Sidebar

Sveikiname su naujaisiais metais!

2016 12 31 Nauji metaiLinkime, kad naujaisiais Gaidžio metais susiimtumėte ir pasitelkę šio paukščio pasitikėjimą savimi pasiektumėte visų savo tikslų!

Iškilmingai pagerbti geriausi VU mokslininkai ir dėstytojai

2016 12 24 A.Brilingaite

Sveikiname MIF dėstytoją Agnę Brilingaitę, kuri išrinkta geriausia 2016 metų MIF dėstytoja!

Gruodžio 23 d. Mažojoje auloje surengtos tradicinės iškilmingos senųjų metų palydėtuvės. Renginyje pagerbti 2016 metais labiausiai nusipelnę Vilniaus universiteto bendruomenės nariai, išdalytos Rektoriaus premijos, pasveikinti geriausi fakultetų dėstytojai, įteikti profesorių emeritų diplomai.

VU Tarybos pirmininkas Rimantas Kraujalis savo kalboje pabrėžė universiteto siekį būti sėkmingam ir klestinčiam. Tačiau, pasak pirmininko, sėkmė neateina savaime, tam būtinos permainos, tinkami atsakai į išorinius ir vidinius iššūkius. „Pokyčiai inicijuojami ir daromi ne tam, kad kas nors nukentėtų, o tam, kad bendruomenė laimėtų. Dabar didžioji dalis diskusijų, vykstančių dėl permainų, yra apie galimus nukentėjimus. Tai mums visiškai nesuprantama. Taryba kviečia bendruomenę aktyviau svarstyti pozityvius permainų aspektus ir aktyviai dalyvauti jas įgyvendinant. Mahatma Gandhi yra pasakęs: „Jeigu nori, kad pasaulis keistųsi, pats tapk pokyčiu.“ Remdamasis savo patirtimi, dar pridurčiau: „Jeigu nori sau patinkančių pokyčių, juos inicijuok ir įgyvendink, kitaip teks vargti su kitų sugalvotais ir primestais.“ Tad kasdien ženkime bendrus žingsnelius į mūsų universiteto sėkmę“, – ragino R. Kraujalis.

VU rektorius prof. Artūras Žukauskas apžvelgė nuveiktus darbus ir padėkojo universiteto bendruomenės nariams už jų indėlį į sėkmingą universiteto veiklą. Šventinį vakarą rektorius vardijo ir būsimus darbus: universiteto vidinės struktūros modernizavimą, darbo užmokesčio reformą, leidybos pertvarką, metinius veiklos valdymo pokalbius. „Laukia iššūkiai dėl Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo. Mūsų kryptis – Vilniaus universiteto, kaip pagrindinio šalies proto terminalo, ir kitų Lietuvos universitetų, kurie savo darbais įrodę, kad sugeba konkuruoti tarptautinėje studijų ir mokslinių tyrimų erdvėje, vertės didinimas, atvirumas geriausiems šalies mokslininkams, naujos kartos mokytojų rengimas, – minėjo rektorius. – Suprantu, kad permainos kelia daug įtampos, tačiau Vilniaus universitetas gali didžiuotis savo išsilavinusia, kritiška ir įžvalgia bendruomene. Su kiekvieno iš jūsų įsitraukimu svarbius ir aiškiai nusistatytus tikslus pasiekti kur kas lengviau. Ir nors šie metai mus palieka turbūt su daugiau klausimų nei atsakymų, tikiu, kad dirbdami kartu pastaruosius rasime daug lengviau“, – sakė rektorius.

Senato pirmininkė prof. Dainora Pociūtė-Abukevičienė priminė, kad 2017-ieji paskelbti Reformacijos metais, minėsime istorinį 500 metų reformacijos jubiliejų. Ji įžvelgė ir prasmingą paralelę. „Numatoma, kad kitais metais turėtų būti įgyvendintos ir mūsų universiteto reformos pagal patvirtintą universiteto strateginį planą. Reformos Reformacijos metais – palankus istorinis kontekstas“, – teigė Senato pirmininkė. Ji linkėjo mokytis iš reformacijos asmenybių, lavinti ir lavintis atskleidžiant savo vertę, būti asmeninio, pilietinio ir politinio gėrio pusėje, žvelgti į studijas ir mokslą kaip į pašaukimą bei savo vertingumo išraišką. „Universitetas naujųjų laikų Europoje visada buvo ir tebėra pagrindinė asmenybių ugdymo erdvė. Gyvenkime joje atsakingai ir tęskime seniausias Lietuvos akademines tradicijas nuosekliai, kūrybiškai, viltingai“, – linkėjo prof. D. Pociūtė-Abukevičienė.

Profesoriaus emerito vardai šiemet suteikti:
Komunikacijos fakulteto profesoriui Domui Kaunui,
Medicinos fakulteto profesoriui Vaidučiui Kučinskui,
Biochemijos instituto profesoriui Juozui Kuliui.

Rektoriaus mokslo premijos laureatais tapo:
Istorijos fakulteto docentas Donatas Brandišauskas,
Taikomųjų mokslų instituto profesorius Eugenijus Gaubas,
Fizikos fakulteto docentas Vygintas Jankauskas,
Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorius Aivaras Kareiva,
Filosofijos fakulteto docentas Evaldas Kazlauskas,
Gyvybės mokslų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas Saulius Klimašauskas,
Gyvybės mokslų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas Daumantas Matulis,
Gyvybės mokslų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas Virginijus Šikšnys,
Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Gražina Tautvaišienė.

Rektoriaus premija apdovanoti jaunieji mokslininkai:
Gyvybės mokslų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Inga Griškova-Bulanova,
Gyvybės mokslų centro jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Marius Dagys,
Chemijos ir geomokslų fakulteto docentas dr. Artūras Katelnikovas,
Chemijos ir geomokslų fakulteto lektorius dr. Andrej Spiridonov.

Geriausiais 2016 metų dėstytojais paskelbti:
Fizikos fakulteto profesorius Kęstutis Arlauskas,
Filologijos fakulteto lektorė dr. Rasa Baranauskienė,
Užsienio kalbų instituto docentė Lina Bikelienė,
Matematikos ir informatikos fakulteto lektorė dr. Agnė Brilingaitė,
Istorijos fakulteto lektorius dr. Norbertas Černiauskas,
Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorė Inga Čikotienė,
Medicinos fakulteto docentė Jūratė Dementavičienė,
Teisės fakulteto lektorė Justyna Levon,
Kauno humanitarinio fakulteto lektorė dr. Laura Niedzviegienė,
Ekonomikos fakulteto profesorė Regina Paliulytė,
Chemijos ir geomokslų fakulteto docentė Regina Prapiestienė,
Komunikacijos fakulteto lektorius dr. Saulius Preidys,
Filosofijos fakulteto profesorius Marius Povilas Šaulauskas,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deivydas Šlekys,
Orientalistikos centro lektorius dr. Deimantas Valančiūnas.

Šaltinis: http://naujienos.vu.lt/metams-baigiantis-iskilmingai-pagerbti-geriausi-vu-mokslininkai-ir-destytojai/

Prisiekė naujas VU Tarybos narys prof. Konstantinas Pileckas

2016 12 14 PileckasNaujuoju Vilniaus universiteto (VU) Tarybos nariu išrinktas prof. Konstantinas Pileckas. Jis atstovaus fizinių ir technologijos mokslų ir studijų plėtros interesų sričiai. Naujasis VU Tarybos narys gruodžio 13 d. prisiekė Senate ir oficialiai įgijo Tarybos nario teises ir statusą.

Prof. K. Pileckas – VU Matematikos ir informatikos fakulteto profesorius, Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedros vedėjas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Profesorius yra vienas produktyviausių pastarojo dešimtmečio šalies matematikų, „Mini Nobelio“ (2016) laureatas, pirmasis nepriklausomos Lietuvos mokslininkas, pagal aukštus vakarietiškus reikalavimus apgynęs habilituoto daktaro disertaciją Vakarų Europoje – Paderborno universitete Vokietijoje. Matematikas plėtoja klampaus skysčio dinamikos matematinių modelių tyrinėjimus, kurie itin domina medikus, nes gali padėti išsiaiškinti kraujotakos sistemoje vykstančius fizinius procesus. Mokslininkas atgaivino ir diferencialinių lygčių su dalinėmis išvestinėmis mokyklą. Jo mokslinė veikla davė svarių rezultatų tiriant daugiau nei 80 metų neišsprendžiama laikytą (suformuluota 1933 m.) Lerė (Leray) problemą. Prof. K. Pileckas laikomas vienu geriausių pasaulyje Navjė-Stokso lygčių sistemos specialistų.

Prof. K. Pileckas – labai aktyvus mokslininkas, publikavęs mokslinius darbus iš diferencialinių lygčių ir matematinės fizikos sričių geriausiuose matematikos žurnaluose, tokiuose kaip „Annals of Mathematics“, „Mathematische Annalen“, „Journal für die reine und angewandte Mathematik“, „Archive for Rational Mechanics and Analysis“.

Prof. K. Pileckas ir jo indėlis į mokslą plačiai žinomi užsienyje. Profesoriaus 60 metų jubiliejaus proga Feraros mieste (Italija) surengta tarptautinė matematikos konferencija. VU mokslininkas yra žurnalų „Lithuanian Mathematical Journal“, „Mathematical Modelling and Analysis“ ir „Journal of Mathematical Fluid Mechanics“ redkolegijų narys, monografijos, vadovėlio ir apie 100 straipsnių tarptautiniuose leidiniuose autorius. Matematiko 28 metų darbų ciklas „Klampaus skysčio tekėjimo begalinėse srityse matematiniai modeliai“ 2006 m. įvertintas Lietuvos mokslo premija.

Centrinė rinkimų komisija gruodžio 1 d. patvirtino VU Tarybos nario – universiteto dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo, atstovaujančio fizinių ir technologijos mokslų ir studijų plėtros interesų sričiai, rinkimų rezultatus. Lapkričio 29–30 d. šešiuose VU kamieniniuose akademiniuose padaliniuose vykusiame universiteto Tarybos nario rinkimų pakartotiniame balsavime (antrajame ture) dalyvavo 227 iš 295 į rinkėjų sąrašus įtrauktų asmenų (76,95 proc. visų rinkėjų). Prof. K. Pileckas surinko 112 balsų (49,33 proc.), Fizikos fakulteto prof. Valdas Šablinskas – 110 balsų (48,46 proc.).

(Miglės Slėnytės nuotrauka)

Priimamos ISEP paraiškos dalinėms studijoms į JAV ir kitų šalių universitetus

2016 11 14 ISEP 218x100VU studentus kviečiame dalyvauti ISEP mainų programos atrankoje ir 2017/2018 mokslo metų rudens semestrą ar visus akademinius metus praleisti viename iš Jungtinių Amerikos Valstijų ar kitos šalies universitete.

ISEP programa garantuoja nemokamą mokslą, apgyvendinimą ir maitinimą!

Daugiau informacijos apie programą ir atrankos procesą rasite: www.vu.lt > Tarptautiniai ryšiai > Mainų galimybės > ISEP

Paraiškos priimamos iki 2016 m. gruodžio 11 d. (imtinai).

Kilus klausimams, kreipkitės į Aistę Simanavičienę , VU Centriniai rūmai, Tarptautinių programų ir ryšių sk., 242 kab., tel. 268 7156.

Priėmimas į doktorantūrą

doktroAtrankos procedūra (pokalbis/egzaminas)  į matematikos mokslo krypties doktorantūrą vyks birželio 29 d., trečiadienį, 9.00 val. 301 aud., Naugarduko 24.

Birželio mėn. 30 d. 9 val. stojančiųjų į informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių doktorantūrą pokalbis vyks VU Matematikos ir informatikos institute, Akademijos g. 4, 203 kab.

 

VU apdovanojimas už geriausią publikaciją

Mūsų fakulteto Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedros profesoriui habil. dr. Konstantinui Pileckui skirtas VU apdovanojimas už geriausią 2015 metų publikaciją fizinių mokslų srityje. Sveikiname!

Šiam konkursui mūsų fakultetas teikė 3 labai stiprius darbus.

Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardo stipendija

Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardo stipendija bus paskirta 8-10 geriausiai besimokančių socialiai remtinų studentų. Studentai, norintys gauti stipendiją, iki birželio 13 d. 12 val. turėtų pateikti motyvuotą prašymą skirti stipendiją, akademinio padalinio vadovo rekomendaciją bei dokumentus, įrodančius, kad yra socialiai remtini.

Prašymus priima ir su stipendijos teikimu susijusiais klausimais konsultuoja VU Studijų direkcijos vyriausioji specialistė Jurgita Alonderytė-Venckienė, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab., tel. (8 5) 219 3235, el. p.

Stipendijos nuostatai.

Įteikti magistro ir bakalauro diplomai!

6pavVasario 2 d. įteikti Informacinių technologijų bakalauro ir Ekonometrijos, Finansų ir draudimo matematikos bei Statistikos magistro diplomai. Sveikiname visus absolventus pasiekus savo tikslą ir linkime toliau sėkmingai kopti karjeros laiptais, tapkite savo srities profesionalais!

 

 

 

Nuotraukas galite rasti MIF ir VU Facebook paskyrose:

Bakalauro diplomų įteikimai čia ir čia

Magistro diplomų įteikimai čia

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos