Sidebar

2020 08 07 Informaciniu sistemu inzinerijaB

Apie programą

Padalinys Matematikos ir informatikos fakultetas Trukmė 4 metai
Krypčių grupė Informatikos mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Informatikos inžinerija Studijų programos kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų bakalauras Metinė studijų kaina (2024 m.) 3900 EUR

 

Tai matematikos, verslo, programų sistemų, duomenų bazių, duomenų analitikos, o taip pat ir šiuolaikinių technologijų, tokių kaip virtualizacija, debesų kompiuterija, blokų grandinės, dirbtinis intelektas, kompetencijų rinkinys. Kvalifikuotas inžinierius geba visas šias žinias bei kompetencijas apjungti ir pritaikyti konkretiems uždaviniams spręsti – informacinėms sistemoms projektuoti, įgyvendinti ir tobulinti. Padedant įmonės darbuotojų bendravimo programėle, baigiant automatizuotais ankstyvosios medicininės diagnozės sprendimais.

Dalis mokomųjų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Kodėl ši programa? Karjera
 • galėsi pats susiprojektuoti įgyjamą specializaciją – studijų programoje siūloma didelė pasirenkamųjų dalykų ir jų derinių, praktikos ir baigiamųjų darbų temų įvairovė;
 • programinės įrangos kūrėjais, naudotojo sąsajų kūrėjais (React, Angular, Blazor ir kt.), verslo procesų, procesų robotizavimo ir verslo sistemų architektais (BluePrism, AutomationAnywhhere, BPMN, RoboTask ir kt.), dirbtinio intelekto sprendimų ir didžiųjų duomenų analitikos specialistais (Hadoop, Amazon ir kt.);
 • studijų programoje – dvi praktikos, kurios neretam studentui tampa profesinės karjeros pradžia;
 • Western Union Processing Lithuania, Baltic Amadeus, Neurotechnology, Novian technologies įmonėse, startuoliuose ir kt. įmonėse.
 • dalį kursų galėsi išklausyti užsienyje pagal mainų programas;
 
 • turėsi karjeros galimybių pasirinkimą – studijų metu įgyjamos dirbtinio intelekto, robotikos, didžiųjų duomenų analitikos, blokų grandinių technologijų, vaizdų ir signalų apdorojimo žinios leis susirasti įdomų, kūrybingą ir perspektyvų darbą;
 
 • turėsi neeilinę progą prisidėti prie vykdomų tyrimų, inovacinės veiklos;
 
 • daugiau nei pusė programos dėstytojų – tyrėjai ir mokslininkai, aktyvūs tyrimų, inovacinių ir kitų projektų dalyviai;
 

 

Studijų programos planas

DalykaiKreditai
1 rudens semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Akademinė ir mokslinė anglų kalba C1 5.0
Informacinės ir grupinio darbo sistemos 5.0
Kompiuterių architektūra 5.0
Matematika informacinėms sistemoms 10.0
Procedūrinis programavimas 5.0
2 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 25.0
Algoritmai ir duomenų struktūros 5.0
Diskrečioji matematika informacinėms sistemoms 5.0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0
Objektinis programavimas 10.0
Individualiųjų studijų dalykai (moduliai) 5.0
3 rudens semestras
Privalomieji dalykai 15.0
Kompiuterių tinklai 5.0
Naudotojo sąsajos kūrimas 5.0
Verslo procesų modeliavimas 5.0
Pasirenkamieji dalykai, grupė Duomenų bazės
10.0
Blokų grandinių technologijos 5.0
Duomenų bazių projektavimas 5.0
Duomenų bazių užklausų kalbos 5.0
Individualiųjų studijų dalykai (moduliai) 5.0
4 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 15.0
Operacinės sistemos 5.0
Optimizavimo metodai 5.0
Statistiniai duomenų analizės metodai 5.0
Individualiųjų studijų dalykai (moduliai) 15.0
5 rudens semestras
Privalomieji dalykai 10.0
Duomenų tyryba ir mašininis mokymasis 5.0
Reikalavimų inžinerijos pagrindai 5.0
Pasirenkamieji dalykai, grupė Sistemų kūrimas, programavimas
5.0
Informacijos teorija 5.0
Įvadas į robotiką 5.0
.NET platforma informacinėms sistemoms 5.0
Individualiųjų studijų dalykai (moduliai) 15.0
6 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 5.0
Informacinių sistemų kūrimo projektų valdymo metodikos 5.0
Pasirenkamieji dalykai, grupė Duomenų analitika
5.0
Didžiųjų duomenų analitika 5.0
Dirbtinio intelekto pagrindai 5.0
Pasirenkamieji dalykai, grupė Sistemų kūrimas, programavimas
5.0
Architektūriniai programų sistemų stiliai 5.0
Humanoidų robotikos pagrindai 5.0
Išmaniųjų įrenginių programavimas 5.0
Našieji skaičiavimai 5.0
Skriptinis programavimas 5.0
Virtualizacija ir debesų kompiuterija 5.0
Individualiųjų studijų dalykai (moduliai) 15.0
7 rudens semestras
Privalomieji dalykai 15.0
Informacinės saugos pagrindai 5.0
Kursinis darbas 5.0
Programų sistemų kokybė 5.0
Pasirenkamieji dalykai, grupė Duomenų analitika
5.0
Garso signalų apdorojimas 5.0
Natūralios kalbos apdorojimas 5.0
Vaizdo signalų apdorojimas 5.0
Pasirenkamieji dalykai, grupė Sistemų kūrimas, programavimas
5.0
Duomenų saugyklų architektūra 5.0
Įterptinių sistemų programavimas 5.0
Projektavimo šablonai 5.0
Individualiųjų studijų dalykai (moduliai) 5.0
8 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: informatikos inžinerija) 15.0
Profesinė praktika (Informacinių sistemų inžinerija) 15.0


Kas yra individualiosios studijos?

Rekomenduojami dalykai individualioms studijoms

Studijų programos aprašas

Numatomi studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

 • Gebėti atlikti literatūros paiešką ir analizę, įsisavinti naujas žinias ir jas taikyti praktikoje.
 • Gebėti paaiškinti esmines informatikos inžinerijos ir matematikos sąvokas, išmanyti jų taikymo sritis.
 • Gebėti parinkti ir pritaikyti tinkamą programinės įrangos kūrimo metodiką.
 • Gebėti parinkti ir pritaikyti tinkamus programų sistemų integravimo būdus ir technologijas.
 • Įgytas žinias gebėti pritaikyti mašinų virtualizacijos ir debesų kompiuterijos srityse.
 • Gebėti sudaryti dalykinės srities modelius, atlikti jų analizę, parinkti tinkamus įgyvendinimo sprendimus.
 • Gebėti projektuoti ir įgyvendinti programinius sprendimus, parinkti optimalias programines įgyvendinimo priemones.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

 • Gebėti planuoti ir atlikti tyrimus, vertinti rezultatus, formuluoti išvadas.
 • Gebėti atlikti didžiųjų duomenų analizę, spręsti duomenų tyrybos uždavinius.

Specialieji gebėjimai

 • Gebėti analizuoti dalykinės veiklos sritį, nustatyti programinės įrangos kūrimo, atnaujinimo tikslus, rengti dokumentaciją.
 • Gebėti aprašyti ir kurti duomenų struktūras, duomenų bazes, jas administruoti bei tobulinti.
 • Gebėti parinkti ir pritaikyti tinkamus programinės įrangos testavimo metodus ir priemones.
 • Gebėti taikyti programinės įrangos atvirkštinės inžinerijos (angl. re-engineering) metodus.

Socialiniai gebėjimai

 • Gebėti užduotis atlikti savarankiškai ir komandoje, žinoti verslo ir projektų administravimo pagrindus.
 • Gebėti bendrauti su inžinerijos, technologijų bendruomenės atstovais ir ne IT srities ekspertais valstybine bei užsienio kalbomis.

Asmeniniai gebėjimai

 • Suprasti priimamų sprendimų poveikį.
 • Gebėti naudoti kolektyvinio darbo sistemų sprendimus.
 • Gebėti savarankiškai spręsti dalykinėje srityje kylančias problemas, organizuoti ir planuoti darbus.

Dėl studijų turinio ir reikiamų kompetencijų ugdymo jau dabar yra užmegzti kontaktai su įmonėmis „Visma“, „Tieto“, „Adform“, vyksta glaudus bendradarbiavimas su „Western Union“ ir „BAIP“ grupės įmonių atstovais. Studijų metu įmonių atstovai (socialiniai partneriai) bus aktyviai įtraukiami į aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo procesą, o VU dėstytojų kompetencija ir turima techninė bazė užtikrins reikalingą sinergiją Studijų programos tikslams pasiekti.

Studentai galės dalį savo studijų praleisti užsienio universitetuose, jei užsienio universitete studijuojami dalykai dera su studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti. Studentams bus sudaromos galimybės naudotis tokiomis judumo programomis kaip Erasmus+ bei VU dvišalių sutarčių siūlomomis galimybėmis. Taip pat bus skatinama laisvai judančių studentų iniciatyva, kai studentai patys susiranda dalinėms studijoms priimantį universitetą bei reikiamą finansavimą.

Studijų programos komitetas

vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė

1) vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė – pirmininkė;
2) prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
3) prof. dr. Olga Kurasova;
4) prof. dr. Povilas Treigys;
5) doc. dr. Gintautas Tamulevičius;
6) doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
7) partnerystės doc. Gediminas Rimša;
8) Gintautas Jonutis (socialinių partnerių atstovas, UAB „Western Union Processing Lithuania“);
9) Atėnė Saulė Vaicekauskaitė, studentų atstovė.

Užduok klausimą studentui!

2022 07 27 Klausk studento

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos