Sidebar

Palangoje vyko konferencija „Studijos ir mokslas Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete”

2019 04 08 konferenciija Palangoje380x250Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakulteto (MIF) dėstytojai ir mokslininkai jau šeštąjį kartą Palangoje organizavo respublikinę konferenciją „Studijos ir mokslas Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete”. Balandžio 5-ąją į viešbučio „Grand Baltic Dunes” konferencijų salę susirinko apie 80 mokytojų ir moksleivių.

Konferenciją pradėjo MIF Dekanas Paulius Drungilas. Pranešimus skaitė doc. dr. Jurgita Markevičiūtė, asist. dr. Aldona Skučaitė, doc. dr. Povilas Treigys, lekt. Eduardas Kutka bei prof. dr. Rimas Norvaiša.

Apie matematinį samprotavimą mokykloje kalbėjęs prof. R. Norvaiša konferencijoje pristatė ir uždavinių pavyzdžius, kurie itin sudomino dalyvius. Grupė moksleivių turėjo anksčiau išvykti iš konferencijos dėl pasirodymo, kuriame turėjo koncertuoti. Jų mokytojai moksleivius tik iš trečio karto pavyko įkalbėti skubėti į koncertą ir atsitraukti nuo uždavinių sprendimo.

Šių metų konferencijos iniciatorė doc. dr. J. Markevičiūtė džiaugėsi padidėjusiu dalyvių skaičiumi ir moksleivių aktyvumu: „Labai gera matyti į konferenciją susirinkusius moksleivius, kurie yra labai aktyvūs ir motyvuoti. Maloniai nustebino jų įsitraukimas bei aktyvus dalyvavimas”.

MIF mokslininkai ne tik ketina išlaikyti respublikinės konferencijos „Studijos ir mokslas Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete” tradicijas, bet, ir sulaukę kvietimų, planuoja lankyti kitas mokyklas ir regionus.

2019 04 08 2konferec Palangoje397x2642019 04 08 konfer Palangoje397x264

Skelbiamas Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų konkursas

Skelbiamas Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų konkursas.

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, kamieniniam akademiniam padaliniui iki balandžio 9 d. turės pateikti prašymą skirti vardinę stipendiją, mokslo, visuomeninę ir meninę veiklą įrodančių dokumentų kopijas ir užpildytą kandidato LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos formą. Studentai apie šią galimybę bus informuoti Vilniaus universiteto suteiktu elektroninio pašto adresu.

Kamieninis akademinis padalinys Studijų administravimo skyriui iki balandžio 15 d. gali teikti po 4 kandidatus kiekvienai stipendijai. Kiekvienu atveju iš keturių kandidatų du turi būti bakalauro arba vientisųjų studijų būsimųjų III-IV kursų studijų programų studentai, bei du magistro būsimojo II kurso arba vientisųjų studijų programų būsimųjų V-VI kursų studentai:

  • Prezidento A. Smetonos vardo stipendijai kiekvienas padalinys gali siūlyti po keturis kandidatus iš humanitarinių mokslų studijų srities arba humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės.
  • Prezidento K. Griniaus vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš biomedicinos mokslų studijų srities arba gyvybės mokslų ir sveikatos mokslų krypčių grupių.
  • Prezidento A. Stulginskio vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš fizinių mokslų studijų srities arba matematikos, informatikos ir fizinių mokslų krypčių grupių.
  • Prezidento A. Brazausko vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš socialinių mokslų studijų srities arba ugdymo, socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos krypčių grupių.
  • Prezidento J. Žemaičio vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš technologijų mokslų studijų srities arba inžinerijos ir technologijos krypčių grupių.

Vilniaus universitetas iki balandžio 19 d. Lietuvos mokslų akademijai turi pateikti galutinį, kandidatų stipendijoms gauti, sąrašą. Galutinį kandidatų sąrašą tvirtina Universiteto komisija, sudaryta iš kamieninių akademinių padalinių atstovų.

Siūlant kandidatą, Studijų administravimo skyriui elektroniniu paštu pateikiami šie dokumentai:

  1. Studento prašymo skirti vardinę stipendiją kopija.
  2. Studento studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus, pasirašytas padalinio vadovo.
  3. Kandidato mokslo darbų, pranešimų kopijos.
  4. Studento užpildyta „Kandidatų, LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos forma“.

Vilniaus universiteto atrinkti kandidatai nuo balandžio 23 d. iki gegužės 1 d. 15 val. skaitmeniniu pavidalu turės pateikti paraiškas ir dokumentus Lietuvos mokslo akademijos nurodytu adresu: http://www.lma.lt/Paraiskos/2019-m-lietuvos-respublikos-prezidentu-vardiniu-stipendiju-konkursas.

Prezidentų vardinių stipendijų nuostatus galima rasti adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420727.  

Turint klausimų dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų, maloniai prašome kreiptis į Studijų administravimo skyriaus Finansinės paramos studentams koordinatorę Jurgitą Alonderytę-Venckienę telefonu (8 5) 219 3235 ir/ar el. paštu .

Paguodos sesija paskutinio kurso studentams

Kaip ir kiekvienais metais, paskutinio kurso studentams yra sudaroma galimybė pildyti prašymus laikyti neišlaikytus egzaminus dar vieną kartą paguodos sesijos metu, kuri vyks š.m. gegužės 6-10 d.

Atkreipiame dėmesį, kad leidimas laikyti suteikiamas ne visiems dalykams.

Jeigu norėtumėte pasinaudoti „paguodos sesijos” galimybe, prašome iki š.m. balandžio 10 d. užpildyti prašymą internetu ( https://is.vu.lt/ -> Eprašymai -> prašymas dėl papildomo egzaminų perlaikymo). Prašymo statusą galėsite patikrinti savo paskyroje.

Vilniaus universitetui – 440 metų: dovanos Lietuvai, gimtadienio stipendijos ir renginiai visus metus

Vilniaus universitetas (VU) balandžio 1 d. švenčia 440-ąjį gimtadienį. Būdamas vienas seniausių universitetų visoje Europoje, VU lig šiol vaidina esminį vaidmenį atrandant ir pritaikant pažangiausias žmonijos technologijas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Tarp pagrindinių šių laikų universiteto mokslininkų atliktų darbų – pirmasis interneto ryšys Lietuvoje, pirmasis lazeris, genomo redagavimo įrankio CRISPR-Cas9 atradimas, pirmojo lietuviško palydovo „LituanicaSAT-1“ iškėlimas į kosmosą ir kiti.

Švęsdama 440 metų sukaktį, aukštoji mokykla vykdys savo socialinę misiją ir nesitikės sveikinimų ar dovanų sau, bet dovanos intelektines, kultūrines ir edukacines dovanas visai Lietuvai.

2019 04 01 VU 440 673x443

„Minint tokią brandžią sukaktį, mūsų idėja yra dosniai dalytis savo gausiai sukaupta patirtimi, žiniomis ir vertybėmis. Visus šventinius metus kviesime šalies gyventojus išpakuoti gimtadienio dovanas, praturtinančias ne materialiai, bet intelektualiai – siūlysime gausybę nemokamų kultūrinių, edukacinių, pažintinių renginių“, – dovanojimo idėją pristato jos autorė, VU Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė Vilma Radzevičienė.

Gimtadienio stipendija 100 būsimų studentų 

VU 440 metų sukaktį įprasmins ir dovana būsimiems studentams iš socialiai pažeidžiamų šeimų – specialiai šia proga įsteigta Gimtadienio stipendija. Ji padės šimtui talentingų būsimų pirmakursių iš sunkiai besiverčiančių šeimų lengviau įsitvirtinti naujame mieste per pirmuosius studijų metus. Šioms stipendijoms skirtas 200 tūkst. eurų fondas.

„Aukštojo išsilavinimo prieinamumas lyderiaujančiame šalies universitete neturėtų būti nulemiamas šeimos finansinės padėties, turimos negalios ar aplinkybių, kurios nepriklauso nuo pačių abiturientų motyvacijos ar talento. Todėl šią stipendiją galės gauti tie, kuriems jos reikia labiausiai. Svarbu paminėti, kad pirmą kartą Lietuvoje į šią stipendiją galės pretenduoti ir asmenys, kurie šeimoje universitetinio išsilavinimo sieks pirmieji. Tai atlieps socialinės atskirties mažinimo būtinybę, kuri ypač aktuali Lietuvos regionuose“, – įsitikinusi VU bendruomenės reikalų prorektorė dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė.

Organizuos tarptautinį aukštojo mokslo forumą

Vienas didžiausių šventinių renginių – tarptautinis forumas „Pasaulis po universiteto“ (angl. „World After University“), vyksiantis balandžio 4 d. Aukšto rango politikai, profesoriai, universitetų rektoriai ir geriausi edukologijos ekspertai iš viso pasaulio diskutuos apie kintantį aukštųjų mokyklų vaidmenį ir svarstys, kas nutiktų, jei universitetų apskritai nebeliktų.

Į renginį atvyks buvęs Pasaulio banko aukštojo mokslo koordinatorius Jamilas Salmi, konsultavęs universitetus ir vyriausybes daugiau nei 100 šalių, taip pat Honkongo universiteto viceprezidentas Johnas W. Kao, UNESCO direktoriaus pavaduotoja švietimui, buvusi Italijos švietimo ministrė Stefania Giannini, ekspertai iš Anglijos, Škotijos bei Kinijos.

Visos VU dovanos Lietuvai bus pristatytos gimtadienio atidarymo renginyje balandžio 1 d. 18 val. MO muziejuje. Renginio metu vyks intelektuali ir provokuojanti diskusija apie mokslo ir meno sąveiką, bus pristatytos bene garsiausio Lietuvos iliustratoriaus Karolio Strautnieko riboto tiražo iliustracijos, skirtos universiteto gimtadieniui paminėti. Šių proginių iliustracijų seriją VU padovanos universiteto alumno Viktoro Butkaus įkurtam MO muziejui, kuriame jos bus eksponuojamos ištisus metus.

Išpakuokite VU 440 gimtadienio dovanas čia.

Pirmadienį kviečiame į pikniką

Balandžio 1-ąją prasidės Vilniaus universiteto 440-ąjam gimtadieniui skirti renginiai. Kviečiame 13 val. į pikniką Naugarduko rūmų kiemelyje!

440-ojo gimtadienio proga universitetas bendruomenę kviečia į gimtadienio pikniką, vyksiantį net 6 skirtingose vietose. Matematikos ir informatikos fakulteto bendruomenė švęs kartu su kolegomis iš Chemijos ir geomokslų fakulteto.

Jūsų laukia šventinis tortas ir – jau tradicija tapusi – balandžio 1-osios sriuba . O koks piknikas be vaišių? Kol kas orų prognozės žadą šiltą balandžio pradžią, tad kviečiame prisidėti prie šventinio pikniko ir atsinešus užkandžių susikurti stovyklavietę.

Gimtadienio piknikus galite aplankyti:

11.00−12.00 val. Kauno fakulteto Liepų kiemelyje
12.00−13.00 val. Centrinių rūmų M. K. Sarbievijaus kieme / M. K. Čiurlionio miestelyje / Botanikos sode
12.30−14.00 val. Saulėtekio miestelyje
13.00−14.00 val. Naugarduko rūmų kiemelyje

2019 03 29 440 piknikas779x439

MIDI Roko Operoje kviečiame švęsti ir VU 440-ąjį gimtadienį

Balandžio 11 d. po metų pertraukos koncertų salėje „Compensa“ Roko Opera vėl vainikuos 39-ąsias Matematikų ir informatikų dienas, o kartu švęsime ir Vilniaus universiteto 440 metų sukaktį!

Visus metus daug ir kantriai dirbę studentai kviečia jų pasiklausyti. Patikėkite, jie turi ką pasakyti!

Istorija, kurią jie pasakos šiais metais, pažįstama visiems. Tai – savęs ieškojimas. MIDI Roko Opera „Kas aš esu?“ leis žiūrovams keliauti ir pamatyti, kas vyksta studento gyvenime visus ketverius studijų metus, atskleis įvairias studento savybes ir gyvenimo subtilybes. Organizatoriai pažada – bus visko: maišaties, nesusipratimų, chaoso. Juk būtent toks ir yra studento gyvenimas. Būtent tokia bus ir MIDI Roko Opera.

2019 03 27 MIDI roko opera642x410

„Kas aš esu?“ – klausimas, kuris dažnai nuskamba mūsų gyvenime. Klausimas, į kurį neretai nerandame atsakymo. Tokį klausimą daug kartų užduos ir Roko Operos veikėjai. Ar jiems pavyks į jį atsakyti? Ateikite ir sužinosite!

Jau balandžio 11 d. 19.00 val. koncertų salėje „Compensa“ studentai atskleis savo studentiško gyvenimo subtilybes.

G. Korvel 9-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos laureatė

2019 m. kovo 21 d. vyko Lietuvos mokslų akademijos rengtos ir asociacijos INFOBALT remiamos 9-osios Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ baigiamasis etapas.

Šio etapo metu buvo apdovanoti konferencijos laureatai. LMA diplomu už geriausią pranešimą „Lietuviškų priebalsių fonemų požymių lyginamoji analizė“ ir „INFOBALT” trečiąja 1000 eurų vertės stipendija apdovanota Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto podoktorantūros stažuotoja dr. Gražina Korvel.
2019 03 27 Korvel laureate601x267

Dr. G. Korvel pristatė vieno iš savo podoktorantūros projekte „Priebalsių analizė ir modeliavimas naudojant jungtinį adityvinės sintezės ir šaltinio-filtro modelio metodą” iškeltų uždavinių rezultatus. Projekto tikslas yra sukurti lietuviškos šnekos priebalsių fonemų dinaminius modelius, kurie generuotų natūraliai skambančius garsus.

Šnekos signalas perneša informaciją ne tik apie tariamas fonemas ir jų junginius, prozodiją, bet ir asmens individualybę nusakančius aspektus, tokius kaip pašnekovo emocinė būsena, amžius, savijauta. Visos išvardytos komponentės yra perduodamos vienmačiu signalu. Norint atlikti fonemų signalų modeliavimą, yra svarbu įvertinti parametrus, apibūdinančius tariamą garsą ir kalbančiojo balso akustines savybes, tarpkalbinius skirtumus.

Lietuviškų priebalsių fonemų požymių lyginamosios analizės rezultatai buvo aptarti konferencijos metu. Fonemų matematiniai modeliai gali būti naudojami tekstas-į-šneką sistemose, kurių dėka balsu perskaitomas tekstas iš tinklalapių, navigacijos, vertimo ir kitų programų. Fonemų matematiniai modeliai yra reikalingi ne tik kalbos sintezės uždaviniams spręsti. Fonemų modelių poreikis įrodomas daugybe galimų pritaikymų, pavyzdžiui, sprendžiant šnekos sintezės bei atpažinimo uždavinius, atliekant lingvistinius tyrimus, diagnozuojant ar gydant kalbos sutrikimus, mokantis užsienio kalbų ar taisyklingo žodžių tarimo.

Studentas vienai dienai Matematikos ir informatikos fakultete

2019 03 26 stud vienai dienai808x267

Balandžio 8–12 d. Vilniaus universitete vyks tradicinis renginių ciklas „Studentas vienai dienai“.

Ši iniciatyva leidžia moksleiviams trumpam tapti akademinės bendruomenės nariais nors vienai dienai ir sužinoti, ką reiškia studijuoti geriausiame šalies universitete.

Kviečiame paraginti pažįstamus moksleivius registruotis į dominančias paskaitas ir aplankyti Matematikos ir informatikos fakultetą.

Studentas vienai dienai „Kas yra universitetinė matematika?"

 Data: 2019 m. balandžio 9 d., 10:30-13:00

Vieta: VU MIF, Naugarduko g. 24, 102 aud., Vilnius

Dėstytojai: Aidas Medžiūnas ir Vytenis Šumskas

Chemikai – maišo chemikalus, fizikai – šaudo lazeriais, informatikai – programuoja, o ką veikia matematikai?! Moka greitai sudauginti daug skaičių?

Jeigu nori sužinoti tikrąjį atsakymą į šį klausimą, ateik į teminę paskaitą „Kas yra universitetinė matematika?“ Čia tu išgirsi ir patirsi, kaip matematika padeda pažinti pasaulį bei kokias netikėtas įžvalgas leidžia padaryti. Paskaitoje tau padėsime susipažinti su universitetinėmis matematikos studijomis, matematikos mokslo iššūkiais, karjeros galimybėmis.

Šios paskaitos klausytojas suabejos matematinėmis tiesomis ir bus paskatintas samprotauti bei ieškoti pagrindimų.

REGISTRUOTIS

REGISTRUOTI MOKSLEIVĮ(-IUS) 

Studentas vienai dienai „Apie bioinformatiką gimnazistams"

Data: 2019 m. balandžio 11 d., 10:15-12:00

Vieta: VU MIF, Didlaukio g. 47, 421 aud., Vilnius

Lektorius Irus Grinis

Bioinformatika – tai nauja, sparčiai besivystanti mokslo sritis, atsiradusi sąveikaujant informatikos, molekulinės biologijos ir biochemijos mokslams. Sudomino? Nori sužinoti daugiau? Tuomet būtinai atvyk į paskaitą! 

Paskaitos turinys:
1) Kas yra bioinformatika ir kaip ji gimė?
2) Bioinformatikos ir kitų mokslų ryšiai.
3) Iš kur ir kaip atsiranda duomenys, kuriuos analizuoja bioinformatikai. 
4) Kas yra sekoskaita ir kokius duomenis ji duoda? 
5) Eksperimentinių duomenų pavyzdžiai, gautų duomenų kokybė ir kodėl ji svarbi. 
6) Ką gali atrasti bioinformatikas sekoskaitos duomenyse?
7) Konkrečių tyrimų ir projektų pavyzdžiai.
8) Bioinformatiko profesija, jos perspektyvos.
9) Bioinformatikos studijos ir kursai.
10) Bioinformatika Vilniaus Universitete.

REGISTRUOTIS 

REGISTRUOTI MOKSLEIVĮ(-IUS)

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos