Sidebar

Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Bakalauro studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 210 ir ne didesnė kaip 240 kreditų. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 4 metus. Studijos baigiamos kvalifikaciniais egzaminais ir (arba) bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.

  Dalykas Forma Koeficientas
1 Matematika Egzaminas 0,4
2 Informacinės technologijos arba fizika,
arba biologija, arba chemija, arba geografija
Egzaminas arba metinis (A lygio) pažymys 0,2
3 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Egzaminas arba metinis (A lygio) pažymys 0,2
4 Lietuvių k. ir literatūra Egzaminas 0,2


Vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2021 m. reikia atitikti šiuos reikalavimus:

1. Išlaikyti tris valstybinius brandos egzaminus: 

 • Lietuvių kalbos ir literatūros;
 • Matematikos; 
 • Stojančiojo laisvai pasirinktą valstybinį brandos egzaminą.

2. Penkių geriausių metinių dalykų (A ir B lygio) įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7. Įskaitomi dalykai:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meno arba technologijų krypties dalykas;
 • bendrojo fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos dalykas. 

3. Stojančiųjų į valstybės finansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4.

Svarbu! Nuo 1 ir 2 reikalavimų yra atleidžiami asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję užsienio šalių institucijose arba pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintys įgytų ar įgimtų sutrikimų.“

Informacija asmenims, išsilavinimą įgijusiems 2020 m. ir anksčiau.

Informacija asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienyje.

  Dalykas Forma Koeficientas
1 Matematika Egzaminas 0,4
2 Informacinės technologijos arba fizika,
arba biologija, arba chemija, arba geografija
Egzaminas arba metinis (A lygio) pažymys 0,2
3 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Egzaminas arba metinis (A lygio) pažymys 0,2
4 Lietuvių k. ir literatūra Egzaminas 0,2


Papildomos sąlygos:

 • Asmenys, išsilavinimą įgiję 2015–2021 m. turi būti išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą. 
 • Asmenys, išsilavinimą įgiję 2014 m. ir anksčiau, išsilavinimą įgiję užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turinys įgytų ar įgimtų sutrikimų turi pateikti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 • Stojančiųjų į valstybės nefinansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4.

! Informacija asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienyje.

2023 05 08 Studijavau2 880x460

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos