User Tools

Site Tools


vdi:win7:start

VDI Windows 7 aplinkos paruošimas

Pradinės VM paruošimas

 • Prisijungiame http://vdi.mif/kvm-vdi
 • Pasirenkame Create Virtual Machines
  • Machine type: Source machine
  • Target hypervisor: pasirenkame, pvz: lxibm012
  • Specify disk path: /home/vdi/nfs
  • Disk size: 30GB
  • Mount CD iso: nepasirinkta (instaliuosime per tinklą)
  • Hardware info: 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network
  • OS Type: Windows
  • Version: Microsoft Windows 7 (or newer)
  • Prepend machine name: win7-N, kur N – hypervisor numeris
  • Number of machines to create: 1
  • Spaudžiame Create VMs
 • Spaudžiame win7-N ir nukopijuojame MAC address: reikšmę
 • Įrašome nukopijuotą reikšmę į vdi-win7 macAddress lauką
 • Atsidarome win7-N console per VM ActionsOpen consoleSPICE console arba HTML5 console (pastaroji gali blogai rodyti)
 • VU MIF Network Boot meniu pasirenkame Windows PE
 • Windows Boot Manager pasirenkame WinPE 3.1 amd64
 • Pasirenkame 4 - Install Windows 7 (64-bit) 1 disk 1 partition
 • Po to kai baigia pradinį instaliavimo etapą VM išsijungia
 • Ją reikia vėl įjungti, kad pratęsti instaliavimą
 • Set Network Location pasirinkti Work network
 • cmd lange vykdome \\ntinstall\win\vdi7\setup1.cmd
 • Perstartuojam
 • cmd lange vykdome \\ntinstall\win\vdi7\setup2.cmd
 • Perstartuojam
 • Jeigu išjungtas Windows Update servisas – įjungiame.
 • Control PanelSystem and SecurityWindows UpdateCheck for updates
  • Laukiam (ilgai)
  • Instaliuojam
  • Perstartuojam
  • Kartojame, kol nelieka
 • powershell lange vykdome
Set-ExecutionPolicy Unrestricted
\\ntinstall\win\vdi7\setup3.ps1
 • Perstartuojame ir dar kartą pakartojame

Pagrindinės VM paruošimas

 • Prisijungiame http://vdi.mif/kvm-vdi
  • Jeigu jau yra win7a-N, kur N – hypervisor numeris, tai jame pakeičiame
   • Use volume from: pasirenkame win7-N
   • VDI control vykdome Copy disk from source
  • Jei dar nėra win7a-N, tai sukuriame su Create Virtual Machines
   • Machine type: Initial machine
   • Target hypervisor: pasirenkame, pvz: lxibm012
   • Use volume from: pasirenkame win7
   • Specify disk path: /home/vdi/data
   • Disk size: 10GB – nesvarbu, nes naudojamas pradinės VM dydis
   • Hardware info: 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network
   • OS Type: Windows
   • Version: Windows 7 (or newer)
   • Prepend machine name: win7a-N, kur N – hypervisor numeris
   • Number of machines to create: 1
   • Spaudžiame Create VMs
  • Įjungiame win7a-N per VM ActionsPower up
  • Atsidarome win7a-N console per VM ActionsOpen consoleSPICE console arba HTML5 console
  • powershell lange vykdome
net use z: \\ntinstall\win * /user:MIF\rolnas /persistent:no
z:\vdi7\sysprep.ps1
 • Po to, kai sysprep baigia darbą - išsijungia automatiškai

VDI VM paruošimas

 • Prisijungiame http://vdi.mif/kvm-vdi
  • Spaudžiame Create Virtual Machines
   • Machine type: VDI machine
   • Target hypervisor: pasirenkame, pvz: lxibm012
   • Use volume from: pasirenkame win7a
   • Specify disk path: /home/vdi/data
   • Hardware info: 1 Sockets, 4 Cores, 2GB RAM, br428 Network
   • OS Type: Windows
   • Version: Windows 7 (or newer)
   • Prepend machine name: win7-M-, kur M – būsimų IP adresų priešpaskutinis segmentas
   • Number of machines to create: 20
   • Spaudžiame Create VMs
  • Jei buvo pakeistas pagrindinės VM win7a diskas reikia VDI controlPopulate machines
   • Kai visos VDI išsijungia, tada VDI controlTurn on snapshots
   • Patikrinime vieną iš jų, jei viskas gerai tada VDI controlTurn maintenance off
vdi/win7/start.txt · Keista: 2018/04/07 16:16 vartotojo rolnas