Sidebar

MATEMATIKA – N 001

Disertacijų tematikos

Galimi moksliniai vadovai

Algebrinė skaičių teorija ir polinomai
Algebraic number theory and polynomials
Prof. Artūras Dubickas
Prof. Paulius Drungilas
Doc. Jonas Jankauskas
Analizinė skaičių teorija
Analytic number theory
Prof. Igoris Belovas
Prof. Ramūnas Garunkštis
Prof. Antanas Laurinčikas
Prof. Renata Macaitienė
Prof. Darius Šiaučiūnas
Doc. Roma Kačinskaitė
Atsitiktinių procesų teorija
Theory of random processes
Prof. Rimas Norvaiša
Prof. Alfredas Račkauskas
Prof. Jonas Šiaulys
Prof. Jurgita Markevičiūtė
Diferencialinės lygtys ir skaičiavimo metodai
Differential equations and numerical methods
Prof. Artūras Štikonas
Prof. Olga Štikonienė
Prof. Pranas Katauskis
Doc. Raimundas Vidunas
Dirbtinis intelektas ir finansų matematika
Artificial intelligence and mathematical finance
Prof. Igoris Belovas
Dr. Virginijus Marcinkevičius
Geometrinė grupių teorija
Geometric group theory
Dr. Daniele Otera
Kombinatorika ir grafų teorija
Combinatorics and graph theory
Prof. Mindaugas Bloznelis
Prof. Artūras Dubickas
Matematikos mokymas
Mathematics education
Prof. Rimas Norvaiša
Matematinė statistika
Mathematical statistics
Dr. Andrius Čiginas
Doc. Rūta Levulienė
Prof. Jurgita Markevičiūtė
Doc. Viktor Skorniakov
Matematiniai hidrodinamikos modeliai
Mathematical models in hydrodynamics
Prof. Konstantinas Pileckas
Optimizavimo metodai
Optimization methods
Prof. Remigijus Paulavičius
Prof. Julius Žilinskas
Ribinės teoremos
Limit theorems
Prof. Vydas Čekanavičius
Prof. Jonas Šiaulys
Rizikos teorija
Risk Theory
Prof. Remigijus Leipus
Prof. Jonas Šiaulys
Doc. Martynas Manstavičius
Doc. Andrius Grigutis
Statistiniai erdvinių duomenų analizės metodai
Statistical methods for spatial data analysis
Prof. Kęstutis Dučinskas
Tikimybių teorija
Probability theory
Prof. Mindaugas Bloznelis
Prof. Vydas Čekanavičius
Prof. Saulius Norvidas
Prof. Jonas Šiaulys
Doc. Marijus Vaičiulis
Doc. Martynas Manstavičius
Doc. Viktor Skorniakov

 

 

Disertacijų tematikos

Galimi moksliniai vadovai

Kompiuterinis fizikinių, cheminių, biologinių ir socialinių sistemų modeliavimas
Computational modelling of physical, chemical, biological and social systems
Prof. dr. Romas Baronas
Dr. Andrius Čiginas
Prof. dr. Saulius Gražulis
Prof. dr. Pranas Katauskis
Prof. dr. Tadas Meškauskas
Prof. dr. Audris Mockus
Prof. dr. Linas Laibinis
Doc. dr. Audronė Lupeikienė
Prof. dr. Darius Plikynas
Didelės apimties duomenų tyryba
Big data mining
Prof. dr. Igoris Belovas
Dr. Jolita Bernatavičienė
Prof. dr. Audronė Jakaitienė
Prof. dr. Virginijus Marcinkevičius
Doc. dr. Viktor Medvedev
Prof. dr. Audris Mockus
Prof. dr. Julius Žilinskas
Daugiamačių duomenų vizualizavimas
Visualization of multidimensional data
Dr. Jolita Bernatavičienė
Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Prof. dr. Olga Kurasova
Prof. dr. Aistis Raudys
Optimizavimo algoritmai ir jų taikymas
Optimization algorithms and applications
Prof. dr. Igoris Belovas
Doc. dr. Algirdas Lančinskas
Prof. dr. Remigijus Paulavičius
Prof. dr. Julius Žilinskas

Dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis
Artificial intelligence and machine learning

Prof. dr. Igoris Belovas
Dr. Jolita Bernatavičienė
Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Doc. dr. Gražina Korvel
Prof. dr. Olga Kurasova
Prof. dr. Virginijus Marcinkevičius
Doc. dr. Viktor Medvedev
Prof. dr. Darius Plikynas
Prof. dr. Aistis Raudys
Doc. dr. Gintautas Tamulevičius
Prof. dr. Povilas Treigys
Algoritmų sudėtingumo teorija: apatinių įverčių problema
Computational complexity: the lower bounds problem
Prof. dr. Stasys Jukna
Dirbtiniai neuroniniai tinklai, gilusis mokymasis
Artificial neural networks, deep learning
Dr. Jolita Bernatavičienė
Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Prof. dr. Olga Kurasova
Prof. dr. Virginijus Marcinkevičius
Doc. dr. Viktor Medvedev
Doc. dr. Linas Petkevičius
Prof. dr. Aistis Raudys
Doc. dr. Gintautas Tamulevičius
Prof. dr. Povilas Treigys
Informacinės sistemos ir sprendimų priėmimo metodai
Information systems and decision making
Prof. dr. Dalė Dzemydienė
Prof. dr. Vladislav Fomin
Prof. dr. Audrius Lopata
Doc. dr. Audronė Lupeikienė
Doc. dr. Jolanta Miliauskaitė
Signalų modeliavimas, natūralios kalbos apdorojimo metodai
Signal modelling and natural language processing methods
Dr. Jolita Bernatavičienė
Doc. dr. Gražina Korvel
Prof. dr. Virginijus Marcinkevičius
Prof. dr. Aistis Raudys
Doc. dr. Gintautas Tamulevičius
Prof. dr. Povilas Treigys
Atsitiktinių grafų ir tinklų tyrimai
Random graphs and networks
Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis
Blokų grandinių ir kvantinių skaičiavimų technologijų kūrimas ir vystymas
Development of blockchain and quantum computing techniques
Dr. Ernestas Filatovas
Doc. dr. Saulius Masteika
Dr. Francisco José Orts Gómez
Prof. dr. Remigijus Paulavičius
Doc. dr. Linas Petkevičius
Atviro kodo tyrimai: Tiekimo grandinės ir saugumas
Studies of Open Source Software: Software Supply Chains and Security
Doc. dr. Agnė Brilingaitė
Prof. dr. Audris Mockus

Disertacijų tematikos

Galimi moksliniai vadovai

Intelektinės technologijos kiber-fizinių-socialinių sistemų projektavime
Intelligent technologies in the development of cyber-physical-social systems
Prof. dr. Dalė Dzemydienė
Prof. dr. Audrius Lopata
Doc. dr. Audronė Lupeikienė
Doc. dr. Jolanta Miliauskaitė
Kompiuterinio mokymo ir mokymosi technologijos
Computer-assisted teaching and learning
Prof. dr. Valentina Dagienė
Dr. Vladimiras Dolgopolovas
Doc. dr. Tatjana Jevsikova
Dr. Anita Juškevičienė
Dr. Gabrielė Stupurienė

Lygiagretieji ir paskirstytieji skaičiavimai
Parallel and distributed computing

Doc. dr. Algirdas Lančinskas
Prof. dr. Remigijus Paulavičius
Prof. dr. Julius Žilinskas
Skaitmeninio intelekto taikymai ekonomikoje, medicinoje, bioinformatikoje, chemoinformatikoje, robotikoje ir kitose srityse
Computational intelligence in economics, medicine, bioinformatics, chemoinformatics, robotics and other domains
Prof. dr. Igoris Belovas
Dr. Jolita Bernatavičienė
Dr. Andrius Čiginas
Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Prof. dr. Saulius Gražulis
Doc. dr. Valentas Gružauskas
Prof. dr. Audronė Jakaitienė
Prof. dr. Olga Kurasova
Prof. dr. Virginijus Marcinkevičius
Prof. dr. Audris Mockus
Prof. dr. Aistis Raudys
Doc. dr. Gintautas Tamulevičius
Prof. dr. Povilas Treigys
Prof. dr. Julius Žilinskas
Paskirstytų duomenų technologijų vystymas ir kibernetinė sauga
Distributed ledger technologies and cybersecurity
Prof. dr. Igoris Belovas
Doc. dr. Agnė Brilingaitė
Doc. dr. Linas Bukauskas
Doc. dr. Kęstutis Driaunys
Dr. Ernestas Filatovas
Doc. dr. Šarūnas Grigaliūnas
Prof. dr. Virginijus Marcinkevičius
Doc. dr. Saulius Masteika
Doc. dr. Viktor Medvedev
Prof. dr. Audris Mockus
Prof. dr. Remigijus Paulavičius
Prof. dr. Julius Žilinskas
Dirbtiniu intelektu grindžiamos vaizdo, garso, srautinių duomenų ir natūralios kalbos apdorojimo technologijos
Artificial intelligence-based image, audio, streaming data and natural language processing technologies
Prof. dr. Igoris Belovas
Dr. Jolita Bernatavičienė
Doc. dr. Gražina Korvel
Prof. dr. Virginijus Marcinkevičius
Doc. dr. Viktor Medvedev
Prof. dr. Aistis Raudys
Doc. dr. Gintautas Tamulevičius
Prof. dr. Povilas Treigys
Kognityviųjų skaičiavimų technologijos: dirbtinis intelektas, gilusis mokymasis, didieji duomenys, klasifikavimas, atpažinimas
Cognitive computing technologies: artificial intelligence, deep learning, big data, classification, recognition
Dr. Jolita Bernatavičienė
Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Prof. dr. Olga Kurasova
Doc. dr. Viktor Medvedev
Prof. dr. Audris Mockus
Prof. dr. Aistis Raudys
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos