Sidebar

Aktualijos ir dokumentai

Doktorantūros studijų apimtis – ne mažiau nei 33 kreditai. Doktorantas studijuoja ne mažiau kaip 3 dalykus. 3 kreditus doktorantas turi gauti už dalyvavimą bendruosius gebėjimus stiprinančiose veiklose ar doktorantų tarptautinėse vasaros/žiemos mokyklose, doktorantui išvykus į stažuotę ar dalines studijas užsienyje.

Vilniaus universiteto doktorantūros skyrius nuolat skelbia bendrųjų gebėjimų mokymų sąrašą.

Išsamesnę informaciją teikia:
Lina Janionienė, tel. (8 5) 268 7094, e. p. lina.janioniene@cr.vu.lt.

Informacija

Informatikos (N 009) mokslo kryptyse studijuojantys doktorantai savo studijų rezultatus turi pristatyti metinėje ataskaitinėje konferencijoje.

Reikalavimai pristatymui:

 • Disertacijos pavadinimas
 • Darbo vadovas
 • Doktorantūros pradžios ir pabaigos metai
 • Tyrimo objektas, tikslai ir planuojami gauti rezultatai
 • Ataskaitinių metų darbo planas
 • Ataskaita
 • Trumpas per metus gautų mokslinių rezultatų pristatymas
 • Kitų metų darbo planas

Pranešimui skiriama 10 minučių ir papildomos 5 minutės atsakymams į klausimus. Baigusieji doktorantūrą (4 metų doktorantai), privalo turėti parengtą disertaciją komiteto aptarimui. Šių doktorantų pranešimo trukmė 15 minučių ir papildomos 5 minutės atsakymams į klausimus. Likus dienai iki konferencijos būtina:

 • Atsiųsti elektroniniu paštu pranešimo skaidres pdf formatu, mokslinę ir veiklos ataskaitas.

Vieta ir laikas:

 • Konferencija vyksta 203 k., Akademijos g. 4, Vilniuje
 • Kvietimai doktorantams, jų vadovams (vadovų dalyvavimas privalomas) ir doktorantūros komitetų nariams į ataskaitinę konferenciją yra išsiunčiami antroje rugsėjo mėnesio pusėje.

Turite klausimų? Susisiekite:

Pirmininkas:

prof. dr. Olga Kurasova – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas

Nariai:

 • prof. dr. Romas Baronas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • prof. dr. Linas Laibinis – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • doc. dr. Algirdas Lančinskas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • dr. Remigijus Paulavičius – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • doc. dr. Povilas Treigys – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • prof. dr. Julius Žilinskas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas


Komitetas patvirtintas 2018-05-07 VU rektoriaus įsakymu Nr. D–502.

Komiteto pakeitimai patvirtinti 2021-03-22 VU mokslo prorektorės įsakymu Nr. D–156.

Visus posėdžių nutarimo protokolus rasite VU dokumentų valdymo sistemoje. Atliekant paiešką nurodykite konkretų protokolo numerį.

2024


2024-06-28 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.
 • Vilniaus universiteto Informatikos mokslo krypties kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos gynimo tarybų nariai ir doktorantų vadovai (eksternams - moksliniai konsultantai) turi atitikti per pastaruosius 5 metus, svarstymas.
 • Doktoranto Bernardo Čiapo disertacijos svarstymas.

2024 m. birželio 28 d. Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-315.

 

2024-05-06 svarstyta:

 • Doktoranto Sauliaus Tautvaišo disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Shubham Juneja doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų mokymai.

2024 m. gegužės 6 d. Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-199.

 

2024-02-20 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2024 m.
 • Doktorantės Gajanes Mikalkėnienės prašymas.

2024 m. vasario 20 d. Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-64.

 

2023


2023-12-27 svarstyta:

 • Doktoranto Shubham Juneja , finansuojamo iš ES struktūrinių fondų, atestacija.
 • 2023 m. papildomai priimto doktoranto Daniel Daukševič studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo plano svarstymas.

2023 m. gruodžio 27 d. Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-570

 

2023-11-24 svarstyta:

 • 2023 m. papildomai priimtų doktorantų vadovų tvirtinimas.
 • 2023 m. priimtų doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-503.

 

2023-10-02 svarstyta:

 • Doktorantų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija.
 • Doktorantų atestacija.
 • Doktorantų, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2023 m. priimtų doktorantų vadovų tvirtinimas.
 • Doktoranto Sauliaus Grigaičio vadovo keitimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-387.

 

2023-06-28 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.
 • Doktoranto Povilo Gudžiaus doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų mokymai.
 • Informatikos krypties doktoranto Povilo Gudžiaus teikiamos gynimui disertacijos krypties keitimas į informatikos inžinerijos kryptį.
 • Doktorantės Martos Karaliutės disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-316.

 

2023-03-23 svarstyta:

 • Doktorantų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija.
 • Doktorantų atestacija.
 • Doktoranto Roko Gipiškio egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Alekso Vaitulevičiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-105

 

2023-02-13 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2023 m.
 • Pagrindinio bendraautoriaus apibrėžties formuluotės siūlymas.
 • Doktoranto Andriaus Chaževsko egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Rolando Griciaus egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Modesto Motiejausko egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-45

 

2022


2022-12-13 svarstyta:

 • 2022 m. priimtos doktorantės Ievos Rizgelienės studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo plano svarstymas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-494

2022-11-22 svarstyta:

 • 2022 m. priimtos doktorantės Ievos Rizgelienės vadovo tvirtinimas.
 • Informatikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-440

2022-10-03 svarstyta:

 • Doktoranto Shubham Juneja, finansuojamo iš ES stuktūrinių fondų, atestacija.
 • Doktorantų Martos Karaliutės, Romos Puronaitės, Vytauto Dulskio, Bernardo Čiapo, Boleslovo Dapkūno, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Arnoldo Budžio, Andriaus Chaževsko, Roko Gipiškio, Mindaugo Kepalo, Vytauto Pauros, Rolando Griciaus, Modesto Motiejausko ir Alekso Vaitulevičiaus atestacija.
 • Doktorantų Povilo Gudžiaus ir Martos Karaliutės, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų paskyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2022 m. priimtų informatikos krypties (N 009) doktorantų vadovų ir konsultatntų tvirtinimas.
 • Doktorantės Martos Karaliutės doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-336

2022-06-29 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-250

2022-06-21 svarstyta:

 • Doktoranto Vaido Jusevičiaus disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Tomo Railos disertacijos svarstymas.
 • Doktorantės Eglės Zikarienės disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Mindaugo Kepalo egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktorabto Arnoldo Budžio egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-291

2022-03-31 svarstyta:

 • Doktoranto Shubham Juneja, finansuojamo iš ES stuktūrinių fondų, atestacija.
 • Doktorantų Martos Karaliutės, Romos Puronaitės, Vytauto Radzevičiaus, Bernardo Čiapo, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Žydrūno Vaišnoro, Arnoldo Budžio, Andriaus Chaževsko, Monikos Danilovaitės, Roko Gipiškio, Mindaugo Kepalo, Vytauto Pauros, Rolando Griciaus, Modesto Motiejausko ir Alekso Vaitulevičiaus atestacija.
 • Doktoranto Shubham Juneja egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Žydrūno Vaišnoro egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Sauliaus Tautvaišo egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktorantės Romos Puronaitės egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Tomo Railos doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-114

2022-02-23 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2022 m.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-51

2021


2021-11-25 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.
 • Doktoranto Pauliaus Danieliaus egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Sauliaus Grigaičio egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Žydrūno Vaišnoro doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų mokymų tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-184

2021-10-19 svarstyta:

 • Doktorantų Martos Karaliutės, Romos Puronaitės, Pauliaus Danieliaus, Sauliaus Grigaičio, Bernardo Čiapo, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Žydrūno Vaišnoro, Arnoldo Budžio, Andriaus Chaževsko, Monikos Danilovaitės, Roko Gipiškio, Mindaugo Kepalo ir Vytauto Pauros atestacija.
 • Doktorantų Eglės Zikarienės, Vaido Jusevičiaus ir Tomo Railos, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2021 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Doktoranto Bernardo Čiapo egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Bernardo Čiapo doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų tvirtinimas.
 • Doktoranto Vaido Jusevičiaus doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų tvirtinimas.
 • Doktoranto Sauliaus Tautvaišo doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-146

2021-09-29 svarstyta:

 • Doktorantų Eglės Zikarienės ir Shubham Juneja, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d..

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-95

2021-06-29 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.
 • Eksterno Roko Astrausko disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-79

2021-06-22 svarstyta:

 • Doktoranto Anatolij Nečiporenko disertacijos svarstymas.
 • Doktorantės Neringos Urbonaitės egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-74

2021-03-30 svarstyta:

 • Doktorantų Eglės Zikarienės ir Shubham Juneja, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija.
 • Doktorantų Viktoro Bulavo, Povilo Gudžiaus, Vaido Jusevičiaus, Tomo Railos, Pauliaus Danieliaus, Vytauto Dulskio, Sauliaus Grigaičio, Aleksandr Širaliov, Sauliaus Buckos, Bernardo Čiapo, Boleslovo Dapkūno, Nikolaj Kondrat, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Žydrūno Vaišnoro, Arnoldo Budžio, Andriaus Chaževsko, Monikos Danilovaitės, Roko Gipiškio, Mindaugo Kepalo, Vytauto Pauros atestacija.
 • Doktoranto Viktoro Bulavo doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų mokymai.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-23

2021-03-19 svarstyta:

 • Tematikos ,,Bioinformatika ir chemoinformatika" įtraukimas į disertacijų tematikas stojantiems doktorantams 2021 m.
 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2021 m.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-19

2021-01-26 svarstyta:

 • Doktorantūros komiteto nario keitimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-13

2021-01-12 svarstyta:

 • Doktoranto Donato Kavaliausko skundas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-6

2020


2020-12-15 svarstyta:

 • Eksterno Roko Astrausko konsultanto skyrimas ir išlaikytų egzaminų užskaitymas.
 • Doktoranto Lino Stripinio disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-1.

2020-11-10 svarstyta:

 • Doktoranto Donato Kavaliausko disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-16.

2020-10-27 svarstyta:

 • Doktorantų Viktoro Bulavo, Povilo Gudžiaus, Vaido Jusevičiaus, Tomo Railos, Pauliaus Danieliaus, Vytauto Dulskio, Sauliaus Grigaičio, Vytauto Radzevičiaus, Aleksandr Širaliov, Sauliaus Buckos, Bernardo Čiapo, Boleslovo Dapkūno, Nikolaj Kondrat, Ingridos Pocės, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Žydrūno Vaišnoro atestacija.
 • Doktorantų Anatolij Nečiporenko ir Lino Stripinio, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2020 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • 2020 m. priimtų doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.
 • Eksterno Roko Astrausko disertacijos recenzentų skyrimas.
 • Doktoranto Sauliaus Buckos vadovo keitimas.
 • Doktorantų atestacijos terminų tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-14.

2020-09-22 svarstyta:

 • Doktorantės Eglės Zikarienės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
 • Doktoranto Povilo Gudžiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-12.

2020-06-26 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-10.

2020-06-18 svarstyta:

 • Doktoranto Konstantino Korovkino disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-8.

2020-05-08 svarstyta:

 • Doktoranto Andriaus Vytauto Misiuko Misiūno disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-7.

2020-04-20 svarstyta:

 • Doktorantės Jūratės Vaičiulytės disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Lino Petkevičiaus disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-6.

2020-03-24 svarstyta:

 • Doktorantės Eglės Zikarienės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.
 • Doktorantų atrankos į doktorantūrą komisijos sudarymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-4.

2020-03-02 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2020 m.
 • Doktoranto Vaido Jusevičiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-2.

2019


2019-11-27 svarstyta:

 • Doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-58.

2019-11-06 svarstyta:

 • Doktorantės Rimos Kriauzienės disertacija gynimui.
 • Doktorantų Anatolij Nečiporenko, Linas Stripinis, Viktoras Bulavas, Povilas Gudžius, Vaidas Jusevičius, Marta Karaliutė, Tomas Raila, Paulius Danielius, Vytautas Dulskis, Saulius Grigaitis, Vytautas Radzevičius, Aleksandr Širaliov atestacija.
 • Doktorantų, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti:
  Donato Kavaliausko recenzentai doc. dr. Algirdas Lančinskas ir dr. Remigijus Paulavičius.
  Konstantino Korovkino recenzentai prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda ir dr. Virginijus Marcinkevičius.
  Andriaus Vytauto Misiuko Misiūno recenzentai prof. dr. Algimantas Juozapavičius ir prof. dr. Olga Kurasova.
  Lino Petkevičiaus recenzentai prof. dr. Linas Laibinis ir prof. dr. Dalius Navakauskas.
  Jūratės Vaičiulytės recenzentai doc. dr. Gintautas Tamulevičius ir prof. dr. Julius Žilinskas.
 • 2019 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Doktorantų Viktoro Bulavo, Martos Karaliutės, Tomo Railos ir Eglės Zikarienės egzaminų protokolų tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-53.

2019-09-17 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų papildomas priėmimas.
 • Doktorantės Eglės Zikarienės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-38.

2019-07-01 svarstyta:

 • Doktorantės Natalijos Pozniak disertacija gynimui.
 • Doktoranto Andriaus Valatavičiaus disertacija gynimui.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-37.

2019-06-26 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-34.

2019-06-11 svarstyta:

 • Doktorantės Rimos Kriauzienės disertacijai įvertinti skiriami recenzentai prof. dr. Romas Baronas ir prof. habil. dr. Antanas Žilinskas.
 • Doktoranto Andriaus Valatavičiaus paskirto recenzento prof. dr. Lino Laibinio keitimas į prof. habil. dr. Leonidą Sakalauską.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-30.

2019-04-29 svarstyta:

 • Doktoranto Giedriaus Stabingio disertacija gynimui.
 • Doktorantės Dovilės Stumbrienės disertacija gynimui.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-22.

2019-03-13 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2019 m.
 • Doktoranto Anatolij Nečiporenko egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-9.

Informacija

Informatikos inžinerijos (T 009) mokslo kryptyse studijuojantys doktorantai savo studijų rezultatus turi pristatyti metinėje ataskaitinėje konferencijoje.

Reikalavimai pristatymui:

 • Disertacijos pavadinimas
 • Darbo vadovas
 • Doktorantūros pradžios ir pabaigos metai
 • Tyrimo objektas, tikslai ir planuojami gauti rezultatai
 • Ataskaitinių metų darbo planas
 • Ataskaita
 • Trumpas per metus gautų mokslinių rezultatų pristatymas
 • Kitų metų darbo planas

Pranešimui skiriama 10 minučių ir papildomos 5 minutės atsakymams į klausimus. Baigusieji doktorantūrą (4 metų doktorantai), privalo turėti parengtą disertaciją komiteto aptarimui. Šių doktorantų pranešimo trukmė 15 minučių ir papildomos 5 minutės atsakymams į klausimus. Likus dienai iki konferencijos būtina:

 • Atsiųsti elektroniniu paštu pranešimo skaidres pdf formatu, mokslinę ir veiklos ataskaitas.

Vieta ir laikas:

 • Konferencija vyksta 203 k., Akademijos g. 4, Vilniuje
 • Kvietimai doktorantams, jų vadovams (vadovų dalyvavimas privalomas) ir doktorantūros komitetų nariams į ataskaitinę konferenciją yra išsiunčiami antroje rugsėjo mėnesio pusėje.

Turite klausimų? Susisiekite:

Pirmininkas:

prof. dr. Julius Žilinskas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas

Nariai:

 • prof. dr. Valentina Dagienė – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Saulius Gudas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Olga Kurasova – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Linas Laibinis – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Audrius Lopata – Vilniaus universiteto Kauno fakultetas;
 • dr. Virginijus Marcinkevičius – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Aistis Raudys – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas.

Komitetas patvirtintas 2018-05-08 VU rektoriaus įsakymu Nr. D–521.

Komiteto pakeitimai patvirtinti 2021-03-22 VU mokslo prorektorės įsakymu Nr. D–155.

Visus posėdžių nutarimo protokolus rasite VU dokumentų valdymo sistemoje. Atliekant paiešką nurodykite konkretų protokolo numerį.

2024


2024-06-28 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimas.
 • Vilniaus universiteto Informatikos inžinerijos mokslo krypties kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos gynimo tarybų nariai ir doktorantų vadovai (eksternams - moksliniai konsultantai) turi atitikti per pastaruosius 5 metus, svarstymas.
 • Doktoranto Karolio Noreikos disertacijos svarstymas.

2024 m. birželio 28 d. Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-300.

 

2024-02-20 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2024 m.

2024 m. vasario 20 d. Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-70.

 

2023


2023-11-24 svarstyta:

 • 2023 m. papildomai priimtų doktorantų vadovų tvirtinimas.
 • 2023 m. priimtų doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.
 • Doktoranto Karolio Noreikos doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų mokymai.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-502.

 

2023-10-02 svarstyta:

 • Doktorantų atestacija.
 • Doktoranto Karolio Noreikos, kuris baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijai įvertinti.
 • 2023 m. priimtų doktorantų vadovų tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-388.

 

2023-07-05 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimo papildomas svarstymas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-318.

 

2023-06-28 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimas.
 • Informatikos krypties doktoranto Povilo Gudžiaus teikiamos gynimui disertacijos krypties keitimas į informatikos inžinerijos kryptį.
 • Doktoranto Povilo Gudžiaus disertacijos svarstymas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-309.

 

2023-03-23 svarstyta:

 • Doktorantų atestacija.
 • Doktoranto Roberto Jurkaus egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktorantės Vaidos Masiulionytės-Dagienės egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-107

 

2023-02-13 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2023 m.
 • Pagrindinio bendraautoriaus apibrėžties formuluotės siūlymas.
 • Kauno fakulteto eksternės Ilonos Veitaitės disertacijos svarstymas.
 • Doktorantės Dalios Breskuvienės egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-48

2022


2022-11-22 svarstyta:

 • 2022 m. priimto doktoranto Brendono Stakausko konsultanto tvirtinimo atšaukimas.
 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.
 • Doktorantės Sandros Virbukaitės egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-442

2022-10-03 svarstyta:

 • Doktorantų Justino Jucevičiaus, Karolio Noreikos, Roberto Jurkaus, Ramunės Vaišnorės, Sandros Virbukaitės, Dalios Breskuvienės, Mir Hassan ir Vaidos Masiulionytės-Dagienės atestacija.
 • Doktoranto Justino Jucevičiaus, kuris baigė doktorantūros studijas, recenzentų paskyrimas disertacijai įvertinti.
 • 2022 m. priimtų informatikos inžinerijos krypties (T 007) doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Doktoranto Karolio Noreikos doktorantūros studijų programoje numatytų egzaminų laikymo protokolo tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-335

2022-06-29 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-249

2022-03-31 svarstyta:

 • Doktorantų Justino Jucevičiaus, Pauliaus Vaitkevičiaus, Karolio Noreikos, Roberto Jurkaus, Sandros Virbukaitės, Dalios Breskuvienės, Mir Hassan ir Vaidos Masiulionytės-Dagienės atestacija.
 • Eksternės Ilonos Veitaitės konsultanto skyrimas ir išlaikytų egzaminų užskaitymas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-116

2022-02-23 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2022 m.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-57

2022-01-27 svarstyta:

 • Eksternės Ilonos Veitaitės disertacijos recenzentų skyrimas.
 • Doktorantės Vaidos Masiulionytės-Dagienės doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų mokymų tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-19

2021


2021-11-30 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-190

2021-11-17 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktoranto priėmimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-170

2021-10-19 svarstyta:

 • Doktoranto Alberto Jurgelevičiaus disertacijos svarstymas.
 • Doktorantų Justino Jucevičiaus, Pauliaus Vaitkevičiaus, Karolio Noreikos, Tomo Šiaulio, Roberto Jurkaus, Ramunės Vaišnorės ir Sandros Virbukaitės atestacija.
 • 2021 m. priimtų doktorantų vadovų tvirtinimas.
 • Doktoranto Tomo Šiaulio egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Tomo Šiaulio doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-150

2021-06-29 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimas.
 • Doktoranto Mindaugo Jusio disertacijos svarstymas.

2021 m. birželio 29 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-83

2021-06-22 svarstyta:

 • Doktoranto Mindaugo Morkūno disertacijos svarstymas.
 • Doktorantės Irinos Krikun vadovo keitimas.

2021 m. birželio 22 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-75

2021-05-11 svarstyta:

 • Doktoranto Juliaus Venskaus disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Andriaus Darandos disertacijos svarstymas.
 • 2021 m. doktorantų atrankos į doktorantūrą komisijos sudarymas.

2021 m. gegužės 11 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-35

2021-03-30 svarstyta:

 • Doktorantų Justino Jucevičiaus, Jaroslavos Arsenjevos, Pauliaus Vaitkevičiaus, Ryčio Bieliausko, Karolio Noreikos, Tomo Šiaulio, Roberto Jurkaus, Ramunės Vaišnorės, Sandros Virbukaitės atestacija.

2021 m. kovo 30 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-24

2021-03-19 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2021 m.

2021 m. kovo 19 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-3

2021-01-26 svarstyta:

 • Doktorantūros komiteto narių keitimas.
 • Disertanto Andriaus Darandos recenzento keitimas.

2021 m. sausio 26 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-14

 

2020


2020-10-27 svarstyta:

 • Doktorantų Justino Jucevičiaus, Jaroslavos Arsenjevos, Pauliaus Vaitkevičiaus, Ryčio Bieliausko, Karolio Noreikos, Tomo Šiaulio atestacija.
 • Doktorantų Andriaus Darandos, Mindaugo Jusio, Alberto Jurgelevičiaus, Mindaugo Morkūno, Raimundo Savukyno ir Juliaus Venskaus, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2020 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • 2020 m. priimtų doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.
 • Doktorantų atestacijos terminų tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-15.

2020-09-22 svarstyta:

 • Doktoranto Alberto Jurgelevičiaus, finansuojamo iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-13.

2020-06-26 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-11.

2020-06-18 svarstyta:

 • Doktoranto Manto Vaitonio disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Pauliaus Vaitkevičiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-9.

2020-03-24 svarstyta:

 • Doktoranto Alberto Jurgelevičiaus, finansuojamo iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-5.

2020-03-02 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2020 m.
 • Doktorantės Jaroslavos Arsenjevos egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Karolio Noreikos paskirto vadovo prof. dr. Juliaus Žilinsko keitimas į prof. dr. Saulių Gudą.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-3.

2019


2019-11-27 svarstyta:

 • Doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-59.

2019-11-06 svarstyta:

 • Doktoranto Audriaus Šaikūno disertacija gynimui.
 • Doktorantų Andriaus Darandos, Viktorijos Dvareckienės, Mindaugo Jusio, Mindaugo Morkūno, Raimundo Savukyno, Juliaus Venskaus, Manto Stankevičiaus, Ričardo Toliušio, Andriaus Adamonio, Jaroslavos Arsenjevos, Aušros Urbaitytės, Pauliaus Vaitkevičiaus atestacija.
 • Doktorantų, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti:
  Manto Vaitonio recenzentai prof. dr. Audrius Lopata ir prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
 • 2019 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Doktorantės Viktorijos Dvareckienės egzaminų protokolų tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-54.

2019-09-17 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų papildomas priėmimas.
 • Doktorantų Alberto Jurgelevičiaus ir Irinos Krikun, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-39.

2019-06-26 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-35.

2019-06-25 svarstyta:

 • Doktoranto Roko Jurevičiaus disertacija gynimui.
 • Doktoranto Audriaus Šaikūno disertacijai įvertinti skiriami recenzentai dr. Saulius Maskeliūnas ir prof. dr. Rimantas Vaicekauskas.
 • Doktoranto Manto Stankevičiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-33.

2019-04-19 svarstyta:

 • Doktorantės Dainos Gudonienės disertacija gynimui.
 • Doktorantės Gabrielės Stupurienės disertacija gynimui.
 • Doktorantų atrankos į doktorantūrą komisijos sudarymas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-20.

2019-03-13 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2019 m.
 • Doktorantų Alberto Jurgelevičiaus ir Irinos Krikun, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. kovo 31d.
 • Doktorantų Liudo Ališausko ir Mindaugo Jusio egzaminų protokolų tvirtinimas.
 • Doktorantės Viktorijos Dvareckienės studijų dalyko ,,Ontologiniai informacinių sistemų pagrindai" į dalyką ,,Modeliais grindžiama sistemų inžinerija".

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-10.

Informacija

Matematikos krypties (N 001) doktotantūros sandaiMatematikos kryptyje studijuojantys doktorantai prieš laikydami egzaminą turi informuoti doktorantūros administratorę apie egzamino laikymo datą ir komisiją, kad būtų išleistas dekano įsakymas egzaminui. Dalykų egzaminų komisijų sąrašą rasite čia. 

Atestacija. Matematikos doktorantų atestacija vyksta institutuose rugsėjo pabaigoje. Kiekvienas institutas organizuoja posėdį, kurio metu to instituto doktorantai, dalyvaujant jų vadovams, pristato savo metines studijų plano vykdymo ataskaitas. Institutai teikia Matematikos doktorantūros komitetui rekomendacijas dėl doktorantų atestavimo. Komitetas posėdžio metu priima galutinį sprendimą dėl doktorantų atestavimo.

 • Doktoranto užpildytą ataskaitos formą doc formatu iki atestacijos posėdžio pradžios būtina atsiųsti doktorantūros administratorei el. paštu.
 • Atspausdintą ir pasirašytą ataskaitą doktorantai pristato doktorantūros administratorei. 
Baigdami doktorantūrą doktorantai komitetui turi pateikti ne tik kasmet teikiamą ataskaitą, bet ir disertacijos rankraštį, kuriame būtų įtrauktos turimos ar priduotos spaudai publikacijos, preprintai ir pan. Komitetas nusprendžia, ar doktorantūros studijos baigtos sėkmingai. Teigiamas sprendimas priimamas tik tuo atveju, jei doktorantas yra išlaikęs visus plane numatytus egzaminus. Šio rankraščio pagrindu užbaigta disertacija po pristatymo instituto seminare komiteto sprendimu recenzentams teikiama tik tuomet, kai ji atitinka VU Mokslo doktorantūros reglamento VII skyriaus reikalavimus gamtos, technologijos ir sveikatos mokslų sričių disertacijoms.
 
Kreditų už dalyvavimą bendruosius gebėjimus stiprinančiose veiklose ir mokymuose užskaitymo tvarka. Už bendruosius gebėjimus stiprinančias veiklas surinkti kreditai turi būti užskaitomi doktorantūros komiteto. Norint, kad komitetas užskaitytų kreditus, skirtus bendrųjų gebėjimų ugdymui, reikia doktorantūros komitetui pateikti ugdytų bendrųjų gebėjimų veiklas ir jas patvirtinančius dokumentus.
 
Kreditai skiriami už šias veiklas: 1. VU mokymai – kreditai suteikiami VU. 2. Mokslinės stažuotės, tarptautinės vasaros/žiemos mokyklos – kreditai suteikiami organizatorių, tačiau doktorantūros komiteto sprendimu gali būti suteiktas ir kitas ECTS kreditų skaičius. 3. Matematikos mokslo sklaida (dalyvavimas laidose, gyvose diskusijose, paskaitos mokyklose, matematikos olimpiadų organizavimas, studijų VU MIF pristatymas potencialiems studentams įvairia forma) – po 1-2 ECTS kreditus už kiekvieną veiklą. 4. Pedagoginė veikla (vadovavimas studentų rašto darbams ir studentų moksliniams seminarams) – po 1-2 ECTS kreditus už kiekvieną veiklą. 5. Mokslinių renginių organizavimas – 2-3 ECTS kreditai už dalyvavimą organizuojant tarptautinę konferenciją ir 1-2 ECTS kreditai už dalyvavimą organizuojant nacionalinę konferenciją ar kitą mokslo renginį. 6. Už kitas bendruosius gebėjimus stiprinančias veiklas – kreditai skiriami komiteto sprendimu.
 

Disertacijų ir jų santraukų pavyzdžiai gynimui (kartu su tex failais):

Turite klausimų? Susisiekite:

Pirmininkas:

prof. habil. dr. Artūras Dubickas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas.

Nariai:

 • prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Paulius Drungilas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Ramūnas Garunkštis – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. habil. dr. Remigijus Leipus – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • dr. Daniele Ettore Otera – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Artūras Štikonas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Jonas Šiaulys – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas.

Komitetas patvirtintas 2018-05-20 VU mokslo prorektoriaus įsakymu Nr. D–496;

Komiteto pakeitimas patvirtintas 2019-11-06 VU mokslo prorektoriaus įsakymu Nr. D–1021.

Posėdžių nutarimo protokolus galite rasti VU dokumentų valdymo sistemoje https://avilys.vu.lt/. Atliekant paiešką nurodykite konkretų protokolo numerį. Sistemoje nerodomi konfidencialūs protokolai. Dėl konfidencialaus protokolo išrašo ar informacijos galite kreiptis adresu: neringa.bingeliene@mif.vu.lt

2024


2024-02-20 svarstyta:

 • Matematikos krypties tematikų tvirtinimas.
 • Bendrųjų gebėjimų kreditų įskaitymas doktorantui Lukui Maciulevičiui (3 kr.).

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-63.

2023


2023-12-01 svarstyta:

 • 2023 m. priimtų matematikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-520.

2023-11-10 svarstyta:

 • 2023 m. per papildomą priėmimą priimto matematikos krypties doktoranto Juozo Petkelio mokslinio vadovo ir konsultanto tvirtinimas.
 • Atnaujinto matematikos doktorantūros egzaminų komisijų sąrašo tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-478.

 

2023-10-20 svarstyta:

 • 2023 m. priimtų matematikos krypties doktorantų mokslinių vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Kreditų įskaitymas doktorantui Jean Michel Menjanahary už bendrųjų gebėjimų dalykus ir vykdytas veiklas.
 • Papildomo priėmimo į matematikos doktorantūrą konkursinės eilės patvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-436.

 

2023-09-29 svarstyta:

 • 2015 - 2022 m. priimtų matematikos krypties doktorantų atestacijos.
 • Kreditų įskaitymas už doktorantų išklausytus bendrųjų gebėjimų dalykus ir vykdytas veiklas.
 • Mokslinių konsultantų skyrimas doktorantams: Jūratei Karasevičienei ir Rokui Puišiui.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-381.

 

2023-09-08 svarstyta:

 • Doktoranto Aido Medžiūno gynimo tarybos sudėties tvirtinimas.
 • 5 kr. įskaitymas doktorantei Jūratei Karasevičienei už atliktą pedagoginę praktiką.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-350.

 

2023-06-28 svarstyta:

 • Stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2023 metais priėmimas.
 • Bendrųjų gebėjimų kreditų įskaitymo tvarkos nustatymas.
 • Pedagoginės praktikos įskaitymas doktorantei Jūratei Karasevičienei.
 • Doktoranto Aido Medžiūno prašymo leisti ginti daktaro disertaciją ir recenzentų tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-288.

 

2023-04-17 svarstyta:

 • Doktoranto Sauliaus Paukščio gynimo tarybos sudėties tvirtinimas.
 • Priėmimo į matematikos doktorantūrą komisijos tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-162.

2023-03-20 svarstyta:

 • Doktoranto Tado Danieliaus gynimo tarybos sudėties tvirtinimas.
 • Doktoranto Sauliaus Paukščio prašymo leisti ginti daktaro disertaciją ir recenzentų tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-98.

2023-02-24 svarstyta:

 • Doktorantės Dianos Vereškaitės studijų plano keitimo tvirtinimas.
 • Doktoranto Jean Michel Menjanahary studijų plano keitimo tvirtinimas.
 • Doktoranto Tado Danieliaus prašymo leisti ginti daktaro disertaciją ir recenzentų tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-62.

2023-02-03 svarstyta:

 • 2023 m. matematikos krypties disertacijų tematikų ir mokslinių vadovų sąrašo tvirtinimas.
 • Doktorantės Jūratės Karasevičienės skyrimas į 2023 m. birželio 19-22 dienomis vyksiančią pirmąją VU daugiakryptės ir tarptautinės vasaros mokyklą.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-30.

2023-01-09 svarstyta:

 • Brigitos Žemaitienės studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo plano keitimo tvirtinimas.
 • Bendrųjų gebėjimų kreditų įskaitymas Mickael Gerard Bernard Montessinos už lietuvių kalbos kursus (5 kr.).
 • Kreditų įskaitymas Ugnei Čižikovienei už atliktą pedagoginę praktiką (5 kr.).

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-5.

 

2022


2022-11-28 svarstyta:

 • 2022 m. per papildomą priėmimą priimtų matematikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų tvirtinimas.
 • Doktorantūros studijų dalyko "Statistinė analizė ir modeliavimas" aprašo tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-450.

2022-11-14 svarstyta:

 • 2022 m. per pagrindinį priėmimą priimtų matematikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų tvirtinimas.
 • Dviejų pasirenkamų doktorantūros studijų dalykų aprašų tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-426.

2022-10-24 svarstyta:

 • Stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2022 metais papildomas priėmimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-385.

2022-09-30 svarstyta:

 • 2015-2021 m. priimtų matematikos krypties doktorantų atestacija.
 • Kreditų įskaitymas už doktorantų išklausytus bendrųjų gebėjimų dalykus ir vykdytas veiklas.
 • Doktorantų Manto Dirmos, Nedos Nakliudos, Ruslano Prigodin ir Brigitos Žemaitienės prašymai pakeisti mokslinį vadovą ir mokslinį konsultantą.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-330.

2022-09-05 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktorantų Sauliaus Jokubausko, Ritos Juodagalvytės, Violetos Lukšienės ir Jono Sprindžio parengtų daktaro disertacijų gynimo tarybų sudarymas, gynimo datų ir vietos nustatymas.
 • Violetos Lukšienės ir Jono Sprindžio atestacija už 4-us doktorantūros metus ir bendrųjų gebėjimų įskaitymas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-302.

2022-07-04 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktorantės Violetos Lukšienės prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
 • Matematikos krypties doktoranto Nikolajaus Kozulino mokslinio konsultanto tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-265.

2022-06-30 svarstyta:

 • Stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2022 metais priėmimas.
 • VU matematikos krypties doktoranto Sauliaus Jokubaičio prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-253.

2022-06-09 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktorantės Ritos Juodagalvytės prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-216.

2022-06-08 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktoranto Jono Sprindžio prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-215.

2022-05-10 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktorantės Gabrielės Mongirdaitės parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolo Nr. (7.17 E) 15600-KT-166.

2022-04-25 svarstyta:

 • Pasirengimas 2022 metų priėmimo į matematikos krypties doktorantūrą konkursui.
 • VU matematikos krypties doktoranto Vytenio Šumsko parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-148.

2022-04-11 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktorantės Gabrielės Mongirdaitės prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-126.

2022-03-16 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktoranto Vytenio Šumsko prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
 • Kreditų įskaitymas doktorantui Tadui Danieliui už atliktą pedagoginę praktiką.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-81.

2022-02-24 svarstyta:

 • Matematikos krypties daktaro disertacijų tematikų ir mokslinių vadovų sąrašo 2022 m. priėmimui į doktorantūrą tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-53.

 

2021


2021-12-03 svarstyta:

 • Atnaujintos Matematikos krypties doktorantūros studijų programos ir dalykų aprašų lietuvių ir anglų kalbomis tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-196.

2021-11-25 svarstyta:

 • 2021 m. priimtų matematikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-185.

2021-10-15 svarstyta:

 • Matematikos krypties doktorantų, įstojusiųjų 2021 metais, mokslinių vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Matematikos krypties doktorantūros studijų dalykų egzaminų komisijų atnaujinto sąrašo tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-139.

2021-09-30 svarstyta:

 • 2015-2020 m. priimtų matematikos krypties doktorantų atestacija.
 • Kreditų įskaitymas už doktorantų išklausytus bendrųjų gebėjimų dalykus ir vykdytas veiklas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-97.

2021-09-22 svarstyta:

 • Stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2021 metais papildomas priėmimas.
 • Doktorantės Jūratės Karasevičienės prašymas dėl mokslinio vadovo pakeitimo.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-92.

2021-09-21 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktorantų Gedimino Bagdono, Gytenio Lileikos, Adelės Vaiginytės ir Gedimino Vadeikio parengtų daktaro disertacijų gynimo tarybų sudarymas, gynimo datų ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųstos disertacijų santraukos, patvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-91.

2021-07-02 svarstyta:

 • Stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2021 metais priėmimas.
 • VU matematikos krypties doktoranto Gedimino Vadeikio atestacija ir prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
 • VU matematikos krypties doktoranto Gytenio Lileikos prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
 • VU matematikos krypties doktorantės Adelės Vaiginytės prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-77.

2021-06-07 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktoranto Gedimino Bagdono prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-40.

2021-05-06 svarstyta:

 • Pasirengimas 2021 metų priėmimo į matematikos krypties doktorantūrą konkursui.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-31.

2021-04-01 svarstyta:

 • Doktorantų Tado Danieliaus ir Ugnės Čižikovienės prašymai dėl studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų keitimo.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-25.

2021-03-24 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktoranto Roko Gylio parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-20.

2021-03-08 svarstyta:

 • Matematikos krypties daktaro disertacijų tematikų ir mokslinių vadovų sąrašo 2021 m. priėmimui į doktorantūrą tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KT-18.

2021-01-12 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktoranto Roko Gylio prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
 • Matematikos krypties doktoranto Jean Michel Menjanahary doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo plano tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-2.

 

2020


2020-11-20 svarstyta:

Užsienio piliečio prašymas priimti į matematikos krypties doktorantūrą projekto lėšomis.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-85.

2020-11-13 svarstyta:

2020 m. priimtų matematikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų tvirtinimas.
2015-2019 m. priimtų matematikos krypties doktorantų atestacija.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-84.

2020-10-23 svarstyta:

Matematikos krypties doktorantų, įstojusiųjų 2020 metais, vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-79.

2020-09-14 svarstyta:

VU matematikos krypties doktoranto Andriaus Buteikio parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-73.

2020-08-28 svarstyta:

Stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2020 metais konkursinės eilės sudarymas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-70.

2020-07-02 svarstyta:

VU matematikos krypties doktoranto Andriaus Buteikio prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-65.

2020-06-01 svarstyta:
Matematikos krypties doktorantūros studijų savianalizės dokumentų parengimo darbo grupės sudėties tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-32.

2020-03-10 svarstyta:

Doktorantės Laimos Kaziulytės prašymas dėl doktorantūros vadovo pakeitimo.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KT-12.

2020-02-25 svarstyta:

Matematikos krypties daktaro disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų kandidatūrų 2020 m. tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KT-9.

2019


2019-11-12 svarstyta:

2019 m. priimtų matematikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų tvirtinimas.

2013-2018 m. priimtų matematikos krypties doktorantų atestacija.

Matematikos krypties doktorantūros studijų dalykų egzaminų komisijų atnaujinto sąrašo tvirtinimas.
Komisijos sudarymas dėl privalomojo doktorantūros studijų dalyko „Matematinė analizė“ aprašo bei konsultuojančių dėstytojų peržiūros.
VU matematikos kr. doktorantės Rūtos Užupytės prašymas skirti doktorantūros konsultantą.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-57.

2019-11-08 svarstyta:

VU matematikos kr. doktoranto Mindaugo Stoncelio parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-56.

2019-11-07 svarstyta:

VU matematikos kr. doktorantės Kristinos Bingelės parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-55.

2019-10-22 svarstyta:

Matematikos krypties doktorantų, įstojusių 2019 metais, vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-49.

2019-10-16 svarstyta:

VU matematikos kr. doktorantės Astos Mincevič parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.
VU matematikos kr. doktoranto Mindaugo Stoncelio prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-45.

2019-10-07 svarstyta:

Matematikos krypties doktorantūros komiteto sudėties keitimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-43.

2019-09-20 svarstyta:

VU Matematikos krypties doktorantūros komiteto nutarimu Nr. 110000-KI-40 nutarta patvirtinti matematikos krypties doktorantės Astos Mincevič parengtos daktaro disertacijos recenzentus.

2019-06-27 svarstyta:

Konkursinės eilės stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2019 metais sudarymas.
VU matematikos kr. doktorantės Kristinos Bingelės prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
VU matematikos kr. doktorantės Jurgitos Petuškinaitės prašymas dėl doktorantūros vadovo pakeitimo.
Matematikos krypties doktorantūros komiteto sudėties keitimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-36.

2019-04-16 svarstyta:

Pasirengimas 2019 metų priėmimo į matematikos krypties doktorantūrą konkursui.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-19.

2019-03-13 svarstyta:

Matematikos krypties daktaro disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų kandidatūrų 2019 m. tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-11.

2019-02-15 svarstyta:

 • Prašymas leisti ginti disertaciją.
 • Disertacjos gynimo tarybos sudarymas, gynimo data, vieta, santraukos siuntimas centrams.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolai Nr. (4.10) 110000-KI-6, (4.10) 110000-KI-7.

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos