Sidebar

×

Įspėjimai

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /data/www/mif/dokumentai/nuotrauku_galerija/2018-07-04
×

Pranešimas

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

Kandidato į VU MIF Matematikos instituto direktoriaus pareigas prisistatymas

Spalio 8 d. VU Matematikos ir informatikos fakulteto (MIF) rinkimų komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, kandidatu į VU MIF Matematikos instituto direktoriaus pareigas įregistravo prof. dr. Joną Šiaulį bei skelbia kandidato siūlomą Matematikos instituto raidos planą.

Kandidato programos pristatymas ir debatai vyks:

Matematikos institute, 313 aud., Naugarduko g. 24, Vilnius, spalio 12 d., 13 val.

MIF Matematikos instituto direktoriaus rinkimų balsavimo data ir laikas:

2018 m. spalio 15 d. 9–16 val. – išankstinis Matematikos instituto direktoriaus rinkimų balsavimas.

2018 m. spalio 16 d. 9–16 val. – Matematikos instituto direktoriaus rinkimai.

Rinkėjai – VU Statuto 12 str. 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys institutų mokslo darbuotojai ir dėstytojai.

MIF Matematikos instituto direktoriaus rinkimų balsavimo vieta:

Matematikos institutas, Naugarduko g. 24, Vilnius, 308 kab.

Matematikos instituto rinkėjų sąrašas.

Kontaktai pasiteirauti:

Rinkimai į laisvą MIF Tarybos vietą

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau – MIF) rinkimų komisija informuoja, jog 2018 spalio 16 dieną vyks rinkimai į laisvą MIF Tarybos vietą (į Matematikos instituto atstovo dr. Pauliaus Drungilo vietą, kuris iki 2018 m. rugsėjo mėn. atstovavo Matematikos institutą MIF Taryboje docento pareigose, o nuo 2018 m. rugsėjo mėn. prof. dr. Paulius Drungilas į Tarybos sudėtį įeina kaip MIF Dekanas).

Nuo rugsėjo 25 dienos iki spalio 10 dienos 16 val. vyksta kandidatų kėlimas. Kandidatais gali būti MIF Matematikos institute dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys docentai ir/ar vyresnieji mokslo darbuotojai.

 

Rinkimai vyks 2018 spalio 16 d. (išankstinis balsavimas vyks spalio 15 d.). Balsuojama bus MIF padaliniuose, nurodytose patalpose (apie jas artimiausiu metu informuosime Vilniaus universiteto MIF interneto puslapyje bei elektroniniu paštu).

Papildoma informacija:

Remiantis Vilniaus Universiteto kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašu:

„15. Teisę kelti kandidatus ar išsikelti į Padalinio tarybos narius turi kiekvienas Padalinio rinkėjas. Tuo tikslu Padalinio rinkėjas ar Padalinio rinkėjų grupė teikia raštišką pasiūlymą Padalinio rinkimų komisijai (rinkimų komisijos pastaba: el. pašto adresais  ; arba ). Kiekvieną keliamą kandidatą, atitinkantį Apraše ir Padalinio nuostatuose nustatytus reikalavimus, registruoja Padalinio rinkimų komisija ir įtraukia į vieną iš kandidatų sąrašų...“

Remiantis Vilniaus Universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto nuostatais (2017 m. birželio 13d.):

„17. Kiekvienam Fakulteto šakiniam akademiniam padaliniui turi atstovauti po 3 atitinkamame padalinyje dirbančius Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančius akademinės bendruomenės narius, iš kurių bent vienas yra profesorius ar vyriausiasis mokslo darbuotojas ir bent vienas docentas ar vyresnysis mokslo darbuotojas.“

Pagarbiai,

Matematikos ir Informatikos fakulteto rinkimų komisija

MIF Matematikos instituto Direktoriaus rinkimai

Remiantis Vilniaus universiteto statutu, Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto (toliau – MIF) nuostatais bei MIF Tarybos patvirtintais MIF šakinių akademinių padalinių (toliau – ŠAP) nuostatais bei ŠAP direktorių rinkimų aprašu, VU MIF rinkimų komisija skelbia MIF Matematikos instituto Direktoriaus rinkimus.

Iš MIF Tarybos patvirtinto MIF instituto direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo:

„KANDIDATŲ EITI INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGAS KĖLIMAS IR REGISTRAVIMAS“

 1. Direktoriumi gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį ir vadybinės patirties bei vadovo pareigų pirmą kadencijos dieną nepasiekęs įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos. Matematikos instituto direktoriui keliamas papildomas reikalavimas – turėti pedagoginės patirties.
 2. Direktoriaus kadencija – 3 metai. Tas pats asmuo Direktoriumi gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai Direktoriumi buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų).
 3. Direktoriaus rinkimus skelbia Rektorius Fakulteto dekano (toliau – Dekanas) teikimu likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Direktoriaus įgaliojimų pabaigos. Ši nuostata netaikoma Direktorių renkant pirmą kartą ar Direktoriaus įgaliojimams nutrūkus dėl kitos priežasties.
 4. Direktoriaus rinkimus organizuoja, kandidatus registruoja ir rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais į Instituto direktoriaus pareigas.
 5. Kandidatai į Direktorius pareigas pateikia šiuos dokumentus:
  • prašymą dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • mokslo laipsnį nurodančio dokumento kopiją;
  • Instituto, į kurio direktoriaus pareigas pretenduoja, raidos planą (iki 2 psl.).
 6. Direktorių iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Fakulteto nuostatų, Instituto nuostatų ir šio Aprašo numatyta tvarka slaptu balsavimu renka Instituto Rinkėjai. Išrinktą direktorių Dekanas teikia tvirtinti Fakulteto tarybai.
 7. Likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki Direktoriaus rinkimų pradžios, Fakulteto rinkimų komisija organizuoja kandidatų prisistatymą ir debatus, kuriuose kandidatai pristato Instituto raidos planą Instituto bendruomenei.“

Rinkimai bus organizuojami pagal šį MIF rinkimų komisijos patvirtintą Matematikos instituto direktoriaus rinkimų organizavimo grafiką:

Data

Veiksmai

2018 m. rugsėjo 25 d.

Fakulteto svetainėje skelbiama Matematikos institutų direktorių rinkimų data ir vieta.

2018 m. rugsėjo 25 d. - spalio 5 d.

Kandidatų į Matematikos instituto direktorius kėlimo laikotarpis.

Kandidatai į Matematikos instituto direktorius Fakulteto rinkimų komisijai pateikia šiuos dokumentus:

1)  prašymą dalyvauti konkurse;

2)   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3)   gyvenimo aprašymą (CV);

4)   mokslo laipsnį nurodančio dokumento kopiją;

5)  Instituto raidos planą (iki 2 psl.).

2018 m. spalio 8 d.

Fakulteto rinkimų komisija sudaro išsikėlusių kandidatų į Matematikos instituto direktorius sąrašą ir Fakulteto svetainėje skelbia jų siūlomus Instituto raidos planus.

2018 m. spalio 9- spalio 12 d.

Kandidatų prisistatymai ir debatai Matematikos Institute.

Jei į instituto direktoriaus pareigas kandidatuoja ne vienas asmuo, visi kandidatai prisistato tą pačią dieną.

2018 m. spalio 15 d.

Išankstinis Matematikos instituto direktoriaus rinkimų balsavimas.

2018 m. spalio 16 d.

Matematikos instituto direktoriaus rinkimai.

2018 m. spalio 17 d.

Padalinio rinkimų komisija skaičiuoja ir skelbia rinkimų rezultatus.

2018 m. spalio 23 d.

Pakartotinis balsavimas (antrasis rinkimų turas), jei reikės.

Reikalingus kandidatų dokumentus (kopijas ir / arba originalus) užklijuotame voke pristatyti į MIF dekanatą, 208 kab., adresu Naugarduko g. 24, LT-03225, Vilnius, iki 2018 m. spalio 5 d. 16 val. Vėliau pateikti dokumentai nebus priimami.

Instituto raidos plano kopija atsiunčiama rinkimų komisijai ir el. paštu  . Kandidatų pateikti Matematikos instituto raidos planai 2018 m. spalio 8 d. bus paskelbti Fakulteto interneto svetainėje.

MIF ŠAP Direktoriaus rinkimų balsavimo data ir laikas:

2018 m. spalio 15 d. 9–16 val. – išankstinis Matematikos instituto direktoriaus rinkimų balsavimas.

2018 m. spalio 16 d. 9–16 val. – Matematikos instituto direktoriaus rinkimai.

MIF ŠAP Direktoriaus rinkimų balsavimo vieta:

Naugarduko g. 24, 308 kabinetas.

Matematikos instituto balsuotojų sąrašas,

Kontaktai pasiteirauti:

Kviečiame į papildomą nekreditinį matematinės analizės kursą

Nuo spalio 1 d. (pirmadienio) vyks nekreditinis, nevertinamas papildomas matematinės analizės kursas pirmakursiams (bei tiems, kam sunkiau sekasi matematinės analizės dalykai).

Kurso metu nebus jokių kontrolinių darbų, atsiskaitymų, įskaitų ar egzamino.

Kurso metu vyksta teorijos aiškinimas bei uždavinių sprendimas su konsultacijomis.

Pradžia: 2018 m. spalio 1 d., pirmadienis, 16:00 val.

Vyks: kiekvieną pirmadienį, 16:00- 18:00 val.  arba kitu sutartu metu.

Vieta: Naugarduko g. 24, 103 a.

Trukmė: apie 10 paskaitų (=10 savaičių)

Kurso turinys:

- Funkcijos. Ribos ir jų taikymas.

- Išvestinė ir jos taikymas.

Kviečiame dalyvauti!

Vilniaus universitetas ir Lietuvos kariuomenė bendradarbiaus kibernetinio saugumo srityje

Rugsėjo 14 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras ir Vilniaus universiteto (VU) rektorius prof. Artūras Žukauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama sutelkti žmogiškuosius ir materialiuosius pajėgumus kibernetinio saugumo srityje.

VU ir Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo sutartis leis plėtoti ilgalaikes, nuoseklias bendras veiklas, kurių metu VU Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos instituto Kibernetinio saugumo laboratorijos mokslininkai kartu su Lietuvos kariuomenės atstovais tiria, testuoja ir modeliuoja kibernetinių atakų modelius.

„Šiandien pasirašyta sutartis yra abipusiškai naudinga – tiek tobulinant į šią sritį įsitraukusių bendruomenės narių kompetencijas, tiek saugant ir puoselėjant mūsų valstybę naujausių geopolitinių iššūkių akivaizdoje. Universiteto mokslininkų ir Lietuvos kariuomenės specialistų bendradarbiavimas leis kurti išmaniosios gynybos sistemas ir mokymosi platformas, stiprinti mokslo ir Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, žmogiškųjų išteklių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimo srityje“, – pasirašant sutartį kalbėjo VU rektorius.

VU Kibernetinio saugumo laboratorijoje yra sukurtas virtualus poligonas, kuriame įdiegtos kibernetinių incidentų valdymo ir komandinio treniravimo ekspertinės platformos. Tokia mokslininkų sukurta infrastruktūra yra patraukli erdvė Lietuvos kariuomenės kibernetinės srities specialistams praktikuotis.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis sudarys sąlygas Lietuvos kariuomenės greitojo reagavimo į kibernetinius incidentus specialistams naudotis VU mokomąja baze ir treniruotis mokomojoje kibernetinio saugumo laboratorijoje, pasinaudoti mokslininkų žiniomis bei patirtimi.

Be to, tikimasi, kad ši bendradarbiavimo kryptis skatins VU mokslininkų, ekspertų ir dėstytojų bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomene mokslo ir karinių technologijų taikymo srityje, padės tobulinti kibernetinio saugumo mokomojoje laboratorijoje įdiegtas kibernetinio saugumo operacijų, kibernetinių incidentų valdymo, kolektyvinio rengimo ekspertines platformas.

NATO aukščiausio lygmens susitikime, vykusiame 2016 m. Varšuvoje, kibernetinė erdvė buvo pripažinta penktąja karinių konfliktų erdve greta tradicinių oro, sausumos, jūrų ir kosmoso erdvių. Kibernetinės atakos tapo nauju, moderniu pavojingu ginklu, galinčiu paralyžiuoti ne tik atskirų įstaigų, gamybos, prekybos, transporto, ryšių, elektros energijos, vandens tiekimo įmonių veiklą, bet ir valstybės ginkluotos gynybos operacijas.

Šaltinis: VU Naujienos

 

 

Kviečiame dalyvauti programavimo olimpiadose

Kviečiame dalyvauti atrankinėse varžybose į Pasaulinę programavimo olimpiadą ir Open Cup serijoje. Dalyviai sprendžia uždavinius – sudaro jų sprendimo išbaigtas programas. Sudarytos programos siunčiamos testavimo sistemai, kuri patikrina programos teisingumą. Viskas vyksta automatiniu režimu internete.

Varžybos yra komandinės. Komandą sudaro trys ar mažiau narių. Dalyvauti gali visų kursų VU MIF (arba ir kitų fakultetų) studentai.

Šios varžybos – tai atranka į Olimpiados ketvirtfinalį, kuris vyks spalio mėn. Minske. Ketvirtfinalyje dalyvaus 4 arba 5 komandos. Jos ir atstovaus Vilniaus universitetui. Gerai pasirodžiusios komandos patenka į pusfinalį, kuris vyks Sankt Peterburge (kiekvienais ankstesniais metais taip ir būdavo). Verta paminėti, kad du kartus patekome į ICPC finalą: 2017 metais finalas vyko JAV (užėmėme 34 vietą), o 2018 metais – Pekine (Kinija), kur užėmėme 12 vietą ir iškovojom bronzos medalius. Atranką lems ir Baltijos šalių turnyras (vadinamas Baltic Selection), kuriame dalyvaus ir komandos iš Estijos bei Latvijos universitetų, ir KTU bei VGTU. Vyks rugsėjo pabaigoje MIF STSC (Šaltinių g. 1A) kompiuterių klasėse. Konkretus laikas ir vieta (klasės) bus patikslinti.

Open Cup serija tęsiasi visus mokslo metus (iš viso būna apie 16 etapų) ir vyksta sekmadieniais taip pat MIF STSC. Paprastai nuo 10 iki 15 val. Rezultatai irgi įtakoja atranką į Olimpiados ketvirtfinalį. Pirmasis etapas planuojamas rugsėjo mėnesį. Beje, prisijungti galima nuo bet kurio etapo.

Be to, gana aktyviai dalyvaujame ir Codeforces (http://codeforces.com/contests) turnyruose (tiek individualiai, tiek komandomis), programavimo stovyklose, kitose atvirose tarptautinėse olimpiadose. Paskutiniųjų kelių mokslo metų MIF komandų pasirodymus galima pamatyti čia: http://www.mif.vu.lt/~vladas/Olimpiados/

- Programavimo kalbos: C/C++, Java, Free Pascal, Delphi, Python ir kt.

- Užduočių formuluotės bus anglų kalba.

Norinčius dalyvauti prašome rašyti (tema: Olimpiados 2018). Nurodykite savo vardą, pavardę, kursą ir studijų programą. Galite jau susiburti ir į komandas (ir parinkti komandos vardą), priešingu atveju komandas sudarysime mes patys. Gali išlikti tos pačios (arba šiek tiek pakeistos) pernykštės dalyvių komandos.

Prašome apsispręsti kuo skubiau, nes reikės rezervuoti STSC klases.

dr. Vladas Tumasonis

12-oji Tarptautinė Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija

Gyvybės mokslų centre įpusėjo 12-oji Tarptautinė Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija, kuri vyksta kartu su IMS metine konferenciją. Ją organizuoja Vilniaus universitetas bei Lietuvos matematikų draugija. Joje dalyvauja ne tik žymiausi tikimybininkai iš viso pasaulio, bet ir nemažas būrys fakulteto matematikų. Keletas atidarymo akimirkų užfiksuota Leonardo Danieliaus nuotraukose.

{gallery}2018-07-04{/gallery}

 

MIF - Rektoriaus Taurės nugalėtojai

Birželio 14 dienos vakare į Vilniaus universiteto Aula Parva plūdo namuose treniruočių aprangas bei sportbačius palikę, kaklaraiščiais ir aukštakulniais pasipuošę, besišypsantys Universiteto sportininkai, treneriai bei visi, prijaučiantys ir besidomintys sportiniu Universiteto gyvenimu. Mažojoje Auloje vyko kasmetinis 2017/18 m.m. Tarpfakultetinių olimpinių vilčių varžybų Rektoriaus Taurei laimėti uždarymo renginys, simbolizuojantis dar vienų sportinių mokslo metų pabaigą Universitete.

"Universitetas - erdvė, kurioje telpa galimybė ne tik siekti savo gyvenimo tikslų, bet ir puiki  vieta išreikšti save kitose, su studijom tiesiogiai nesusijusiose srityse. Viena iš jų - sportas, tiek varžybinis, tiek ir laisvalaikio, sveikatinantis. Noriu padėkoti studentams, garbingai atstovavusiems Universitetui varžybose tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, bei jų treneriams. Noriu pasidžiaugti didėjančia veiklų, skirtų visai Universiteto bendruomenei, įvairove. Linkiu kiekvienam studentui ir darbuotojui rasti sau tinkamą sportinę veiklą, o tuo pačiu, būdą gyventi sveikai ir aktyviai", sveikinimo žodžiais šventinį vakarą pradėjo VU Rektorius prof. Artūras Žukauskas.

"Daug veiklų tilpo sportiniame praėjusių mokslo metų kalendoriuje - ir tarpfakultetinės Rektoriaus taurės varžybos, ir VU komandų kovos turnyruose,  lygose ir čempionatuose Lietuvoje ir toli už jos ribų,  ir europinė BeActive savaitė, Sporto kino festivalis, Sveikatos diena, Sveikatos laboratorijos, pratybos, mankštos, treniruotės (ir studentams, ir darbuotojams). Ačiū visiems, judėjusiems  kartu", šiuos mokslo metus apibendrino Sveikatos ir sporto centro direktorė dr. Ramunė Žilinskienė

VU sportininkus bei jų trenerius pasveikino ir Gyvybės mokslų centro - 2017/2018 m.m. Rektoriaus Taurės varžybų partnerio - direktorius dr. Gintaras Valinčius.

Vakaro metu buvo pagerbti Universiteto fakultetai-prizininkai, o jų Dekanams, Prodekanams ir atstovavusiems sportininkams įteiktos taurės.

Šiais metais I-ąją vietą bendrakomandinėje įskaitoje užėmė praėjusių metų nugalėtojai Matematikos ir informatikos fakultetas, sąskaitoje surinkęs devynias taures:

Kroso varžybos - I-oji vieta
Rankos lenkimo varžybos - II-oji vieta
Stalo teniso varžybos - II-oji vieta
Lengvosios atletikos varžybos - II-oji vieta
Keliautojų sporto varžybos - II-oji vieta
Futbolo varžybos - III-oji vieta
Svarsčių kilnojimo varžybos - III-oji vieta
Merginų krepšinio varžybos - III-oji vieta
Aerobinės gimnastikos varžybos - III-oji vieta

Apdovanojimus iš Rektoriaus ir Centro direktorės rankų atsiėmė fakulteto dekanas dr. Gediminas Stepanauskas bei MIF studentai-sportininkai.

Šaltinis: VU Sveikatos ir sporto centras

Didžiuojamės MIF studentais ir linkime toliau siekti sporto aukštumų!

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos