Sidebar

Magistrantūra – antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą ir pasirengimą studijuoti doktorantūroje arba užsiimti praktine veikla. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Beveik pusė programos studijų apimties skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 2 metus. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijos gali būti tęsiamos doktorantūroje.

Priėmimas į magistrantūros studijas vykdomas atsižvelgiant į VU magistrantūros priėmimo taisykles ir susideda iš etapų: I-asis etapas, II-asis etapas ir papildomas priėmimo etapas. Daugiau informacijos apie priėmimą į magistrantūros studijas VU rasite čia.

Stojimo žingsniai

I ETAPAS

Prašymai studijuoti teikiami nuo 2024 m. gegužės 22 d. 10 val. iki 2024 m. liepos 2 d. 17 val. Prašymų stoti į magistrantūros studijų programas teikimas vyksta stojančiųjų aptarnavimo sistemoje VU ISAS. Prašyme galima pateikti iki 6 pageidavimų į norimas studijų programas, pasirenkant norimą finansavimo pobūdį. Kandidatams siunčiamas tik vienas pakvietimas studijuoti, todėl pirmuose pageidavimuose reikia nurodyti labiausiai norimas studijuoti studijų programas ir siekiamą finansavimo pobūdį. Jei kandidatas atitinka reikalavimus pagal pirmąjį pageidavimą, kiti pageidavimai nėra peržiūrimi, siunčiamas kvietimas užimti poziciją pirmojo pageidavimo studijų programoje. Jei pirmojo pageidavimo priėmimo reikalavimai arba konkursinis balas netenkinamas, žiūrima į antrąjį pageidavimą ir taip toliau. 

Jeigu išsilavinimas įgytas užsienyje, išsilavinimo dokumentų elektronines kopijas I etapo metu reikia pateikti iki birželio 26 d. 12:00 val., II etapo metu – iki liepos 10 d. 12:00 val.

Sistemoje prašymą būtina pateikti likus ne mažiau nei 24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo. 

Dėmesio! Prieš teikiant prašymą priėmimui į magistrantūros ar profesinių pedagoginių studijų programas Internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje VU ISAS, svarbu įsitikinti, kad tenkinate reikalavimus norimai studijų programai.

Aktualūs dokumentai:

- Konkursinio balo sandaros lentelė (2024 m.)

Įskaitomų dalykų sąrašas (2024 m.)

- Reikalingų dokumentų sąrašas ir informacija išsilavinimą įgijusiems užsienyje (2024 m.)

Priėmimo į VU studijų programas taisyklės (2024 m.)

- Priėmimo į antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programas terminai (2024 m.)

- Kontaktinių asmenų sąrašas (2024 m.)

- Asmenų, atsakingų už pažymų suvedimą ir dokumentų patikrą, sąrašas (2024 m.)

Teikiant prašymą studijuoti VU ISAS stojantieji turi susimokėti 50 Eur (aukštąją mokyklą baigus Lietuvoje) arba 100 Eur (aukštąją mokyklą baigus užsienyje) stojamąją studijų įmoką. Baigusiems studijas užsienyje stojamoji įmoka yra didesnė, kadangi Universiteto darbuotojai atliks Jūsų įgyto laipsnio pripažinimą ir konvertuos Jūsų gautus pažymius į lietuvišką vertinimo sistemą.

Nuo šios įmokos taip pat galite būti atleisti, jeigu atitinkate keliamus reikalavimus.

Daugiau informacijos apie įmoką ir mokėjimo rekvizitus galite rasti čia.

Dėmesio!

Jeigu registracijos mokestį ar stojamąją įmoką sumokėjote kelis kartus, užpildykite šį prašymą ir fotografuotą ar skenuotą kopiją (prašyme parašas turi būtinai būti pasirašytas ranka) bei asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) skenuotą arba fotografuotą kopiją atsiųskite el. paštu konsultavimas@vu.lt

Norint būti atleistiems nuo stojamosios įmokos, užpildykite šį prašymą ir fotografuotą ar skenuotą kopiją (prašyme parašas turi būtinai būti pasirašytas ranka), reikiamų dokumentų kopijas bei asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) skenuotą arba fotografuotą kopiją atsiųskite el. paštu konsultavimas@vu.lt

Stojant į kai kurias studijų programas yra vykdomi stojamieji egzaminai arba motyvacijos vertinimas, kurie bus vykdomi nuo 2024 m. birželio 3 d. iki 2024 m. birželio 28 d., tikslias datas rasite čia. Stojantieji į studijų programas, kuriose yra numatytas stojamasis egzaminas arba motyvacijos vertinimas, likus ne mažiau nei 24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo, VU ISAS turi pateikti prašymą studijuoti ir užsiregistruoti į stojamąjį egzaminą ar motyvacijos vertinimą.

Svarbu! Jeigu motyvacijos vertinimo ar stojamojo egzamino data yra numatyta anksčiau negu gausite savo išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus - dalyvauti motyvacijos vertinime ar stojamajame egzamine galite. Svarbiausia, kad Lietuvoje įgytus reikalingus dokumentus pateiktumėte VU ISAS.

Stojantieji, manantys, kad buvo įvykdyti procedūriniai motyvacijos vertinimo pažeidimai gali teikti apeliacijas dėl įvertinimo peržiūrėjimo. Apeliacijos teikiamos užpildžius prašymą ir atsiuntus jį el. paštu konsultavimas@vu.lt birželio 27-28 d. Apie sprendimą dėl išnagrinėtos apeliacijos stojantieji informuojami asmeniškai jų nurodytais kontaktais 2024 m. liepos 1 d. nuo 10 val. iki 14 val.

Asmenims, kurių diplomo duomenys nėra automatiškai perkeliami į priėmimo sistemą (įskaitant ir asmenis, išsilavinimą įgijusius užsienyje) po prašymo pateikimo VU ISAS taip pat būtina pateikti priėmimui reikalingų dokumentų elektronines kopijas.

Jeigu išsilavinimas įgytas užsienyje, išsilavinimo dokumentų elektronines kopijas I etapo metu reikia pateikti iki birželio 26 d. 12:00 val., II etapo metu – iki liepos 10 d. 12:00 val.

Daugiau informacijos

Šių aukštųjų mokyklų absolventų duomenys (diplomas ir jo priedėlis) į sistemą perkeliami automatiškai:

- Vilniaus universitetas (baigusių 2005-2024 m.)

- Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2000-2024 m.)

- Vytauto Didžiojo universitetas (2002-2024 m.)

- Kauno technologijos universitetas (2006-2024 m.)

- Mykolo Romerio universitetas (2013-2024 m.)

- ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (2002-2024 m.)

- Šiaulių universitetas (2006-2020 m.)

 

Nors duomenys perkeliami automatiškai, rekomenduojame labai atidžiai peržiūrėti ar duomenų perkėlimas pavyko. Baigusiems Vilniaus universitetą 2004 m. ir anksčiau bei baigusiems kitas aukštąsias mokyklas, kurių diplomo duomenys nėra automatiškai perkeliami į priėmimo sistemą, po prašymo pateikimo VU ISAS taip pat būtina pateikti priėmimui reikalingų dokumentų elektronines kopijas.

Reikalingi dokumentai

VU ISAS sistemoje reikia pateikti reikalingų dokumentų sąraše (2024 m.) nurodytų dokumentų elektronines kopijas. Pagrindiniai yra šie: pasas arba asmens tapatybės kortelė, pirmosios pakopos studijų baigimo diplomas ir jo priedas. Jeigu reikalinga, turėsite pateikti papildomus dokumentus.

Dėmesio! Stojantieji, kurių diplomas ir priedėlis į sistemą nebuvo perkeltas automatiškai ir kurie neįkėlė į sistemą elektroninių dokumentų, priėmime dalyvauti negalės.

Stojančiųjų konkursiniai balai bus skelbiami VU priėmimo sistemoje 2024 m. liepos 4 d. nuo 10 val. Konkursinius balus galima rasti VU ISAS registracijos pažymoje.

Stojantieji, manantys, kad buvo įvykdyti procedūriniai pažeidimai arba techninės konkursinio balo skaičiavimo klaidos, gali teikti apeliacijas. Apeliacijos teikiamos užpildžius prašymą ir atsiuntus jį el. paštu konsultavimas@vu.lt 2024 m. liepos 4 d. nuo 10 val. iki 12 val. Apie sprendimą dėl išnagrinėtos apeliacijos stojantieji informuojami asmeniškai jų nurodytais kontaktais 2024 m. liepos 5 d. iki 9 val.

Kvietimai studijuoti bus skelbiami 2024 liepos 5 d. nuo 11 val. VU ISAS. Kandidatams siunčiamas tik vienas pakvietimas studijuoti.

Studijų sutarčių sudarymas vyks nuo 2024 m. liepos 5 d. 11 val. iki 2024 m. liepos 8 d. 10 Sudaryti studijų sutartį galima dviem būdais:

1) naudojantis Swedbank, SEB, Šiaulių banko ar Luminor (DNB bankas) asmeninės el. bankininkystės paslauga asmens identifikacijai. 

2) neturint aukščiau nurodytos bankininkystės – atliekant tapatybės identifikaciją VU ISAS.

Identifikacija vykdoma stojančiajam pateikus savo asmens dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) skenuotą ar fotografuotą versiją. Apie sėkmingą identifikaciją stojantieji bus informuojami elektroniniu paštu. Identifikacijai atlikti reikalingi kiti dokumentai:

- pažyma dėl pavardės keitimo – tais atvejais, kai sistemoje bei asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nesutampa stojančiojo pavardės;

- įgaliojimas – jeigu sutartį sudaro įgaliotas asmuo. 

Tolimesnius žingsnius galite rasti pirmo kurso magistrantams skirtoje atmintinėje

Studijų sutarčių sudarymo tvarką galite rasti čia.

Su studijų sutartimi galite susipažinti čia.

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, įmoką už studijas reikia sumokėti iki rugsėjo 30 d. Sumokėti galite prisijungę prie VU eStudentas (Finansai -> Mokėjimo kvitai) nuo rugsėjo 1 d. Daugiau informacijos apie VU teikiamas lengvatas galite rasti čia.

Rugsėjo 1-30 d. būtina užsiregistruoti www.id.vu.lt ir prisijungus prie VU eStudentas paspausti „Registracija studijoms“. Rekomenduojame E. tapatybių valdymo sistemoje registruotis nuo rugsėjo 1 d., kuomet duomenys apie naujus studentus jau tikrai bus pasiekę visas Universiteto duomenų bazes. 

Per rugsėjo mėnesį į studijas neužsiregistravę studentai yra braukiami iš studentų sąrašų.

Po pirmojo priėmimo etapo likus laisvoms vietoms bus organizuojamas II ir Papildomas etapai.

Detalesnę informaciją apie stojimą į magistrantūros studijų programas rasite VU Magistrantūros priėmimo klausimų puslapyje.

2022 07 28 Is VU Greta Kasparaityte

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos