Sidebar

„Arqus“ kviečia teikti paraiškas visų krypčių moksliniams tyrimams

2023 02 09 repsio freskos 642x410

Visų mokslo krypčių Vilniaus universiteto mokslininkai kviečiami teikti paraiškas dėl aljanso „Arqus“ finansavimo. Finansavimu siekiama plėtoti bendradarbiavimą, išryškinti tarptautinio lygio mokslo polius, didinti mokslinių tyrimų ir kompetencijos pajėgumus.

Finansavimas skiriamas konsorciumo susitikimų organizavimo reikmėms ir kitai veiklai, reikalingai toliau rengti konkurencingus bendrus projektus ir iniciatyvas. Pagal šį kvietimą bus finansuojama bendra mokslinių tyrimų veikla, padedanti užmegzti vidutinės trukmės arba ilgalaikį bendradarbiavimą. Finansavimu siekiama remti naujų iniciatyvų atsiradimą: bus remiama parengiamoji darbo veikla, kad vėliau būtų galima pretenduoti į kitas mokslinių tyrimų finansavimo programas.

Dotacija bus remiama tinklų kūrimo veikla, skirta paraiškai (-oms) tarptautinėms finansavimo programoms (pvz., „Europos horizontas“, „Skaitmeninė Europa“, Vidaus saugumo fondo programa ir kt.) aptarti, struktūrizuoti ir rengti.

Paraiškas gali teikti visų mokslo sričių mokslininkai, jei jie yra susiję su Vilniaus universitetu. Kuriamame (-uose) mokslinių tyrimų projekte (-uose) turi dalyvauti bent dviejų „Arqus“ universitetų (įskaitant paraiškos teikėjo instituciją) mokslininkai. Tačiau tyrime gali dalyvauti ir mokslininkai iš universitetų, nepriklausančių „Arqus“, ar kitos mokslinių tyrimų institucijos ar suinteresuotosios šalys.

Veikla gali būti sudaryta iš savarankiškai organizuojamų susitikimų arba susitikimų trečiųjų šalių organizuojamuose renginiuose. Pagal šį kvietimą teikti paraiškas gali būti finansuojamos paraiškos teikėjų kelionės, apgyvendinimo išlaidos ir (arba) dienpinigiai.

Atrinktiems paraiškos teikėjams projekto vykdymo laikotarpiu vos prireikus pagelbės vietinė „Arqus“ komanda. Kandidatai bus atrenkami pagal pasiūlymo kokybės, tikslų ir uždavinių kriterijus bei siūlomas temas ir bendrą tyrimų sritį.

Šia dotacija siekiama paskatinti rengti bendrų mokslinių tyrimų veiksmų pasiūlymus. Finansavimas sudarys ne daugiau kaip 1000 EUR asmeniui, dviem asmenims, potencialiam bendradarbiavimo projektui arba du kartus asmeniui vienam projektui.

Atrinkti kandidatai bendros veiklos pabaigoje turės pateikti trumpą finansinę ir kokybinę ataskaitą. Šioje ataskaitoje turės būti pateikiama informacija apie vykdytas veiklas, susitikime dalyvavusius tyrėjus ir projekto idėją ar kvietimą, į kurį ketinama atsakyti (žr. ataskaitos šabloną).

Paraiškų teikimo pradžia: 2022 m. birželio 30 d.
Paskutinė paraiškų teikimo diena: 2023 m. spalio 31 d.

Veikla turi būti vykdoma iki 2023 m. lapkričio 30 d.

Užpildytą paraišką siųskite el. paštu .

2023-02-09

Prasidėjo registracija į konkursą „Mokslo sprintas“

2023 02 07 Mokslo Sprintas 642x410

VU 444 gimtadienio išvakarėse norime Jus pakviesti dalyvauti „Mokslo sprinto“ konkurse!

Mokslo komunikacijos konkurso „Mokslo sprintas metu dalyviai turės per 3 minutes pristatyti mokslinį tyrimą ar juos žavinčią mokslo idėją. Geriausių pranešimų autoriai bus apdovanoti piniginiais prizais. Be to, konkursui atrinktos komandos turės galimybę dalyvauti specialiuose mokymuose.

Konkurso metu kviečiame iš 2 žmonių – dėstytojo/s ir studento/ės – sudarytas komandas pristatyti dominančią mokslo idėją ar tyrimą per 3 minutes! Geriausių pranešimų autoriai bus apdovanoti piniginiais prizais, o visų dalyvaujančių komandų laukia mokymai.

Kviečiame burtis į komandas, kurias turėtų sudaryti bet kurios pakopos studentas /-ė ir dėstytoja(s) ar mokslo darbuotojas(s). Kai gausite savo komandos nario /-ės sutikimą, registruokite savo komandą iki kovos 3 d.

KONKURSO SĄLYGOS

Konkurso dalyviai turės ne daugiau nei 3 minutes pristatyti: savo ar kitų mokslininkų tyrimą ARBA juos žavinčią mokslo idėją.

Pristatymus vertins iš mokslo ir žiniasklaidos atstovų sudaryta komisija, kuri atsižvelgs į tyrimo ar idėjos aktualumą, mokslinį tikslumą, pranešimo aiškumą ir sugebėjimą apie mokslą kalbėti linksmai. Konkurso nugalėtojų laukia piniginiai prizai.

Registruotis iki kovo 3 d. galite čia.

Jei norite dalyvauti konkurse, tačiau nežinote, ką pakviesti į komandą, susisiekite el. paštu .

2023-02-07

Lietuvos mokslo premija skirta MIF prof. K. Pileckui

2023 02 03 LMA380x250

Sausio 31 d. buvo paskirtos 2022 m. Lietuvos mokslo premijos. Tarp septynių premijos laureatų ir Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakulteto (MIF) profesorius Konstantinas Pileckas. Jam premija skirta už darbų ciklą „Skysčių tekėjimo matematinių modelių tyrimas ir taikymai (2007–2021)“.

Iš viso įvertinti keturi (-ios) VU mokslininkai ir mokslininkės.

Humanitarinių mokslų srityje premiją pelnė VU Filosofijos fakulteto profesorė Rita Šerpytytė už darbų ciklą „Vakarų nihilizmas tarp diagnozės ir teorijos (2007–2021)“. Socialinių mokslų srityje buvo įvertinta Filosofijos fakulteto profesorė Danutė Gailienė už darbų ciklą „Istorinių traumų ir socialinių transformacijų Lietuvoje psichologiniai padariniai (2007–2021)“.

Gamtos mokslų srities laureatu tapo VU Gyvybės mokslų centro profesorius Linas Mažutis už darbų ciklą „Mikroskysčių technologijos pavienių ląstelių ir biomolekulių tyrimuose (2007–2021)“.

Lietuvos mokslo premijos skiriamos kasmet už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, siekiant sudaryti sąlygas plėtoti mokslą ir skatinti produktyviai dirbančius mokslininkus.

Šiemet konkursui buvo pateikti 27 mokslo darbai, skirtos šešios premijos: humanitarinių, socialinių, gamtos mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų, žemės ūkio mokslų ir technologijos mokslų srityse. Premijos dydis – 38 220 eurų.

2023-02-03

Informacija dėl MIF el. pašto veikimo

Sausio 30 d., pirmadienį, 12 val. Matematikos ir informatikos fakulteto darbuotojų el. pašto dėžutės bus perkeliamos į naują serverį. Įspėjame, kad dėl to galimi veikimo trikdžiai ir komunikacija el. paštu gali būti sudėtingesnė. Skubiais klausimais kviečiame kreiptis telefonu ar per MS Teams platformą.

El. pašto programa „Outlook“ turėtų susikonfigūruoti automatiškai.

Po migravimo visada pasieksite savo  el. pašto  dėžutę per interneto naršyklę adresu https://outlook.office.com/mail.

Nustojus veikti Outlook programai mobiliuose įrenginiuose, pašalinkite esamą el. pašto paskyrą ir sukonfigūruokite ją iš naujo.

Jei reiktų pagalbos, vadovaukitės instrukcijomis:

Pašto paskyros šalinimas Outlook programoje iOS įrenginiuose;
Pašto paskyros šalinimas Outlook programoje Android įrenginiuose;
Outlook pajungimas prie Microsoft Exchange Online iOS įrenginiuose;
Outlook pajungimas prie Microsoft Exchange Online Android įrenginiuose;
Outlook pajungimas prie Microsoft Exchange Online Windows įrenginiuose;
Papildomos el. pašto paskyros pridėjimas Outlook programose, jei dirbate ir studijuojate universitete;
• Jei naudojatės kitomis el. pašto programomis, pakeiskite jų konfigūraciją, nurodydami naują serverio adresą ir prievadą (angl. port).

Jei susidursite su problemomis, kreipkitės į savo fakulteto IT administratorius ir ITPC kontaktais.

2023-01-27

MIF žiemos diplomų teikimo ceremonija

2023 01 26 Diplomu teikimas900x599
Kitą savaitę dalies Matematikos ir informatikos (MIF) studentų laukia naujas etapas – studento statusą pakeis naujas – alumno. Vasario 2 d. kviečiame dalyvauti iškilmingoje diplomų įteikimo ceremonijoje VU Šv. Jonų bažnyčioje (Universiteto g. 3, Vilnius).

Šventės metu MIF absolventus sveikins universiteto ir fakulteto vadovai, dėstytojai, alumnai, studentai, absolventams bus įteikti bakalauro ir magistrantūros kvalifikacinį laipsnį suteikiantys diplomai.

10 val. – 11:30 val. Diplomų teikimo ceremonija vyks šių studijų programų absolventams lietuvių / anglų k.:

Informacinės technologijos (bakalauras)

Finansų ir draudimo matematika (magistras)

Kompiuterinis modeliavimas (magistras)

Modeliavimas ir duomenų analizė (magistras)

DĖMESIO!

Atsiėmus diplomą absolventai turės pasirašyti diplomų įteikimo registracijos žurnale. Atsiskaityti su universitetu absolventai turi iki sausio 27 d. Daugiau informacijos

Maloniai prašome absolventų, kurie neplanuoja dalyvauti įteikimo ceremonijoje pranešti studijų skyriui iki vasario 1 d. Nedalyvavę ceremonijoje absolventai savo diplomą galės atsiimti studijų skyriuje nuo vasario 3 d. Diplomai Fakultete bus saugomi vienerius metus.

Ceremonija bus fotografuojama, todėl Jūsų nuotraukos gali būti matomos VU galerijose.

2023-01-26

MIF tyrėjai kviečia bendradarbiauti InoStartas projektuose

Kviečiame susipažinti su projektų turiniu.

 

2023 01 24 InoStartas Projektai2

 

Kvietimo nuorodą rasite čia.

 

LJMS kviečia mokslininkus siūlyti geriausią 2022 m. disertaciją

2023 01 24 Knyga642x410

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) organizuoja septynioliktą „Geriausios disertacijos“ konkursą. Vilniaus universiteto (VU) mokslininkai ir doktorantai kviečiami nuo sausio 10 d. iki vasario 12 d. siūlyti darbus konkursui pagal šias kategorijas:

– Disertacija apginta Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

– Lietuvos piliečių disertacijos apgintos užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Kiekvienoje kategorijoje bus renkami geriausi pagal šias nominacijas:

– Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, bei žemės ūkio mokslai.

– Humanitariniai ir socialiniai mokslai bei menai.

Disertacijas, kurios buvo apgintos 2022 kalendoriniais metais, konkursui gali siūlyti visi Lietuvos mokslininkai, doktorantai ir LJMS nariai. Siūlymų laukiame nuo šių metų sausio 10 d. iki vasario 12 d. Juos galima pateikti užpildžius siūlymo formą.

Patys autoriai savo disertacijų apdovanojimams teikti negali.

Daugiau informacijos rasite LJMS puslapyje.

2023-01-24

VU MIF Informatikos instituto direktoriaus rinkimų rezultatai

Šių m. sausio 19 d. įvyko Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos instituto direktoriaus rinkimai. Balsavo 31 iš 49 rinkėjų. Tam, kad kandidatas prof. dr. Rimantas Vaicekauskas būtų išrinktas Informatikos instituto direktoriumi, pritarė 31 rinkėjas.

2023 01 20 R Vaicekauskas900x675

Prof. R. Vaicekauskas, fone J. Švažo paveiklas „Prie valdymo pulto“

MIF rinkimų komisija

2023-01-20

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos