Sidebar

Ekspertų sąrašas

Jei Jums reikia eksperto patarimo ar komentaro moksliniam straipsniui, reportažui, naujienai, rasite šiame tiksliųjų m­okslų specialistų, kurie žurnalist­ams mielai suteiks informacijos apie savo mokslinių interesų sritį, sąraše. Plačiau apie ekspertavimą galite sužinoti VU tinklalapyje.

 • Prof. habil. dr. Vilijandas Bagdonavičius
  Moksliniai interesai: patikimumo teorija, matematinė statistika, išgyvenamumo analizė ir jos taikymai.
  Tel. +370 685 74019, el. paštas

 • Afil. prof. dr. (HP) Albertas Čaplinskas
  Moksliniai interesai: informacinių ir programų sistemų inžinerija, internetinių paslaugų sistemų inžinerija.
  Tel. (8 5) 210 9340, el. paštas

 • Afil. moksl. habil. dr. Stasys Jukna
  Moksliniai interesai: P versus NP problema, sudėtingumo įverčiai algoritminėms paradigmoms, ekstremalioji kombinatorika.
  El. paštas

 • Afil. moksl. habil. dr. Kazys Kazlauskas
  Moksliniai interesai: taikomoji kriptografija, skaitmeninis signalų apdorojimas, spektro įvertinimo metodai.
  Tel. (8 5) 210 9319, el. paštas

 • Dr. Linas Petkevičius
  Moksliniai interesai: kompiuterinės regos tyrimai, giliojo ir mašininio mokymo taikymai tarpdisciplininiuose tyrimuose, statistiniai modeliai.
  Tel. (8 5) 219 5038, el. paštas

 • Afil. moksl. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius
  Moksliniai interesai: dedukcinės sistemos neklasikinėms logikoms, įrodymo teorija ir įrodymo paieška neklasikinėms logikoms.
  El. paštas

 • Habil. dr. Leonidas Sakalauskas
  Moksliniai interesai: operacijų tyrimas, statistinis modeliavimas, tinklų modeliavimas ir analizė, stochastinis optimizavimas.
  Tel. (8 5) 210 9323, el. paštas

 • Prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas                                                            
  Moksliniai interesai: diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai, matematinis modeliavimas.
  Tel. (8 5) 210 9734, el. paštas

 • Habil. dr. Antanas Žilinskas 
  Moksliniai interesai: optimizavimo metodai ir algoritmai, optimalus projektavimas.
  Tel. (8 5) 210 9332, el. paštas

 • Doc. dr. Vytautas Čyras
  Moksliniai interesai: informatika ir teisė, programų atitikimas teisiniams reikalavimams, programų sistemų suderinamumas su teise, dirbtinis intelektas, automatinė programų sintezė.
  Tel. (8 5) 219 5037, el. paštas

 • Prof. dr. (HP) Valentina Dagienė
  Moksliniai interesai: informatikos didaktika, edukacinių procesų inžinerija.
  Tel. +370 698 05448, el. paštas

 • Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
  Moksliniai interesai: duomenų tyryba, dirbtinis intelektas, daugiamačių duomenų vizualizavimas ir jų taikymai medicinoje, technikoje ir socialiniuose tyrimuose.
  Tel. (8 5) 210 9302, el. paštas

 • Prof. dr. (HP) Dalė Dzemydienė
  Moksliniai interesai: intelektualių sistemų projektavimas ir kūrimas.
  Tel. +370 685 63352, el. paštas

 • Prof. dr. (HP) Saulius Gudas
  Moksliniai interesai: informacinių sistemų inžinerijos teorija, žiniomis grindžiama informacinių sistemų inžinerija,  kompiuterizuoti programų sistemų inžinerijos metodai.
  Tel. (8 5) 210 9330, el. paštas

 • Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas
  Moksliniai interesai: apšvietimo šaltinių spalvinės atgavos modeliai, lygiagretūs skaičiavimai.
  Tel. (8 5) 2195001, el. paštas

 • Dr. Gražina Korvel
  Moksliniai interesai: šnekos signalų analizė, modelių parametrų įvertinimas, signalų matematinių modelių kūrimas.
  Tel. (8 5) 210 9315, el. paštas

 • Habil. dr. Kęstutis Kubilius
  Moksliniai interesai: stochastinės diferencialinės lygtys, matematinės statistikos metodai procesų teorijoje.
  Tel. (8 5) 210 9731, el. paštas

 • Prof. dr. Olga Kurasova
  Moksliniai interesai: duomenų tyryba, dirbtiniai neuroniniai tinklai, mašininis mokymasis.
  Tel. (8 5) 210 9322, el. paštas

 • Habil. dr. Antanas Laurinčikas
  Moksliniai interesai: analizinė ir tikimybinė skaičių teorija.
  Tel. (8 5) 2193079, el. paštas

 • Dr. Ernestas Filatovas
  Moksliniai interesai: blokų grandinių technologijos, optimizavimo metodai, daugiakriterinis optimizavimas, mašininis mokymas, dirbtiniai neuroniniai tinklai, našieji skaičiavimai.
  Tel. (8 5) 219 3299, el. paštas

 • Dr. Audronė Lupeikienė
  Moksliniai interesai: informacinių sistemų inžinerija, kompiuterinių paslaugų sistemų inžinerija, kibersocialinių sistemų inžinerija.
  Tel. (8 5) 210 9341, el. paštas

 • Dr. Algirdas Lančinskas
  Moksliniai interesai: matematinis optimizavimas, našieji skaičiavimai.
  Tel. (8 5) 210 9309, el. paštas

                
 • Dr. Virginijus Marcinkevičius
  Moksliniai interesai: mašininis mokymas ir natūralios kalbos apdorojimas.
  Tel. (8 5) 210 9311, el. paštas

 • Dr. Saulius Maskeliūnas
  Moksliniai interesai: darbų srautų automatizavimas, ontologijų inžinerija, semantinis saitynas, saityno paslaugos, mokslometrija.
  Tel. (8 5) 210 9342, el. paštas

 • Dr. Viktor Medvedev
  Moksliniai interesai: debesų kompiuterija, didžiųjų duomenų analizė, duomenų vizualizavimas.
  Tel. (8 5) 210 9310, el. paštas

 • Dr. Daniele Ettore Otera
  Moksliniai interesai: geometrija, topologija, algebra.
  Tel. (8 5) 210 9331, el. paštas

 • Dr. Remigijus Paulavičius
  Moksliniai interesai: blokų grandinių technologijos, deterministiniai globaliojo optimizavimo metodai, optimizavimo programinė įranga, optimizavimo modeliavimo kalbos, lygiagretieji skaičiavimai.
  Tel. (8 5) 219 3299, el. paštas

 • Dr. Darius Plikynas
  Moksliniai interesai: skaitinis intelektas, daugiaagentės sistemos, socialinių sistemų modeliavimas.
  Tel. (8 5) 210 9333, el. paštas

 • Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas
  Moksliniai interesai: aukšto dažnio duomenų analizė, ir jos taikymai; funkcinių duomenų analizė ir jos taikymai.
  Tel. +370 613 04794, el. paštas

 • Prof. dr. (HP) Marijus Radavičius
  Moksliniai interesai: retų įvykių statistinė analizė, neparametriniai ir adaptatyvūs statistiniai metodai, duomenų mokslas, Bayeso statistika, statistikos taikymai genetikoje ir lingvistikoje, imčių metodai, klasterinė analizė.
  Tel. (8 5) 210 9347, el. paštas

 • Afil. prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis
  Moksliniai interesai: tikimybių teorija ir matematinė statistika, taikomoji ekonometrika, makroekonomika.
  Tel. (8 5) 210 9336, el. paštas

 • Doc. dr. Gintautas Tamulevičius
  Moksliniai interesai: šnekos signalų analizė ir atpažinimas.
  Tel. (8 5) 210 9337, el. paštas

 • Habil. dr. Laimutis Telksnys
  Moksliniai interesai: atsitiktinių procesų analizė ir atpažinimas.
  Tel. (8 5) 261 0460, el. paštas

 • Doc. dr. Povilas Treigys
  Moksliniai interesai: vaizdų analizės algoritmų kūrimas, objektų atpažinimas, segmentavimas, judesio aptikimas, giliojo mokymosi metodų kūrimas ir taikymas vaizdų analizės uždaviniams spręsti.
  Tel. (8 5) 210 9328, el. paštas

 • Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis
  Moksliniai interesai: atsitiktiniai grafai, tinklų modeliai ir funkcijos, tinklų algoritmai ir statistinė analizė, tikimybių teorija, matematinė statistika.
  Tel. (8 5) 219 5032, el. paštas

 • Prof. dr. Aistis Raudys
  Moksliniai interesai: dirbtinis intelektas, kalbos atpažinimas, kalbos generavimas, daiktų internetas, robotika, vertybinių popierių prekyba, finansinės laiko eilutės.
  Tel. +370 67657342, el. paštas

 • Doc. dr. Linas Bukauskas
  Moksliniai interesai: kibernetinis saugumas, saugumo technologijų ir procesų tyrimai.
  Tel. +370 5 2019 5001, el.paštas

 • Dr. (HP) Julius Žilinskas
  Moksliniai interesai: optimizavimo diegimas, lygiagrečiųjų skaičiavimų technologijos, algoritmų lygiagretinimas.
  Tel. (8 5) 210 9304, el. paštas

 • Prof. dr. Saulius Gražulis
  Moksliniai interesai:kristalografija, gamtos mokslo duomenų atvaizdavimas ir apdorojimas, mokslinės duomenų bazės.
  Tel. (8 5) 2195000, el. paštas

 • Doc. dr. Kristina Lapin
  Moksliniai interesai: naudotojų potyrių inžinerija, panaudojamumo ir saugumo balansavimas.
  Tel. (8 5) 2195037, el. paštas

 • Doc. dr. Pijus Kasparaitis
  Moksliniai interesai: balso sintezė iš teksto, natūralios kalbos apdorojimas.
  Tel. (8 5) 219 5023, el. paštas

 • Doc. dr. Rimvydas Krasauskas
  Moksliniai interesai: geometrija, geometrinis modeliavimas, kompiuterinė grafika.
  Tel. (8 5) 2195000, el. paštas

 • Prof. dr. Tadas Meškauskas
  Moksliniai interesai: kompiuterinis modeliavimas gyvybės ir gamtos moksluose.
  Tel. (8 5) 2195000, el. paštas

 • Doc. dr. Severinas Zubė
  Moksliniai interesai: geometrija, jos taikymai, geometrinis modeliavimas.
  Tel. (8 5) 2195000,  el. paštas

 • Prof. dr. Linas Laibinis
  Moksliniai interesai: programų sistemų modeliavimas ir verifikavimas, formalūs metodai, automatizuoti teoremų įrodymo ir modelių patikrinimo metodai, gedimams atsparios ar adaptyvios programų sistemos ir jų verifikavimas.
  Tel. (8 5) 2195014, el. paštas

 • Doc. dr. Agnė Brilingaitė
  Moksliniai interesai: kibernetinio saugumo treniravimo aplinkos bei informatikos edukacinės platformos.
  Tel. (8 5) 219 5021, el. paštas

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos