Sidebar

Europos sąjungos struktūrinių fondų projektai

2014 2020 ES veiksmu programa

Projekto
laikotarpis

Programa/oficialus kodas

Projekto pavadinimas

Projekto vadovas

2023-2025 m. Nr. 10-051-P-0001 ir Nr. 101101903 Nacionalinio EuroHPC partnerystės kompetencijos centro veiklų įgyvendinimas  
2024-2025 m. Nr. 08-004-K-0005“ 5G ir dirbtiniu intelektu paremta viešojo transporto optimizavimo sistema  
2024-2025 m. Nr. 08-004-K-0017 5G inovacijos transporto sektoriuje: išmanusis maršrutų planavimas ir valdymas  
2024-2025 m. Nr. 08-004-K-0016 5G technologijų pritaikymas bepiločių orlaivių bazinėse stotyse  
2020-2022 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3-LMT-K-712-19-0030
Selbergo dzeta funkcijos tyrimas Dr. Raivydas Šimėnas
2020-2023 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3-LMT-K-712-17-0003
Daugiaskalis matematinis ir kompiuterinis srautų modeliavimas tinkluose: taikymai širdies ir kraujagyslių ligų gydymui Prof. habil. dr. G. Panasenko
2019-2023 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
01.2.2-LMT-K-718-02-0018
Duomenų valdymas ir algoritmai sumaniam transportui Dr. S. Šaltenis
2019 m. gegužės mėn. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3-LMT-K-712-12-0002
Klampaus skysčio tekėjimo uždaviniai srityse su begaliniais laisvais paviršiais Habil. dr. K. Pileckas
2017-2021 m.  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3-LMT-K-712-01-0012
Klampaus tekėjimo sudėtingos geometrijos srityse daugiaskaliai modeliai Habil. dr. K. Pileckas
2018-2021 m. Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas: Lietuvių kalba informacinėse technologijose/
02.3.1-CPVA-V-527-01-0005
Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos plėtra – Raštija 2 Dr. V. Marcinkevičius
2018-2022 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3.-LMT-K-712-01-0018
ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis (EFECTAS) Dr. A. Jakaitienė
2017-2021 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3-LMT-K-712-01-0037
Aproksimavimai dzeta funkcijomis ir algebriniais skaičiais Habil. dr. A. Laurinčikas
2017-2019 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3-LMT-K-712-02-0066
Šiuolaikiniai įrenginiai algoritminio mąstymo ugdymui pagrindinėje mokykloje. Mokslininkė stažuotoja A. Juškevičienė Dr. (HP) V. Dagienė
2017-2019 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3-LMT-K-712.02-0087
Rangavimu grįstų optimizavimo algoritmų vystymas ir lygiagretinimas. Mokslininkas stažuotojas A. Lančinskas Dr. (HP) J. Žilinskas
2017-2019 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3-LMT-K-712-02-0088
Dzeta funkcijų savybių studija Dr. R. Šimėnas
2017-2019 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3-LMT-K-712-02-0093
Priebalsių analizė ir modeliavimas naudojant jungtinį adityvinės sintezės ir šaltinio-filtro modelio metodą. Mokslininkė stažuotoja G. Korvel Dr. O. Kurasova
2017-2019 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3-LMT-K-712-02-0151
Optimalios nelygybės koncentracijos funkcijai, entropijai ir atsitiktinių polinomų šaknų skaičiui. Mokslininkas stažuotojas T. Juškevičius Habil. dr. K. Kubilius
2017-2019 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3-LMT-K-712-02-0167
Koncentracijos nelygybių tyrimas ir jų taikymai algoritmų teorijoje. Mokslininkas stažuotojas D. Dzindzlieta Habil. dr. A. Dubickas
2018-2020 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa:
Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai/ J05-LVPA-K03-0145
Tarpvalstybiniai elektroniniai dokumentai Dr. S. Ragaišis
2018 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa/
09.3.3-LMT-K-712-07-0010
Mokslinė stažuotė Almeros universitete siekiant kelti kvalifikaciją lygiagrečių skaičiavimų ir daugiakriterinio optimizavimo srityse Dr. E. Filatovas
2015-2019 m. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa:
Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas/ 10.1.1-ESFA-V-912-01-0001
Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas Arūnas Stašionis

Projekto
laikotarpis

Programa/oficialus kodas

Projekto pavadinimas

Projekto vadovas

2022–2030 m. Universitetų ekscelencijos iniciatyvos. Nr. 12-001-01-01-01. Kvantinių mašininio mokymosi metodų kūrimas ir validavimas naudojant parengtus duomenų rinkinius Dr. Remigijus Paulavičius
2022–2030 m. Universitetų ekscelencijos iniciatyvos. Nr. 12-001-01-01-01. Mašininio mokymosi metodų kūrimas ir validavimas naudojant parengtus duomenų rinkinius prof. dr. Povilas Treigys
2018–2030 m. Nr.: 158200-18/11-1057-572 Nuasmenintų akių dugnų vaizdų bazės kūrimas prof. dr. Povilas Treigys
2023–2026 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/S-MIP-23-44 Naujos kartos daugiatiksliai palydovinių vaizdų atpažinimo algoritmai klimato stebėsenai Dr. Linas Petkevičius
2021–2023 m. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0028 Šnekos tyrimas esant triukšmo trukdžiams, naudojant signalų apdorojimo ir mašininio mokymosi metodus Dr. P. Treigys
2021-2022 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
P-REP-21-2
Nacionalinio kibernetinio saugumo kompetencijų žemėlapio kūrimas Dr. L. Bukauskas
2021-2024 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
LT08-2-LMT-K-01-051
Kibernetinio saugumo kompetencijų gerinimas Dr. A. Brilingaitė
2020-2022 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
S-MIP-20-16
Tikimybinių skirstinių uždarumo savybės: teorija ir taikymai Habil. dr. R. Leipus
2020-2022 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
S-MIP-20-19
Geometrinis metodas daugiamačių skalių uždaviniui spręsti Habil. dr. G. Dzemyda
2021-2024 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
P-MIP-21-196
Mokslinių tyrimų atkuriamumo problemų sprendimas dirbtinio intelekto srityje naudojant blokų grandinių technologijas Dr. E. Filatovas
2020–2021 m. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0068 Konstruktyvizmo ir iššūkiais grįstos pedagogikos panaudojimas mokantis informatinio mąstymo STEAM dalykuose Dr. A. Juškevičienė
2020 m. Sprendimams dėl COVID-19 padarinių skirti projektai/P-COV-20-34 COVID-19 infekcija Lietuvoje: modeliavimas ir socio-ekonominių padarinių analizė Dr. O. Štikonienė
2020 m. Sprendimams dėl COVID-19 padarinių skirti projektai/P-COV-20-53 Pandeminio streso poveikio gyventojų vartojimo sprendimams kognityvinė analizė ir jo įtakos Lietuvos ekonomikai prognozė Dr. G. A. Melnik
2015-2018 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
MIP-072/2015
Struktūrinės funkcinės lygtys: projektyviniai srautai, pernešimo opretoriai, Minkovskio klaustuko funkcija ir modulinės formos Dr. G. Alkauskas
2017-2019 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
S-MIP-17-2
Kultūros procesų socialinio poveikio metrikos, konceptualaus bei imitacinio modelio kūrimas Dr. D. Plikynas
2017-2020 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
S-MIP-17-65
Diferencialinių lygčių sistemos su neklasikinėmis kraštinėmis sąlygomis Dr. P. Katauskis
2017-2020 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
S-MIP-17-66
Mažo aukščio algebrinių skaičių aritmetinės ie analizinės savybės Dr. P. Drungilas
2017-2020 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
S-MIP-17-67
Dviejų lygmenų optimizavimo algoritmų kūrimas ir taikymai Dr. R. Paulavičius
2017-2020 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
S-MIP-17-68
Navijė-Stokso lygtys su bendro tipo nepraslydimo kraštinėmis sąlygomis Habil dr. K. Pileckas
2017-2020 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
S-MIP-17-72
Nehomogeniniai rizikos modeliai draudime ir finansuose Dr. (HP) J. Šiaulys
2017-2020 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
S-MIP-17-76
Duomenų analizės matematiniai pagrindai Habil. dr. A. Račkauskas
2017-2019 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
S-MIP-17-97
Inovatyvūs stochastinės globalios optimizacijos metodai Habil. dr. A. Žilinskas
2017-2020 m. Mokslininkų inicijuoti projektai: mokslininkų grupių projektai/
S-MIP-17-98
Kompiuterinis atvirų biologinių sistemų modeliavimas: augančios bakterijos ir mikroreaktoriai

Dr. (HP) R. Baronas

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos