Sidebar

Egzaminų perlaikymas

2021 08 27 Perlaikymai340x285Primename, kad pagal įprastinį studijų kalendorių dalykų egzaminų perlaikymai vyks:

Rugsėjo mėn. 2–17 d. – dalykų (modulių) už 2020–2021 mokslo metų pavasario semestrą perlaikymas visiems studentams;

Rugsėjo 9 d. ir 16 d. – BUS dalykų (modulių) už 2020–2021 mokslo metų pavasario semestrą perlaikymas.

Informaciją apie perlaikymus pagal dėstytojo pavardę arba grupes skelbiama fakulteto interneto svetainėje adresu: https://mif.vu.lt/lt3/ dešinėje pusėje esančių Naudingų nuorodų skiltyje „Užsiėmimų tvarkaraščiai“. Svarbu pasirinkti 2020/2021 m. m. pavasario semestrą.

2021 08 27 Tvarkarastis

Viršutinėje tamsiai vyšninės spalvos meniu juostoje pasirinkę „Dėstytojai“ pagal pavardę (arba pasirinkę „Tvarkaraštis“ pagal grupes) rasite užsiėmimų tvarkaraštį.

Dešinėje puslapio pusėje – „Papildomos kalendoriaus funkcijos“, iš jų pasirinkę „Atsiskaitymai“ matysite egzaminų ir perlaikymų tvarkaraštį.

2021-08-27

Informacija pirmakursiams: pirmieji žingsniai

Sveikiname įstojus į Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakultetą (MIF). Įstojusiųjų į laukia įdomus laikotarpis – studijų pradžia. Būsimieji studentai dažnai klausia, kur ieškoti tikslios informacijos apie studijas, kas jų laukia pirmosiomis savaitėmis. Pateikiame pagrindinius žingsnius, kaip sėkmingai pasiruošti naujiems studijų metams.

 

Paguodos sesija paskutinio kurso studentams

2021 04 27 Klaviatura

Informuojame, kad gegužės 3-14 d. vyksta paguodos sesija, skirta paskutinio kurso studentams, kurie šį semestrą ginsis baigiamąjį darbą.

Studentams, kurie turi neišlaikytų pavasario semestro egzaminų arba skolas už rašto darbą, egzaminą bus leidžiama laikyti, tik jeigu studentas kartoja kursą arba laiko egzaminą eksternu ir yra už jį sumokėjęs bei egzamino datą iš anksto sutaręs su dėstytoju.

Atkreipiame dėmesį, kad leidimas laikyti suteikiamas ne visiems dalykams.

Primename, kad turėdami bent vieną skolą negalėsite gintis baigiamojo darbo. Jeigu turite daugiau klausimų, kreipkitės el. p.

2021-04-27

2021 m. LR Prezidentų vardinių stipendijų konkursas

Baneris puslapiui 36

Švietimo ir mokslo ir sporto ministerija (toliau - Ministerija) informuoja, kad 2021 – 2022 m. m. gabiausi universiteto studentai kaip kasmet galės gauti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardines stipendijas.

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, kamieniniam akademiniam padaliniui iki balandžio 13 d. turi pateikti prašymą skirti vardinę stipendiją, mokslo darbų, pranešimų kopijas ir užpildytą kandidato LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos formą.

Pagal LR Prezidentų A. Smetonos, K. Griniaus, A. Stulginskio, J. Žemaičio ir A. Brazausko vardinių stipendijų nuostatus, Ministerija skirs bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų III-IV kurso programų studentams 200 Eur per mėnesį dydžio stipendijas, o magistro studijų II kurso ir (ar) vientisųjų studijų V-VI kurso – 280 Eur per mėnesį dydžio stipendijas.

Vilniaus universitetas iš viso galės pateikti iki 20 kandidatų stipendijoms gauti:
• Prezidento A. Smetonos vardinei stipendijai galima teikti keturis kandidatus iš humanitarinių mokslų studijų krypčių grupių.
• Prezidento K. Griniaus vardo stipendijai galima deleguoti keturis biomedicinos mokslų (gyvybės mokslų (D) ir sveikatos mokslų (G) krypčių grupių) studentus.
• Prezidento A. Stulginskio vardo stipendijai galima pateikti keturis kandidatus iš fizinių mokslų (fizinių mokslų (C), informatikos mokslų (B), matematikos mokslų (A) krypčių grupių).
• Taip pat galima pateikti keturis kandidatus Prezidento A. Brazausko vardo stipendijai, kuri skiriama socialinių mokslų (socialinių mokslų (J), teisės (K), ugdymo mokslų (M), verslo ir viešosios vadybos (L) krypčių grupių) studentams.
keturis kandidatus J. Žemaičio vardo stipendijai, kuri skiriama technologijos mokslų (technologijų mokslų (F) ir inžinerijos mokslų (E) krypčių grupių) studentams.

Kiekvienu atveju iš keturių kandidatų du turi būti bakalauro būsimųjų 3-4 kursų arba vientisųjų studijų programų būsimųjų 3-4 kursų studentai bei du magistro būsimojo 2 kurso arba vientisųjų studijų programų būsimųjų 5-6 kursų studentai.

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, kamieniniam akademiniam padaliniui iki balandžio 13 d. Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje turės pateikti užpildytą laisvos formos prašymą skirti stipendiją bei pateikti mokslo darbų, pranešimų kopijas ir užpildytą kandidato LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos formą.

Studijų administravimo skyriui pateikiami šie dokumentai:
1. Studento prašymo skirti vardinę stipendiją kopija;
2. Studento studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus, pasirašytas padalinio vadovo;
3. Mokslo darbų, pranešimų kopijos;
4. Studento užpildyta kandidatų, LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos forma.

Vilniaus universiteto atrinkti kandidatai nuo balandžio 27 d. iki gegužės 1 d. skaitmeniniu pavidalu turės pateikti paraiškas ir dokumentus Lietuvos mokslo akademijos nurodytu adresu: http://www.lma.lt/Paraiskos/2021-m-lietuvos-respublikos-prezidentu-vardiniu-stipendiju-konkursas.

Prezidentų vardinių stipendijų nuostatus galima rasti adresu: http://www.lma.lt/lr-prezidentu-vardines-stipendijos.

Turint klausimų dėl Prezidentų vardinių stipendijų, kreipkitės į Studijų administravimo skyriaus Finansinės paramos studentams koordinatorę Jurgitą Alonderytę-Venckienę tel. 219 3235, el. p. ).

PRIDEDAMA:
1. Studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimo pavyzdys, 1 lapas;
2. Kandidatų, LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos forma, 3 lapai.

Prof. Jono Kubiliaus vardinės stipendijos konkursas

2021 03 17 Lempute

Ilgamečio VU Rektoriaus Jono Kubiliaus vardinę stipendiją 2014 m. įsteigė VU MIF ir Asociacija „Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto absolventų draugija Alumni“ (VU MIF ALUMNI). Stipendijos tikslas – paskatinti gabius ir aktyvius VU MIF studentus. Ne mažiau kaip 150 EUR stipendija skiriama pavasario semestrą bent dviem studentams.

Kviečiame teikti kandidatūras prof. J. Kubiliaus vardinei stipendijai gauti. Prašymų lauksime el. paštu iki kovo 31 d.

Studentas, norintis gauti Stipendiją, iki kovo 31 d. VU MIF Studijų skyriui turi pateikti:

• prašymą skirti J. Kubiliaus Stipendiją (Geriausiai besimokančio studento arba Aktyviausio studento). Čia galite rasti prašymo šabloną.
• vykdytos veiklos aprašymą;
• rekomendacijas (neprivaloma);
• kitą faktinę informaciją.

Informacija apie atrankos kriterijus bei kita informacija stipendijos nuostatuose.

Svarbi studijų informacija

2020 06 04 Studentai

Pagal dažniausiai užduodamus klausimus parengėme informacinį skyrių, kuriame rasite reikiamą informaciją ir nuorodas į informacinius šaltinius apie studijas.

ABSOLVENTAMS

STUDENTAMS

VISIEMS

 

Registracija į ERASMUS+, ARQUS ir Coimbra group ir dvišalius mainus

2021 02 04 Erasmus

Nori įgyti patirties ir sužinoti, kaip atrodo studijos užsienyje? Registracija 2021/2022 m.m. rudens semestro mainams jau prasidėjo! Lauksime jūsų paraiškų iki kovo 1 d.

SVARBU! Galite teikti paraiškas kelioms atrankoms tuo pačiu metu.

Informacija apie universitetų sąrašą ir turimas kvotas.

Vasario 10 d. 15 val. nuotoliniu būdu per MS Teams vyks informacinis susitikimas, skirtas Matematikos ir Informatikos fakulteto studentams. Kviečiame registruotis ir užduoti jus dominančius klausimus, į kuriuos atsakysime susitikimo metu.

VU TRS organizuoja susitikimą apie mainų galimybes vasario 9 d. 14 val. Daugiau informacijos čia

Informacija apie rudens semestro egzaminų perlaikymus

Primename, kad pagal įprastinį studijų kalendorių dalykų egzaminų perlaikymai vyks:

Vasario mėn. 4–18 d. – Dalykų (modulių) už 2020–2021 mokslo metų rudens semestrą perlaikymas visiems studentams,
Vasario mėn. 5 d. ir 12 d. – BUS dalykų (modulių) už 2020–2021 mokslo metų rudens semestrą perlaikymas. 


Informaciją apie perlaikymus pagal dėstytojo pavardę arba grupes skelbiame fakulteto tvarkaraščių sistemoje adresu https://tvarkarasciai.vu.lt/mif/

  • Svarbu pasirinkti jau besibaigiantį 2020/2021 m. m. rudens semestrą (puslapio viršuje dešinėje pusėje) 

2021 01 28 Tvarkarastis1

  • Viršutinėje tamsiai vyšninės spalvos meniu juostoje pasirinkę „Dėstytojai“ pagal dėstytojo pavardę arba pasirinkę „Tvarkaraštis“ pagal grupes rasite užsiėmimų tvarkaraštį. 

2021 01 28 Tvarkarastis2

  • Dešinėje puslapio pusėje – „Papildomos kalendoriaus funkcijos“, iš jų pasirinkę „Atsiskaitymai“ matysite egzaminų ir perlaikymų tvarkaraštį.

2021 01 28 Tvarkarastis3

Informacija nuolat atnaujinama. Neradus reikalingo dalyko egzamino perlaikymo, prašome kreiptis į dėstytoją el paštu.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos