Sidebar

Praktika – tai studijų programos dalis, kurios metu studento žinios, kompetencijos ir gebėjimai įtvirtinami, pritaikomi ir tobulinami praktinėje veikloje. Studentų praktikai vadovauja universiteto dėstytojai arba dėstytojai ir praktikos vadovai įmonėje. Tokia studijų forma suteikia studentams galimybę papildyti teorinį mokymąsi su karjera susijusia patirtimi.

Tipiniu atveju praktikos organizavimas Lietuvos įmonėse ir įstaigose prasideda likus 4 mėnesiams iki numatytos praktikos pradžios ateinančiame semestre. Įmonės (įstaigos) yra kviečiamos teikti praktikos pasiūlymus praktikos sistemoje, o studentai el. paštu informuojami apie prasidėjusį praktikos organizavimo laikotarpį ir kitus svarbiausius žingsnius.

Praktikos tipai

Matematikos ir informatikos fakultete yra du praktikos tipai:

Profesinė praktika – tai praktika, kurios metu studentas įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Mokomoji praktika – tai praktika, kurios metu studentas susipažįsta su specialybės praktine veikla įmonėje ar kitoje praktikos atlikimo vietoje, formuoja įgūdžius, gilina teorines žinias, reikalingas tolesnėms studijoms.

Profesinė praktika 8-ame semestre (pavasarį) vyksta šioms bakalauro studijų programoms:

 • Bioinformatika
 • Ekonometrija
 • Finansų ir draudimo matematika
 • Informacinių sistemų inžinerija
 • Informatika
 • Matematika ir matematikos taikymai
 • Programų sistemos.

Profesinė praktika 7-ame semestre (rudenį) vyksta šioms bakalauro studijų programoms bei 3-ame semestre (rudenį) šioms magistrantūros studijų programoms:

 • Informacinės technologijos (bakalauras)
 • Informatika (magistras)
 • Programų sistemos (magistras).

Mokomoji praktika 7-ame semestre (rudenį) vyksta šiai bakalauro studijų programai

 • Informacinių sistemų inžinerija.

Praktikos laikotarpiai bei valandų skaičius per savaitę studijų programoms yra skirtingas. Tikslūs laikotarpiai ir datos nurodomi praktikoms prasidėjus. Sekite studijų programos informaciją.

Praktika atliekama Lietuvos įmonėse (ne Vilniaus universitete)

Studentas, norintis praktiką atlikti Lietuvos įmonėje (įstaigoje), turi:

 • kandidatuoti į praktikos vietas, skelbiamas praktikos sistemoje, arba susirasti praktiką pats;
 • su fakulteto dėstytoju susitarti dėl vadovavimo praktikai ir aptarti praktikos temą bei uždavinius;
 • susiderinęs su praktikos institucija dėl priėmimo, praktikos sistemoje užpildyti bei patvirtinti sutartį;
 • sulaukęs praktikos koordinatoriaus patvirtinimo sistemoje, atsispausdinti 3 sutarties egzempliorius;
 • ant visų trijų egzempliorių pasirašyti pačiam studentui, gauti įmonės vadovo bei dėstytojo, kuris vadovaus studento praktikai, parašus;
 • visus tris pasirašytus egzempliorius pristatyti į Studijų skyrių ne vėliau nei nurodyta praktikos sistemoje (Informacinių technologijų studentai turi pristatyti ir darbų aprašą bei įmonės praktikos vadovo CV su parašu);
 • gavęs pranešimą praktikos sistemoje, kad sutartys jau pasirašytos dekano, atvykti atsiimti savo ir įmonės egzempliorių į Studijų skyrių.

Praktika Vilniaus universitete

Studentas, norintis praktiką atlikti Vilniaus universitete, turi:

 • susitarti su VU padalinio, kuriame nori atlikti praktiką, vadovu dėl priėmimo;
 • susitarti su fakulteto dėstytoju bei priimančio padalinio atstovu dėl vadovavimo praktikai ir aptarti praktikos temą bei uždavinius (praktiką atliekant VU padalinyje vadovas gali būti vienas);
 • iki praktikos pradžios likus ne mažiau nei 2 savaitėms el. paštu praktika@mif.vu.lt atsiųsti tokią informaciją:
  • vardas, pavardė, studijų programa;
  • tikslus VU padalinio, kuriame bus atliekama praktika, pavadinimas;
  • praktikos vadovų vardai, pavardės (praktiką atliekant VU padalinyje vadovas gali būti vienas);
  • praktikos tema;
  • praktikos uždaviniai;
 • sulaukęs pranešimo apie parengtą įsakymą, praktikos sistemoje užpildyti bei atsispausdinti konfidencialumo pasižadėjimą;
 • pasirašytą pasižadėjimą pristatyti į Studijų skyrių;
 • studijų skyriuje pasiimti įsakymą dėl praktikos;
 • įsakymą dėl praktikos pasirašyti pačiam, gauti VU praktikos vadovo (-ų) bei VU padalinio, kuriame atliks praktiką, vadovo (dekano, direktoriaus ir pan.) parašus;
 • įsakymą su visais parašais grąžinti į Studijų skyrių.

Praktika užsienyje

 • Apie galimybę atlikti praktiką užsienyje daugiau informacijos rasite čia.

Studentas praktikos metu vykdo išsikeltus uždavinius, rašo ataskaitą ir atlieka tarpinius atsiskaitymus, jeigu tokie numatyti. Kilus neaiškumams, konsultuojasi su savo praktikos vadovais. Pasibaigus praktikai praktikos atsiskaitymui numatytu metu studentas pristato užbaigtą ataskaitą bei ją apsigina per praktikos gynimus.

Grupinė praktika (sumanioji praktika) – praktika atliekama tarpdisciplininėse komandose sprendžiant jau iškeltus iššūkius. Daugiau informacijos apie Sumaniąją praktiką rasite čia. Ši praktika gali būti įskaitoma kaip privaloma profesinė praktika.

Savanoriška praktika – su studijomis tiesiogiai nesusijusi ir studijų programoje nenumatyta praktika, skirta studento bendriesiems arba specialiesiems gebėjimams įgyti ar juos plėtoti, kurių jis neįgijo arba nepakankamai įgijo studijų ar papildomos praktikos metu). Atliekama pagal dvišalę sutartį su įmone (įstaiga). Nėra įskaitoma kaip privaloma profesinė praktika.

 • DUK – kilus klausimams.
 • Praktikos datų ir kitos informacijos ieškokite Studijų skiltyje.
 • Praktikos IS instrukcija studentams – naudojimosi praktikos sistema instrukcija (ruošiama).
 • Karjera.lt – praktikos vietų paieškai.
 • Karjeros valdymas – naudinga informacija ir pagalba ugdant įsidarbinimo kompetencijas.
 • Kita informacija apie VU studentų praktikos galimybes.

Studentų ir darbdavių registravimosi praktikai sistema

 • Praktika IS (darbdaviai gali siūlyti praktikos vietas, studentai gali registruotis praktikai bei pildyti praktikų sutartis)

Turite klausimų? Susisiekite:

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos