Sidebar

Sistemų analizės seminaras

Pirmadienį (gegužės 29 d.) 13 val. 203 kab. (Akademijos g. 4) Sistemų analizės seminare doktorantūros studijų rezultatus pristatys:

Roman Surkant „Mašininio mokymosi ir funkcinių duomenų analizės metodų vystymas prostatos daugiafunkcinių MRT vaizdų analizėje“,
vadovė – dr. Jolita Bernatavičienė;

Karolis Šablauskas „Encoding genomic data to detect mutations using deep learning“,
vadovė – prof. dr. Audronė Jakaitienė.

Kviečiame dalyvauti! (https://bit.ly/43kMMBY)

2023-05-25

Sistemų analizės seminaras

Pirmadienį (gegužės 22 d.) 13 val. 203 kab. (Akademijos g. 4) Sistemų analizės seminare doktorantūros studijų rezultatus pristatys Brendonas Stakauskas „Pirminis filogenetinių medžių sudarymo algoritmų palyginimas“.

Vadovas – prof. dr. Virginijus Marcinkevičius.

Kviečiame dalyvauti! (https://bit.ly/3ByXFEy)

Fudan International Seminar on Analysis, PDEs and Fluid mechanics

The speaker: Professor Grigory Panasenko (University Jean Monnet and Vilnius University).

Title of the talk:  “Asymptotic analysis and method of partial asymptotic dimension reduction for thin tube structures”.

Time: Thursday, 18 of May, 16:00 - 17:00.

Abstract: The talk briefly presents the results of asymptotic analysis for non-Newtonian flows in thin tube structures (see G. Panasenko, K.Pileckas, and B.Vernescu “Steady state non-Newtonian flow with strain rate dependent viscosity in thin tube structure with no slip boundary condition”, Mathematical Modelling of Natural Phenomena 17, 2022, 36pp. www.mmnp-journal.org (open access)) and introduces the method of partial asymptotic dimension reduction (PADRED) (see G. Panasenko, K.Pileckas, “Partial asymptotic dimension reduction for steady state non-Newtonian flow with strain rate dependent viscosity in thin tube structure”, J.Math. Fluid. Mech., 25:11, 2023, https://doi.org/10.1007/s00021-022-00749-5). The computation of the leading term of the solution is related to the equation on the graph, which is an elliptic nonlinear problem. We introduce a numerical method to solve the equation on the graph and apply it to the realistic network of blood vessels.


ZOOM link:

https://us02web.zoom.us/j/83673138944?pwd=azQyc1BwUjJFY3VjMStLbFR5Z2VwUT09

ZOOM Id: 836 7313 8944

Passcode: 808818

We are pleased to inform you that the information on previous talks is available on the seminar web page https://researchseminars.org/seminar/Cafe_Analysis_and_Fluid. See Past Talks section.

Organizing Committee: Professors Zhen Lei, Mikhail Korobkov, Adele Ferone, Remigio Russo and Konstantin Pileckas.

This seminar is organized by Fudan University (Shanghai, China) with the collaboration of Universita degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Caserta, Italy) and Vilnius University (Vilnius, Lithuania). This seminar is meant to gather renowned experts working on Geometric and Real Analysis with applications to PDEs and Mathematical Physics and represents an opportunity for presenting high-impact research, as well as facilitating the exchange of ideas between researchers.

2023-05-16

Lietuvos matematikų draugijos seminaras

Gegužės 22 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

Pranešėjas: Linas Petkevičius (VU Informatikos institutas).

Pranešimo tema: chatGPT ir dideli kalbos/vaizdo modeliai

Populiari ir dažna diskusijų pastaruoju metu tema – kalbos modeliai. Seminare pažvelgsime į tipinius praktinius pavyzdžius, kaip modeliai gali būti naudingi. Tai pat bus apžvelgiama, kaip suformuluoti minimi matematiniai modeliai.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFhZjQ5OWEtOTM5NS00MzZiLTk1OGYtY2NmZTI5ZGNmZjA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

2023-05-15

VU MIF diplomų teikimo ceremonija - birželio 27 d.

2023 05 11 MIF diplomu teikimo ceremonija880x495

Data: 2023 m. birželio 27 d.

Laikas: 09:00-13:00

Vieta: Šv. Jono bažnyčia (Šv. Jono g. 12/Universiteto g. 3, Vilnius)

LT

Diplomų teikimo ceremonija – birželio 27 d.

Mieli absolventai, dėstytojai, bendruomenės nariai,

maloniai kviečiame dalyvauti iškilmingoje diplomų įteikimo ceremonijoje birželio 27 d. VU Šv. Jonų bažnyčioje (Universiteto g. 3, Vilnius). Šventės metu Matematikos ir informatikos fakulteto absolventus sveikins universiteto ir fakulteto vadovai, dėstytojai, alumnai, studentai, absolventams bus įteikti bakalauro ir magistrantūros kvalifikacinį laipsnį suteikiantys diplomai.

Šventės programa (LT)

I DALIS

8:30- 9:00 Šventės dalyvių ir svečių pasitikimas

9:00 – 10:30 val. Diplomų teikimo ceremonija vyks šių studijų programų absolventams lietuvių/ anglų k.:

Diplomų įteikimai

Informatika (bakalauras)

Programų sistemos (bakalauras)

Finansų ir draudimo matematika (magistras)

Informatika (magistras)

Matematika (magistras)

Programų sistemos (magistras)

II DALIS

10:30- 11:00 Šventės dalyvių ir svečių pasitikimas

11:00 – 13:00 val. Diplomų teikimo ceremonija vyks šių studijų programų absolventams lietuvių k.:

Bioinformatika (bakalauras)

Duomenų mokslas (bakalauras)

Ekonometrija (bakalauras)

Finansų ir draudimo matematika (bakalauras)

Informacinių sistemų inžinerija (bakalauras)

Matematika ir matematikos taikymai (bakalauras)

DĖMESIO!

Atsiėmus diplomą absolventai turės pasirašyti diplomų įteikimo žurnale. Atsiskaityti su universitetu absolventai turi iki birželio 20 d. Daugiau informacijos.

Maloniai prašome absolventų, kurie neplanuoja dalyvauti įteikimo ceremonijoje pranešti studijų skyriui iki birželio 20 d. (). Nedalyvavę ceremonijoje absolventai savo diplomą galės atsiimti studijų skyriuje nuo birželio 28 d. iš anksto sutartu metu. Diplomai Fakultete bus saugomi vienerius metus.

EN

Graduation Ceremony – 27th of June

Dear Graduates, Lecturers, Members of the Faculty Community,

we kindly invite you to take part in the solemn graduation ceremony on the 27th of June in St. John's Church (Universiteto str. 3, Vilnius). During the celebration, graduates of the Faculty of Mathematics and Informatics will be greeted by university and faculty leaders, lecturers, alumni, students, and will be awarded with diplomas.

Programme (EN)

9 a.m – 10:30 a.m. Diploma award ceremony will be held in Lithunian / English for graduates of these study programmes:

Informatics (Bachelor)

Software Engineering (Bachelor)

Financial and Actuarial Mathematics (Master)

Informatics (Master)

Mathematics (Master)

Software Engineering (Master)

11 a.m – 1 p.m. Diploma award ceremony for graduates of these study programmes:

Bioinformatics (Bachelor)

Data Science (Bachelor)

Econometrics (Bachelor)

Financial and Actuarial Mathematics (Bachelor)

Information Systems Engineering (Bachelor)

Mathematics and Applications of Mathematics (Bachelor)

ATTENTION!

After receiving the diploma, graduates will be required to sign in the diplomas’ registration journal. Graduates must settle with the University by 20th of June. More information.

Graduates who do not plan to attend the award ceremony are kindly requested to notify the Studies Office by the 20th of June (). Graduates who did not attend the ceremony will be able to collect their diploma at the Studies office from the 28th of June at a pre-agreed time. Diplomas will be kept at the Faculty for one year.

 

2023-05-11

Finansų ir draudimo matematikos seminaras

Ateinantį pirmadienį, gegužės 15 d. 16 val. vyks FDM seminaras. Andrius Grigutis skaitys pranešimą „Apie tikslias išgyvenimo tikimybes, kai rizikos atstatymo modelį generuoja diskretieji atsitiktiniai dydžiai".

Seminaras vyks 102 auditorijoje.

Jeigu atvykti negalite -- galite stebėti pranešimą per MS Teams.

Prisijungimo kodas

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a708f595f105b48c195d757ca30707b3c%40thread.tacv2/conversations?groupId=ba7b7d01-e901-4f86-9eee-d09bf0c09f52&tenantId=82c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012

2023-05-11

Sistemų analizės seminaras

Pirmadienį (gegužės 15 d.) 13 val. 203 kab. (Akademijos g. 4) Sistemų analizės seminare doktorantūros studijų rezultatus pristatys Ramunė Vaišnorė „Onkohematologinių pacientų germinacinių variantų identifikavimo ir anotavimo sistemos optimizavimas“.

Vadovė – prof. dr. Audronė Jakaitienė.

Kviečiame dalyvauti! (https://bit.ly/433XFbt)

2023-05-11

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos