Sidebar

Dr. Mazėtis Edmundas

 

Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius 412 room
Phone (8 5) 219 3089
Email edmundas.mazetis@mif.vu.lt

 

Position: Associate Professor

 

2019

Romualdas Kašuba, Edmundas Mazėtis Simple but useful tasks with geometrical content and creative flavor (Focus secondary school level) Th 11 International Conference on Mathematical Creativity and Giftedness (MCG 11) August 22 - 24, 2019

2018

Romualdas Kašuba, Edmundas Mazėtis The inherent relativity of problem posing and solving – or how to make a math problem seem remarkable and accessible on the outside, while hiding difficulty and challenges on the inside at the same time The 8th International Congress of the World Federation of National Mathematics Competition (WFNMC) July 18 - 24, 2018

Edmundas Mazėtis Restored Lithuanian School for Joung Mathematicians celebrates 20 Years 19th International Conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives May 25, 2018

2013–2018 Lietuvos matematikos rinkinys: LMD darbai (Proceedings of The Lithuanian Mathematical Society), Vilnius University Press. Editorial Board Member

Edmundas Mazėtis. Paskaitos mokiniams ir mokytojams, mokymo medžiaga Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos vykdyto projekto „Abiturientų ir jų mokytojų matematinių kompetencijų plėtojimas parengiant ir taikant / naudojant skaitmeninę matematikos mokymo(si) medžiagą“ vykdymo eigoje, 2021

Edmundas Mazėtis. Dalyvavimas 1 - 10 klasių matematikos programos atnaujinimo grupės veikloje, 2020

Edmundas Mazėtis. Paskaitos mokytojams tema „Gabių nokinių ugdymas“, 2018, 2019, 2021, 2022

Edmundas Mazėtis. Įvairių matematikos olimpiadų ir konkursų organizavimas, užduočių rengimas, darbų vertinimas, 2018, 2019, 2021, 2022

Edmundas Mazėtis. Matematikos populiarinimo paskaitos Nacionalinės mokinių akademijos nariams, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Edmundas Mazėtis. Matematikos populiarinimo paskaitos mokytojams Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, 2018, 2019

Edmundas Mazėtis. Matematikos populiarinimo paskaitos mokytojams Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, 2018, 2019

Edmundas Mazėtis. Matematikos populiarinimo paskaitos mokiniams ir mokytojams Telšių Žemaitės gimnazijoje , 2018, 2019

Edmundas Mazėtis. Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos tarybos pirmininkas, paskelbta 10 užduočių su teorine dalimi, uždaviniais ir jų sprendimais, 2018 - 2022

Edmundas Mazėtis, Romualdas Kašuba. Can we pose problems that are attractive, yet accessible to many // Engaging young students in mathematics trough competitions: world perspectives and practices / edited by: Robert Geretschläge. Vol. 1: Competition-ready mathematics; entertaining and informative problems from the WFNMC8 Congress in Semriach/Austria 2018. Singapore : World Scientific, 2018, ISBN 9789811205828. eISBN 9789811205842. ISSN 2591-7234. p. 87-107. (Problem Solving in Mathematics and Beyond, ISSN 2591-7234 ; vol. 13). DOI: 10.1142/9789811205835_0005

 

Last update date 2023-03-31

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information
OK