Sidebar

Matematikos olimpiados ir konkursai

VU Matematikos ir informatikos fakultetas organizuoja arba padeda organizuoti šias olimpiadas:

 • Lietuvos komandinė mokinių matematikos olimpiada prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti
 • Varžybos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės garbei
 • Lietuvos 5–6 ir 7–8 klasių mokinių matematikos olimpiados
 • VU MIF matematikos olimpiada
 • Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
 • LMMO rajono (miesto) etapas
 • Atranka į Pasaulinę ir Vidurio Europos olimpiadas
 • MIF studentų matematikos olimpiada
 • Regioninės olimpiados:
  • Pasvalio krašto komandinė matematikos olimpiada profesoriaus Broniaus Grigelionio taurei laimėti
  • Raseinių krašto olimpiada profesoriaus Jono Kubiliaus taurei laimėti
  • Rietavo komandinė matematikos olimpiada mokytojo Kazio Šikšniaus taurei laimėti
  • Alytaus apskrities komandinė matematikos olimpiada mokytojo Kazio Klimavičiaus taurei laimėti
  • Sūduvos krašto gimnazijų matematikos olimpiada
  • Širvintų krašto komandinis matematikos konkursas mokytojo Antano Kuliešiaus taurei laimėti
 • Tarptautinis konkursas „Kengūra“

Daugiau informacijos rasite matematikos konkursų ir olimpiadų puslapyje.

VU Matematikos ir informatikos fakultetas organizuoja arba padeda organizuoti šias olimpiadas:

 • Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
 • Europos jaunių informatikos olimpiada
 • Pasirengimas Tarptautinėms informatikos olimpiadoms
 • Centrinės Europos informatikos olimpiada (svečiai 2020 m.)
 • Tarptautinės informatikos olimpiados (atstovaujama prof. V. Dagienės)
 • Baltijos šalių informatikos olimpiados

VU MIF Šeštadieninė informatikos olimpiadininkų mokykla (ŠIOM) savo veiklą pradėjo 2004 m. prof. V. Dagienės iniciatyva. Du kartu per mėnesį į MIF vykstančius užsiėmimus suvažiuodavo esami ir būsimi informatikos olimpiadininkai iš visos Lietuvos. Formuojamos pradedančių, vidurinio lygio bei pažengusių grupės, kuriose mokydavosi iki 80 mokinių. Pastarojoje buvo ruošiama dalyvavimui tarptautinėse olimpiadose.

Užsiėmimus savanoriškai veda VU MIF studijuojantys buvę ar esami (atstovaujantys VU MIF ACM ISPC varžybose) olimpiadininkai. Su ŠIOM bendradarbiavo ir IT įmonės „Webrobots“ bei „Bentley systems“, kurių dėka buvo kompensuojamos kituose miestuose gyvenančių ŠIOM mokinių kelionių į užsiėmimus išlaidos.

Pastaraisiais metais ŠIOM paruošia itin daug tiek Lietuvos mokinių informatikos olimpiadų, tiek regioninių ar tarptautinių informatikos olimpiadų prizininkų.

Daugiau informacijos

Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla (LJMM) buvo atkurta 1998 m. Nuo 1998 m. Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklą baigė 20 laidų – iš viso 4488 mokiniai.  LJMM tęsia 1969–1989 metais veikusios Lietuvos jaunųjų matematikų neakivaizdinės mokyklos darbą. Mokymasis Lietuvos jaunųjų matematikų mokykloje yra neakivaizdinis ir trunka dvejus metus. 

 • Priėmimas į LJMM vyksta rugsėjo mėn. Priimami vidurinės mokyklos vienuoliktų klasių (arba atitinkamų gimnazijos klasių) mokiniai, atsiuntę stojamosios užduoties sprendimus ir gavę teigiamą įvertinimą.

Tikslas

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ įsteigtas Lietuvoje 2004 metais. Greitai tapo tarptautiniu, kasmet prie jo prisijungia vis naujos šalys. Pasaulyje didėja poreikis informatikos inžinierių, informacinių technologijų specialistų, gebančių kurti modernias, inovatyvias kompiuterių programas ir teikti intelektualias paslaugas. Didelis uždavinys tenka ugdymui: pradedant nuo pradinukų reikia mokyti inžinierinio, loginio, algoritminio, analitinio, procesinio mąstymo. „Bebro“ konkursas kaip tik to ir siekia. Uždavinius kuria visos jį rengiančios šalys drauge, šitaip sujungiamos skirtingos mokslininkų mokyklos, derinami siekiai, formuojama ateities informatikos plėtros vizija.

„Bebras“ daro įtaką ne tik mokykloms, kurių mokiniai dalyvauja konkurse ir kurių mokytojai aptarinėja uždavinius. Kuriant uždavinius formuojamos informatikos, inžinerijos ugdymo gairės, mokymo turinys, kuriamos naujos platformos ir sistemos (pavyzdžiui, interaktyviems uždaviniams realizuoti, varžybų pritaikymui mobiliesiems įrenginiams, valdymui balsu ir pan.).

Pagrindinė nauda vykdant šį projektą tenka mokiniams ir mokytojams – gali įsijungti visos mokyklos ir bet kurio amžiaus vaikai. Didelę naudą gauna švietimo specialistai, kurie drauge dirba su uždaviniais ir aiškinamąja medžiaga, – susikūrė nemaža tarptautinė informatikos mokymo bendruomenė. Jos idėjos daro įtaką ir švietimui neabejingai visuomenės daliai. Nedidelius, linksmus „Bebro“ uždavinius galima būtų panaudoti ugdyti visų piliečių informacinių technologijų gebėjimus.

„Bebro“ konkurso tikslas – atskleisti mokiniams (ir mokytojams) informatikos mokslo grožį, patraukti mokinių dėmesį, supažindinti su pagrindinėmis informatikos ir informacinių technologijų sąvokomis, jų platesniu kontekstu – konceptais, motyvuoti gilintis į modernius informatikos ir inžinerijos sprendimų priėmimo metodus. Žaismingos, suprantamai formuluojamos užduotys apima visas fundamentalias informatikos sritis, parodoma jų svarba ir dermė su kitais mokslais. Tai nelengva. Populiariai pateikiant mokslo problemas ir uždavinius, slypi pavojus pernelyg supaprastinti esminius klausimus arba juos iškreipti. Todėl kuriant uždavinius pritraukiama daug informatikos srities mokslininkų ir praktikų, uždaviniai daug kartų aptariami, nagrinėjami.

Konkurso idėja

Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso idėja gimė 2003 metų vasarą šių eilučių autorei bekeliaujant Suomijoje su informatikos ekspertais. Į akis krito bebrų veikla paupėse ir paežerėse. Bebras – atkaklus gyvūnas, užtvenkiantis srauniausias upes, ilgai triūsiantis ir pasiekiantis savo tikslų. Bebrų darbo rezultatus galime pastebėti ne vienoje Lietuvos upėje ar upeliūkštyje. Atrodytų, lyg varžosi – kas daugiau medžių nugrauš, užtvankų pristatys.

Lietuvos mokyklose jau daugelį metų gyvuoja „Kengūros“ konkursas – sprendžiamos matematinės užduotys, galvosūkiai, lavinama mąstysena ir vaizduotė. Panašų konkursą sumanėme įgyvendinti ir informacinių technologijų srityje. „Kengūra“ atkeliavo iš Australijos, o prancūzų dėka išpopuliarėjo ir dabar šie konkursai vyksta beveik 40 šalių. Kas žino, gal po kelerių metų Lietuva išgarsės kaip „Bebro“ konkurso iniciatorė. Mes įsitikinę, kad toks konkursas paskatins ne tik mūsiškius, bet ir kitų šalių vaikus naudotis kompiuteriu mąstant, suvokti modernių technologijų teikiamas galimybes ir įvertinti jų trūkumus.

Lietuvoje pirmą kartą informacinių technologijų konkursas „Bebras“ įvyko 2004 metų rudenį.

„Jo dalyviams linkiu bebriško atkaklumo!”

Dr. (HP), Valentina Dagienė
VU MIF Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja
Konkurso „Bebras“ organizavimo komiteto pirmininkė

Plačiau apie Informatikos ir informatinio mąstymo konkursą „Bebras“.


Remiantis VU MIF studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus patirtų išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, studentai turi galimybę pasinaudoti Fakulteto fondo (toliau – Fondas), skirto Fakulteto pirmosios ir antrosios pakopos studentų išvykų į dalykines olimpiadas ir konkursus patirtoms išlaidoms kompensuoti, lėšomis. Norėdami pasinaudoti lėšomis, studentai turi užpildyti paraišką, susidedančią iš:

1. laisvos formos prašymo Fondo lėšoms gauti, kuriame nurodytas prašomų skirti Fondo lėšų panaudojimo tikslas, trumpa prašymo motyvacija ir argumentai, prašoma Fondo lėšų suma, kiti numatomi ir (ar) turimi finansavimo šaltiniai;
2. papildomų dokumentų (kvietimas, renginio pavadinimas ir kt.);
3. kitų numatomų ir (ar) turimų finansavimo šaltinių įrodymų.

Pasirašytą ir Fakulteto instituto direktoriaus vizuotą paraišką reikia pristatyti į studijų skyrių, 106 kab., Naugarduko g. 24. Paraišką vizavus Fakulteto Akademinių reikalų prodekanui, ją svarsto Fakulteto Tarybos Finansų ir strategijos komitetas.

Fakulteto Tarybos Finansų ir strategijos komitetui paskyrus Fondo lėšas, studentas turi užpildyti prašymą dėl siuntimo (reikia nuodyti ne renginio, o išvykimo ir grįžimo datas) ir pristatyti į studijų skyrių, 106 kab.

Grįžus iš kelionės reikia per 3 darbo dienas kreiptis į VU Finansų departamentą, 249 kab., VU Centriniai rūmai, pateikiant originalius finansinius dokumentus apie išvykos metu patirtas išlaidas.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos