IT wiki

VU MIF STSC

User Tools

Site Tools


duk:backup

VU MIF failų serverio atsarginės kopijos

VU MIF vartotojų namų kataloge U: diske esančių duomenų atsarginės kopijos yra daromos kas 24 val. apie vidurnaktį. Kopijos saugomos mėnesio vieną mėnesį. Jas pasiekti gali tiek studentai, tiek darbuotojai dviem būdais.

Pirmas būdas

File/Directory → Properties → Previous Versions

500 100

Antras būdas

Darbuotojams

Paspaudę Win+R ir suvedę kelią:

\\samba3\old\users3\<data>\username

Kur <data> – diena, kada daryta kopija (formatas: 20150615), o username – naudotojo vardas.

Studentams

\\samba3\old\stud3\<data>\<stojimo metai>\username
  • <data> – diena, kada daryta kopija (formatas: 20150615);
  • <stojimo metai> - metai, kai pradėjote studijuoti VU
  • username – MIF naudotojo vardas.

500


duk/backup.txt · Keista: 2022/07/20 11:53 vartotojo grikiete

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki