Sidebar

 

 

Tarybos nariai

 

 

Tarybos pirmininkė

doc. dr. KRISTINA LAPIN

Martynas Manstavičius

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas

doc. dr. MARTYNAS MANSTAVIČIUS

 Tarybos nariai:
 • Vygintas Bartusevičius (studentų atstovas)
 • Austėja Bendikaitė (studentų atstovė)
 • Paulina Bilinskaitė (studentų atstovė)
 • Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis (Informatikos institutas)
 • Prof. dr. Paulius Drungilas (fakulteto dekanas)
 • Vyriaus. m. darbuot. habil. dr. Artūras Dubickas (Matematikos institutas)
 • Lukas Jakonis (studentų atstovas)
 • Vyriaus. m. darbuot. habil. dr. Kęstutis Kubilius (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas)
 • Doc. dr. Kristina Lapin (Informatikos institutas)
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus (Taikomosios matematikos institutas)
 • Doc. dr. Martynas Manstavičius (Matematikos institutas)
 • Prof. dr. Jurgita Markevičiūtė (Taikomosios matematikos institutas)
 • Prof. dr. Remigijus Paulavičius (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas)
 • Prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas (Taikomosios matematikos institutas)
 • Prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys (Matematikos institutas)
 • Prof. dr. Povilas Treigys (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas)
 • Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas (Informatikos institutas)
 • Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas, Lietuvos bankas)

 Tarybos sekretorė  Laima Paliulionienė

 

    Tarybos komitetai:

   Mokslo komitetas     Studijų komitetas     Finansų ir strategijos komitetas 
 • Remigijus Paulavičius (pirmininkas)
 • Mindaugas Bloznelis
 • Kęstutis Kubilius
 • Remigijus Leipus
 • Konstantinas Pileckas
 • Lukas Jakonis
 • Martynas Manstavičius (pirmininkas)
 • Jurgita Markevičiūtė
 • Povilas Treigys
 • Rimantas Vaicekauskas
 • Paulina Bilinskaitė
 • Gabrielė Kasperaitė
 • Jurgita Markevičiūtė (pirmininkė)
 • Mindaugas Bloznelis
 • Artūras Dubickas
 • Jonas Šiaulys
 • Rimantas Vaicekauskas
 • Romualdas Zovė
 • Paulina Bilinskaitė
 • Gabija Burokaitė

MIF darbuotojai gali peržiūrėti nutarimus „Avilyje“, vidaus dokumentų paieškoje nurodę nutarimo numerį.


2024


2024-05-31 Taryboje nutarta:

2024-06-04 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-20:
Pritarti tarpdisciplininių studijų dalyko „Etiškas dirbtinis intelektas socialinei gerovei“ (angl. Ethical artificial intelligence for social good) įgyvendinimui ir teikti jį svarstyti Tarpdisciplininių studijų ekspertų komisijai.

2024-06-01 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-19:
Patvirtinti papildomą 22 200 eurų sumą 2024 m. Informatikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.

2024-06-01 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-18:
Pritarti prof. habil. dr. Alfredo Račkausko kandidatūrai Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardui (statusui) suteikti ir teikti šią kandidatūrą Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

2024-06-01 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-17:
Pritarti doc. dr. Arvydo Kregždės kandidatūrai Vilniaus universiteto afilijuotojo mokslininko vardui (statusui) suteikti ir teikti šią kandidatūrą Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

 

2024-04-23 Taryboje nutarta:

2024-04-25 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-16:
Patvirtinti atnaujintą pirmosios pakopos studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ komiteto sudėtį:
    1) vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė – pirmininkė;
    2) prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
    3) prof. dr. Olga Kurasova;
    4) prof. dr. Povilas Treigys;
    5) doc. dr. Gintautas Tamulevičius;
    6) doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
    7) partnerystės doc. Gediminas Rimša;
    8) Gintautas Jonutis (socialinių partnerių atstovas, UAB „Western Union Processing Lithuania“);
    9) Matematikos ir informatikos fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

 

2024-03-22 Taryboje nutarta:

2024-03-25 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-15:
Patvirtinti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 2023 metų veiklos ataskaitą.

2024-03-22 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-14:
Patvirtinti 95 340 eurų sumą 2024 m. Informatikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.

2024-03-22 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-13:
Patvirtinti 90 000 eurų sumą 2024 m. Matematikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.

2024-03-22 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-12:
Patvirtinti doc. dr. Gintautą Tamulevičių Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktoriumi nuo 2024 m. balandžio 21 d.

2024-03-22 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-11:
Patvirtinti Matematikos ir informatikos fakulteto 2025–2027 metų veiklos plano rengimo schemą.

2024-03-22 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-10:
(Anuliuota dėl pastebėtos klaidos. Naujas nutarimas 2024-03-25 Nr. (1.5 E) 110000-TPN-15.)

 

2024-02-23 Taryboje nutarta:

2024-02-24 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-9:
Teikti geriausios Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijos konkursui už 2023 metus fizinių (gamtos) mokslų srityje šias publikacijas:

 1. Čyras, Vytautas; Lachmayer, Friedrich. Essays on the visualisation of legal informatics. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2023. xx, 302 p. (Law, Governance and Technology Series, ISSN 2352-1902, eISSN 2352-1910 ; vol. 54). ISBN 9783031279560. eISBN 9783031279577. DOI: 10.1007/978-3-031-27957-7.
 2. Leipus, Remigijus; Šiaulys, Jonas; Konstantinides, Dimitrios. Closure properties for heavy-tailed and related distributions : an overview. Cham : Springer, 2023. 92 p. (Springer Briefs in Statistics, ISSN 2191-544X, eISSN 2191-5458). ISBN 9783031345524. eISBN 9783031345531. DOI: 10.1007/978-3-031-34553-1.

2024-02-23 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-8:
Patvirtinti 33 000 eurų sumą 2024 m. Taikomosios matematikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.

2024-02-23 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-7:
Patvirtinti atnaujintą jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto sudėtį:
    1) doc. dr. Rūta Levulienė – komiteto pirmininkė;
    2) vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
    3) dr. Andrius Buteikis;
    4) prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
    5) prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
    6) prof. dr. Jurgita Markevičiūtė;
    7) asist. dr. Tomas Plankis;
    8) prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
    9) doc. dr. Viktor Skorniakov;
    10) prof. dr. Deimantė Vasiliauskaitė (Vilniaus universiteto Verslo mokykla);
    11) Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, AB „Telia Lietuva“);
    12) Matematikos ir informatikos fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

2024-02-23 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-6:
Rekomenduoti leidybai Vlado Skakausko mokomąją knygą „Deterministiniai modeliai biologijoje, ekonomikoje ir chemijoje“.

2024-02-23 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-5:
Patvirtinti žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ (ISSN 1392-5113) atnaujintą redakcinės kolegijos sudėtį.

2024-02-23 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-4:
Pakeisti Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto, kurio struktūra patvirtinta Fakulteto tarybos 2023-02-17 nutarimu Nr. (1.5 E) 110000-TPN-8, administracinio padalinio teisių neturinčio akademinio darinio mokslinės grupės „Blokų grandinių technologijų grupė“ pavadinimą į „Blokų grandinių ir kvantinių technologijų grupė“ (angl. Blockchain and Quantum Technologies Group) ir patvirtinti, kad instituto struktūrą sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:
    1) Blokų grandinių ir kvantinių technologijų grupė;
    2) Dirbtinio intelekto laboratorija;
    3) Edukacinių sistemų grupė;
    4) Globaliojo optimizavimo grupė;
    5) Išmaniųjų technologijų tyrimų grupė;
    6) Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė;
    7) Kognityvinių skaičiavimų grupė;
    8) Statistikos ir tikimybių grupė;
    9) Tarpdisciplininių statistinių tyrimų grupė;
    10) Vaizdų ir signalų analizės grupė.

2024-02-23 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-3:
Siūlyti Vilniaus universiteto rektoriui patvirtinti atnaujintą Matematikos ir informatikos fakulteto priėmimo-atestacijos komisiją iš šių komisijos narių:
    1) Prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys (MIF) – siūlomas komisijos pirmininku;
    2) Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda (MIF);
    3) Prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius (MIF);
    4) Prof. dr. Olga Štikonienė (MIF);
    5) Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas (MIF);
    6) Doc. dr. Rūta Simanavičienė (Vilnius TECH);
    7) Dr. Miroslav Šeibak (UAB „VTeX“);
    8) Dr. Eugenija Bieliauskienė (UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“);
    9) MIF studentų atstovybės deleguotas atstovas.

2024-02-23 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-2:
Skirti Matematikos ir informatikos fakulteto pirmosios ir antrosios pakopų studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus patirtoms išlaidoms kompensuoti fondui 10000 eurų 2024 metams.

 

2024-01-25 Taryboje nutarta:

2024-01-25 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-1:
Pritarti priėmimo į Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto studijų programas 2024-2025 mokslo metais planui.


2023


2023-12-15 Taryboje nutarta:

2023-12-15 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-34:
Patvirtinti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 2024 metais vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašą.

2023-12-15 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-33:
Patvirtinti naujos kadencijos Matematikos ir informatikos fakulteto ginčų nagrinėjimo komisijos sudėtį:
    1) asist. dr. Adomas Birštunas – komisijos pirmininkas;
    2) doc. dr. Gintautas Bareikis;
    3) doc. dr. Kristina Kaulakytė;
    4) trys Matematikos ir informatikos fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

2023-12-15 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-32:
Pritarti Matematikos ir informatikos fakulteto dekano siūlymui Vilniaus universiteto rektoriui skelbti šiuos konkursus profesoriaus pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.:
    1) 0,5 etato Informatikos institute;
    2) 1 etatu Matematikos institute;
    3) 1 etatu Matematikos institute;
    4) 1 etatu Taikomosios matematikos institute.

2023-12-15 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-31:
Pritarti terminuotų darbo sutarčių sudarymui su šiais vyresniais kaip 65 metų Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojais ir mokslo darbuotojais nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.:
    1) prof. dr. (HP) Romas Baronas (Informatikos institutas);
    2) asist. dr. Valdas Dičiūnas (Informatikos institutas);
    3) doc. dr. Rimvydas Krasauskas (Informatikos institutas);
    4) doc. dr. Edmundas Mazėtis (Matematikos institutas);
    5) prof. habil. dr. Rimas Norvaiša (Taikomosios matematikos institutas).

2023-12-15 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-30:
Patvirtinti žurnalo „Informatics in Education“ (ISSN 1648-5831) atnaujintą redakcinės kolegijos sudėtį nuo 2024 m. sausio 1 d.

 

2023-11-14 Taryboje nutarta:

2023-11-14 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-29:
Teikti 2023 metų Lietuvos mokslų akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui studijų programos „Kompiuterinis modeliavimas“ antrojo kurso magistranto Luko Kuzmos mokslinį darbą „Mandelbroto apvalkų, susietų su Rymano dzeta funkcija, vizualizavimo efektyvieji algoritmai“ (angl. Efficient algorithms for the visualization of Mandelbulbs associated with the Riemann zeta function). Darbo vadovas prof. dr. Igoris Belovas. Darbas teikiamas konkursui gamtos mokslų srities informatikos mokslų kryptyje.

 

2023-10-27 Taryboje nutarta:

2023-10-27 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-28:
Patvirtinti naujos kadencijos Matematikos ir informatikos fakulteto akademinės etikos komisijos sudėtį:
    1) doc. dr. Vytautas Čyras – komisijos pirmininkas;
    2) prof. dr. Olga Štikonienė – komisijos pirmininko pavaduotoja;
    3) doc. dr. Andrius Grigutis;
    4) dr. Anita Juškevičienė;
    5) du Matematikos ir informatikos fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

 

2023-10-20 Taryboje nutarta:

2023-10-20 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-27:
Siūlyti suteikti Vilniaus universiteto pedagoginį vardą šiems Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojams:
    1) Agnei Brilingaitei – docento pedagoginį vardą;
    2) Pauliui Drungilui – profesoriaus pedagoginį vardą;
    3) Rimui Norvaišai – profesoriaus pedagoginį vardą.

2023-10-20 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-26:
Patvirtinti papildomą 30000 eurų sumą 2023 m. Matematikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.

 

2023-09-22 Taryboje nutarta:

2023-10-03 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-25:
1. Pratęsti darbo grupės, sudarytos Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos 2023 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. (1.5 E) 110000-TPN-18 „Dėl darbo grupės sudarymo“ ir skirtos Matematikos ir informatikos fakulteto pozicijai dėl Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatų ir procedūrų bei Matematikos ir informatikos fakulteto pozicijai dėl mokslo doktorantūros parengti (toliau – Darbo grupė), darbą.
2. Priimti doc. dr. Jurgitos Markevičiūtės atsistatydinimą iš Darbo grupės pirmininkės pareigų.
3. Pavesti Darbo grupės nariams išrinkti naują Darbo grupės pirmininką.

2023-10-03 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-24:
Kreiptis į Lietuvos mokslo tarybą su raštu „Dėl pagrindinio bendraautorio ir pirmojo bendraautorio sąvokų vartojimo matematikos krypties publikacijose“.

2023-10-03 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-23:
Kreiptis į Vilniaus universiteto rektorių, prorektorius, kanclerį ir Vilniaus universiteto senatą su raštu „Dėl Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatų ir procedūrų bei dėl mokslo doktorantūros reglamento“.

2023-09-22 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-22:
Pritarti dr. Lino Petkevičiaus iškėlimui kandidatu į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius technologijos mokslų srityje.

2023-09-22 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-21:
Pritarti prof. habil. dr. Antano Žilinsko darbų ciklo „Inovatyvūs algoritmai sudėtingiems globalios optimizacijos uždaviniams“ (2008–2022 m.) teikimui 2023 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui technologijos mokslų srityje (fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai).

2023-09-22 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-20:
Pritarti dr. Sigito Dapkūno ir prof. habil. dr. Kęstučio Kubiliaus kandidatūroms Vilniaus universiteto afilijuotojo mokslininko vardui (statusui) suteikti ir teikti šias kandidatūras Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

2023-09-22 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-19:
Patvirtinti šios sudėties jungtinį pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų „Finansų ir draudimo matematika“ komitetą:
    1) doc. dr. Martynas Manstavičus – komiteto pirmininkas;
    2) prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
    3) asist. dr. Rokas Gylys;
    4) prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
    5) vyresn. m. darb. dr. Viktor Medvedev;
    6) asist. dr. Aldona Skučaitė;
    7) prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys;
    8) Gabija Girdžiūtė (socialinių partnerių atstovas, „ERGO Life Insurance SE“);
    9) du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

 

2023-06-29 Taryboje nutarta:

2023-07-12 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-18:
Sudaryti šios sudėties darbo grupę Matematikos ir informatikos fakulteto pozicijai dėl Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatų ir procedūrų bei Matematikos ir informatikos fakulteto pozicijai dėl mokslo doktorantūros parengti:
    1) doc. dr. Jurgita Markevičiūtė – komisijos pirmininkė;
    2) vyriaus. m. darbuot. habil. dr. Artūras Dubickas;
    3) prof. dr. Ramūnas Garunkštis;
    4) prof. dr. Linas Laibinis;
    5) doc. dr. Viktor Skorniakov;
    6) prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys;
    7) Paulina Bilinskaitė – studentų atstovė.

 

2023-04-07 Taryboje nutarta:

2023-04-07 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-17:
Pritarti prof. dr. (HP) Sauliaus Gudo kandidatūrai Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus vardui (statusui) suteikti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. ir teikti šią kandidatūrą Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

2023-04-07 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-16:
Patvirtinti 180 000 eurų sumą 2023 m. Informatikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.

2023-04-07 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-15:
Patvirtinti 125 000 eurų sumą 2023 m. Taikomosios matematikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.

2023-04-07 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-14:
Patvirtinti šiuos prodekanus ir jų funkcijas:

 1. Vytautas STEPAS, akademinių reikalų prodekanas (nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.).
  Pagrindinės funkcijos:
  1.1. Pirmosios ir antrosios pakopos studijų organizavimas, koordinavimas ir administravimas.
  1.2. MIF studijų biudžeto valdymas.
  1.3. MIF akademinių darbuotojų dėstymo krūvio apskaitos organizavimas.
  1.4. Studentų (ir kitų interesantų) konsultavimo visais klausimais, susijusiais su MIF studijomis, organizavimas.
  1.5. Skatinamųjų stipendijų skirstymo MIF studentams organizavimas.
  1.6. Studijų krypties (programos) vidinio ir išorinio vertinimo administravimas.
  1.7. MIF studentų ir dėstytojų mainų organizavimas, koordinavimas ir administravimas.
  1.8. MIF akademinės drausmės užtikrinimas.
 2. Jurgita MARKEVIČIŪTĖ, strategijos ir bendrųjų reikalų prodekanė (nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.).
  Pagrindinės funkcijos:
  2.1. MIF bendradarbiavimo sutarčių, išskyrus dvišalių mainų sutartis, su išorės partneriais inicijavimas, administravimas ir koordinavimas.
  2.2. Pagalba MIF dekanui rengiant ir kasmet atnaujinant fakulteto veiklos planą, jo įgyvendinimo kontrolės vykdymas.
  2.3. Pagalba MIF dekanui rengiant veiklos ataskaitas.
  2.4. MIF rinkodaros ir komunikacijos veiklos koordinavimas.
 3. Povilas TREIGYS, informacinių technologijų prodekanas (nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.).
  Pagrindinės funkcijos:
  3.1. Vilniaus universiteto senato nutarimų, Vilniaus universiteto rektoriaus ir MIF dekano įsakymų informacinių technologijų srityje įgyvendinimo organizavimas ir koordinavimas.
  3.2. MIF Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centro darbo, aprūpinant administracijos, studijų ir mokslinių tyrimų procesą, koordinavimas.
  3.3. MIF informacinės sistemos vystymas.
  3.4. MIF mokymosi ir mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtros koordinavimas.
  3.5. Asmens duomenų apsaugos, sietinos su MIF informacine sistema, užtikrinimas.
 4. Remigijus PAULAVIČIUS, mokslo reikalų prodekanas (nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.).
  Pagrindinės funkcijos:
  4.1. MIF mokslinės veiklos koordinavimas.
  4.2. MIF vykdomų doktorantūros studijų koordinavimas.
  4.3. MIF institutų biudžetų sudarymo koordinavimas.
  4.4. Palyginamojo ekspertinio MIF mokslo veiklos vertinimo organizavimas.
  4.5. MIF mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kasmetinio vertinimo koordinavimas.
  4.6. MIF bendradarbiavimo su Vilniaus universiteto vidaus ir išorės partneriais mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse koordinavimas.

2023-04-07 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-13:
Pritarti Matematikos ir informatikos fakulteto ketinamos vykdyti jungtinės antrosios pakopos studijų programos „International Cybersecurity and Cyberintelligence“ aprašui ir teikti jį svarstyti Vilniaus universiteto senatui. Studijų programą ketinama vykdyti bendradarbiaujant su Arqus Aljanso partneriais universitetais: Granados universitetu (Ispanija), Minho universitetu (Portugalija) ir Paduvos universitetu (Italija).

 

2023-03-10 Taryboje nutarta:

2023-03-10 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-12:
Patvirtinti, kad Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dekanu išrinktas prof. dr. Paulius Drungilas, ir teikti Vilniaus universiteto rektoriui skirti prof. dr. Paulių Drungilą Matematikos ir informatikos fakulteto dekanu nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2028 m. rugpjūčio 31 d.

2023-03-10 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-11:
Teikti geriausios Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijos konkursui už 2022 metus šias publikacijas:

      1. Fizinių (gamtos) mokslų srityje:

 • Otera, Daniele Ettore. On simplicial resolutions of groups // Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas. Milan: Springer. ISSN 1578-7303. eISSN 1579-1505. 2022, vol. 116, no. 3, art. no. 138, p. [1-17]. DOI: 10.1007/s13398-022-01283-9.
 • Mahmoud E., Hodeish; Bukauskas, Linas; Vikas T., Humbe. A new efficient TKHC-based image sharing scheme over unsecured channel // Journal of King Saud University - Computer and information sciences. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1319-1578. eISSN 2213-1248. 2022, vol. 34, no. 4, p. 1246-1262. DOI: 10.1016/j.jksuci.2019.08.004.
 • Jaunė, Eglė; Šiaulys, Jonas. Asymptotic risk decomposition for regularly varying distributions with tail dependence // Applied mathematics and computation. New York : Elsevier. ISSN 0096-3003. eISSN 1873-5649. 2022, vol. 427, art. no. 127164, p. [1-13]. DOI: 10.1016/j.amc.2022.127164.

      2. Technologijos mokslų srityje:

 • Daranda, Andrius; Dzemyda, Gintautas. Reinforcement learning strategies for vessel navigation // Integrated computer-aided engineering. Amsterdam: IOS Press. ISSN 1069-2509. eISSN 1875-8835. 2023, vol. 30, no. 1, p. 53-66. Published: 24 November 2022. DOI: 10.3233/ICA-220688.
 • Iliasov, Alexei; Taylor, Dominic; Laibinis, Linas; Romanovsky, Alexander. Practical verification of railway signalling programs // IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. Los Alamitos, CA : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. ISSN 1545-5971. eISSN 1941-0018. 2022, first on line, p. [1-13]. DOI: 10.1109/TDSC.2022.3141555.

      3. Socialinių mokslų srityje:

 • Jakaitienė, Audronė; Želvys, Rimantas; Raižienė, Saulė; Dukynaitė, Rita; Stumbrienė, Dovilė; Vaitekaitis, Jogaila; Ringienė, Laura; Žilinskas, Julius; Žilinskas, Antanas. (Ne)išmatuojamas švietimo efektyvumas ir našumas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2022. 538 p. ISBN 9786090707197. eISBN 9786090707203 (monografija).

2023-03-10 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-10:
Patvirtinti 110 000 eurų sumą 2023 m. Matematikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.

 

2023-02-17 Taryboje nutarta:

2023-02-17 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-9:
Patvirtinti Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto Tarpdisciplininių statistinių tyrimų grupės 2023 metais vykdomo mokslo tiriamojo darbo temą ir užduotis.

2023-02-17 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-8:
Iš dalies pakeisti Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto struktūrą – įsteigti administracinio padalinio teisių neturintį akademinį darinį „Tarpdisciplininių statistinių tyrimų grupė“ (angl. Interdisciplinary Statistical Research Group) ir patvirtinti, kad instituto struktūrą sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:
    1) Blokų grandinių technologijų grupė;
    2) Dirbtinio intelekto laboratorija;
    3) Edukacinių sistemų grupė;
    4) Globaliojo optimizavimo grupė;
    5) Išmaniųjų technologijų tyrimų grupė;
    6) Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė;
    7) Kognityvinių skaičiavimų grupė;
    8) Statistikos ir tikimybių grupė;
    9) Tarpdisciplininių statistinių tyrimų grupė;
    10) Vaizdų ir signalų analizės grupė.

2023-02-17 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-7:
Patvirtinti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 2022 metų veiklos ataskaitą.

 

2023-02-03 Taryboje nutarta:

2023-02-03 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-6:
Patvirtinti prof. dr. Rimantą Vaicekauską Informatikos instituto direktoriumi nuo 2023 m. vasario 12 d.

 

2023-01-19 Taryboje nutarta:

2023-01-19 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-5:
Patvirtinti „Coherent Solutions“ vardinių stipendijų skyrimo Vilniaus universiteto studentams nuostatus.

 

2023-01-13 Taryboje nutarta:

2023-01-17 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-4:
Kreiptis į Vilniaus universiteto rektorių, Vilniaus universiteto senatą, Vilniaus universiteto tarybą ir Vilniaus universiteto Mokslo ir inovacijų departamentą su raštu „Dėl skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus ir skatinimo už ekspertinę veiklą ir universiteto vardu vykdomą mokslo ir studijų komunikaciją“.

2023-01-13 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-3:
Paskelbti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dekano rinkimus ir patvirtinti pranešimo apie konkursą dekano pareigoms eiti turinį.

2023-01-13 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-2:
Patvirtinti šios sudėties pirmosios pakopos studijų programos „Matematikos mokymas ir edukometrija“ komitetą nuo 2023 m. sausio 16 d.:
    1) Prof. habil. dr. Rimas Norvaiša (MIF) – komiteto pirmininkas;
    2) Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas (MIF);
    3) Prof. dr. Audronė Jakaitienė (MIF);
    4) Doc. dr. Asta Meškauskienė (Filosofijos fakultetas);
    5) Dr. Vytautas Stepas (MIF);
    6) Doc. dr. Gintautas Bareikis (MIF);
    7) Albina Vilimienė (socialinių partnerių atstovas, Nacionalinė švietimo agentūra);
    8) Monika Grigaliūnienė (socialinių partnerių atstovas, Vytauto Didžiojo universitetas);
    9) Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

2023-01-13 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-1:
Iš dalies pakeisti Informatikos instituto struktūrą (patvirtintą Fakulteto tarybos 2018 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. (1.5) 110000-TPN-11 „Dėl Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos instituto struktūros patvirtinimo“) – įsteigti administracinio padalinio teisių neturintį akademinį darinį „Formaliųjų metodų mokslinė grupė“ (angl. Formal Methods Research Group) ir patvirtinti, kad Informatikos instituto struktūrą sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:
    1) Informatikos katedra;
    2) Kompiuterinio ir duomenų modeliavimo katedra;
    3) Matematinės informatikos katedra;
    4) Programų sistemų katedra;
    5) Kibernetinio saugumo laboratorija;
    6) Formaliųjų metodų mokslinė grupė.


2022


2022-12-16 Taryboje nutarta:

2022-12-16 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-41:
Siūlyti Vilniaus universiteto rektoriui sudaryti Matematikos ir informatikos fakulteto priėmimo-atestacijos komisiją iš šių komisijos narių:
    1. Prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys (MIF) – siūlomas komisijos pirmininku;
    2. Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda (MIF);
    3. Prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius (MIF);
    4. Prof. dr. Olga Štikonienė (MIF);
    5. Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas (MIF);
    6. Doc. dr. Kazimieras Padvelskis (Vilnius TECH);
    7. Dr. Miroslav Šeibak (UAB „VTeX“);
    8. Dr. Eugenija Bieliauskienė (UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“);
    9. MIF studentų atstovybės deleguotas atstovas.

2022-12-16 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-40:
Patvirtinti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 2023 metais vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašą.

 

2022-12-02 Taryboje nutarta:

2022-12-05 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-39:
1. Pritarti Matematikos ir informatikos fakulteto skatinimo už įnašą į studijų kokybę tvarkos aprašo projektui (pridedama) ir teikti jį tvirtinti Vilniaus universiteto rektoriui.
2. Pripažinti netekusiu galios Fakulteto tarybos 2022 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. (1.5 E) 110000-TPN-18 „Dėl pritarimo Matematikos ir informatikos fakulteto skatinimo už įnašą į studijų kokybę tvarkos aprašo projektui“.

 

2022-11-18 Taryboje nutarta:

2022-11-22 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-38:
Teikti LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui Gabrielės Mongirdaitės mokslinį darbą „Wright–Fisher proceso silpnosios aproksimacijos ir susiję uždaviniai“ (angl. Weak Approximations of the Wright–Fisher process and Related Problems). G. Mongirdaitė apgynė disertaciją 2022 m. birželio 28 d., mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vigirdas Mackevičius. Darbas teikiamas konkursui matematikos, fizikos ir chemijos mokslų kategorijoje.

2022-11-18 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-37:
Patvirtinti šios sudėties pirmosios pakopos studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ komitetą nuo 2022 m. gruodžio 1 d.:
1) doc. dr. Gintautas Tamulevičius – komiteto pirmininkas;
2) prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
3) prof. dr. Olga Kurasova;
4) prof. dr. Povilas Treigys;
5) doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
6) dr. Gediminas Rimša;
7) Gintautas Jonutis (socialinių partnerių atstovas, UAB „Western Union Processing Lithuania“);
8) Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

2022-11-18 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-36:
Patvirtinti doktorantūros studijų dalyko „Funkcinių duomenų analizė“ (angl. Functional data analysis), skirto ne matematikos krypties doktorantams ir matematikos krypties, kurių pagrindinė kryptis nėra statistika, doktorantams, aprašą.

2022-11-18 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-35:
Pritarti terminuotų darbo sutarčių sudarymui su šiais vyresniais kaip 65 metų Fakulteto dėstytojais ir mokslo darbuotojais nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

 • Vyriaus. mokslo darb. prof. dr. Valentina Dagienė (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas);
 • Doc. dr. Audronė Lupeikienė (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas);
 • Vyriaus. mokslo darb. dr. Saulius Norvidas (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas);
 • Doc. dr. Algirdas Mačiulis (Informatikos institutas);
 • Lektorius dr. Rimantas Eidukevičius (Taikomosios matematikos institutas);
 • Vyriaus. mokslo darb. dr. Grigory Panassenko (Taikomosios matematikos institutas).

2022-11-18 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-34:
Pritarti Fakulteto dekano siūlymui Vilniaus universiteto rektoriui skelbti šiuos konkursus profesoriaus pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:
1) 0,5 etato Informatikos institute;
2) 1 etatu Matematikos institute;
3) 1 etatu Matematikos institute;
4) 1 etatu Matematikos institute;
5) 1 etatu Taikomosios matematikos institute;
6) 1 etatu Taikomosios matematikos institute;
7) 1 etatu Taikomosios matematikos institute.

2022-11-18 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-33:
Pritarti šių darbų teikimui 2022 m. Lietuvos mokslų akademijos Jono Kubiliaus (matematika) vardinės premijos konkursui:
1) A. Dubickas, R. Garunkštis, A. Laurinčikas. Aproksimavimai dzeta funkcijomis ir polinomais (mokslo darbų ciklas).
2) M. Sapagovas, O. Štikonienė, A. Štikonas. Kraštinių uždavinių su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis analizė ir skaitiniai sprendimo metodai (mokslo darbų ciklas).

2022-11-18 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-32:
1. Pritarti Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo, patvirtinto Universiteto rektoriaus 2021 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. R-287 „Dėl Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimui, išdėstant jį nauja redakcija (pridedama), ir teikti jį tvirtinti Vilniaus universiteto rektoriui.
2. Siūlyti Vilniaus universiteto rektoriui nustatyti 2022–2025 m. pereinamąjį laikotarpį, kurio metu bus vykdomas toks skatinimas už mokslo publikacijas:
2.1. už 2021 m. ir ankstesniais metais jau skatintas publikacijas skatinimas nevykdomas;
2.2. neviršijant atnaujintame apraše, kuriam pritarta šiuo nutarimu, nustatytų dydžių, už 2022–2023 m. deklaruotas mokslo publikacijas (taip pat ir už dar neskatintas 2021 m. publikacijas) papildomai skatinama vadovaujantis Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo pradine redakcija (Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. R-287) su koeficientu 0,8; už 2024 m. – su koeficientu 0,6; už 2025 m. – su koeficientu 0,3;
3. Siūlyti Vilniaus universiteto rektoriui nustatyti, kad atnaujinto aprašo, kuriam pritarta šio nutarimo 1 punkte, 13 punktas įsigaliotų 2023 m. sausio 1 d.

2022-11-18 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-31:
1. Pritarti Matematikos ir informatikos fakulteto skatinimo už ekspertinę veiklą ir universiteto bei fakulteto vardu vykdomą mokslo ir studijų komunikaciją tvarkos aprašui (pridedama) ir teikti jį tvirtinti Vilniaus universiteto rektoriui.
2. Pripažinti netekusiu galios Fakulteto tarybos 2022 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. (1.5 E) 110000-TPN-30 „Dėl Matematikos ir informatikos fakulteto skatinimo už ekspertinę veiklą ir universiteto bei fakulteto vardu vykdomą mokslo ir studijų komunikaciją tvarkos aprašo“.

 

2022-11-04 Taryboje nutarta:

2022-11-04 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-30:
Pritarti MIF skatinimo už ekspertinę veiklą ir universiteto bei fakulteto vardu vykdomą mokslo ir studijų komunikaciją tvarkos aprašui ir teikti jį tvirtinti Vilniaus universiteto rektoriui.

2022-11-04 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-29:
1. Patvirtinti papildomą 27 300 eurų sumą 2022 m. Matematikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.
2. Patvirtinti papildomą 32 300 eurų sumą 2022 m. Taikomosios matematikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.

2022-11-04 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-28:
Siūlyti suteikti Vilniaus universiteto pedagoginį vardą šiems Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojams:
1) Linui Bukauskui – docento pedagoginį vardą;
2) Aistei Elijio – docento pedagoginį vardą;
3) Pranui Katauskiui – profesoriaus pedagoginį vardą;
4) Edmundui Mazėčiui – docento pedagoginį vardą;
5) Tadui Meškauskui – profesoriaus pedagoginį vardą.

2022-11-04 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-27:
Patvirtinti doc. dr. Viktor Skorniakov Taikomosios matematikos instituto direktoriumi nuo 2023 m. sausio 1 d.

 

2022-10-14 Taryboje nutarta:

2022-10-14 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-26:
Vykdyti 2022 m. spalio 31 d. užsiėmimus nuotoliniu būdu.

2022-10-14 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-25:
Pritarti prof. dr. (HP) Gedimino Stepanausko kandidatūrai Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus vardui (statusui) suteikti ir teikti šią kandidatūrą Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

2022-10-14 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-24:
Kreiptis į Vilniaus universiteto rektorių ir Vilniaus universiteto senatą su raštu „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarkos“.

2022-10-14 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-23:
Siūlyti Vilniaus universiteto senatui iškelti kandidatais į Lietuvos mokslų akademijos tikruosius narius šiuos mokslininkus:
1. Prof. dr. Julius Žilinskas (Technikos mokslų skyrius, informatika);
2. Prof. dr. Olga Kurasova (Technikos mokslų skyrius, informatika);
3. Prof. dr. Jonas Šiaulys (Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, matematika);
4. Prof. dr. Mindaugas Bloznelis (Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, matematika);
5. Prof. dr. Artūras Štikonas (Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, matematika).

2022-10-14 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-22:
Pritarti šių mokslininkų iškėlimui kandidatais į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius:
1. Dr. Gražina Korvel (technologijos mokslų srityje);
2. Dr. Algirdas Lančinskas (technologijos mokslų srityje);
3. Dr. Gerda Ana Melnik-Leroy (humanitarinių ir socialinių mokslų srityje).

 

2022-09-16 Taryboje nutarta:

2022-09-19 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-21:
Teikti 2022 metų Meilės Lukšienės premijos konkursui šios monografijos autorių kolektyvą:
Audronė Jakaitienė, Rimantas Želvys, Saulė Raižienė, Rita Dukynaitė, Dovilė Stumbrienė, Jogaila Vaitekaitis, Laura Ringienė, Julius Žilinskas, Antanas Žilinskas. (Ne)išmatuojamas švietimo efektyvumas ir našumas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2022, 538 p., ISBN 978-609-07-0719-7 (spausdinta knyga), ISBN 978-609-07-0720-3 (skaitmeninis PDF).

2022-09-19 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-20:
1. Pritarti prof. habil. dr. Kazio Kazlausko ir doc. dr. Rimanto Pupeikio darbų ciklo „Dinaminių sistemų ir signalų apdorojimo bei valdymo skaitmeninių technologijų išvystymas“ (2007–2021 m.) teikimui 2022 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui technologijos mokslų srityje (fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai).
2. Pritarti prof. habil. dr. Konstantino Pilecko darbų ciklo „Skysčių tekėjimo matematinių modelių tyrimas ir taikymai“ (2007–2021 m.) teikimui 2022 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui fizinių mokslų srityje (fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai).
3. Pritarti prof. habil. dr. Antano Žilinsko darbų ciklo „Inovatyvūs globaliosios optimizacijos algoritmai“ (2007–2021 m.) teikimui 2022 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui technologijos mokslų srityje (fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai).

2022-09-19 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-19:
Pritarti prof. habil. dr. Vilijando Bagdonavičiaus kandidatūrai Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus vardui (statusui) suteikti ir teikti šią kandidatūrą Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

 

2022-06-15 Taryboje nutarta:

2022-06-21 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-18:
Pritarti MIF skatinimo už įnašą į studijų kokybę tvarkos aprašo projektui ir teikti jį tvirtinti Vilniaus universiteto rektoriui.

2022-06-15 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-16:
Patvirtinti šios sudėties jungtinį pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komitetą:
    1) doc. dr. Rūta Levulienė – komiteto pirmininkė;
    2) vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
    3) asist. dr. Andrius Buteikis;
    4) prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
    5) partnerystės doc. Petras Dubinskas (Vilniaus universiteto Verslo mokykla);
    6) prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
    7) doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
    8) asist. dr. Tomas Plankis;
    9) prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
    10) doc. dr. Viktor Skorniakov;
    11) Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, AB „Telia Lietuva“);
    12) Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai

2022-06-15 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-15:
Patvirtinti Informatikos mokomojo dalyko modulį.

 

2022-05-18 Taryboje nutarta:

2022-05-19 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-14:
Iš dalies pakeisti jungtinio pirmosios pakopos studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir antrosios pakopos studijų programos „Matematika“ komiteto sudėtį ir ją išdėstyti taip:
    1) doc. dr. Jonas Jankauskas – komiteto pirmininkas;
    2) doc. dr. Gintautas Bareikis;
    3) prof. dr. (HP) Ramūnas Garunkštis;
    4) doc. dr. Andrius Grigutis;
    5) doc. d. dr. Kristina Kaulakytė;
    6) vyresn. m. d. dr. Daniele Ettore Otera;
    7) prof. habil. Dr. Konstantinas Pileckas;
    8) prof. dr. (HP) Artūras Štikonas;
    9) Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas, „Lietuvos bankas“);
    10) du MIF studentų atstovybės deleguoti atstovai.
Šis nutarimas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

2022-05-19 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-13:
Patvirtinti 131 000 eurų sumą 2022 m. Informatikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.

 

2022-04-25 Taryboje nutarta:

2022-04-25 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-12:
Pritarti Informatikos instituto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašui ir teikti jį tvirtinti Vilniaus universiteto rektoriui.

 

2022-03-25 Taryboje nutarta:

2022-03-26 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-11:
Patvirtinti MIF 2021 metų veiklos ataskaitą.

 

2022-02-25 Taryboje nutarta:

2022-02-25 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-10:
1. Patvirtinti 110 000 eurų sumą 2022 m. Matematikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.
2. Patvirtinti 110 000 eurų sumą 2022 m. Taikomosios matematikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.

2022-02-25 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-9:
Teikti geriausio Vilniaus universiteto mokslininkų tarptautinio mokslo projekto konkursui už 2021 metus tarptautinį projektą „Kibernetinio saugumo kompetencijų gerinimas, ADVANCES“ (orig. Advancing Human Performance in Cybersecurity) Nr. S-BMT-21-6 (LT08-2-LMT-K-01-051), vadovė doc. dr. Agnė Brilingaitė.

2022-02-25 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-8:
Teikti geriausio Vilniaus universiteto mokslininkų taikomojo darbo konkursui už 2021 metus užsakomąjį mokslinį tyrimą, atliktą Informatikos institute pagal sutartį Nr. (1.57) 15600-INS-65 su UAB „Elsis Pro“ (šiuo metu „Novian“ įmonių grupės narys), vadovas prof. dr. Rimantas Vaicekauskas.

2022-02-25 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-7:
1. Teikti geriausios Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijos konkursui už 2021 metus fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse šias publikacijas:

 • Zhigljavsky, Anatoly; Žilinskas, Antanas. Bayesian and high-dimensional global optimization. Cham : Springer Nature, 2021. 118 p. (SpringerBriefs in optimization, ISSN 2190-8354, eISSN 2191-575X). ISBN 9783030647117. eISBN 9783030647124. DOI: 10.1007/978-3-030-64712-4.
 • Jurgelėnė, Živilė; Stankevičius, Mantas; Stankevičiūtė, Milda; Kazlauskienė, Nijolė; Katauskis, Pranas; Ivanauskas, Feliksas; Karabanovas, Vitalijus; Rotomskis, Ričardas. Imaging of the internal chorion structure of rainbow trout Oncorhynchus mykiss live embryos and the distribution of quantum dots therein: Towards a deeper understanding of potential nanotoxicity // Science of the total environment. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0048-9697. eISSN 1879-1026. 2021, vol. 785, art. no. 1473022, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147302.
 • Laibinis, Linas; Iliasov, Alexei; Romanovsky, Alexander. Mutation testing for rule-based verification of railway signaling data // IEEE transactions on reliability. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9529. eISSN 1558-1721. 2021, vol. 70, iss. 2, p. 676-691. DOI: 10.1109/TR.2020.3047462.

2. Teikti geriausios Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijos konkursui už 2021 metus socialinių ir humanitarinių mokslų srityse šią publikaciją:

 • Jokubaitis, Saulius; Celov, Dmitrij; Leipus, Remigijus. Sparse structures with LASSO through principal components: International Journal of Forecasting // International journal of forecasting. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0169-2070. eISSN 1872-8200. 2021, vol. 37, iss. 2, p. 759-776. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2020.09.005.

 

2022-01-28 Taryboje nutarta:

2022-01-28 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-6:
Kreiptis į Vilniaus universiteto senatą su raštu „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarkos“.

2022-01-28 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-5:
Pritarti Matematikos ir informatikos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Ekonometrija“ (valstybinis kodas – 6121AX003) pavadinimo keitimui į „Verslo duomenų analitika“ (angl. Business Data Analytics), apimties keitimui į 180 kreditų (trukmė – 3 metai) ir atnaujinamos studijų programos gairėms.

2022-01-28 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-4:
Pritarti Matematikos ir informatikos fakulteto ketinamos vykdyti studijų programos „Matematikos mokymas ir edukometrija“ aprašui ir teikti jį svarstyti Vilniaus universiteto senatui.

2022-01-28 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-3:
1. Patvirtinti MIF akademinių darbuotojų priemokų skyrimo tvarkos aprašą.
2. Pripažinti netekusiu galios MIF tarybos 2019 m. vasario 22 d. nutarimą Nr. (1.5)110000-TPN-9 „Dėl akademinių darbuotojų priemokų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2022-01-28 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-2:
Skirti Fakulteto pirmosios ir antrosios pakopų studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus patirtoms išlaidoms kompensuoti fondui 8000 eurų 2022 metams.

2022-01-28 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-1:
Pritarti terminuotų darbo sutarčių sudarymui su vyresniais kaip 65 metų Fakulteto dėstytojais ir mokslo darbuotojais.


2021


2021-12-10 Taryboje nutarta:

2021-12-13 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-45:
Patvirtinti MIF 2022 metais vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašą.

2021-12-10 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-44:
Patvirtinti MIF 2022-2024 metų veiklos planą.

2021-12-10 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-43:
Patvirtinti Lietuvos komandinės mokinių matematikos olimpiados prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti nuostatus.

2021-12-10 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-42:
Pritarti atnaujintai Vilniaus universiteto gamtos mokslų srities Matematikos mokslo krypties (N 001) doktorantūros studijų programai.

2021-12-10 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-41:
Iš dalies pakeisti jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“ ir „Ekonometrija“ bei antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto sudėtį ir ją išdėstyti taip:
    1) doc. dr. Rūta Levulienė – komiteto pirmininkė;
    2) vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
    3) prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
    4) prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
    5) doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
    6) asist. dr. Tomas Plankis;
    7) prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
    8) doc. dr. Viktor Skorniakov;
    9) Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, AB „Telia Lietuva“);
    10) Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.
Šis nutarimas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

2021-12-10 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-40:
Pritarti Fakulteto dekano teikimui Vilniaus universiteto rektoriui skelbti šiuos konkursus profesoriaus pareigoms užimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.:
    1) 0,12 etato Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institute;
    2) 0,25 etato Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institute;
    3) 0,25 etato Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institute;
    4) 0,5 etato Informatikos institute;
    5) 1 etatu Informatikos institute.

2021-12-10 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-39:
Pritarti priėmimo į MIF studijų programas 2022-2023 mokslo metais planui.

2021-12-10 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-38:

 1. Sudaryti šios sudėties Tarybos Mokslo komitetą:
  1) prof. dr. Remigijus Paulavičius – komiteto pirmininkas;
  2) prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
  3) vyriaus. m. darbuot. habil. dr. Kęstutis Kubilius;
  4) prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
  5) prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas;
  6) ne mažiau kaip vienas Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.
 2. Sudaryti šios sudėties Tarybos Studijų komitetą:
  1) doc. dr. Martynas Manstavičius – komiteto pirmininkas;
  2) doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
  3) doc. dr. Povilas Treigys;
  4) prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
  5) ne mažiau kaip vienas Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.
 3. Sudaryti šios sudėties Tarybos Finansų ir strategijos komitetą:
  1) doc. dr. Jurgita Markevičiūtė – komiteto pirmininkė;
  2) prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
  3) vyriaus. m. darbuot. habil. dr. Artūras Dubickas;
  4) prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys;
  5) prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
  6) Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas);
  7) ne mažiau kaip vienas Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

 

2021-11-26 Taryboje nutarta:

2021-11-26 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-37:
Patvirtinti prof. dr. (HP) Joną Šiaulį Matematikos instituto direktoriumi.

2021-11-26 nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-36:
Vadovaudamasi Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatų 20 ir 21 punktais, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos (toliau – Taryba) darbo reglamento 5, 6 ir 8 punktais ir atsižvelgdama į Tarybos pirmininko rinkimų, vykusių 2021 m. lapkričio 26 d. Tarybos posėdyje, rezultatus, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto taryba nutaria:
1. Patvirtinti Tarybos pirmininke doc. dr. Kristiną Lapin.
2. Patvirtinti Tarybos pirmininko pavaduotoju doc. dr. Martyną Manstavičių.
3. Patvirtinti Tarybos sekretore tyrėją, studijų administratorę Laimą Paliulionienę.

 

2021-11-12 Taryboje nutarta:

2021-11-12 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-35:
Rekomenduoti leidybai monografiją „(Ne)išmatuojamas švietimo efektyvumas ir našumas“ (autoriai A. Jakaitienė, R. Želvys, S. Raižienė, R. Dukynaitė, D. Stumbrienė, J. Vaitekaitis, L. Ringienė, J. Žilinskas, A. Žilinskas).

2021-11-12 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-34:
Siūlyti suteikti Vilniaus universiteto pedagoginį vardą šiems Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojams:
1) Olgai Kurasovai – profesoriaus pedagoginį vardą;
2) Živilei Lukšienei – profesoriaus pedagoginį vardą;
3) Viktor Skorniakov – docento pedagoginį vardą;
4) Artūrui Štikonui – profesoriaus pedagoginį vardą;
5) Olgai Štikonienei – profesoriaus pedagoginį vardą.

 

2021-10-29 Taryboje nutarta:

2021-11-07 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-33:
1. Teikti Vilniaus universiteto senatui tvirtinti vyriausiąjį mokslo darbuotoją dr. (HP) Artūrą Štikoną žurnalo „Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai“ (ISSN 0132-2818) vyriausiuoju redaktoriumi.
2. Patvirtinti žurnalo „Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai“ (ISSN 0132-2818) atnaujintą redakcinės kolegijos sudėtį (nuo 2021 m. lapkričio 1 d.).

2021-10-29 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-32:
Sudaryti šios sudėties Matematikos ir informatikos fakulteto akademinės etikos komisiją:
    1) doc. dr. Vytautas Čyras – komisijos pirmininkas;
    2) prof. dr. Olga Štikonienė – komisijos pirmininko pavaduotoja;
    3) vyresn. m. d. dr. Jolita Bernatavičienė;
    4) asist. dr. Antanas Lenkšas;
    5) du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

2021-10-29 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-31:
Siūlyti Vilniaus universiteto rektoriui sudaryti Matematikos ir informatikos fakulteto priėmimo-atestacijos komisiją iš šių narių:
    1) prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys (MIF) – siūlomas komisijos pirmininku;
    2) prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda (MIF);
    3) prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius (MIF);
    4) prof. dr. Olga Štikonienė (MIF);
    5) prof. dr. Rimantas Vaicekauskas (MIF);
    6) prof. dr. Roma Kačinskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas);
    7) dr. Miroslav Šeibak (UAB „VTeX“);
    8) dr. Eugenija Bieliauskienė (UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“);
    9) MIF studentų atstovybės deleguotas atstovas.

 

2021-09-17 Taryboje nutarta:

2021-09-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-30:
Patvirtinti Matematikos ir informatikos fakulteto ir Filosofijos fakulteto ketinamos vykdyti studijų programos „Matematikos mokymas ir edukometrija“ koncepciją ir teikti ją svarstyti Vilniaus universiteto senatui.

2021-09-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-29:
Pritarti Matematikos ir informatikos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ (valstybinis kodas – 6211AX004) pavadinimo keitimui į „Duomenų mokslas“ (angl. Data Science) ir atnaujintam studijų programos aprašui.

2021-09-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-28:
Rekomenduoti leidybai M. Bloznelio mokomąją knygą „Tikimybių teorijos paskaitos“.

2021-09-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-27:
Pritarti prof. habil. dr. Vigirdo Mackevičiaus kandidatūrai Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus vardui (statusui) suteikti ir teikti šią kandidatūrą Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

2021-09-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-26:
Siūlyti Vilniaus universiteto senatui iškelti dr. Algirdą Lančinską kandidatu į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius technologijos mokslų srityje.

2021-09-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-25:
1. Pritarti prof. habil. dr. Gintauto Dzemydos ir prof. dr. Olgos Kurasovos darbų ciklo „Nuo duomenų mokslo link dirbtinio intelekto technologijų“ (2006–2020 m.) teikimui 2021 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui technologijos mokslų srityje (fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai).
2. Pritarti prof. habil. dr. Konstantino Pilecko darbų ciklo „Skysčių tekėjimo matematinių modelių tyrimas ir taikymai“ (2006–2020 m.) teikimui 2021 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui fizinių mokslų srityje (fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai).
3. Pritarti prof. habil. dr. Antano Žilinsko darbų ciklo „Inovatyvūs globaliosios optimizacijos algoritmai“ (2006–2020 m.) teikimui 2021 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui technologijos mokslų srityje (fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai).

 

2021-06-18 Taryboje nutarta:

2021-06-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-24:
Patvirtinti papildomųjų studijų programos „Papildomas kursas stojantiems į informatikos magistrantūrą“ komiteto sudėtį:
    1) asist. dr. Haroldas Giedra – komiteto pirmininkas;
    2) prof. dr. Linas Laibinis;
    3) doc. dr. Karolis Petrauskas;
    4) doc. dr. Severinas Zubė.

2021-06-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-23:
Pakeisti pirmosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ komiteto sudėtį ir ją išdėstyti taip:
    1) doc. dr. Kristina Lapin – komiteto pirmininkė;
    2) prof. dr. (HP) Romas Baronas;
    3) prof. dr. Olga Kurasova;
    4) doc. dr. Edmundas Mazėtis;
    5) doc. dr. Karolis Petrauskas;
    6) prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
    7) dr. Vytautas Ašeris (socialinių partnerių atstovas, „Danske Bank“);
    8) Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

2021-06-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-22:
Pritarti atnaujintam Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašui ir teikti jį tvirtinti Vilniaus universiteto rektoriui.

2021-06-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-21:
1. Patvirtinti MIF rašto darbų rengimo, recenzavimo ir gynimo laikinąjį tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
2. Nustatyti, kad Aprašas galioja iki 2022 m. birželio 30 d.
3. Įpareigoti akademinių reikalų prodekaną Vytautą Stepą pateikti Fakulteto tarybai tvirtinti naują rašto darbų rengimo, recenzavimo ir gynimo tvarkos aprašą, kuris įsigaliotų pasibaigus šio Aprašo galiojimui.

2021-06-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-20:
Pakeisti MIF išlaidų priskyrimo aprašą ir išdėstyti jį nauja redakcija.

2021-06-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-19:
Patvirtinti profesorių dr. Remigijų Paulavičių mokslo reikalų prodekanu 0,5 etato nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

2021-06-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-18:
1. Įsteigti mokslo reikalų prodekano pareigybę 0,5 etato nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
2. Nustatyti šias mokslo reikalų prodekano funkcijas:

 • Fakulteto mokslinės veiklos koordinavimas;
 • Fakulteto vykdomų doktorantūros studijų koordinavimas;
 • Fakulteto institutų biudžetų sudarymo koordinavimas;
 • palyginamojo ekspertinio Fakulteto mokslo veiklos vertinimo organizavimas;
 • Fakulteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kasmetinio vertinimo koordinavimas;
 • Fakulteto bendradarbiavimo su VU vidaus ir išorės partneriais mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) srityse koordinavimas.

 

2021-04-16 Taryboje nutarta:

2021-04-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-17:
Patvirtinti MIF 2022–2024 metų veiklos plano rengimo schemą.

2021-04-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-16:
1. Patvirtinti prof. habil. dr. Gintautą Dzemydą Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktoriumi.
2. Patvirtinti prof. habil. dr. Remigijų Leipų Taikomosios matematikos instituto direktoriumi.

 

2021-04-02 Taryboje nutarta:

2021-04-02 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-15:
Patvirtinti MIF 2020 metų veiklos ataskaitą.

 

2021-03-19 Taryboje nutarta:

2021-03-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-14:
Kreiptis į Vilniaus universiteto senatą, Vilniaus universiteto tarybą ir Vilniaus universiteto rektorių su raštu „Dėl deramo J. Kubiliaus atminimo įamžinimo“.

2021-03-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-13:
1. Patvirtinti 80000 eurų sumą 2021 m. Informatikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.
2. Patvirtinti 135000 eurų sumą 2021 m. Matematikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.
3. Patvirtinti 155000 eurų sumą 2021 m. Taikomosios matematikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.

 

2021-03-04 Taryboje nutarta:

2021-03-05 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-12:
Pritarti BUS modulio „Innovative Communication and Networking“ (koordinuojantis dėstytojas dr. Dainius Baliūnas) įgyvendinimui ir teikti jį svarstyti Vilniaus universiteto senato nutarimu sudarytai BUS komisijai.

 

2021-02-26 Taryboje nutarta:

2021-02-26 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-11:
Teikti geriausios Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijos konkursui už 2020 metus fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse šias publikacijas:

 1. Dzemyda, Gintautas; Sabaliauskas, Martynas. Geometric multidimensional scaling: A new approach for data dimensionality reduction // Applied mathematics and computation. New York : Elsevier Science. ISSN 0096-3003. eISSN 1873-5649. 2020, first published online, p. [1-14]. DOI: 10.1016/j.amc.2020.125561.
 2. Korobkov, Mikhail; Pileckas, Konstantinas; Russo, Remigio. On the steady Navier-Stokes equations in 2D exterior domains // Journal of differential equations. San Diego, CA : Academic Press Inc Elsevier science. ISSN 0022-0396. eISSN 1090-2732. 2020, vol. 269, iss. 3, p. 1796-1828. DOI: 10.1016/j.jde.2020.01.012.
 3. Paulavičius, Remigijus; Sergeyev, Yaroslav D.; Kvasov, Dmitri E.; Žilinskas, Julius. Globally-biased BIRECT algorithm with local accelerators for expensive global optimization // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier. ISSN 0957-4174. eISSN 1873-6793. 2020, vol. 144, art. no. 113052, p. [1-14]. DOI: 10.1016/j.eswa.2019.113052.
 4. Raila, Tomas; Ambrulevičius, Filipas; Penkauskas, Tadas; Jankunec, Marija; Meškauskas, Tadas; J. Vanderah, David; Valinčius, Gintaras. Clusters of protein pores in phospholipid bilayer membranes can be identified and characterized by electrochemical impedance spectroscopy // Electrochimica acta. Oxford : Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0013-4686. eISSN 1873-3859. 2020, vol. 364, art. no. 137179, p. [1-12]. DOI: 10.1016/j.electacta.2020.137179.

 

2021-02-10 Taryboje nutarta:

2021-02-11 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-10:
1. Įtraukti vyriausiąjį mokslo darbuotoją habil. dr. Kęstutį Kubilių į Tarybos Mokslo komiteto sudėtį.
2. Išbraukti doc. dr. Martyną Manstavičių iš Tarybos Studijų komiteto sudėties.

2021-02-11 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-9:
Skirti prof. habil. dr. Mindaugo Bloznelio mokymo knygos „Tikimybių teorijos paskaitos“ recenzentus – prof. habil. dr. Alfredą Račkauską (Vilniaus universiteto Taikomosios matematikos institutas) ir doc. dr. Tomą Rekašių (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakultetas).

 

2021-01-29 Taryboje nutarta:

2021-01-29 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-8:
Vadovaudamasi Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatų 20 ir 21 punktais, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos (toliau – Taryba) darbo reglamento 7 ir 8 punktais ir atsižvelgdama į Tarybos pirmininko rinkimų, vykusių 2021 m. sausio 29 d. Tarybos posėdyje, rezultatus, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto taryba nutaria:
1. Patvirtinti Tarybos pirmininku doc. dr. Martyną Manstavičių.
2. Patvirtinti Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. Agnę Brilingaitę.
3. Patvirtinti Tarybos sekretore Laimą Paliulionienę.
4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 30 d.

 

2021-01-22 Taryboje nutarta:

2021-01-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-7:
Kreiptis į Vilniaus universiteto senatą su raštu „Dėl pedagoginių vardų teikimo tvarkos“.

2021-01-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-6:
Papildyti neauditoriniam mokymo laikui priskiriamų veiklų apskaitomų valandų skaičių ir SML koeficientus.
(visą nutarimo tekstą žr. "Avilyje")

2021-01-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-5:
Teikti Vilniaus universiteto rektoriui vyresnių kaip 65 metų Fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų prašymus sudaryti terminuotas darbo sutartis.

2021-01-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-4:
Pritarti siūlymui Vilniaus universiteto rektoriui tvirtinti šiuos Matematikos ir informatikos fakulteto šakinius neakademinius padalinius:
1. Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimo centras.
2. Studijų skyrius.

 

2021-01-14 Taryboje nutarta:

2021-01-14 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-3:
Pritarti Fakulteto dekano teikimui Vilniaus universiteto rektoriui skelbti konkursą profesoriaus pareigoms užimti (1 etatas) Taikomosios matematikos institute nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

2021-01-08 Taryboje nutarta:

2021-01-08 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-2:
Skirti Fakulteto pirmosios ir antrosios pakopų studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus patirtoms išlaidoms kompensuoti fondui 3000 eurų 2021 metams.

2021-01-08 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-1:
Pritarti Fakulteto dekano teikimui Vilniaus universiteto rektoriui paskelbti konkursą 0,15 etato profesoriaus pareigoms eiti Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institute nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.


2020


2020-12-02 Taryboje nutarta:

2020-12-02 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-39:
Teikti Vilniaus universiteto senatui tvirtinti atnaujintą žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ (ISSN 1392-5113) redaktorių kolegijos sudėtį.

2020-12-02 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-38:
Patvirtinti MIF 2021 metais vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašą.

 

2020-11-16 Taryboje nutarta:

2020-11-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-37:
Pakeisti pirmosios pakopos studijų programos „Informacinės technologijos“ komiteto sudėtį ir ją išdėstyti taip:
    1) doc. dr. Linas Bukauskas – komiteto pirmininkas;
    2) lektorius Linas Būtėnas;
    3) prof. dr. (HP) Algimantas Juozapavičius;
    4) mokslo darbuotoja dr. Anita Juškevičienė;
    5) doc. dr. Martynas Manstavičius;
    6) projekto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Simonas Šaltenis;
    7) Eglė Venskūnienė (socialinių partnerių atstovas, „Danske Bank“);
    8) du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

 

2020-11-11 Taryboje nutarta:

2020-11-11 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-36:
Teikti LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto jaunesniojo mokslo darbuotojo Lino Stripinio darbą „Globaliojo optimizavimo algoritmų, nereikalaujančių išvestinių informacijos, kūrimas, tobulinimas ir realizacija“ (angl. Improvement, development and implementation of derivative-free global optimization algorithms). Darbo vadovas prof. dr. Remigijus Paulavičius. Darbas teikiamas konkursui technikos mokslų kategorijoje.

2020-11-11 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-35:
Teikti LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui šių studentų darbus:

 1. Aušros Šubonienės (antrosios pakopos studijų programos „Informatika“ 1-o kurso studentės, 2020 m. baigusios pirmosios pakopos studijų programą „Informatika“) darbą „Skatinamojo mokymo taikymas roboto balansavimo problemai spręsti“. Darbo vadovas prof. dr. Aistis Raudys. Darbas teikiamas konkursui technikos mokslų kategorijoje.
 2. Arno Radzevičiaus (antrosios pakopos studijų programos „Informatika“ 1-o kurso studento, 2020 m. baigusio pirmosios pakopos studijų programą „Informatika“) darbą „Neuroniniai tinklai lietuvių kalbos sintezei“. Darbo vadovas prof. dr. Aistis Raudys. Darbas teikiamas konkursui technikos mokslų kategorijoje.

2020-11-11 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-34:
Siūlyti suteikti Vilniaus universiteto pedagoginį vardą šiems Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojams:
    1) Algirdui Ambrazevičiui – profesoriaus pedagoginį vardą;
    2) Olgai Kurasovai – profesoriaus pedagoginį vardą;
    3) Živilei Lukšienei – profesoriaus pedagoginį vardą;
    4) Artūrui Štikonui – profesoriaus pedagoginį vardą;
    5) Tatjanai Jevsikovai – docento pedagoginį vardą;
    6) Vytui Zacharovui – docento pedagoginį vardą.

 

2020-10-23 Taryboje nutarta:

2020-10-23 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-33:
Sudaryti giminingų MIF antrosios pakopos studijų programų grupes (Cum laude ir Magna cum laude diplomų išdavimui).

2020-10-23 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-32:
Pritarti MIF antrosios pakopos studijų programos „Statistika“ (valstybinis kodas 6211AX005) išregistravimui iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro.

2020-10-23 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-31:
Pritarti priėmimo į MIF studijų programas 2021-2022 mokslo metais planui.

2020-10-23 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-30:
Iš dalies pakeisti Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto struktūrą – įsteigti administracinio padalinio teisių neturintį akademinį darinį „Dirbtinio intelekto laboratorija“ (angl. Artificial Intelligence Laboratory) ir patvirtinti, kad instituto struktūrą sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:
1) Blokų grandinių technologijų grupė;
2) Dirbtinio intelekto laboratorija;
3) Edukacinių sistemų grupė;
4) Globaliojo optimizavimo grupė;
5) Išmaniųjų technologijų tyrimų grupė;
6) Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė;
7) Kognityvinių skaičiavimų grupė;
8) Statistikos ir tikimybių grupė;
9) Vaizdų ir signalų analizės grupė.

2020-10-23 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-29:
Pakeisti MIF išlaidų priskyrimo aprašą ir išdėstyti jį nauja redakcija.

 

2020-10-14 Taryboje nutarta:

2020-10-14 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-28:
Pritarti BUS modulio „Loginio mąstymo strategijos ne matematikams“ koordinuojančio dėstytojo pakeitimui (naujas koordinuojantis dėstytojas dr. Dainius Dzindzalieta) ir modulio aprašo atnaujinimui ir teikti atnaujintą aprašą svarstyti Vilniaus universiteto senato nutarimu sudarytai BUS komisijai.

 

2020-10-07 Taryboje nutarta:

2020-10-07 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-27:
Siūlyti Vilniaus universiteto senatui iškelti kandidatais į Lietuvos mokslų akademijos tikruosius narius šiuos mokslininkus:
1. Prof. dr. (HP) Romą Baroną ir prof. dr. Olgą Kurasovą – Technikos mokslų skyriuje (elektronika, informatika).
2. Prof. habil. dr. Artūrą Dubicką, prof. habil. dr. Alfredą Račkauską ir prof. dr. Joną Šiaulį – Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje (matematika).

 

2020-10-06 Taryboje nutarta:

2020-10-06 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-26:
Pritarti doc. dr. Romualdo Kašubos ir doc. dr. Aleksandro Ernesto Plikuso kandidatūroms Vilniaus universiteto afilijuotojo mokslininko vardui (statusui) suteikti ir teikti šias kandidatūras Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

2020-10-06 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-25:
Siūlyti Vilniaus universiteto senatui iškelti dr. Joną Jankauską kandidatu į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius matematikos, fizikos ir chemijos mokslų srityje.

 

2020-09-22 Taryboje nutarta:

2020-09-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-24:
Pritarti doc. dr. Prano Vaitkaus kandidatūrai Vilniaus universiteto afilijuotojo mokslininko vardui (statusui) suteikti ir teikti šią kandidatūrą Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

2020-09-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-23:
Pritarti prof. habil. dr. Vigirdo Mackevičiaus kandidatūrai Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardui (statusui) suteikti ir teikti šią kandidatūrą Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

2020-09-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-22:
Pritarti prof. habil. dr. Artūro Žukausko, prof. dr. Rimanto Vaicekausko ir dr. Pranciškaus Vittos darbų ciklo „Išmanaus kietakūnio apšvietimo technologijos“ teikimui 2020 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui technologijos mokslų srityje.

 

2020-09-18 Taryboje nutarta:

2020-09-18 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-21:
Pritarti prof. habil. dr. Gintauto Dzemydos ir prof. dr. Olgos Kurasovos darbų ciklo „Nuo duomenų mokslo link dirbtinio intelekto technologijų“ teikimui 2020 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui technologijos mokslų srityje.

 

2020-09-10 Taryboje nutarta:

2020-09-10 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-20:
Teikti Vilniaus universiteto senatui:
1. Tvirtinti prof. dr. Romą Baroną naujuoju žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ (ISSN 1392-5113) vyriausiuoju redaktoriumi nuo 2020 m. lapkričio 17 d. ir pavesti jam inicijuoti šio žurnalo redaktorių kolegijos atnaujinimą.
2. Suteikti prof. habil. dr. Feliksui Ivanauskui žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ garbės redaktoriaus statusą.

2020-09-10 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-19:
Iš dalies pakeisti pirmosios pakopos studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ komiteto sudėtį – vietoj socialinio partnerio atstovės Rasos Milašiūnienės (UAB „Western Union Processing Lithuania“) įrašyti socialinio partnerio atstovą Gintautą Jonutį (UAB „Western Union Processing Lithuania“) ir visą komiteto sudėtį išdėstyti taip:
    1) doc. dr. Gintautas Tamulevičius – komiteto pirmininkas;
    2) prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
    3) prof. dr. Olga Kurasova;
    4) prof. dr. (HP) Gediminas Stepanauskas;
    5) doc. dr. Povilas Treigys;
    6) Gintautas Jonutis (socialinių partnerių atstovas, UAB „Western Union Processing Lithuania“);
    7) Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

 

2020-06-12 Taryboje nutarta:

2020-06-12 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-18:

 1. Nustatyti minimalų studentų skaičių pasirenkamuosiuose dalykuose:
  1.1. pirmosios pakopos studijose – 8 studentai;
  1.2. antrosios pakopos studijose – 3 studentai.
 2. Reikalavimai, nurodyti 1 punkte, turi būti tenkinami 14-tą semestro dieną arba, jei 14-ta semestro diena yra ne darbo diena, paskutinę darbo dieną prieš 14-tą semestro dieną.
 3. Į minimalų studentų skaičių, nurodytą 1 punkte, įskaičiuojami nuolatiniai studentai bei laisvieji klausytojai, pasirinkę klausyti pasirenkamąjį dalyką, ir užsienio studentai, atvykę pagal mainų programas ir pasirinkę klausyti pasirenkamąjį dalyką.
 4. Šiuo nutarimu nustatyti reikalavimai pradedami taikyti nuo 2020-2021 mokslo metų rudens semestro.

2020-06-12 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-17:
Patvirtinti atnaujintą MIF 2019-2021 metų veiklos planą.

2020-06-12 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-16:
Pritarti vienkartinės stipendijos skyrimui studentams, dalyvavusiems „Erasmus“ profesinėje praktikoje CERN’e ir deramai reprezentavusiems Vilniaus universitetą. Stipendijas skirti šiems studentams: Aušra Šubonienė, Domantas Jūras, Nikodemas Tučkus, Tadas Bareikis, Ernesta Petraitytė.

2020-06-12 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-15:
Įtraukti prof. habil. dr. Mindaugą Bloznelį į MIF tarybos Mokslo komiteto bei Finansų ir strategijos komiteto sudėtį.

 

2020-05-20 Taryboje nutarta:

2020-05-20 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-14:
Pakeisti antrosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ komiteto sudėtį ir ją išdėstyti taip:
    1) doc. dr. Karolis Petrauskas – komiteto pirmininkas;
    2) prof. dr. (HP) Romas Baronas;
    3) doc. dr. Kristina Lapin;
    4) doc. dr. Rūta Levulienė;
    5) m. darbuot. dr. Audronė Lupeikienė;
    6) dr. Vytautas Ašeris (socialinių partnerių atstovas, „Danske bank“);
    7) Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

 

2020-04-28 Taryboje nutarta:

2020-04-28 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-13:
Patvirtinti laikinąją MIF tarybos posėdžių organizavimo tvarką.

 

2020-04-17 Taryboje nutarta:

2020-04-17 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-12:
Patvirtinti 81600 eurų sumą 2020 m. Informatikos instituto skiriamą skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.

 

2020-02-28 Taryboje nutarta:

2020-02-28 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-11:
Įtraukti į Tarybos Finansų ir strategijos komiteto sudėtį doc. dr. Jurgitą Markevičiūtę ir doc. dr. Povilą Treigį, patvirtinti doc. dr. Jurgitą Markevičiūtę šio komiteto pirmininke ir visą komiteto sudėtį išdėstyti taip:
    1) doc. dr. Jurgita Markevičiūtė – komiteto pirmininkė;
    2) vyriaus. m. darbuot. habil. dr. Artūras Dubickas;
    3) prof. dr. Arvydas Kregždė;
    4) prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas;
    5) doc. dr. Saulius Ragaišis;
    6) doc. dr. Povilas Treigys;
    7) Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas);
    8) ne mažiau kaip vienas Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

2020-02-28 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-10:
Teikti geriausios Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijos konkursui už praėjusius kalendorinius metus fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse šias publikacijas:

 1. A. Žilinskas, G. Gimbutienė. A hybrid of Bayesian approach based global search with clustering aided local refinement. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2019, Vol. 78, 104857.
 2. L. Stripinis, R. Paulavičius, J. Žilinskas. Penalty functions and two-step selection procedure based DIRECT-type algorithm for constrained global optimization. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2019, Vol. 59, No. 6, p. 2155–2175.
 3. M. Manstavičius, G. Bagdonas. A class of bivariate copula mappings. Fuzzy Sets and Systems, 2019, Vol. 354, p. 48–62.
 4. R. Leipus, A. Philippe, V. Pilipauskaitė, D. Surgailis. Sample covariances of random-coefficient AR(1) panel model. Electronic Journal of Statistics, 2019, Vol. 13, p. 4527–4572.

2020-02-28 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-9:
1. Patvirtinti 124300 eurų sumą 2020 m. Matematikos institutui skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.
2. Patvirtinti 155000 eurų sumą 2020 m. Taikomosios matematikos institutui skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.

2020-02-28 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-8:
Patvirtinti MIF 2019 metų veiklos ataskaitą.

 

2020-02-18 Taryboje nutarta:

2020-02-18 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-7:
Reikalauti Vilniaus universitete nustatyti tvarką, leisiančią Vilniaus universiteto darbuotojams, paskirtiems disertacijos gynimo tarybos nariais, už disertacijos gynimą mokėti atlygį, nustatytą Vilniaus universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. S-2017-10-3 patvirtinto Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento 104 punkte. Įpareigoti Fakulteto dekaną šį nutarimą teikti Vilniaus universiteto rektoriui, mokslo prorektoriui ir Doktorantūros ir rezidentūros skyriui.

 

2020-02-07 Taryboje nutarta:

2020-02-07 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-6:
Įtraukti į Tarybos Finansų ir strategijos komiteto sudėtį vyriausiąjį mokslo darbuotoją habil. dr. Artūrą Dubicką.

2020-02-07 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-5:
Skirti MIF pirmosios ir antrosios pakopų studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus patirtoms išlaidoms kompensuoti fondui 10000 eurų 2020 metams.

2020-02-07 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-4:
Nustatyti priemokos dydį procentais, taikomą MIF Priemokų apskaičiavimo už studijų dalykų dėstymą užsienio kalba tvarkos aprašo 8 punkte, nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. – 20 procentų.

2020-02-07 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-3:
Patvirtinti MIF išlaidų priskyrimo aprašą.

2020-02-07 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-2:
Patvirtinti prof. dr. Rimantą Vaicekauską Informatikos instituto direktoriumi.

 

2020-01-14 Taryboje nutarta:

2020-01-14 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-1:
Pritarti Fakulteto dekano teikimui Vilniaus universiteto rektoriui paskelbti konkursą profesoriaus pareigoms eiti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.:

 1. Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institute – 0,15 etato profesoriaus pareigoms informatikos/informatikos inžinerijos kryptyje;
 2. Informatikos institute – 0,25 etato profesoriaus pareigoms chemijos inžinerijos ir informatikos kryptyse.

2019


2019-12-17 Taryboje nutarta:

2019-12-17 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-48:
Patvirtinti MIF studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus patirtų išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą.

2019-12-17 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-47:
Patvirtinti MIF 2020 metais vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašą.

 

2019-11-27 Taryboje nutarta:

2019-11-27 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-46:
Nustatyti priemokos dydį procentais, taikomą MIF Priemokų apskaičiavimo už studijų dalykų dėstymą užsienio kalba tvarkos aprašo 8 punkte, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. – 20 procentų.

2019-11-27 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-45:
Pakeisti pirmosios pakopos studijų programos „Bioinformatika“ komiteto sudėtį ir ją išdėstyti taip:
    1) doc. dr. Gintautas Bareikis – komiteto pirmininkas;
    2) prof. dr. Saulius Gražulis;
    3) lekt. Irus Grinis;
    4) prof. dr. Audronė Jakaitienė;
    5) doc. dr. Martynas Manstavičius;
    6) m. darbuot. dr. Andrius Merkys;
    7) m. darbuot. dr. Kliment Olechnovič;
    8) prof. dr. (HP) Edita Sužiedėlienė;
    9) Justina Januševičienė (socialinių partnerių atstovė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija);
    10) Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

 

2019-11-20 Taryboje nutarta:

2019-11-20 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-44:
Pakeisti MIF Priemokų apskaičiavimo už studijų dalykų dėstymą užsienio kalba tvarkos aprašo 8 punktą.
Priemokų apskaičiavimo už studijų dalykų dėstymą užsienio kalba tvarkos aprašas (2019-11-20 redakcija)

2019-11-20 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-43:
Teikti LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui doktoranto Andriaus Buteikio mokslinį darbą „Daugiamačiai jungtimis grįstų sveikareikšmių laiko eilučių modeliai: teorija ir taikymai“ (angl. „Multivariate copula-based integer-valued time series models: theory and applications“), pristatytą šiuose straipsniuose: 1) A. Buteikis, R. Leipus. A copula-based bivariate integer-valued autoregressive process with application. Modern Stochastics: Theory and Applications, 2019, 6(2), 227–249; 2) A. Buteikis, R. Leipus. An integer-valued autoregressive process for seasonality. Journal of Statistical Computation and Simulation, 2019, DOI: 10.1080/00949655.2019.1685995. Mokslo kryptis – matematika.

 

2019-11-14 Taryboje nutarta:

2019-11-14 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-42:
Teikti LMA aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui šių studentų darbus:

 1. Gabijos Liaudanskaitės (2019 m. baigusios antrosios pakopos studijų programą „Finansų ir draudimo matematika“ ir įstojusios į doktorantūrą) darbą – G. Liaudanskaitė, V. Čekanavičius. Asymptotics for the sum of three state Markov dependent random variables. Modern Stochastics: Theory and Applications 6 (1), 2019, p. 109–131. Mokslo kryptis – matematika.
 2. Luko Maciulevičiaus (antrosios pakopos studijų programos „Matematika“ 2-o kurso studento) darbą – P. Drungilas, L. Maciulevičius. A degree problem for the compositum of two number fields. Lithuanian Mathematical Journal 59 (1), 2019, p. 39-47. Mokslo kryptis – matematika.

2019-11-14 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-41:
Teikti Vilniaus universiteto senatui tvirtinti atnaujintą žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ (ISSN 1392-5113) redaktorių kolegijos sudėtį.

2019-11-14 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-40:
Siūlyti suteikti Vilniaus universiteto pedagoginį vardą šiems Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojams:
   1) prof. Artūrui Štikonui – profesoriaus pedagoginį vardą,
   2) doc. Kristinai Lapin – docento pedagoginį vardą,
   3) doc. Karoliui Petrauskui – docento pedagoginį vardą.

 

2019-10-28 Taryboje nutarta:

2019-10-28 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-39:
Pritarti prof. habil. dr. Rimanto Rudzkio kandidatūrai Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus vardui (statusui) suteikti ir teikti šią kandidatūrą Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

2019-10-28 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-38:
Pritarti vienkartinės stipendijos skyrimui studentams, dalyvavusiems „Erasmus“ profesinėje praktikoje CERN’e ir deramai reprezentavusiems Vilniaus universitetą. Stipendiją skirti šiems studentams: Martynas Gelumbauskas, Jurgis Rancevas.

 

2019-09-27 Taryboje nutarta:

2019-09-27 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-37:
Nustatyti apribojimus dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui.
(visą nutarimo tekstą žr. "Avilyje")

2019-09-27 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-36:
Pakeisti dėstytojų darbo laiko apskaitos normatyvus, keičiant kai kuriuos standartinio mokymo laiko koeficientus ir papildomus ribojimus valandų skaičiui.
(visą nutarimo tekstą žr. "Avilyje")

2019-09-27 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-35:
Pritarti doc. dr. Prano Vaitkaus kandidatūrai Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus vardui (statusui) suteikti ir teikti šią kandidatūrą Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

2019-09-27 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-34:
Sudaryti šios sudėties jungtinį pirmosios pakopos studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir antrosios pakopos studijų programos „Matematika“ komitetą:
    1) prof. dr. Gediminas Stepanauskas – komiteto pirmininkas;
    2) doc. dr. Gintautas Bareikis;
    3) prof. dr. (HP) Ramūnas Garunkštis;
    4) vyresn. m. d. dr. Daniele Ettore Otera;
    5) prof. habil. Dr. Konstantinas Pileckas;
    6) prof. dr. (HP) Artūras Štikonas;
    7) Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas, „Lietuvos bankas“);
    8) du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

2019-09-27 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-33:
Sudaryti šios sudėties jungtinį pirmosios pakopos studijų programos „Informatika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Informatika“ komitetą:
    1) prof. dr. Linas Laibinis – komiteto pirmininkas;
    2) asist. dr. Adomas Birštunas;
    3) prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
    4) prof. dr. Olga Kurasova;
    5) doc. dr. Karolis Petrauskas;
    6) doc. dr. Vilius Stakėnas;
    7) prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
    8) Giedrius Daugiala (socialinių partnerių atstovas, UAB „Asseco Lietuva“);
    9) du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

2019-09-27 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-32:
Sudaryti šios sudėties jungtinį pirmosios pakopos studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ komitetą:
    1) doc. dr. Martynas Manstavičius – komiteto pirmininkas;
    2) doc. dr. Sigitas Dapkūnas;
    3) prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
    4) prof. habil. dr. Vigirdas Mackevičius;
    5) vyresn. m. darb. dr. Viktor Medvedev;
    6) asist. dr. Aldona Skučaitė;
    7) prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys;
    8) partn. prof. dr. Gintaras Bakštys (socialinių partnerių atstovas, „ERGO Life Insurance SE“);
    9) du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

 

2019-09-06 Taryboje nutarta:

2019-09-06 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-31:
1. Pritarti prof. habil. dr. Gintauto Dzemydos ir prof. dr. Olgos Kurasovos darbų ciklo „Duomenų mokslo metodų ir technologijų kūrimas bei taikymas“ teikimui 2019 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui technologijos mokslų srityje.
2. Pritarti vyriausiojo mokslo darbuotojo habil. dr. Kęstučio Kubiliaus ir prof. dr. (HP) Jono Šiaulio darbų ciklo „Stochastinių diferencialinių lygčių ir draudimo modelių analizė“ teikimui 2019 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui fizinių mokslų srityje.

2019-09-06 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-30:
Įtraukti vyresniąją mokslo darbuotoją dr. Jolitą Bernatavičienę į jungtinį pirmosios pakopos studijų programų „Ekonometrija“ ir „Duomenų mokslas“ bei antrosios pakopos studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą ir visą komiteto sudėtį išdėstyti taip:
    1) prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius – komiteto pirmininkas;
    2) vyresn. m. darbuot. dr. Jolita Bernatavičienė;
    3) prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
    4) doc. dr. Rūta Levulienė;
    5) doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
    6) asist. dr. Tomas Plankis;
    7) prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
    8) doc. dr. Viktor Skorniakov;
    9) Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, „Danske Bank“);
    10) ne mažiau kaip du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

2019-09-06 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-29:
Patvirtinti, kad darbuotojo, dirbančio dėstytojo pareigose, standartinio mokymo laiko (toliau – SML) normos neįvykdymo atveju, atitinkamo instituto direktorius su darbuotojo sutikimu pasirenka vieną iš šių veiksmų:
1. Jei yra galimybė, dėstytojui skiriamas papildomas dėstymo krūvis (paskaitos, praktiniai užsiėmimai, vadovavimas baigiamiesiems studentų darbams ir kt.), kad būtų pasiekta SML norma.
2. SML normos trūkumas perkeliamas į kitus mokslo metus. Jei kitais mokslo metais SML norma viršijama, iš virškrūvio atimamas praėjusių metų SML normos trūkumas. Šiuo atveju, jei dėstytojo atlyginimas padidėja, atlyginimas už perkeltus SML vienetus skaičiuojamas pagal praėjusių metų valandinius dėstymo įkainius.
3. Sumažinama dėstytojo etato dalis.
4. Sumažinama arba nemokama kitos rūšies priemoka (pavyzdžiui, priemoka už dėstymą anglų kalba).
5. Kiti suderinti su darbuotoju veiksmai.

2019-09-06 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-28:
Patvirtinti MIF patarėjų tarybos nuostatus.

2019-09-06 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-27:
Patvirtinti MIF studijų administravimo ir valdymo principus.

2019-09-06 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-26:
1. Įsteigti administracinio padalinio teisių neturintį akademinį darinį „Matematinio švietimo centras“ (angl. The Center for Mathematics Education) Fakulteto Matematikos ir Taikomosios matematikos institutų tarpšakiniu pagrindu.
2. Iš dalies pakeisti Fakulteto Matematikos instituto struktūrą – likviduoti Matematikos metodikos centrą ir patvirtinti, kad šio instituto struktūrą sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:
1) Analizinės skaičių teorijos grupė;
2) Matematinės analizės katedra;
3) Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra.

 

2019-08-30 Taryboje nutarta:

2019-08-30 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-25:
Nustatyti leistiną nuokrypį nuo standartinio mokymo laiko normos – 8 SML vienetai per metus už vieną etatą dėstytojo pareigose. Jei darbo laikas dėstytojo pareigose yra mažesnis, negu vienas etatas, leistinas nuokrypis mažinamas proporcingai etato daliai.

 

2019-05-31 Taryboje nutarta:

2019-05-31 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-24:
Siekti, kad studentų priėmimas į Fakulteto vykdomas studijų programas būtų didinamas kasmet po 10 procentų penkerius metus nuo naujojo Fakulteto pastato statybų pabaigos, jei tas pastatas būtų statomas Saulėtekio slėnyje, šalia dabar esamos Vilniaus universiteto mokslo ir studijų infrastruktūros, ir šio pastato naudingojo ploto užtektų visiems Fakulteto institutų ir Fakulteto vykdomų studijų programų poreikiams, ir jei Fakulteto vykdomų studijų finansavimas kasmet augs bent po 10 procentų.

2019-05-31 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-23:
Rekomenduoti leidybai V. Bagdonavičiaus, J. Kruopio ir R. Levulienės elektroninę knygą „Matematinės statistikos uždavinynas su sprendimais“.

2019-05-31 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-22:

1. Iš dalies pakeisti Tarybos Mokslo komiteto sudėtį ir ją išdėstyti taip:
    1) prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas – komiteto pirmininkas;
    2) prof. dr. (HP) Romas Baronas;
    3) doc. dr. Agnė Brilingaitė;
    4) vyriaus. m. darbuot. habil. dr. Artūras Dubickas;
    5) doc. dr. Povilas Treigys;
    6) vyriaus. m. darbuot. dr. (HP) Julius Žilinskas;
    7) ne mažiau kaip vienas Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

2. Iš dalies pakeisti Tarybos Studijų komiteto sudėtį ir ją išdėstyti taip:
    1) doc. dr. Saulius Ragaišis – komiteto pirmininkas;
    2) doc. dr. Agnė Brilingaitė;
    3) doc. dr. Martynas Manstavičius;
    4) doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
    5) prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys;
    6) ne mažiau kaip vienas Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

3. Iš dalies pakeisti Tarybos Finansų ir strategijos komiteto sudėtį ir ją išdėstyti taip:
    1) prof. dr. (HP) Romas Baronas – komiteto pirmininkas;
    2) prof. dr. Arvydas Kregždė;
    3) prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas;
    4) doc. dr. Saulius Ragaišis;
    5) Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas);
    6) ne mažiau kaip vienas Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

 

2019-05-17 Taryboje nutarta:

2019-05-17 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-21:
Fakulteto mokslo darbuotojams nustatyti 0 SML vienetų standartinio mokymo laiko normą per metus.

2019-05-17 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-20:
iš dalies pakeisti pirmosios pakopos studijų programos „Informacinės technologijos“ komiteto sudėtį – vietoj socialinio partnerio „Barclays IT centras“ atstovo įrašyti socialinio partnerio „Danske Bank Group IT Lithuania“ atstovę Vitaliją Radzevičiūtę ir visą komiteto sudėtį išdėstyti taip:

 1. doc. dr. Linas Bukauskas – komiteto pirmininkas;
 2. prof. emer. habil. dr. Feliksas Ivanauskas;
 3. prof. dr. (HP) Algimantas Juozapavičius;
 4. Vitalija Radzevičiūtė (socialinių partnerių atstovas, „Danske Bank Group IT Lithuania“);
 5. du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

2019-05-17 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-19:
Įtraukti doc. dr. Rūtą Levulienę į jungtinį pirmosios pakopos studijų programų „Ekonometrija“ ir „Statistika“ bei antrosios pakopos studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą ir visą komiteto sudėtį išdėstyti taip:

 1. prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius – komiteto pirmininkas;
 2. prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 3. doc. dr. Rūta Levulienė;
 4. doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 5. asist. dr. Tomas Plankis;
 6. prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 7. doc. dr. Viktor Skorniakov;
 8. Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, „Danske Bank“);
 9. ne mažiau kaip du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

2019-05-17 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-18:
Patvirtinti MIF 2019-2021 metų veiklos planą.

2019-05-17 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-17
1. Pritarti Aldonos Skučaitės atsistatydinimo iš akademinių reikalų prodekano pareigų prašymui nuo 2019 m. rugpjūčio 31 d.
2. Patvirtinti Vytautą Stepą akademinių reikalų prodekanu nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. ir nustatyti jam šias pagrindines funkcijas:
   • Pirmosios ir antrosios pakopos studijų organizavimas, koordinavimas ir administravimas.
   • Fakulteto studijų biudžeto valdymas.
   • Fakulteto akademinių darbuotojų dėstymo krūvio apskaitos organizavimas, reikiamų akademinių darbuotojų paieškos ir atrankos inicijavimas.
   • Fakulteto atstovavimo svarbiausiuose studijų pristatymo/reklamos renginiuose (studijų mugės ir pan.) organizavimas.
   • Studentų ir dėstytojų mainų organizavimas, koordinavimas ir administravimas.
   • Fakulteto akademinės drausmės užtikrinimas.

 

2019-04-09 Taryboje nutarta:

2019-04-09 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-16
Griežtai nepritarti Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimaliųjų kvalifikacinių reikalavimų aprašo projektui. Dabartiniai reikalavimai jau ir taip yra labai aukšti, lyginant su kitomis pasaulio šalimis. Esamas reikalavimų kėlimas neskatins aukšto lygio mokslinių tyrimų, o kaip tik diskriminuos vienas mokslo kryptis kitų krypčių atžvilgiu. Todėl visas finansavimas bus nukreiptas į ir taip šiandienai stiprias mokslo kryptis, o kitos bus pasmerktos kadrų netekimui dėl sumažėjusių atlyginimų ir vėlesniam sunykimui.

 

2019-03-22 Taryboje nutarta:

2019-03-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-15:
Rekomenduoti Gerdą Aną Melnik kandidate į stažuotojus Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuotės temai „Kognityvinės psichologijos sprendimų taikymas vizualizuojant daugiamačius duomenis (COGNIVIS)“, vadovas prof. Gintautas Dzemyda (informatika).

2019-03-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-14:
1. Patvirtinti 100607 eurų sumą 2019 m. Informatikos institutui skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.
2. Patvirtinti 124383 eurų sumą 2019 m. Matematikos institutui skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.
3. Patvirtinti 145302 eurų sumą 2019 m. Taikomosios matematikos institutui skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.

2019-03-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-13:
1. Patvirtinti 7 procentų atskaitymo dydį nuo Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto išorinių pajamų už mokslo paslaugas į šio instituto nuosavas lėšas.
2. Patvirtinti 5 procentų atskaitymo dydį nuo Informatikos instituto išorinių pajamų už mokslo paslaugas į šio instituto nuosavas lėšas.
3. Patvirtinti 5 procentų atskaitymo dydį nuo Matematikos instituto išorinių pajamų už mokslo paslaugas į šio instituto nuosavas lėšas.
4. Patvirtinti 5 procentų atskaitymo dydį nuo Taikomosios matematikos instituto išorinių pajamų už mokslo paslaugas į šio instituto nuosavas lėšas.
5. Patvirtinti 7 procentų atskaitymo dydį nuo Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto išorinių pajamų už kitas paslaugas (išskyrus kitoms pajamoms priskiriamus kitus tikslinius Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus) į šio instituto nuosavas lėšas.

 

2019-03-15 Taryboje nutarta:

2019-03-15 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-12:
Patvirtinti MIF 2018 metų veiklos ataskaitą.

 

2019-02-22 Taryboje nutarta:

2019-02-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-11:
Teikti geriausios VU mokslininkų publikacijos konkursui už praėjusius kalendorinius metus fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse šias publikacijas:

 1. A. Dubickas, M. Sha. Multiplicative dependence of the translations of algebraic numbers. Revista Matematica Iberoamericana, Vol. 34, Iss. 4, 2018, p. 1789-1808.
 2. M. Korobkov, K. Pileckas, R. Russo. The existence theorem for the steady Navier–Stokes problem in exterior axially symmetric 3D domains. Mathematische Annalen, Vol. 370, Iss. 1-2, 2018, p. 727-784.
 3. M. Sapagovas, T. Meškauskas, F. Ivanauskas. Influence of complex coefficients on the stability of difference scheme for parabolic equations with non-local conditions. Applied Mathematics and Computation, Vol. 332, 2018, p. 228–240.

2019-02-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-10:
Pritarti priėmimo į MIF pirmosios pakopos studijų programas 2019-2020 mokslo metais planui.

2019-02-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-9:
Patvirtinti MIF akademinių darbuotojų priemokų skyrimo tvarkos aprašą.

2019-02-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-8:
1. Atskaityti iki 9 procentų nuo Fakulteto institutų išorinių pajamų už mokslo paslaugas į atitinkamo instituto nuosavas lėšas. Šie atskaitymai skaičiuojami nuo pajamų sumos neatėmus Universitete nustatytų atskaitymų, skirtų bendroms Universiteto reikmėms.
2. Fakulteto institutui taikomą atskaitymo dydį procentais tvirtinti Fakulteto taryboje to instituto direktoriaus teikimu.

2019-02-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-7:
Pakeisti Taikomosios matematikos instituto nuostatus ir išdėstyti juos nauja redakcija.

2019-02-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-6:
Pakeisti Matematikos instituto nuostatus ir išdėstyti juos nauja redakcija.

2019-02-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-5:
Pakeisti Informatikos instituto nuostatus ir išdėstyti juos nauja redakcija.

2019-02-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-4:
Pakeisti Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto nuostatus ir išdėstyti juos nauja redakcija.

2019-02-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-3:
Įsteigti Matematikos institute Analizinės skaičių teorijos grupę (angl. Analytic Number Theory Research Group) ir patvirtinti, kad šio instituto struktūrą sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:

 1. Analizinės skaičių teorijos grupė;
 2. Matematikos metodikos centras;
 3. Matematinės analizės katedra;
 4. Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra.

2019-02-22 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-2:
Iš dalies pakeisti Tarybos Studijų komiteto sudėtį – įtraukti į šį komitetą doc. dr. Martyną Manstavičių, vietoj Lauros Jankovskytės įrašyti Ritą Milkerytę ir visą komiteto sudėtį išdėstyti taip:

 1. doc. dr. Saulius Ragaišis – komiteto pirmininkas;
 2. doc. dr. Agnė Brilingaitė;
 3. Jonas Brusokas (studentų atstovas);
 4. doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 5. doc. dr. Martynas Manstavičius;
 6. Rita Milkerytė (studentų atstovė);
 7. prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys.

 

2019-01-23 Taryboje nutarta:

2019-01-23 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-1:
Siūlyti sudaryti Fakulteto priėmimo-atestacijos komisiją iš šių narių:

 1. prof. dr. Paulius Drungilas;
 2. prof. dr. Gintautas Dzemyda;
 3. prof. dr. Jonas Šiaulys;
 4. prof. dr. Olga Štikonienė;
 5. prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 6. dr. Evaldas Drąsutis (UAB „Asseco Lietuva“);
 7. prof. dr. Roma Kačinskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas);
 8. dr. Miroslav Šeibak (UAB „VTeX“);
 9. Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

2018


2018-12-17 Taryboje nutarta:

2018-12-17 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-74:
Pritarti habil. dr. Vyganto Paulausko ir habil. dr. Donato Surgailio darbų rinkinio „Darbai iš atsitiktinių procesų teorijos“ teikimui 2018 m. Lietuvos mokslų akademijos Jono Kubiliaus vardinės premijos (matematika) konkursui.

2018-12-17 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-73:
Pakeisti pirmosios pakopos studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ komiteto pirmininką – vietoj doc. dr. Povilo Treigio patvirtinti komiteto pirmininku doc. dr. Gintautą Tamulevičių ir visą komiteto sudėtį išdėstyti taip:

 1. doc. dr. Gintautas Tamulevičius – komiteto pirmininkas;
 2. prof. dr. Gintautas Dzemyda;
 3. prof. dr. Olga Kurasova;
 4. prof. dr. Gediminas Stepanauskas;
 5. doc. dr. Povilas Treigys;
 6. Rasa Milašiūnienė (socialinių partnerių atstovas, „Western Union Processing Lithuania“);
 7. Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

2018-12-17 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-72:
Patvirtinti Matematikos ir informatikos fakulteto 2019 metais vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašą.

 

2018-11-16 Taryboje nutarta:

2018-11-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-71:
Pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatų projekto.

2018-11-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-70:
Iš dalies pakeisti antrosios pakopos studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ komiteto sudėtį – vietoj dr. Donatos Puplinskaitės įrašyti dr. Aldoną Skučaitę ir visą komiteto sudėtį išdėstyti taip:

 1. prof. habil. dr. Vigirdas Mackevičius – komiteto pirmininkas;
 2. prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 3. prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys;
 4. asist. dr. Aldona Skučaitė;
 5. partn. prof. dr. Gintaras Bakštys (socialinių partnerių atstovas, „ERGO Life Insurance SE“);
 6. Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

2018-11-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-69:
Teikti LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui šį darbą:
Gabija Liaudanskaitė „Trijų būsenų markoviškai priklausomų atsitiktinių dydžių sumos asimptotinė analizė“ (angl. „Asymptotics for the sum of three state Markov dependent random variables“). Bakalauro baigiamasis darbas, vadovas prof. V. Čekanavičius (darbo pagrindu parengtas straipsnis priimtas į žurnalą „Modern Stochastics: Theory and Applications“). Mokslo kryptis – matematika.

2018-11-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-68:
Siūlyti suteikti Vilniaus universiteto pedagoginį vardą šiems Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojams:
1) prof. Gintautui Dzemydai – profesoriaus pedagoginį vardą,
2) doc. Pijui Kasparaičiui – docento pedagoginį vardą,
3) doc. Rūtai Levulienei – docento pedagoginį vardą,
4) doc. Martynui Manstavičiui – docento pedagoginį vardą,
5) prof. Rimantui Vaicekauskui – profesoriaus pedagoginį vardą.

2018-11-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-67:
Nustatyti 2018-2019 mokslo metams priemokos dydį procentais, taikomą MIF Priemokų apskaičiavimo už studijų dalykų dėstymą užsienio kalba tvarkos aprašo 8 punkte – 20 procentų.

2018-11-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-66:
Nustatyti dėstytojų darbo laiko apskaitos normatyvus, pakeičiant kai kuriuos standartinio mokymo laiko koeficientus.
(visą nutarimo tekstą žr. "Avilyje")

 

2018-10-26 Taryboje nutarta:

2018-10-26 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-65:
Pritarti vienkartinės stipendijos skyrimui studentams, dalyvavusiems „Erasmus“ profesinėje praktikoje CERN’e ir deramai reprezentavusiems Vilniaus universitetą. Stipendiją skirti šiems studentams: Dominykas Asauskas, Mantas Petrikas, Emilijus Stankus, Brendonas Stakauskas, Šarūnas Kūjalis, Edvinas Naraveckas.

2018-10-26 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-64:

 1. Nustatyti minimalų studentų skaičių pasirenkamuosiuose dalykuose:
  1.1. pirmosios pakopos studijose – 8 studentai;
  1.2. antrosios pakopos studijose – 3 studentai.
 2. Reikalavimai, nurodyti 1 punkte, turi būti tenkinami 14-tą semestro dieną arba, jei 14-ta semestro diena yra ne darbo diena, paskutinę darbo dieną prieš 14-tą semestro dieną.
 3. Į minimalų studentų skaičių, nurodytą 1 punkte, nėra įskaičiuojami užsienio studentai, atvykę pagal mainų programas.
 4. Šiuo nutarimu nustatyti reikalavimai pradedami taikyti nuo 2018-2019 mokslo metų pavasario semestro.

2018-10-26 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-63:
Pritarti BUS modulio „Vizuali duomenų tyryba“ (koordinuojantis prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda) įgyvendinimui ir teikti jį svarstyti Vilniaus universiteto senato nutarimu sudarytai BUS komisijai.

2018-10-26 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-62:
Pritarti pirmosios pakopos studijų programos „Bioinformatika“ pakeitimams:

 1. Pakeisti 6-jo semestro dalyką ,,Operacinės sistemos“ dalyku ,,Kompiuteriniai tinklai“, o dalyką „Operacinės sistemos“ perkelti į pasirenkamųjų dalykų sąrašą. Šie pakeitimai įsigalioja nuo 2019 m. pavasario semestro.
 2. Perkelti dalyką ,Biometrija“ iš 6-jo semestro į 5-ąjį semestrą, o dalyką ,,Duomenų bazių valdymas“ perkelti iš 5-ojo semestro į 6-ąjį semestrą. Šie pakeitimai įsigalioja nuo 2019 m. rudens semestro.

2018-10-26 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-61:
Pritarti pirmosios pakopos studijų programos „Statistika“ pavadinimo keitimui į „Duomenų mokslas“ (angl. Data science) ir teikti tvirtinti naują pavadinimą Vilniaus universiteto senatui.

2018-10-26 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-60:
Patvirtinti prof. dr. Joną Šiaulį Matematikos instituto direktoriumi.

2018-10-26 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-59:
Pakeisti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. (1.5) 110000-TPN-42 „Dėl prodekanų įgaliojimų pratęsimo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Edmundas Gaigalas, administracijos, ūkio ir finansų prodekanas, 0,5 etato – įgaliojimai pratęsiami iki 2019 m. sausio 31 d.“

 

2018-10-08 Taryboje nutarta:

2018-10-08 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-58:
Siūlyti prof. dr. Romo Barono ir prof. dr. Juliaus Žilinsko kandidatūras į Lietuvos mokslų akademijos tikruosius narius (Technikos mokslų skyrius, specialybė – informatika ir elektronika).

 

2018-09-21 Taryboje nutarta:

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-57:
1. Išreikšti susirūpinimą, kad Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatus (toliau – Nuostatai) norima pakeisti skubos tvarka, neskiriant pakankamai laiko Nuostatų projektui apsvarstyti kamieniniuose akademiniuose padaliniuose ir pateikti pastabas ir pasiūlymus.
2. Siūlyti dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursus ir atestavimą 2019 metais vykdyti pagal šiuo metu galiojančius Nuostatus, o naujų Nuostatų priėmimą atidėti ir skirti daugiau laiko Nuostatų projektui apsvarstyti ir patobulinti.

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-56:
1. Pritarti Fakulteto blanko projektui (lietuvių ir anglų kalba) bei Fakulteto antspaudo projektui.
2. Sudaryti darbo grupę naujam Fakulteto logotipui sukurti.

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-55:
Pritarti prof. habil. dr. Gintauto Dzemydos ir prof. dr. Olgos Kurasovos darbų ciklo „Duomenų mokslo metodų ir technologijų kūrimas bei taikymas“ teikimui 2018 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui technologijos mokslų srityje.

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-54:
Pritarti prof. dr. (HP) Alberto ČAPLINSKO kandidatūrai Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus vardui (statusui) suteikti ir teikti šią kandidatūrą Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-53:
1. Pritarti atnaujintai Vilniaus universiteto fizinių mokslų srities informatikos mokslo krypties (09 P) doktorantūros studijų programai.
2. Pritarti atnaujintai Vilniaus universiteto technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos mokslo krypties (07 T) doktorantūros studijų programai.

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-52:
Iš dalies pakeisti Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto struktūrą – likviduoti Operacijų tyrimo grupę, įsteigti Išmaniųjų technologijų tyrimų grupę ir patvirtinti, kad šio instituto struktūrą sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:

 1. Statistikos ir tikimybių grupė;
 2. Vaizdų ir signalų analizės grupė;
 3. Globaliojo optimizavimo grupė;
 4. Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė;
 5. Kognityvinių skaičiavimų grupė;
 6. Išmaniųjų technologijų tyrimų grupė;
 7. Edukacinių sistemų grupė;
 8. Blokų grandinių technologijų grupė.

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-51:
Leisti Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktoriui turėti pavaduotojus, bendram suminiam direktoriaus ir pavaduotojų etatų skaičiui neviršijant vieno etato.

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-50:
Leisti Informatikos instituto direktoriui turėti pavaduotojus, bendram suminiam direktoriaus ir pavaduotojų etatų skaičiui neviršijant vieno etato.

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-49:
Sudaryti šios sudėties jungtinį pirmosios pakopos studijų programų „Ekonometrija“ ir „Statistika“ bei antrosios pakopos studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą:

 1. prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius – komiteto pirmininkas;
 2. prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 3. doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 4. asist. dr. Tomas Plankis;
 5. prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 6. doc. dr. Viktor Skorniakov;
 7. Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, „Danske Bank“);
 8. ne mažiau kaip du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-48:
Patvirtinti papildomą 24453 eurų sumą 2018 m. Informatikos institutui skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.
Patvirtinti papildomą 30231 eurų sumą 2018 m. Matematikos institutui skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.
Patvirtinti papildomą 35316 eurų sumą 2018 m. Taikomosios matematikos institutui skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-47:
Iš dalies pakeisti Fakulteto priėmimo-atestacijos komisijos sudėtį – vietoj Mantauto Rimkaus įrašyti Dominyką Stankevičių ir visą komisijos sudėtį išdėstyti taip:

 1. prof. dr. Jonas Šiaulys – komisijos pirmininkas;
 2. prof. dr. Paulius Drungilas;
 3. prof. dr. Gintautas Dzemyda;
 4. prof. dr. Olga Štikonienė;
 5. prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 6. dr. Evaldas Drąsutis (UAB „Asseco Lietuva“);
 7. Rimgaudas Kalvaitis (UAB „Technology Competence Center“);
 8. prof. dr. Roma Kačinskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas);
 9. Dominykas Stankevičius (studentų atstovas).

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-46:
Iš dalies pakeisti Fakulteto ginčų nagrinėjimo komisijos sudėtį – vietoj Gedimino Krasausko ir Mantauto Rimkaus įrašyti Moniką Barauskaitę ir Julių Rupšį ir visą komisijos sudėtį išdėstyti taip:

 1. asist. dr. Adomas Birštunas – komisijos pirmininkas;
 2. doc. dr. Gintautas Bareikis;
 3. asist. dr. Kristina Kaulakytė;
 4. Monika Barauskaitė (studentų atstovas);
 5. Julius Rupšys (studentų atstovas);
 6. Haroldas Vitunskas (studentų atstovas).

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-45:
Iš dalies pakeisti Fakulteto akademinės etikos komisijos sudėtį – vietoj Arūno Smalskio įrašyti Miglę Kavaliauskaitę ir visą komisijos sudėtį išdėstyti taip:

 1. doc. dr. Algirdas Mačiulis – komisijos pirmininkas;
 2. m. darbuot. dr. Jolita Bernatavičienė;
 3. doc. dr. Rūta Levulienė;
 4. lekt. dr. Vytautas Stepas;
 5. Miglė Kavaliauskaitė (studentų atstovas);
 6. Domantas Petuška (studentų atstovas).

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-44:

1. Iš dalies pakeisti Tarybos Mokslo komiteto sudėtį ir ją išdėstyti taip: Konstantinas Pileckas (komiteto pirmininkas), Romas Baronas, Agnė Brilingaitė, Jonas Brusokas, Artūras Dubickas, Povilas Treigys, Julius Žilinskas.

2. Iš dalies pakeisti Tarybos Studijų komiteto sudėtį ir ją išdėstyti taip: Saulius Ragaišis (komiteto pirmininkas), Agnė Brilingaitė, Jonas Brusokas, Laura Jankovskytė, Jurgita Markevičiūtė, Jonas Šiaulys.

3. Iš dalies pakeisti Tarybos Finansų ir strategijos komiteto sudėtį ir ją išdėstyti taip: Romas Baronas (komiteto pirmininkas), Greta Kasparaitytė, Arvydas Kregždė, Konstantinas Pileckas, Saulius Ragaišis, Dominykas Stankevičius, Romualdas Zovė.

2018-09-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-43:
Patvirtinti šiuos prodekanus ir jų funkcijas:

1) Aldona SKUČAITĖ, akademinių reikalų prodekanė (nuo 2018 m. lapkričio 1 d.).
Pagrindinės funkcijos: Pirmosios ir antrosios pakopos studijų organizavimas, koordinavimas ir administravimas. MIF studijų biudžeto valdymas. MIF akademinių darbuotojų dėstymo krūvio apskaitos organizavimas, reikiamų akademinių darbuotojų paieškos ir atrankos inicijavimas. MIF atstovavimo svarbiausiuose studijų pristatymo/reklamos renginiuose (studijų mugės ir pan.) organizavimas. Studentų ir dėstytojų mainų organizavimas, koordinavimas ir administravimas. MIF akademinės drausmės užtikrinimas.

2) Povilas TREIGYS, informacinių technologijų prodekanas (nuo 2018 m. lapkričio 1 d.).
Pagrindinės funkcijos: VU Senato nutarimų, Rektoriaus ir MIF dekano įsakymų informacinių technologijų srityje įgyvendinimo organizavimas ir koordinavimas. MIF Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centro darbo, aprūpinant administracijos, studijų ir mokslinių tyrimų procesą, koordinavimas. MIF informacinės sistemos vystymas. MIF mokymosi ir mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtros koordinavimas. Asmens duomenų apsaugos, sietinos su MIF informacine sistema, užtikrinimas.

3) Jurgita MARKEVIČIŪTĖ, strategijos ir bendrųjų reikalų prodekanė (nuo 2018 m. spalio 15 d.).
Pagrindinės funkcijos: MIF bendradarbiavimo sutarčių inicijavimas ir administravimas, MIF tarptautinių ryšių koordinavimas. Pagalba MIF dekanui rengiant ir kasmet atnaujinant fakulteto veiklos planą, jo įgyvendinimo kontrolės vykdymas. MIF studijų programų reklamos koordinavimas, bendradarbiaujant su fakulteto studijų programų komitetų pirmininkais ir fakulteto akademinių reikalų prodekanu. MIF mokslo veiklos viešinimo koordinavimas, bendradarbiaujant su fakulteto šakinių akademinių padalinių vadovais ir fakulteto doktorantūros komitetų pirmininkais.

 

2018-08-31 Taryboje nutarta:

2018-08-31 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-42:
Laikinai pratęsti kadenciją baigusių prodekanų įgaliojimus, kol bus paskirti nauji prodekanai, bet ne ilgiau negu iki 2018 m. spalio 31 d.:

 1. Linas Bukauskas, informacinių technologijų prodekanas, 0,5 etato,
 2. Edmundas Gaigalas, administracijos, ūkio ir finansų prodekanas, 0,5 etato,
 3. Kristina Kaulakytė, tarptautinių reikalų ir ryšių su visuomene prodekanė, 0,5 etato,
 4. Aldona Skučaitė, studijų prodekanė, 1 etatas.

 

2018-06-21 Taryboje nutarta:

2018-06-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-41:
Pritarti priėmimo į MIF antrosios pakopos studijų programas planui 2018-2019 mokslo metams.

2018-06-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-40:
Fakulteto mokslo darbuotojams nustatyti 16 SML vienetų standartinio mokymo laiko normą per metus (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.).

2018-06-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-39:
Iš dalies pakeisti pirmosios pakopos studijų programos „Ekonometrija“ komiteto sudėtį – vietoj prof. dr. Marijaus Radavičiaus įrašyti prof. habil. dr. Remigijų Leipų, vietoj socialinių partnerių atstovo Giedriaus Blažio („Euromonitor International“) įrašyti Ramunę Šabanienę („Danske Bank“) ir visą komiteto sudėtį išdėstyti taip:

 1. prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius – komiteto pirmininkas;
 2. prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 3. asist. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 4. prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 5. Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, „Danske Bank“);
 6. Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

2018-06-21 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-38:
Iš dalies pakeisti antrosios pakopos studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto sudėtį – išbraukti doc. dr. Virmantą Kvedarą, patvirtinti komiteto pirmininku prof. habil. dr. Alfredą Račkauską ir visą komiteto sudėtį išdėstyti taip:

 1. prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas – komiteto pirmininkas;
 2. prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
 3. prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 4. asist. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 5. Marius Dundulis (socialinių partnerių atstovas, „Euromonitor International“);
 6. Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

 

2018-06-19 Taryboje nutarta:

2018-06-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-37:
Skirti vienkartinę stipendiją Jonui Kristupui Rudžianskui – pirmosios pakopos studijų programos „Informatika“ IV kurso studentui, dalyvavusiam „Erasmus“ profesinėje praktikoje CERN’e ir deramai reprezentavusiam Vilniaus universitetą.

 

2018-05-11 Taryboje nutarta:

2018-05-11 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-36:
Iš dalies pakeisti antrosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ komiteto sudėtį – įtraukti į šį komitetą doc. dr. Saulių Ragaišį, patvirtinti jį šio komiteto pirmininku ir visą komiteto sudėtį išdėstyti taip:

 1. doc. dr. Saulius Ragaišis – komiteto pirmininkas;
 2. prof. dr. Romas Baronas;
 3. doc. dr. Kristina Lapin;
 4. doc. dr. Audronė Lupeikienė;
 5. doc. dr. Antanas Mitašiūnas;
 6. dr. Aldas Glemža (socialinių partnerių atstovas, UAB „Blue Bridge“);
 7. Fakulteto studentų atstovybės deleguotas atstovas.

2018-05-11 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-35:
Iš dalies pakeisti MIF akademinės etikos komisijos sudėtį – vietoj asist. dr. Donatos Puplinskaitės įrašyti lekt. dr. Vytautą Stepą.

2018-05-11 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-34:
MIF dekanu išrinktas doc. dr. Paulius Drungilas.

 

2018-04-20 Taryboje nutarta:

2018-04-20 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-33:
Pakeisti MIF dekano rinkimų tvarkos aprašo 24 punktą ir išdėstyti jį taip: „24. Dekanas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių, neįskaitant į kandidatus eiti dekano pareigas iškeltų ir savo kandidatūrą išsikėlusių Tarybos narių.“

2018-04-20 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-32:
Pritarti priėmimo į MIF pirmosios pakopos studijų programas planui 2018-2019 mokslo metams.

 

2018-04-13 Taryboje nutarta:

2018-04-13 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-31:
Patvirtinti užsienio ekspertų, įtraukiamų į Fakulteto priėmimo-atestacijos komisijos sudėtį vertinant pretendentus į profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, sąrašą:

 1. Matematikos krypties užsienio ekspertai:
  • Prof. Yuliya Mishura, Taras Shevchenko National University of Kiev (Ukraina);
  • Prof. Bui Minh Phong, Budapest Eotvos Lorand University (Vengrija);
  • Prof. Joern Steuding, Wurzburg University (Vokietija);
  • Prof. Parnu Kalev, Tartu University (Estija).
 2. Informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių užsienio ekspertai:
  • Prof. Emilio Barone, LUISS Guido Carli University of Roma (Italija);
  • Prof. Janis Grundspenkis, Riga Technical University (Latvija).

2018-04-13 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-30:
Pritarti prof. habil. dr. Eugenijaus Manstavičiaus kandidatūrai Vilniaus universiteto Profesoriaus emerito vardui (statusui) suteikti ir teikti šią kandidatūrą Vilniaus universiteto senato sudarytai Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai.

2018-04-13 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-29:
Patvirtinti 27170 eurų sumą 2018 m. Informatikos institutui skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.
Patvirtinti 33590 eurų sumą 2018 m. Matematikos institutui skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.
Patvirtinti 39240 eurų sumą 2018 m. Taikomosios matematikos institutui skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.
Siūlyti Informatikos, Matematikos ir Taikomosios matematikos institutų direktoriams iki 2018 m. spalio 1 d. pateikti Tarybai tvirtinti papildomus, suderintus su fakulteto biudžetu teikimus skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus.

2018-04-13 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-28:
Patvirtinti Fakulteto Priemokų apskaičiavimo už studijų dalykų dėstymą užsienio kalba tvarkos aprašą. Nustatyti 2017/2018 mokslo metams priemokos dydį procentais, taikomą šio aprašo 8 punkte – 30 procentų.

2018-04-13 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-27:
Pritarti Vilniaus universiteto rektoriaus teikimui pakeisti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatų, patvirtintų Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. S-2017-7-5, 29 punktą ir išdėstyti jį taip: „29. Dekaną iš šakiniuose akademiniuose padaliniuose ir kituose akademiniuose organizaciniuose padaliniuose iškeltų ir savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Statuto ir šių Nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui. Dekanas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių, neįskaitant į kandidatus eiti dekano pareigas iškeltų ir savo kandidatūrą išsikėlusių Tarybos narių.“

2018-04-13 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-26:
Patvirtinti prof. habil. dr. Gintautą Dzemydą Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktoriumi.
Patvirtinti prof. dr. (HP) Romą Baroną Informatikos instituto direktoriumi.
Patvirtinti doc. dr. Paulių Drungilą Matematikos instituto direktoriumi.
Patvirtinti prof. habil. dr. Remigijų Leipų Taikomosios matematikos instituto direktoriumi.

 

2018-03-26 Taryboje nutarta:

2018-03-26 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-25:
Pritarti BUS modulio „Vizuali duomenų tyryba“ (koordinatorius – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda) įgyvendinimui ir teikti jį svarstyti Senato nutarimu sudarytai BUS komisijai.

 

2018-03-23 Taryboje nutarta:

2018-03-23 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-24:
Patvirtinti MIF dekano rinkimų tvarkos aprašą ir grafiką.

 

2018-03-16 Taryboje nutarta:

2018-03-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-23:
Pritarti BUS modulio „Finansinis intelektas“ (koordinatorius – doc. dr. Aistis Raudys) įgyvendinimui ir teikti jį svarstyti Senato nutarimu sudarytai BUS komisijai.

2018-03-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-22:
Patvirtinti Fakulteto Instituto direktoriaus rinkimų tvarkos aprašą ir grafiką.

2018-03-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-21:
Pakeitimai Fakulteto nuostatuose:

 1. Pritarti Rektoriaus teikimui papildyti Fakulteto nuostatų 30 punktą sakiniu „Pakartotiniame balsavime dekanas išrenkamas paprastąja Tarybos narių balsų dauguma, balsavime dalyvaujant ne mažiau kaip dviem trečdaliams visų Tarybos narių“ ir išdėstyti šį punktą taip: „30. Jei nė vienas kandidatas nesurenka daugiau nei pusės visų Tarybos narių balsų, rengiami pakartotiniai slapti balsavimai, kuriuose dalyvauja pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų gavęs kandidatas ir antrą pagal dydį balsų skaičių gavęs vienas ar keli vienodai balsų gavę kandidatai arba du ar daugiau daugiausiai ir vienodai balsų gavę kandidatai. Pakartotiniame balsavime dekanas išrenkamas paprastąja Tarybos narių balsų dauguma, balsavime dalyvaujant ne mažiau kaip dviem trečdaliams visų Tarybos narių. Jei po pakartotinių balsavimų Dekanas neišrenkamas, Taryba skelbia naują konkursą Dekano pareigoms eiti“.
 2. Siūlyti Senatui papildyti Fakulteto nuostatų 29 punkto paskutinį sakinį žodžiais „šis reikalavimas netaikomas pakartotiniam balsavimui“ ir išdėstyti šį punktą taip: „29. Dekaną iš akademiniuose šakiniuose padaliniuose ir kituose akademiniuose organizaciniuose padaliniuose iškeltų ir savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Statuto ir šių Nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui. Dekanas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių; šis reikalavimas netaikomas pakartotiniam balsavimui“.

2018-03-16 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-20:
Patvirtinti Dekano pateiktą Fakulteto veiklos ataskaitą už 2017 metus.

 

2018-03-05 Taryboje nutarta:

2018-03-05 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-19:
Sudaryti šios sudėties Fakulteto priėmimo-atestacijos komisiją:

 1. Prof. dr. Jonas Šiaulys – komisijos pirmininkas;
 2. Doc. dr. Paulius Drungilas;
 3. Prof. dr. Gintautas Dzemyda;
 4. Prof. dr. Olga Štikonienė;
 5. Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 6. Dr. Evaldas Drąsutis (UAB „Asseco Lietuva“);
 7. Rimgaudas Kalvaitis (UAB „Technology Competence Center“);
 8. Prof. dr. Roma Kačinskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas);
 9. Mantautas Rimkus (studentų atstovas).

 

2018-02-28 Taryboje nutarta:

2018-02-28 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-18:
Teikti geriausios Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijos nominacijai už praėjusius kalendorinius metus fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse šias publikacijas:

 1. Baronas, R. Nonlinear effects of diffusion limitations on the response and sensitivity of amperometric biosensors. Electrochimica Acta, 2017, 240, p. 399–407, ISSN 0013-4686, DOI:10.1016/j.electacta.2017.04.075.
 2. Karčiauskas, K.; Panozzo, D.; Peters, J. T-junctions in Spline Surfaces. ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS, 2017, Volume 36(5), Article Number 170.
 3. Kazakevičiūtė, A., Kazakevičius, V., Olivo, M. Conditions for Existence of Uniformly Consistent Classifiers. IEEE Transactions on Information Theory, 2017, Volume 63(6), 3425–3432.
 4. Kubilius, K.; Mishura, Y.; Ralchenko, K. Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models. Springer. 2017, ISBN 978-3-319-71029-7, doi: 10.1007/978-3-319-71030-3.
 5. Medvedev, V.; Kurasova, O.; Bernatavičienė, J.; Treigys, P.; Marcinkevičius, V.; Dzemyda, G. A new web-based solution for modelling data mining processes // Simulation modelling practice and theory. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 1569-190X. eISSN 1878-1462. 2017, Vol. 76, p. 34-46.

 

2018-02-09 Taryboje nutarta:

2018-02-09 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-17:
Sudaryti šios sudėties Fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją:

 1. Asist. dr. Adomas Birštunas – komisijos pirmininkas;
 2. Doc. dr. Gintautas Bareikis;
 3. Asist. dr. Kristina Kaulakytė;
 4. Gediminas Krasauskas (studentų atstovas);
 5. Mantautas Rimkus (studentų atstovas);
 6. Haroldas Vitunskas (studentų atstovas).

2018-02-09 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-16:
Sudaryti šios sudėties Fakulteto akademinės etikos komisiją:

 1. Doc. dr. Algirdas Mačiulis – komisijos pirmininkas;
 2. M. darbuot. dr. Jolita Bernatavičienė;
 3. Doc. dr. Rūta Levulienė;
 4. Asist. dr. Donata Puplinskaitė;
 5. Domantas Petuška (studentų atstovas);
 6. Arūnas Smalskys (studentų atstovas).

2018-02-09 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-15:
1. Sudaryti šios sudėties Tarybos Mokslo komitetą: Konstantinas Pileckas (komiteto pirmininkas), Romas Baronas, Agnė Brilingaitė, Artūras Dubickas, Mantautas Rimkus, Povilas Treigys, Julius Žilinskas.
2. Sudaryti šios sudėties Tarybos Studijų komitetą: Saulius Ragaišis (komiteto pirmininkas), Agnė Brilingaitė, Jonas Brusokas, Jurgita Markevičiūtė, Oleg Mirzianov, Jonas Šiaulys.
3. Sudaryti šios sudėties Tarybos Finansų ir strategijos komitetą: Romas Baronas (komiteto pirmininkas), Paulius Drungilas, Arvydas Kregždė, Konstantinas Pileckas, Saulius Ragaišis, Dominykas Stankevičius, Romualdas Zovė.

2018-02-09 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-14:
Nustatyti, kad Institutų direktoriai teikia siūlymus Fakulteto dekanui dėl priemokų už vadovavimą administracinio padalinio teisių neturinčiam akademiniam dariniui, atsižvelgdami į turimą Instituto biudžetą ir akademinio darinio veiklos apimtis.

2018-02-09 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-13:
Patvirtinti Taikomosios matematikos instituto struktūrą, kurią sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:

 • Diferencialinių lygčių katedra;
 • Statistinės analizės katedra.

2018-02-09 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-12:
Likviduoti Matematikos instituto Matematikos ir informatikos metodikos katedrą, įsteigti šiame institute Matematikos metodikos centrą ir patvirtinti Matematikos instituto struktūrą, kurią sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:

 • Matematikos metodikos centras;
 • Matematinės analizės katedra;
 • Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra.

2018-02-09 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-11:
Pakeisti Informatikos instituto Kompiuterijos katedros pavadinimą į Kompiuterinio ir duomenų modeliavimo katedrą, įsteigti šiame institute Kibernetinio saugumo laboratoriją ir patvirtinti Informatikos instituto struktūrą, kurią sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:

 • Informatikos katedra;
 • Kompiuterinio ir duomenų modeliavimo katedra;
 • Matematinės informatikos katedra;
 • Programų sistemų katedra;
 • Kibernetinio saugumo laboratorija.

2018-02-09 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-10:
Patvirtinti Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto struktūrą, kurią sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:

 • Statistikos ir tikimybių grupė;
 • Vaizdų ir signalų analizės grupė;
 • Globaliojo optimizavimo grupė;
 • Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė;
 • Kognityvinių skaičiavimų grupė;
 • Operacijų tyrimo grupė;
 • Edukacinių sistemų grupė;
 • Blokų grandinių technologijų grupė.

Protokolinis nutarimas:
Inicijuoti Fakulteto dekano, kurio įgaliojimai prasidės 2018 m. rugsėjo 1 d., rinkimus.

 

2018-01-19 Taryboje nutarta:

2018-01-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-9:
Pritarti antrosios pakopos studijų programos Ekonometrija pavadinimo keitimui į Modeliavimas ir duomenų analizė (angl. Modelling and Data Analysis) ir teikti tvirtinti naują pavadinimą Vilniaus universiteto senatui.

2018-01-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-8:
Patvirtinti MIF Tarybos darbo reglamentą.

2018-01-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-7:
Patvirtinti Taikomosios matematikos instituto nuostatus.

2018-01-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-6:
Patvirtinti Matematikos instituto nuostatus ir atkurti iki 2017 m. spalio 1 d. MIF šakinių akademinių padalinių teisėmis veikusias katedras kaip Matematikos instituto akademinius administracinio padalinio teisių neturinčius vidinius organizacinius darinius:

 • Matematinės analizės katedra;
 • Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra;
 • Matematikos ir informatikos metodikos katedra.

2018-01-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-5:
Patvirtinti Informatikos instituto nuostatus ir atkurti iki 2017 m. spalio 1 d. MIF šakinių akademinių padalinių teisėmis veikusias katedras kaip Informatikos instituto akademinius administracinio padalinio teisių neturinčius vidinius organizacinius darinius:

 • Informatikos katedra;
 • Kompiuterijos katedra;
 • Matematinės informatikos katedra;
 • Programų sistemų katedra.

2018-01-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-4:
Patvirtinti Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto nuostatus.

2018-01-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-3:
Patvirtinti MIF studijų prodekane dr. Aldoną Skučaitę.

2018-01-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-2:
Patvirtinti Tarybos sekretore Laimą Paliulionienę.

2018-01-19 nutarimas Nr. (1.5) 110000-TPN-1:
Patvirtinti Tarybos pirmininko pavaduotoja Tarybos narę dr. Agnę Brilingaitę.

 


2017


 

2017-12-22 Taryboje nutarta:

Patvirtinti Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto 2018 m. mokslo tiriamųjų darbų planą.

 

2017-12-05 Taryboje nutarta:

Išrinkti Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos pirmininku prof. habil. dr. Kęstutį Kubilių.

Patvirtinti Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos instituto, Matematikos instituto ir Taikomosios matematikos instituto 2018 m. mokslo tiriamųjų darbų planą.

Rekomenduoti Vilniaus universiteto senatui teikti LMA Studentų mokslinių darbų konkursui darbą:

 • Ieva Marija Andrulytė (1/2 darbo turinio). „Randomly stopped maximum and maximum of sums with consistently varying distributions“ (fizinių mokslų sritis, matematikos kryptis, vadovas – prof. dr. Jonas Šiaulys).

* * *

 

2017-03-24 Taryboje nutarta:

Pritarti naujam bendrųjų universitetinių studijų dalykui Švietimo, mokslo ir religijos sąveika.

 

2017-03-21 Taryboje nutarta:

Nepritarti siūlomam fakulteto nuostatų projektui.

Patvirtinti Agnę Brilingaitę Tarybos pirmininko pavaduotoja.

 

2017-03-14 Taryboje nutarta:

Nepritarti siūlomam fakulteto nuostatų projektui.

Patvirtinti atnaujintus matematikos m. krypties doktorantūros studijų dalykų aprašus.

Patvirtinti Statistikos magistrantūros studijų programos komitetą šios sudėties:

 • prof. habil. dr. Vilijandas Bagdonavičius – pirmininkas;
 • doc. dr. Rimantas Eidukevičius;
 • doc. dr. Viktor Skorniakov;
 • Dainius Ruzgas – socialinis partneris (UAB „Affecto Lietuva“);
 • MIF SA rekomenduotas studentų atstovas.

 

2017-03-07 Taryboje nutarta:

Pritarti dekano ataskaitai už 2016 metus.

Pritarti akademinės komisijos sudėčiai:

 • doc. dr.  Algirdas Mačiulis – pirmininkas;
 • dr. Julius Andrikonis;
 • doc. dr. Romualdas Kašuba;
 • dr. Aldona Skučaitė;
 • studentų atstovai.

 

2017-03-01 Taryboje nutarta:

Pritarti pastaboms ir įpareigoti MIF Mokslo komitetą parengti atitinkamą kvalifikacinių reikalavimų tekstą.

 

2017-02-28 Taryboje nutarta:

Teikti VU senatui tvirtinti atnaujintą žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ (ISSN 1392-5113) redkolegijos sudėtį.

Teikti Mokslo ir inovacijų direkcijai apdovanojimui už 2016 m. geriausią Vilniaus Universiteto mokslininkų publikaciją (pagal Vilniaus universiteto rektoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. R-12) šį straipsnį: R. Baronas, A. Žilinskas, L. Litvinas Optimal design of amperometric biosensors applying multi-objective optimization and decision visualization, Electrochimica Acta 211(2016)

Patvirtinti atnaujintą matematikos m. krypties doktorantūros studijų programą.

Deleguoti prof. Konstantiną Pilecką ir prof. Rimantą Vaicekauską su dekanu prof. Gediminu Stepanausku dalyvauti susitikime su MII atstovais.

Jungti Matematinės statistikos katedrą prie Ekonometrinės analizės katedros.

Nestabdyti Matematikos ir informatikos metodikos katedros veiklos.

Patvirtinti bakalauro Informatikos studijų programos pakeitimus dėl praktikos trukmės.

Patvirtinti Tarybos Informacinių technologijų komitetą šios sudėties:

 • doc. dr. Antanas Mitašiūnas – pirmininkas;
 • dr. Linas Bukauskas;
 • dr. Linas Būtėnas;
 • doc. dr. Karolis Petrauskas;
 • doc. dr. Saulius Ragaišis;
 • studentų atstovas.

Rekomenduoti išleisti Palangos skaičių teorijos 2016 m. konferencijos darbus VU leidykloje.

 

2017-02-17 Taryboje nutarta:

Patvirtinti priedų už mokslą MIFskyrimo tvarką 2017 m.

 


2016


 

2016-12-15 Taryboje nutarta:

Patvirtinti MIF biudžetinių mokslo tiriamųjų darbų planą 2017 m.

Siūlyti VU pedagoginių vardų teikimo komisijai kreiptis į Senatą dėl suteikimo Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės statistikos katedros darbuotojai  Rūtai Levulienei pedagoginio docento vardo pagal VU profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarkos 3.3 punktą.

Rekomenduoti leidybai doc. Viliaus Stakėno knygą „Tikimybių mokslo pagrindai“.

 

2016-11-29 Taryboje nutarta:

Tvirtinti fakulteto priėmimo-atestacijos komisiją šios sudėties:

 • prof. V. Čekanavičius – pirmininkas (VU MIF);
 • doc. P. Drungilas (VU MIF);
 • prof. R. Vaicekauskas (VU MIF);
 • studentų atstovybės deleguotas atstovas;
 • dr. E. Drąsutis (UAB Asseco Lietuva);
 • prof. A. Krylovas (VGTU)
 • Svarstant profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo kandidatūrą įtraukiamas užsienio ekspertas pagal sritį.

Įpareigoti prodekaną L. Būtėną supažindinti MIF darbuotojus su skaitmeninio tyrimo rezultatais, modeliuojančiais MIF akademinių darbuotojų darbo užmokesčio dydžius, apskaičiuotus laikantis tvarkos, aprašytos įvairiose rengiamo dokumento redakcijose.

Išregistruoti iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro magistrantūros studijų programą „Statistika“ (valstybinis kodas 621G30001).

Neteikti išoriniam vertinimui magistrantūros studijų programos „Modernioji matematikos didaktika“ (valstybinis kodas 621G10002).

Neteikti išoriniam vertinimui bakalauro studijų programos „Matematikos ir informatikos mokymas“ (valstybinis kodas 612X13006).

Pritarti profesinei studentų praktikai skirto savarankiško darbo valandų skaičių korekcijoms.

Patvirtinti Bioinformatikos bakalauro studijų programos ir studijų programos komiteto pakeitimus.

Patvirtinti bakalauro studijų programos Matematika ir matematikos taikymai pakeitimus.

Patvirtinti bakalauro studijų programos Finansų ir draudimo matematika pakeitimus.

Patvirtinti magistrantūros studijų programos Finansų ir draudimo matematika pakeitimus.

Tvirtinti Informatikos magistrantūros studijų programos komitetą šios sudėties:

 • prof. Rimantas Vaicekauskas - pirmininkas,
 • prof. Romas Baronas,
 • prof. Mindaugas Bloznelis,
 • prof. Remigijus Leipus,
 • doc. Linas Laibinis,
 • dr. Arūnas Stočkus – socialinis partneris (UAB “Mitsoft”),
 • studentų atstovas.

Patvirtinti magistrantūros studijų programos Ekonometrija ištęstinę programą su Ekonometrija ir Duomenų mokslai šakomis.

Doc. Viliaus Stakėno vadovėlio „Tikimybių mokslo pagrindai“ recenzentais skirti prof. Vigirdą Mackevičių (VU MIF) ir doc. dr. Jolitą Norkūnienę (VGTU).

Rekomenduoti VU Senatui teikti LMA Studentų mokslinių darbų konkursui šį darbą:

1.   Edita Kizinevič (1/3 darbo turinio) ir Jonas Sprindys (1/3 darbo turinio), „Randomly stopped sums with consistently varying distributions“, fizinių mokslų sritis, matematikos kryptis, vadovas – prof. dr. Jonas Šiaulys.

Rekomenduoti VU Senatui teikti LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui šiuos darbus:

1.   Žilvinas Ledas, „Kompiuterinis švytinčiųjų bakterijų struktūros formavimosi tirpale modeliavimas“, fizinių mokslų sritis, informatikos kryptis.

2.   Robertas Petuchovas, „Asimptotinė ciklinės keitinių struktūros analizė“, fizinių mokslų sritis, matematikos kryptis.

Įpareigoti fakulteto administraciją (dekaną) pateikti Tarybai naujųjų kameninio padalinio nuostatų projektą iki 2017 m. sausio vidurio.

Įkurti Tarybos informacinių technologijų komitetą ir įpareigoti doc. A. Mitašiūną organizuoti komiteto kūrimą (pasiūlyti komiteto sudėtį, darbo principus).

 

2016-11-19 Taryboje nutarta:

Pritarti vienkartinių stipendijų skyrimui šiems studentams, dalyvavusiems Erazmus profesinėje praktikoje CERN’e:
1.Aurimas Repečka,
2.Donata Mielaikaitė,

3. Deivydas Voroneckis,
4. Jonas Sideravičius,
5.
Adelina Varatinskaitė.

 

Teikti Rektoriui skirti Matematikos ir informatikos fakulteto dekanui prof. dr. Gediminui Stepanauskui vienkartinę piniginę išmoką už gerus 2016 metų veiklos rezultatus.

 

2016-09-27 Taryboje nutarta:

Pritarti fakulteto raidos planui su tokiais pakeitimais :
1.1. punkte (MIF pasiekimų rodiklis skiltyje) „Skatinimui už publikacijas kasmet skiriama bent 10% fakultetui skirtų biudžeto asignavimų mokslui lėšų“; Ten pat „straipsnių skaičius didėjantis bent 1% kasmet“.
1.3. punkte (Skiriami ištekliai skiltyje) palikti šią skiltį tuščią.
1.4. punkte (MIF pasiekimų rodiklis skiltyje) “Paraiškų sėkmingumas bent 1.5 karto didesnis už LR vidurkį“.
2.3. punkte (VU MIF priemonės. Kas bus daroma skiltyje) 2) dalį formuluoti: „Pritaikyti bent tris II studijų pakopos programas dėstyti anglų kalba“.
5.1. punkte (VU MIF priemonės. Kas bus daroma skiltyje) Įtraukti numatomą veiklą “3) MIF ir MII integracijos plano ir naujų KAP nuostatų principų parengimas“ ir numatyti įgyvendinimo terminą: iki 2017-01-01. Pašalinti 1) dalies teksto dalį.

Rita Ragaisiene 15.00

Teikti VU senatui, Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai doc. V. Tumasonio ir doc. V. Undzėno kandidatūras afilijuotojo mokslininko vardui (statusui).

 Lietuvos matematikų muziejui suteikti Henriko Jasiūno vardą ir pavadinti jį „Henriko Jasiūno vardo Lietuvos matematikų muziejumi“. Taip pat vartojant ir trumpesnę formą „Henriko Jasiūno Lietuvos matematikų muziejus“.

 Pritarti vienkartinių stipendijų skyrimui šiems studentams, dalyvavusiems Erazmus profesinėje praktikoje CERN’e:
1.Mantas Briliauskas
2. Mantas Padimanskas
3 Aivaras Šilalė

Pritarti partnerystės profesorių ir docentų kandidatūroms:
Programų sistemų katedros kandidatai į partnerystės profesorius: dr. Vytautas Ašeris, dr. Aldas Glemža, dr. Darius Sauliūnas, dr. Giedrius Slivinskas, dr. Albertas Šermokas; kandidatai į partnerystės docentus: Andrius Adamonis, Gediminas Alzbutas, Vaidas Jusevičius, Elita Pakalnickienė, Viačeslav Pozdniakov, Danielius Saltanavičius.
Informatikos katedros kandidatas į partnerystės profesorius: dr. Giedrius Zlatkus; kandidatai į partnerystės docentus: Arūnas Janeliūnas, Rokas Masiulis, Viktor Kiško, Saulius Grigaitis.
Matematinės analizės katedros kandidatas į partnerystės profesorius: dr. Gintaras Bakštys.

Palikti katedrų vedėjų priedus tokius kokie jie buvo praeitais mokslo metais.

Palikti studijų programų komitetų pimininkų priedus tokius kokie jie buvo praeitais mokslo metais.

Palikti krūvio normas tokias, kokios jos buvo praeitais mokslo metais. 

Palikti virškrūvių apmokėjimo tvarką (įkainius) tokią, kokia buvo praeitais mokslo metais.

 

2016-06-14 Taryboje nutarta:

Teikti VU senatui, Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai profesorės Marie-Claude Viano kandidatūrą Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardui.

Teikti VU senatui, Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai doc. dr. Ričardo Kudžmos kandidatūrą afilijuotojo mokslininko vardui (statusui).
Teikti VU senatui, Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai doc. dr. Remigijaus Lapinsko kandidatūrą afilijuotojo mokslininko vardui (statusui).
Teikti VU senatui, Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai profesoriaus Juliaus Jono Kruopio kandidatūrą afilijuotojo profesoriaus vardo (statusui) pratęsimui.

 

2016-05-10 Taryboje nutarta:

Atsižvelgiant į Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros 2016-04-29 (protokolas Nr. 5) posėdžio nutarimą, teikti Vilniaus universiteto Rektoriui skirti prof. Artūrą Dubicką laikinuoju Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros vedėju nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Teikti Vilniaus universiteto Senatui sudaryti darbo sutartį su prof. V. Bagdonavičiumi, prof. A. Laurinčiku, prof. E. Manstavičiumi, doc. R. Kašuba 2016-09-01 – 2019-08-31 laikotarpiui.

Atsižvelgiant į antrosios pakopos studijų programos „Ekonometrija“ komiteto posėdžio nutarimą (2016-01-19 protokolas Nr.1) tvirtinti antrosios pakopos studijų programos „Ekonometrija“ pakeitimus.
Atsižvelgiant į pirmosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ komiteto posėdžio nutarimą (2016-04-19 protokolas Nr.2) tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ pakeitimus.
Atsižvelgiant į antrosios pakopos studijų programos „Informatika“ komiteto posėdžio nutarimą (2016-05-06 protokolas Nr.1) tvirtinti antrosios pakopos studijų programos „Informatika“ pakeitimus.
Atsižvelgiant į pirmosios pakopos studijų programos „Informatika“ komiteto posėdžio nutarimus (2016-04-25 protokolas Nr.3 ir 2016-05-10 protokolas Nr.4) tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos „Informatika“ pakeitimus.

Atsižvelgiant į magistrantūros studijų programos „Matematika ir matematikos didaktika“ studijų komiteto 2016-04-29 posėdžio protokolą Nr.11,
- patvirtinti antrosios pakopos studijų programos „Matematika ir matematikos didaktika“ atnaujinimus;
- pritarti antrosios pakopos studijų programos „Matematika ir matematikos didaktika“ pavadinimo keitimui į „Modernioji matematikos didaktika“.

Teikti Rektoriui doc. dr. Gintauto Misevičiaus kandidatūrą afilijuoto mokslininko vardui (statusui).

Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ komitetą šios sudėties:

 • doc. dr. Kristina Lapin – pirmininkas;
 • prof. dr. Romas Baronas;
 • dr. Evaldas Drąsutis (socialinis partneris , UAB „Asseco Lietuva“ direktorius plėtrai);
 • doc. dr. Karolis Petrauskas;
 • prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 • VU MIF SA rekomenduotas studentų atstovas.

Tvirtinti antrosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ komitetą šios sudėties:

 • prof. dr. Romas Baronas – pirmininkas;
 • doc. dr. Kristina Lapin;
 • doc. dr. Audronė Lupeikienė;
 • doc. dr. Antanas Mitašiūnas;
 • dr. Aldas Glemža (socialinis partneris, UAB „Blue Bridge“ Taikomųjų sprendimų skyriaus vadovas);
 • VU MIF SA rekomenduotas studentų atstovas.

 

 2016-04-20 Taryboje nutarta:

Patvirtinti šį ekspertų sąrašą:

 • prof. N.N. Uralceva, Peterburgo universitetas, Rusija; 
 • prof. J. Steuding, Wiurcburgo universitetas, Vokietija;
 • prof. G. Panasenko, St. Etienne universietas, Prancūzija;
 • prof. L. Giraitis, Londono  Queen Mary universitetas, Jungtinė Karalystė;
 • prof. Ch. Suquet, Lilio universitetas, Prancūzija;
 • prof. J. Jaworski, Poznanės universitetas, Lenkija.

 

2016-03-01 Taryboje nutarta:

Patvirtinti metinę dekano ataskaitą

Pritarti fakulteto 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatai. 

Teikti Mokslo ir inovacijų direkcijai apdovanojimui už 2015 m. geriausią Vilniaus universiteto mokslininkų publikaciją (pagal Vilniaus universiteto rektoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. R-12) šiuos straipsnius:

 1.  M. V. Korobkov, K. Pileckas, R. Russo, Solution of Leray's problem for stationary Navier-Stokes equations in plane and axially symmetric spatial domains, Annals of Mathematics 181(2)(2015) 769-807, ISSN: 0003-486X. (Teikia K.Pileckas; fizinių mokslų srityje.)
 2.  S. Bang, A. Dubickas, J. H. Koolen, V. Multon, There are only finitely many distance-regular graphs of fixed valency greater than two, Advances in Mathematics 269(2015) 1-55, ISSN: 0001-8708. (Teikia A.Dubickas; fizinių mokslų srityje.)
 3.  R. Jasevičius, R. Baronas, H. Kruggel-Emden, Numerical modelling of the normal adhesive elastic-plastic interaction of a bacterium, Advanced Powder Technology 26(3)(2015) 742-752, ISSN: 0921-8831. (Teikia R.Jasevičius ir R.Baronas; technologijos mokslų srityje.) 

Patvirtinti 2016 m. priemokų skirstymo už mokslo darbus tvarką VU MIF.

Įtraukti dalyką Kopulų teorija į Matematikos krypties doktorantūros studijų programą, patvirtinti kurso aprašą.

Matematikos ir informatikos fakulteto II pakopos studijų programų giminingas grupes sudaryti pagal studijų programos kryptį ir baigiamojo semestro laikotarpį.

Kreiptis į studijų direkciją dėl I pakopos studijų programų Ekonometrija (kodas – 612G30001) ir Statistika (kodas – 612G30002) akreditacijos pratęsimo iki 2017-07-01.

Tvirtinti MIF tarybos Studijų komitetą šios sudėties:

 • doc. dr. Martynas Manstavičius – pirmininkas;
 • dr. Agnei Brilingaitė;
 • Linas Butėnas;
 • Irmantas Mikulėnas (studentų atstovas);
 • doc. dr. Antanas Mitašiūnas;
 • prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • Mantautas Rimkus (studentų atstovas);
 • Silvija Stroganovaitė (studentų atstovė).

Atsižvelgiant į pirmosios pakopos studijų programos Informacinės technologijos komiteto posėdžio nutarimą (2016-01-28 protokolas Nr.1) tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos Informacinės technologijos pakeitimus.

 


2015


 

2015-12-01 Taryboje nutarta:

Tvirtinti Fakulteto ginčų (apeliacijų) komisiją šios sudėties:

 • doc. dr. Gintautas Bareikis – pirmininkas;
 • Emilis Armonas (studentų atstovas);
 • lekt. dr. Adomas Birštunas;
 • lekt. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • Irmantas Mikulėnas (studentų atstovas);
 • Mantautas Rimkus (studentų atstovas).

 

2015-11-24 Taryboje nutarta:

LR institucijų dalyvavimo CERN mokslo programoje projekto vadovo prof. A.Juozapavičiaus teikimu skirti vienkartines šio projekto stipendijas (po 550 €) studentams, dalyvavusiems Erasmus profesinėje praktikoje CERN’e ir deramai reprezentavusiems Vilniaus universitetą, kaip dalykinėje srityje, taip ir kultūriniame kontekste.

Atsižvelgiant į Vilniaus universiteto Matematikos krypties mokslo doktorantūros komiteto posėdžio nutarimą (2015-10-27 protokolas Nr.11) tvirtinti doktorantūros studijų dalyko Algebrinė kombinatorika aprašą.

Atsižvelgiant į magistrantūros studijų programos Matematika komiteto posėdžio nutarimą (2015-11-03 protokolas Nr.1) tvirtinti magistrantūros studijų programos Matematika komitetą šios sudėties:

 • prof. dr. Artūras Štikonas – pirmininkas,
 • prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas,
 • prof. habil. dr. Artrūras Dubickas,
 • doc. dr. Paulius Drungilas,
 • lekt. dr. Kristina Kaulakytė,
 • lekt. dr. Mindaugas Skujus,
 • Romualdas Zovė – socialinis partneris (Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos Investicijų valdymo departamento Strateginės aktyvų alokacijos skyriaus viršininkas),
 • studentų atstovas.

Patvirtinti fakulteto mokslo tiriamųjų darbų planą 2016 metams.

Atsižvelgiant į magistrantūros studijų programos Programų sistemos komiteto posėdžio nutarimą (2015-11-03 protokolas Nr.2) tvirtinti magistrantūros studijų programos Programų sistemos pakeitimus.

Atsižvelgiant į magistrantūros studijų programos Kompiuterinis modeliavimas komiteto posėdžio nutarimą (2015-11-04 protokolas Nr.1) tvirtinti magistrantūros studijų programos Kompiuterinis modeliavimas pakeitimus.

 

Atsižvelgiant į pirmosios pakopos gretutinių studijų programos Bioinformatika komiteto posėdžio nutarimą (2015-11-04 protokolas Nr.1). tvirtinti pirmosios pakopos gretutinių studijų programos Bioinformatika atnaujintą aprašą.

Teikti VU senatui tvirtint atnaujintą žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ (ISSN 1392-5113) redkolegijos sudėtį.

Rekomenduoti VU senatui teikti LMA studentų mokslinių darbų konkursui šį mokslinį darbą: Ieva Marija Andrulytė (1/3 darbo turinio), Dominyka Kievinaitė (1/3 darbo turinio), A Lundberg-type inequality for an inhomogeneous renewal risk model, fiziniai mokslai, matematika, vadovas prof. dr. Jonas Šiaulys.

 Tvirtinti Mokslo komitetą šios sudėties:

 • prof. habil. dr. Remigijus Leipus – pirmininkas;
 • prof. dr. Romas Baronas;
 • prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
 • doc. dr. Paulius Drungilas;
 • prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas;
 • doc. dr. Tadas Meškauskas;
 • doc. dr. Antanas Mitašiūnas;
 • prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas;
 • prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • prof. dr. Gediminas Stepanauskas;
 • prof. dr. Jonas Šiaulys;
 • prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 • studentų atstovas.

Teikti VU senatui svarstyti Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatų straipsnių pataisas, taikomas asmenims, siekiantiems eiti dėstytojų pareigas Fizinių mokslų srities Informatikos mokslo kryptyje ir atestuojamiems šioms pareigoms Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete.

 

2015-11-17 Taryboje nutarta:

Teikti VU senatui iškelti į LMA tikrųjų narių vietas šiuos kandidatus:

 • Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje: matematika – Alfredą Račkauską, Artūrą Dubicką, Artūrą Štikoną, Mindaugą Bloznelį, Ramūną Garunkštį (vardų abėcėlės tvarka);
 • Technikos mokslų skyriuje: informatika – Romą Baroną.

 

2015-11-09 Taryboje nutarta:

Metinio pedagoginio auditorinio darbo normos 2015-2016 m.m. 1 etatui nekeičiamos:

 • profesoriams, docentams - 320 val.;
 • lektoriams, asistentams - 360 val.;
 • mokslo darbuotojams - 130 val.

Darbuotojams už pedagoginį auditorinį darbą, viršijantį nustatytą normą mokama priemoka, kurios dydis yra proporcingas darbuotojo tarnybiniam atlyginimui ir sudaro:

 • pedagoginiam personalui - 85% apskaičiuotos sumos;
 • mokslo personalui - 43% apskaičiuotos sumos.

Nustatyti priemokų dydžiai gali būti keičiami gavus 2016 metų biudžetinį finansavimą.

Teikti Rektoriui skirti fakulteto dekanui vienkartinę piniginę išmoką už 2015 metų veiklos rezultatus.

 

2015-09-22 Taryboje nutarta:

Siūlyti teikti prof. Jono Šiaulio darbą „TIKIMYBINIAI METODAI SKAIČIAMS IR RIZIKOMS TIRTI (2002-2015)“ Lietuvos mokslo premijai.

Teikti VU Senatui prof. habil. dr. Felikso Ivanausko kandidatūrą Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardui (statusui).

Patvirtinti atnaujintą magistrantūros studijų programos Ekonometrija komitetą šios sudėties:

 • prof. habil. dr. Remigijus Leipus– pirmininkas,
 • prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius,
 • prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas,
 • doc. dr. Virmantas Kvedaras,
 • lekt. dr. Jurgita Markevičiūtė,
 • dr. Marius Dundulis – socialinis partneris (Euromonitor International),
 • studentų atstovas.

Vietoje nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus universitete nedirbančios prof. Vidos Kirvelienės į pirmosios pakopos studijų programos Bioinformatika komiteto sudėtį įtraukti Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir molekulinės biologijos katedros vedėją prof. dr. Editą Sužiedėlienę.

Patvirtinti atnaujintą pirmosios pakopos studijų programos Informatika komitetą šios sudėties:

 • prof. dr. Rimantas Vaicekauskas – pirmininkas,
 • doc. dr. Vilius Stakėnas,
 • doc. dr. Rimvydas Krasauskas,
 • doc. dr. Karolis Petrauskas,
 • lekt. dr. Adomas Birštunas,
 • Giedrius Daugiala - socialinis partneris − UAB „Asseco Lietuva“,
 • Vytautas Kaminskas, socialinis partneris - UAB „Baltic Amadeus“,
 • studentų atstovas.

Pakeisti VU MIF Tarybos nutarimo punktą (priimtą 2014 m. vasario 18 d., protokolo Nr. 3, punktas „4.4 Dėl studijų įmokos sumažinimo“), o vietoj jo patvirtinti naują redakciją: VU MIF studentams studijų įmoka gali būti sumažinta, jei jie studijuoja pirmos arba antros pakopos studijose ir turi negalią arba yra našlaičiai, neturintys abiejų tėvų. Įmoka gali būti sumažinta vienam semestrui. Įmoka gali būti sumažinta nuo 30% iki 90%. Sprendimą dėl įmokos sumažinimo priima fakulteto dekanas.

Tvirtinti dr. Mindaugą Skujų prodekanu nuo 2016 metų.

 

2015-06-23 Taryboje nutarta:

Teikti Rektoriui prof. A. Laurinčiko kandidatūrą laikinuoju Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros vedėju vieniems metams.

Biudžeto komiteto pavadinimą keisti į „Biudžeto ir finansų komitetas“. Patvirtinti biudžeto ir finansų komitetą šios sudėties:

 • prof. Rimantas Vaicekauskas – pirmininkas,
 • prof. Mindaugas Bloznelis,
 • doc. Edmundas Gaigalas,
 • doc. Martynas Manstavičius,
 • doc. Antanas Mitašiūnas,
 • studentas Emilis Armonas.

Tvirtinti UAB „Baltic Amadeus“ vardinės stipendijos skyrimo nuostatus.

 

2015-06-09 Taryboje nutarta:

Sudaryti Mokslo komitetą, komiteto pirmininku išrinkti prof. Remigijų Leipų. Fizinių mokslų srities Informatikos krypties mokslininkų kvalifikacinių reikalavimų klausimą perduoti Mokslo komitetui išnagrinėti.

Sudaryti Biudžeto komitetą, komiteto pirmininku išrinkti prof. Rimantą Vaicekauską.

Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos Finansų ir draudimo matematika pakeitimus.

Skirti vienkartines stipendijas (po 550 €) studentams, dalyvavusiems Erasmus profesinėje praktikoje CERN’e ir deramai reprezentavusiems Vilniaus universitetą, kaip dalykinėje srityje, taip ir kultūriniame kontekste.

Rekomenduoti spausdinti docento Stanislovo Leono Norgėlos mokomąją knygą „Matematinė logika informatikams“ Vilniaus universiteto leidykloje.

Rekomenduoti VU Senatui suteikti prof. M. Bloznelio vadovėliui „Kombinatorikos ir grafų teorijos paskaitos“ VU universiteto vadovėlio statusą. Taip pat publikuoti VU leidykloje.

Remiantis VU Statuto 38 straipsnio 1 dalies 21 punktu bei VU Darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų 21 punktu, teikti Rektoriui skirti fakulteto dekanui ir prodekanams priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą nuo 2015-07-01 iki 2015-12-31 iš Matematikos ir informatikos fakultetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

 

2015-05-29 Taryboje nutarta:

Siūlyti VU Senatui išduoti MAGNA CUM LAUDE diplomus Matematikos ir informatikos fakulteto magistrantūros studijų absolventams, pasižymėjusiems brandžia bei originalia moksline veikla, jei apgins baigiamąjį darbą įvertinimu 10 (puikiai):

 • programų sistemų magistrantūros studijų absolventui Aurimui Šimkui,
 • kompiuterinio modeliavimo magistrantūros studijų absolventui Viliui Okockiui,
 • informatikos magistrantūros studijų absolventui Antanui Vaitkui.

2015-05-25 Taryboje nutarta:

Teikti Vilniaus universiteto Senatui sudaryti darbo sutartį su Matematinės analizės katedros profesoriumi Vigirdu Mackevičiumi 2015-09-01 – 2018-08-31 laikotarpiui.

 

2015-05-05 Taryboje nutarta:

Sudaryti Akademinės etikos komisiją ir tvirtinti jos sudėtį:

 • pirmininkas – doc. dr. Algirdas Mačiulis;
 • lekt. dr. Julius Andrikonis;
 • lekt. dr. Kęstutis Liubinskas;
 • Irmantas Mikulėnas (studentų atstovas);
 • Mantautas Rimkus (studentų atstovas);
 • lekt. dr. Aldona Skučaitė.

Patvirtinti Ginčų (apeliacijų) komisiją šios sudėties:

 • pirmininkas – prof. dr. Ramūnas Garunkštis.
 • Emilis Armonas (studentų atstovas);
 • doc. dr. Gintautas Bareikis;
 • lekt. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • Irmantas Mikulėnas (studentų atstovas);
 • Mantautas Rimkus (studentų atstovas).

Patvirtintas MIF Tarybos darbo reglamentą.

Rita Ragaišienė išrinkta Fakulteto Tarybos sekretore.

Rekomenduoti VU Senatui profesorės Marie-Claude Viano kandidatūrą Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardui.

Suteikti profesoriui Vladui Skakauskui Vilniaus universiteto afiliuotojo akademinės bendruomenės nario statusą trejiems metams.

Patvirtinti gretutinių studijų pirmosios pakopos programą Matematika.

Doc. S. Norgėlos vadovėlio „Matematinė logika informatikams“ recenzentais skirti prof. habil. dr. Henriką Pranevičių (KTU) ir dr. Julių Andrikonį (VU).

Prof. M. Bloznelio vadovėlio „Kombinatorikos ir grafų teorijos paskaitos“ recenzentais skirti prof. Eugenijų Manstavičių (VU) ir prof. Aleksandrą Krylovą (MRU).

 

2015-04-14 Taryboje nutarta:

Prof. Mindaugas Bloznelis išrinktas Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos pirmininku.

Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programų Ekonometrija, Informatika, Finansų ir draudimo matematika, Programų sistemos ir magistrantūros studijų programų Ekonometrija, Informatika pakeitimus.

Patvirtinti atnaujintą magistrantūros studijų programos Ekonometrija komitetą šios sudėties:

 • doc. dr. Virmantas Kvedaras – pirmininkas,
 • prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius,
 • dr. Marius Dundulis – socialinis partneris (Euromonitor International),
 • prof. habil. dr. Remigijus Leipus,
 • lekt. dr. Jurgita Markevičiūtė,
 • prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas,
 • studentų atstovas.

Patvirtinti atnaujintą pirmosios pakopos studijų programos Finansų ir draudimo matematika komitetą šios sudėties:

 • doc. Martynas Manstavičius – pirmininkas,
 • prof. habil. dr. Remigijus Leipus,
 • prof. Jonas Šiaulys,
 • doc. Gintaras Bakštys – socialinis partneris (ERGO Life Insurance SE),
 • doc. Sigitas Dapkūnas,
 • dr. Aldona Skučaitė,
 • Raimonda Staniūtė – studentų atstovė.

Patvirtinti atnaujintą magistrantūros studijų programos Finansų ir draudimo matematika komitetą šios sudėties:

 • prof. Vigirdas Mackevičius – pirmininkas,
 • prof. habil. dr. Remigijus Leipus,
 • prof. Jonas Šiaulys,
 • doc. Gintaras Bakštys – socialinis partneris (ERGO Life Insurance SE),
 • dr. Donata Puplinskaitė,
 • studentų atstovas.

Prof. M.Bloznelio mokymo knygos, skirtos pirmųjų metų studentams, klausantiems kombinatorikos ir grafų teorijos kursą, recenzentais skirti prof. Eugenijų Manstavičių (VU) ir prof. Aleksandrą Krylovą (MRU).

2024-05-31 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl kandidatų afilijuotojo asmens vardui suteikti.
 2. Dėl kandidatų profesoriaus emerito vardui suteikti.
 3. Dėl pritarimo tarpdisciplininių studijų dalyko įgyvendinimui.
 4. Dėl Informatikos instituto lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 5. Kiti klausimai.

2024-04-23 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ komiteto sudėties patvirtinimo.

2024-03-22 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF 2023 m. veiklos ataskaitos.
 2. Dėl MIF 2025–2027 m. veiklos plano rengimo schemos patvirtinimo.
 3. Išrinkto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktoriaus tvirtinimas.
 4. Dėl Matematikos instituto lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 5. Dėl Informatikos instituto lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 6. Kiti klausimai.

2024-02-23 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus fondo lėšų.
 2. Dėl MIF priėmimo-atestacijos komisijos sudėties atnaujinimo.
 3. Dėl DMSTI Blokų grandinių technologijų grupės pavadinimo pakeitimo.
 4. Dėl teikimo geriausios VU mokslininkų publikacijos konkursui.
 5. Dėl žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ redkolegijos sudėties patvirtinimo.
 6. Dėl V. Skakausko knygos „Deterministiniai modeliai biologijoje, ekonomikoje ir chemijoje“ leidybos.
 7. Dėl jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ bei antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto sudėties patvirtinimo.
 8. Dėl Taikomosios matematikos instituto lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 9. Kiti klausimai.

2024-01-25 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl priėmimo į MIF studijų programas 2024-2025 mokslo metais plano.

2023-12-15 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl žurnalo „Informatics in Education“ redakcinės kolegijos patvirtinimo.
 2. Dėl terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų darbuotojais.
 3. Dėl konkursų profesoriaus pareigoms užimti.
 4. Dėl MIF ginčų nagrinėjimo komisijos sudėties patvirtinimo.
 5. Dėl MIF 2024 m. vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašo patvirtinimo.
 6. Kiti klausimai.

2023-11-14 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl darbų teikimo LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui.

2023-10-27 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl MIF akademinės etikos komisijos sudėties patvirtinimo.

2023-10-20 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Matematikos instituto lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 2. Dėl kandidatų Vilniaus universiteto pedagoginiam vardui suteikti.
 3. Kiti klausimai.

2023-09-22 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF pozicijos dėl VU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatų ir procedūrų bei dėl mokslo doktorantūros.
 2. Dėl pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų "Finansų ir draudimo matematika" komiteto sudėties patvirtinimo.
 3. Dėl kandidatūrų afilijuotojo asmens vardui suteikti.
 4. Dėl darbų teikimo Lietuvos mokslo premijų konkursui.
 5. Dėl kandidatų į LMA Jaunosios akademijos narius.
 6. Kiti klausimai.

2023-06-29 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF tarybos darbo grupės sudarymo.
 2. Kiti klausimai.

2023-04-07 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl ketinamos vykdyti antrosios pakopos studijų programos „International Cybersecurity and Cyberintelligence“.
 2. Dėl prodekanų ir jų funkcijų patvirtinimo.
 3. Dėl Taikomosios matematikos instituto lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 4. Dėl Informatikos instituto lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 5. Dėl kandidatūrų afilijuotojo asmens vardui suteikti.
 6. Kiti klausimai.

2023-03-10 posėdžio darbotvarkė

 1. MIF dekano rinkimai.
 2. Dėl Matematikos instituto lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 3. Dėl teikimo geriausios VU mokslininkų publikacijos konkursui.
 4. Kiti klausimai.

2023-02-17 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF 2022 m. veiklos ataskaitos.
 2. Dėl DMSTI Tarpdisciplininių statistinių tyrimų grupės steigimo.
 3. Dėl DMSTI Tarpdisciplininių statistinių tyrimų grupės 2023 m. vykdomo mokslo tiriamojo darbo temos ir užduočių patvirtinimo.
 4. Kiti klausimai.

2023-02-03 posėdžio darbotvarkė

 1. Išrinkto Informatikos instituto direktoriaus tvirtinimas.
 2. Kiti klausimai.

2023-01-19 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl "Coherent Solutions" vardinių stipendijų skyrimo Vilniaus universiteto studentams nuostatų patvirtinimo.

2023-01-13 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Informatikos instituto Formaliųjų metodų mokslinės grupės steigimo.
 2. Dėl pirmosios pakopos studijų programos "Matematikos mokymas ir edukometrija" komiteto sudėties patvirtinimo.
 3. Dėl MIF dekano rinkimų paskelbimo.
 4. Kiti klausimai.

2022-12-16 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF 2023 m. vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašo patvirtinimo.
 2. Dėl MIF priėmimo-atestacijos komisijos sudarymo.
 3. Kiti klausimai.

2022-12-02 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF skatinimo už įnašą į studijų kokybę tvarkos aprašo.
 2. Dėl Matematikos mokslo krypties doktorantūros studijų dalyko aprašo patvirtinimo.
 3. Dėl VU skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus, ekspertinę veiklą ir universiteto vardu vykdomą mokslo ir studijų komunikaciją.
 4. Kiti klausimai.

2022-11-18 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl darbų teikimo LMA Jono Kubiliaus vardinės premijos konkursui.
 2. Dėl darbų teikimo LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui.
 3. Dėl DMSTI skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo pakeitimo.
 4. Dėl konkursų profesoriaus pareigoms užimti.
 5. Dėl terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų darbuotojais.
 6. Dėl MIF skatinimo už ekspertinę veiklą ir universiteto bei fakulteto vardu vykdomą mokslo ir studijų komunikaciją tvarkos aprašo.
 7. Dėl Matematikos mokslo krypties doktorantūros studijų dalykų aprašų patvirtinimo.
 8. Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ komiteto sudėties patvirtinimo.
 9. Kiti klausimai.

2022-11-04 posėdžio darbotvarkė

 1. Išrinkto Taikomosios matematikos instituto direktoriaus tvirtinimas.
 2. Dėl kandidatų Vilniaus universiteto pedagoginiam vardui suteikti.
 3. Dėl Matematikos ir Taikomosios matematikos institutų lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 4. Dėl MIF skatinimo už ekspertinę veiklą ir universiteto bei fakulteto vardu vykdomą mokslo ir studijų komunikaciją tvarkos aprašo.
 5. Kiti klausimai.

2022-10-14 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl kandidatų į LMA Jaunosios akademijos narius.
 2. Dėl kandidatų į LMA tikruosius narius.
 3. Dėl VU profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarkos.
 4. Dėl kandidatūrų afilijuotojo asmens vardui suteikti.
 5. Dėl 2022 m. spalio 31 d. užsiėmimų vykdymo būdo.
 6. Kiti klausimai.

2022-09-16 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl kandidatūrų afilijuotojo asmens vardui suteikti.
 2. Dėl darbų teikimo Lietuvos mokslo premijų konkursui.
 3. Dėl teikimo Meilės Lukšienės premijos konkursui.
 4. Kiti klausimai.

2022-06-15 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Informatikos mokomojo dalyko modulio patvirtinimo.
 2. Dėl jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ bei antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto sudėties patvirtinimo.
 3. Dėl MIF skatinimo už įnašą į studijų kokybę tvarkos aprašo.

2022-05-18 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Informatikos instituto lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 2. Dėl jungtinio pirmosios pakopos studijų programos "Matematika ir matematikos taikymai" ir antrosios pakopos studijų programos "Matematika" komiteto sudėties pakeitimo.

2022-04-25 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl Informatikos instituto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo.

2022-03-25 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF 2021 m. veiklos ataskaitos.
 2. Kiti klausimai.

2022-02-25 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl teikimo VU geriausios publikacijos konkursui.
 2. Dėl teikimo VU geriausio taikomojo darbo konkursui.
 3. Dėl teikimo VU geriausio tarptautinio mokslo projekto konkursui.
 4. Dėl lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 5. Kiti klausimai.

2022-01-28 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų darbuotojais.
 2. Dėl studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus fondo lėšų.
 3. Dėl MIF akademinių darbuotojų priemokų skyrimo tvarkos aprašo.
 4. Dėl ketinamos vykdyti studijų programos „Matematikos mokymas ir edukometrija“ aprašo.
 5. Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Ekonometrija“ atnaujinimo.
 6. Dėl VU profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarkos.
 7. Kiti klausimai.

2021-12-10 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl nuolatinių MIF tarybos komitetų sudarymo.
 2. Dėl MIF 2022 m. vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašo patvirtinimo.
 3. Dėl priėmimo į MIF studijų programas plano 2022-2023 mokslo metams.
 4. Dėl konkursų profesoriaus pareigoms užimti.
 5. Dėl terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų darbuotojais.
 6. Dėl jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“ ir „Ekonometrija“ bei antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto sudėties dalinio pakeitimo.
 7. Dėl Matematikos krypties doktorantūros studijų programos atnaujinimo.
 8. Dėl Lietuvos komandinės mokinių matematikos olimpiados prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl MIF 2022-2024 m. veiklos plano patvirtinimo.
 10. Kiti klausimai.

2021-11-26 posėdžio darbotvarkė

 1. MIF tarybos pirmininko rinkimai.
 2. Išrinkto Matematikos instituto direktoriaus tvirtinimas.
 3. Kiti klausimai.

2021-11-12 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl kandidatų profesoriaus arba docento pedagoginiam vardui suteikti.
 2. Dėl monografijos „(Ne)išmatuojamas švietimo efektyvumas ir našumas“ leidybos.
 3. Kiti klausimai.

2021-10-29 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF priėmimo-atestacijos komisijos sudarymo.
 2. Dėl MIF akademinės etikos komisijos sudarymo.
 3. Dėl žurnalo „Lietuvos matematikos rinkinys“ vyriausiojo redaktoriaus ir redakcinės kolegijos tvirtinimo.
 4. Kiti klausimai.

2021-10-26 posėdžio darbotvarkė

 • Susitikimas su VU rektoriaus komanda.

2021-09-17 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl darbų teikimo Lietuvos mokslo premijų konkursui.
 2. Dėl kandidatų į LMA Jaunosios akademijos narius.
 3. Dėl kandidatūrų afilijuotojo asmens vardui suteikti.
 4. Dėl M. Bloznelio knygos „Tikimybių teorijos paskaitos“ leidybos.
 5. Dėl antrosios pakopos studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ pavadinimo keitimo.
 6. Dėl ketinamos vykdyti studijų programos „Matematikos mokymas ir edukometrija“ koncepcijos.
 7. Kiti klausimai.

2021-06-18 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl mokslo reikalų prodekano ir jo funkcijų patvirtinimo.
 2. Dėl MIF išlaidų priskyrimo aprašo atnaujinimo.
 3. Dėl MIF rašto darbų rengimo, recenzavimo ir gynimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. Dėl DMSTI skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo atnaujinimo.
 5. Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ komiteto sudėties pakeitimo.
 6. Dėl papildomųjų studijų programos „Papildomas kursas stojantiems į informatikos magistrantūrą“ komiteto sudėties patvirtinimo.
 7. Kiti klausimai.

2021-04-16 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl DMSTI ir TMI išrinktų direktorių patvirtinimo.
 2. Dėl MIF 2022–2024 m. veiklos plano rengimo schemos patvirtinimo.
 3. Kiti klausimai.

2021-04-02 posėdžio darbotvarkė

 1. VU MIF 2020 metų veiklos ataskaita.
 2. Kiti klausimai.

2021-03-19 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 2. Dėl J. Kubiliaus atminimo įamžinimo.
 3. Kiti klausimai.

2021-03-04 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl BUS modulio „Innovative Communication and Networking“ įgyvendinimo.

2021-02-26 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl teikimo VU geriausios publikacijos konkursui.
 2. Kiti klausimai.

2021-02-10 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl M. Bloznelio knygos „Tikimybių teorijos paskaitos“ recenzentų skyrimo.
 2. Dėl MIF tarybos nuolatinių komitetų sudėties dalinio pakeitimo.

2021-01-29 posėdžio darbotvarkė

 • MIF tarybos pirmininko rinkimai.

2021-01-22 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF šakinių neakademinių padalinių tvirtinimo.
 2. Dėl vyresnių kaip 65 metai darbuotojų terminuotų darbo sutarčių.
 3. Dėl akademinių darbuotojų darbo laiko apskaitos normatyvų.
 4. Dėl VU pedagoginių vardų teikimo tvarkos.
 5. Kiti klausimai.

2021-01-14 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl konkurso profesoriaus pareigoms užimti.

2021-01-08 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl konkurso profesoriaus pareigoms eiti.
 2. Dėl studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus fondo lėšų.
 3. Kiti klausimai.

2020-12-02 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF 2021 m. vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašo patvirtinimo.
 2. Dėl žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ redkolegijos sudėties.

2020-11-16 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Informacinės technologijos“ komiteto sudėties pakeitimo.

2020-11-11 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl kandidatų profesoriaus arba docento pedagoginiam vardui suteikti.
 2. Dėl darbų teikimo LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui.
 3. Dėl darbų teikimo LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui.

2020-10-23 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF išlaidų priskyrimo aprašo pakeitimo.
 2. Dėl DMSTI Dirbtinio intelekto laboratorijos steigimo.
 3. Dėl priėmimo į MIF studijų programas plano 2021-2022 mokslo metams.
 4. Dėl studijų programos "Statistika" išregistravimo.
 5. Dėl giminingų studijų programų grupių sudarymo.
 6. Kiti klausimai.

2020-10-14 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl BUS modulio „Loginio mąstymo strategijos ne matematikams“ aprašo atnaujinimo.

2020-10-07 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl kandidatūrų kėlimo į LMA tikruosius narius.

2020-10-06 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl kandidatūrų kėlimo į LMA Jaunosios akademijos narius.
 2. Dėl kandidatūrų afilijuotojo mokslininko vardui suteikti.

2020-09-22 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl darbų teikimo Lietuvos mokslo premijų konkursui.
 2. Dėl kandidatūrų profesoriaus emerito vardui suteikti.
 3. Dėl kandidatūrų afilijuotojo mokslininko vardui suteikti.

2020-09-18 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl darbų teikimo Lietuvos mokslo premijų konkursui.

2020-09-10 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ komiteto sudėties pakeitimo.
 2. Dėl žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control” vyriausiojo redaktoriaus ir redkolegijos.

2020-06-12 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl VU MIF 2019-2021 metų veiklos plano atnaujinimo.
 2. Studijų programų komitetų veiklos ataskaitos.
 3. Dėl minimalaus studentų skaičiaus pasirenkamuosiuose dalykuose.
 4. Dėl vienkartinės stipendijos skyrimo studentams, dalyvavusiems „Erasmus“ praktikoje CERN’e.
 5. Dėl MIF tarybos nuolatinių komitetų sudėties papildymo.
 6. Kiti klausimai.

2020-05-20 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl antrosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ komiteto sudėties pakeitimo.

2020-04-28 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl laikinosios MIF tarybos posėdžių organizavimo tvarkos.

2020-04-17 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Informatikos instituto direktoriaus teikimas dėl lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.

2020-02-28 posėdžio darbotvarkė

 1. VU MIF 2019 metų veiklos ataskaita.
 2. Institutų direktorių teikimai dėl lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 3. Dėl teikimo VU geriausios publikacijos konkursui.
 4. Kiti klausimai.

2020-02-18 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl apmokėjimo disertacijos gynimo tarybos nariams.

2020-02-07 posėdžio darbotvarkė

 1. Išrinkto Informatikos instituto direktoriaus tvirtinimas.
 2. Dėl MIF išlaidų priskyrimo aprašo tvirtinimo.
 3. Dėl priemokų už dėstymą užsienio kalba.
 4. Dėl studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus fondo lėšų.
 5. Kiti klausimai.

2020-01-14 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl konkurso profesoriaus pareigoms eiti.

2019-12-17 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF 2020 m. vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašo patvirtinimo.
 2. Dėl studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus patirtų išlaidų kompensavimo tvarkos.

2019-12-13 posėdžio darbotvarkė
(posėdis neįvyko nesusirinkus kvorumui)

 1. Informacija apie MIF 2020 m. biudžetą.
 2. Dėl MIF 2020 m. vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašo patvirtinimo.
 3. Dėl studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus patirtų išlaidų kompensavimo tvarkos.
 4. Kiti klausimai.

2019-11-27 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl pirmosios pakopos studijų programos "Bioinformatika" komiteto sudėties pakeitimo.
 2. Dėl priemokų už dėstymą užsienio kalba.

2019-11-20 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl darbų teikimo LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui.
 2. Dėl MIF Priemokų apskaičiavimo už studijų dalykų dėstymą užsienio kalba tvarkos aprašo pakeitimo.

2019-11-14 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl kandidatų profesoriaus arba docento pedagoginiam vardui suteikti.
 2. Dėl žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ redkolegijos sudėties.
 3. Dėl darbų teikimo LMA studentų mokslinių darbų konkursui.

2019-10-28 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl vienkartinės stipendijos skyrimo studentams, dalyvavusiems „Erasmus“ praktikoje CERN’e.
 2. Dėl kandidatūrų afilijuotojo asmens vardui suteikti.

2019-09-27 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl jungtinių studijų programų komitetų sudarymo.
 2. Dėl kandidatūrų afilijuotojo asmens vardui suteikti.
 3. Dėl SML koeficientų pakeitimo bei papildomų ribojimų valandų skaičiui.
 4. Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui.
 5. Kiti klausimai.

2019-09-06 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl akademinio darinio „Matematinio švietimo centras“ steigimo.
 2. Dėl MIF studijų administravimo ir valdymo principų tvirtinimo.
 3. Dėl MIF patarėjų tarybos nuostatų tvirtinimo.
 4. Dėl procedūros SML normos neįvykdymo atveju.
 5. Dėl jungtinio studijų programų komiteto sudėties papildymo.
 6. Dėl darbų teikimo 2019 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui.
 7. Kiti klausimai.

2019-08-30 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl leistino nuokrypio nuo standartinio mokymo laiko normos nustatymo.

2019-06-28 posėdžio darbotvarkė
(posėdis neįvyko nesusirinkus kvorumui)

 1. Dėl akademinio darinio „Matematinio švietimo centras“ steigimo.
 2. Dėl MIF studijų administravimo ir valdymo principų tvirtinimo.
 3. Dėl MIF patarėjų tarybos nuostatų tvirtinimo.
 4. Kiti klausimai.

2019-05-31 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF tarybos nuolatinių komitetų sudėties.
 2. Dėl V. Bagdonavičiaus, J. Kruopio ir R. Levulienės elektroninės knygos „Matematinės statistikos uždavinynas su sprendimais“ leidybos.
 3. Dėl MIF įsipareigojimų naujojo fakulteto pastato statybų atveju.
 4. Kiti klausimai.

2019-05-17 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl akademinių reikalų prodekano tvirtinimo.
 2. Dėl MIF 2019-2021 m. veiklos plano.
 3. Dėl studijų programų komitetų sudėties pakeitimo.
 4. Dėl mokslo darbuotojų standartinio mokymo laiko normos.
 5. Kiti klausimai.

2019-04-09 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl minimaliųjų kvalifikacinių reikalavimų aprašo projekto.

2019-03-22 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF 2019-2021 m. veiklos plano.
 2. Informacija apie MIF 2019 m. biudžetą.
 3. Institutų direktorių teikimai dėl atskaitymų nuo pajamų už mokslo ir kitas paslaugas.
 4. Institutų direktorių teikimai dėl lėšų skyrimo skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus.
 5. Dėl kandidato podoktorantūros stažuotei.
 6. Kiti klausimai.

2019-03-15 posėdžio darbotvarkė

 • VU MIF 2018 metų veiklos ataskaita.

2019-02-22 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Tarybos Studijų komiteto sudėties dalinio pakeitimo.
 2. Dėl Matematikos instituto Analizinės skaičių teorijos grupės steigimo.
 3. Dėl MIF institutų nuostatų pakeitimo.
 4. Dėl atskaitymų nuo mokslo pajamų.
 5. Dėl MIF akademinių darbuotojų priemokų skyrimo tvarkos aprašo projekto.
 6. Dėl priėmimo į MIF pirmosios pakopos studijų programas plano 2019-2020 mokslo metams.
 7. Dėl teikimo VU geriausios publikacijos konkursui.
 8. Kiti klausimai.

2019-01-23 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl MIF priėmimo-atestacijos komisijos.

2018-12-17 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl MIF 2019 m. vykdomų mokslo tiriamųjų darbų sąrašo patvirtinimo.
 2. Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Informacinių sistemų inžinerija“ komiteto pirmininko pakeitimo.
 3. Dėl V. Paulausko ir D. Surgailio darbų rinkinio teikimo Jono Kubiliaus premijos konkursui.

2018-11-16 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Tarybos Studijų komiteto sudėties dalinio pakeitimo.
 2. Dėl standartinio mokymo laiko koeficientų pakeitimo.
 3. Dėl priemokų už dėstymą anglų kalba 2018-2019 mokslo metais.
 4. Dėl kandidatūrų profesoriaus arba docento pedagoginiam vardui suteikti.
 5. Dėl teikimo LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui.
 6. Dėl antrosios pakopos studijų programos „Finansų ir draudimo matematika“ komiteto sudėties dalinio pakeitimo.
 7. Dėl naujos konkursų ir atestavimo tvarkos projekto.
 8. Kiti klausimai.

2018-10-26 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl administracijos, ūkio ir finansų prodekano įgaliojimų pratęsimo.
 2. Išrinkto Matematikos instituto direktoriaus tvirtinimas.
 3. Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Statistika“ pavadinimo keitimo.
 4. Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Bioinformatika“ pakeitimų.
 5. Dėl naujų BUS modulių.
 6. Dėl minimalaus studentų skaičiaus nustatymo pasirenkamuosiuose dalykuose.
 7. Dėl vienkartinės stipendijos skyrimo studentams, dalyvavusiems „Erasmus“ praktikoje CERN’e.
 8. Kiti klausimai.

2018-10-08 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos tikruosius narius.

2018-09-21 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl naujų prodekanų ir jų funkcijų tvirtinimo.
 2. Dėl nuolatinių Tarybos komitetų sudėties dalinio pakeitimo.
 3. Dėl Fakulteto akademinės etikos komisijos sudėties dalinio pakeitimo.
 4. Dėl Fakulteto ginčų nagrinėjimo komisijos sudėties dalinio pakeitimo.
 5. Dėl Fakulteto priėmimo-atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo.
 6. Matematikos instituto, Taikomosios matematikos instituto ir Informatikos instituto direktorių teikimai dėl skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus skiriamų lėšų.
 7. Dėl studijų programų "Ekonometrija", "Statistika" bei "Modeliavimas ir duomenų analizė" jungtinio komiteto sudėties tvirtinimo.
 8. Dėl Informatikos instituto direktoriaus pavaduotojų.
 9. Dėl DMSTI direktoriaus pavaduotojų.
 10. Dėl DMSTI struktūros pakeitimo.
 11. Dėl Informatikos ir Informatikos inžinerijos krypčių doktorantūros studijų programų atnaujinimo.
 12. Dėl kandidatūrų afilijuotojo asmens vardui suteikti.
 13. Dėl darbų teikimo 2018 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui.
 14. Dėl Fakulteto blanko ir antspaudo tvirtinimo.
 15. Informacija apie naujos konkursų ir atestavimo tvarkos projektą.
 16. Dėl pinigų įvairioms reikmėms skyrimo tvarkos (diskusija).
 17. Kiti klausimai.

2018-08-31 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl prodekanų įgaliojimų pratęsimo.

2018-06-21 posėdžio darbotvarkė

 1. Fakulteto išrinktojo dekano doc. dr. P. Drungilo veiklos programos pristatymas.
 2. Dėl antrosios pakopos studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto sudėties dalinio pakeitimo.
 3. Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Ekonometrija“ komiteto sudėties dalinio pakeitimo.
 4. Dėl standartinio mokymo laiko normos nustatymo mokslo darbuotojams.
 5. Dėl priėmimo į MIF antrosios pakopos studijų programas plano 2018-2019 mokslo metams.
 6. Kiti klausimai.

2018-06-19 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl vienkartinės stipendijos skyrimo studentams, dalyvavusiems „Erasmus“ praktikoje CERN’e.

2018-05-11 posėdžio darbotvarkė

 1. Fakulteto dekano rinkimai.
 2. Dėl Fakulteto akademinės etikos komisijos sudėties dalinio pakeitimo.
 3. Dėl magistrantūros studijų programos "Programų sistemos" komiteto sudėties dalinio pakeitimo
 4. Kiti klausimai.

2018-04-20 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl priėmimo į MIF pirmosios pakopos studijų programas plano 2018-2019 mokslo metams.
 2. Dėl MIF dekano rinkimų tvarkos aprašo 24 punkto pakeitimo

2018-04-13 posėdžio darbotvarkė

 1. Išrinktų Fakulteto institutų direktorių tvirtinimas.
 2. Dėl Fakulteto nuostatų 29 punkto pakeitimo.
 3. Dekano teikimas dėl priemokų apskaičiavimo už dėstymą užsienio kalba tvarkos.
 4. II, MI ir TMI direktorių teikimai dėl skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus skiriamų lėšų.
 5. Dėl prof. E. Manstavičiaus kandidatūros profesoriaus emerito vardui suteikti.
 6. Fakulteto Priėmimo-atestacijos komisijos užsienio ekspertų kandidatūrų tvirtinimas.
 7. Dėl standartinio mokymo laiko normos.
 8. Kiti klausimai.

2018-03-26 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl BUS modulio „Vizuali duomenų tyryba“ teikimo BUS komisijai.

2018-03-23 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl Dekano rinkimų tvarkos aprašo ir rinkimų grafiko patvirtinimo.

2018-03-16 posėdžio darbotvarkė

 1. Dekano ataskaita už 2017 m.
 2. Dekano teikimas dėl Fakulteto nuostatų 30 punkto papildymo.
 3. Dėl Dekano rinkimų tvarkos aprašo ir rinkimų grafiko patvirtinimo.
 4. Dėl Institutų direktorių rinkimų tvarkos aprašo ir rinkimų grafiko patvirtinimo.
 5. Dėl naujų BUS modulių.
 6. Kiti klausimai.

2018-03-05 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl Fakulteto priėmimo-atestacijos komisijos sudarymo.

2018-02-28 virtualaus posėdžio darbotvarkė

 • Dėl teikimo VU mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus atrankos konkursui.

2018-02-09 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Institutų akademinių darinių įsteigimo.
 2. Dėl priemokų Institutų akademinių darinių vadovams.
 3. Dėl Tarybos nuolatinių komitetų sudarymo.
 4. Dėl Fakulteto akademinės etikos komisijos sudarymo.
 5. Dėl Fakulteto ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo.
 6. Dėl Fakulteto priėmimo-atestacijos komisijos sudarymo.
 7. Dėl Fakulteto dekano rinkimų inicijavimo (klausimas įtrauktas į darbotvarkę posėdžio metu).
 8. Kiti klausimai.

2018-01-19 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Tarybos pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus patvirtinimo.
 2. Dėl studijų prodekano patvirtinimo.
 3. Dėl MIF šakinių akademinių padalinių nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl Tarybos darbo reglamento patvirtinimo.
 5. Dėl antrosios pakopos studijų programos Ekonometrija pavadinimo keitimo.
 6. Kiti klausimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos