doc. V. Jusevičius

birželio 1-2 d.

Vykdoma kartu su IIIk. PS studentais.

Skaitiniai metodai

Asist. R. Astrauskas

gegužės 11 d. 9 val.

Skaitmeninis intelektas ir sprendimų priėmimas

Prof. dr. O. Kurasova

gegužės 7 d. 12 val.

Kursiniai darbai; Kursiniai projektiniai darbai

 gegužės 13 d. 16 val.

Pristatyti (įkelti) darbus čia iki gegužės 7 d. 16 val.

MAGISTRANTŪRA, 2 K.

INFORMATIKA, 2 K.

Mokslo tiriamasis darbas III

gegužės 15 d. 14 val. gynimas nuotoliniu būdu

Pristatyti (įkelti) darbus čia iki gegužės 11 d. 9 val.

MATEMATIKA, 2 K.

Tikimybių teorija ir matematinė statistika

Prof. dr. (HP) J. Šiaulys

gegužės 4 d. 13 val.

Absolventų Erasmus praktika – paprastesnės sąlygos kandidatams

Kviečiame 4 kurso studentus iki gegužės 31 d. teikti paraiškas Erasmus praktikai el. paštu .


❗️ SVARBU: dėl šalyje paskelbto karantino, paraiškos sąlygos yra sušvelninamos – nereikia pateikti tikslios darbovietės. Praktiką susirasti ir atlikti, galima per metus nuo studijų baigimo.

Nepamirškite užregistruoti banko sąskaitos numerio sistemoje!

2020 03 19 Skatinamosios stipendijos1920x634

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad skatinamosios stipendijos jau paruoštos išmokėjimui. Svarbu pasitikrinti, ar Jūs užregistravote savo banko sąskaitos numerį sistemoje, nes registracijos terminas baigiasi kovo 23 d. (pirmadienį) 10 val.

️Užregistruoti savo banko sąskaitą galite prisijungę VU IS ir eprašymų skiltyje pateikę prašymą: „dėl banko sąskaitos užregistravimo“.

Prof. Jono Kubiliaus vardinės stipendijos konkursas

Ilgamečio VU Rektoriaus Jono Kubiliaus vardinę stipendiją 2014 m. įsteigė VU MIF ir Asociacija „Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto absolventų draugija Alumni“ (VU MIF ALUMNI). Stipendijos tikslas – paskatinti gabius ir aktyvius VU MIF studentus. Ne mažiau kaip 150 EUR stipendija skiriama pavasario semestrą bent dviem studentams.

Kviečiame teikti kandidatūras prof. J. Kubiliaus vardinei stipendijai gauti. Prašymų lauksime el. paštu ne vėliau kaip iki kovo 31 darbo dienos pabaigos.


Studentas, norintis gauti Stipendiją, iki kovo 31 d. VU MIF Studijų skyriui turi pateikti:

 • prašymą skirti J. Kubiliaus Stipendiją (Geriausiai besimokančio studento arba Aktyviausio studento). Čia galite rasti prašymo šabloną. 
 • vykdytos veiklos aprašymą;
 • rekomendacijas (neprivaloma);
 • kitą faktinę informaciją.

Informacija apie atrankos kriterijus bei kita informacija stipendijos nuostatuose.

Studente, pasinaudok tarptautinių mainų galimybe!

2020 02 14 Tarptautiniai mainai1920x633

Informuojame, kad jau veikia internetinė ERASMUS+, ARQUS ir COIMBRA GROUP bei dvišalių sutarčių registracija studijoms 2020/2021 m. m. rudens semestrui (akademiniams metams). Registracija vyks iki kovo 1 d.

Erasmus+ partnerių sąrašas

ARQUS ir COIMBRA GROUP registracijos formą galite rasti čia

Dvišalių sutarčių mainų informacija

Tarptautinių mainų pristatymas VU MIF vyks vasario 20 d. 11.30 val. Didlaukio g. 47. Daugiau informacijos

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos