IT wiki

VU MIF STSC

User Tools

Site Tools


taisykles

Taisyklės

Esant VU MIF bendruomenės nariu bei naudojantis VU MIF resursais svarbu žinoti, kokia yra nustatyta fakulteto tvarka ir taisyklės. Dėl šios priežasties pateikiame VU MIF naudotojui darbo tvarkos kompiuterių klasėse bei VU MIF kompiuterių tinklo naudojimo taisykles.


Darbo tvarka kompiuterių klasėse

Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centre (STSC) yra įrengtos kompiuterių klasės, kurios naudojamos mokymo procese ir moksliniuose studentų/dėstytojų tyrimuose.

 • STSC teritorija, pastatas, patalpos (ir jų vidus) yra stebimos vaizdo kameromis.
 • Pašaliniams įėjimas į STSC griežtai draudžiamas.
 • Pirmo kurso studentai supažindinami su saugaus darbo taisyklėmis, specialaus instruktažo metu, kurį organizuoja studijų programų kuratoriai, instruktažo tvarką suderinę su apsaugos darbuotoju.
 • Kompiuterių klasės Didlaukio g. ir Šaltinių g. yra rakinamos. Dėstytojai, turintys užsiėmimus šiose klasėse, gali jas atrakinti su savo darbuotojų pažymėjimais.
 • Studentai savo prisijungimo prie kompiuterių tinklo naudotojų vardus gali rasti adresu: http://mif.vu.lt/user, grupių sąrašuose arba pasinaudodami paieška.
 • Studentams, kaip kompiuterių tinklo naudotojams, suteikiami studijoms reikalingi resursai. Resursai, jų pobūdis ir naudojimo tvarka aprašyti VU MIF kompiuterių tinklo naudojimo taisyklėse.
 • Kompiuterių tinklo naudotojams: būtina laikytis kompiuterių tinklo naudojimo ir vidaus tvarkos taisyklių, negalima žaisti žaidimų, negalima patiems išjungti kompiuterių, negalima nešioti kėdžių iš vienos auditorijos į kitą.
 • Esant neaiškumams arba visais kitais IT klausimams reikia kreiptis į STSC komandą el. pašto adresu pagalba@mif.vu.lt arba užsukti į kabinetus, kuriuose pagal šį darbo grafiką rasite IT darbuotojus.

VU MIF kompiuterių tinklo naudojimo taisyklės

Bendros nuostatos

Klasių kompiuteriai, serverių kompiuteriai, įdiegtos (instaliuotos) programos, informacinės sistemos, vietinis kompiuterių tinklas ir interneto tinklas yra resursai, skirti studentų mokymuisi ir moksliniam darbui studijų VU MIF metu.

Naudotojų teisės

Studentas gauna savo naudotojo vardą ir slaptažodį, kurie suteikia teisę naudotis:

 • Vieta failų serveriuose.
 • Procesoriaus laiku serveriuose .
 • Internetu tinkle.

Naudotojų pareigos

 • Naudoti resursus pagal paskirtį;
 • Taupyti vietą diskuose (ištrinant nereikalingus duomenis, bylas);
 • Taupyti darbo laiką (netrukdant kitiems);
 • Keisti slaptažodį kas 3 mėn.
 • Laikytis darbo interneto tinkle etikos.

Darbo tvarka

 • Darbo dienomis studentas gali naudotis klasių kompiuteriais nuo 8:00 val. iki 20:00 val. švenčių dienomis ir per atostogas bei kitu laiku studentas gali dirbti dekanui leidus.
 • Studentas privalo vykdyti Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimo centro darbuotojų nurodymus.
 • Studentas gali iš anksto užsirašyti dirbti prie kurio nors kompiuterio ne paskaitų metu ir užsirašęs turi pirmenybę juo pasinaudoti.
 • Papildoma informacija teikiama kompiuterių laboratorijose (spausdintos instrukcijos) bei MIF interneto puslapiuose.

Draudžiama

 • Išjungti kompiuterius arba atjungti juos iš kompiuterių tinklo;
 • Prijungti savo atsineštus kompiuterius be išankstinės registracijos ir į jiems neskirtas vietas;
 • Keisti kompiuterių konfigūraciją, instaliuoti bei šalinti programas, be STSC leidimo;
 • Kopijuoti, laikyti, žaisti žaidimus;
 • Naudotis svetimais MIF naudotojo vardais ir slaptažodžiais;
 • Perduoti savo MIF naudotojo vardus ir slaptažodžius kitiems asmenims;
 • Spėlioti, “nužiūrėti” ir kitais būtais pretenduoti į kitų studentų/darbuotojų/Dėstytojų MIF slaptažodžius;
 • Naudotis neskirtais resursais;
 • Brautis į kompiuterius (ne tik į vietinius), kuriuose resursai nėra paskirti;
 • Kopijuoti instaliuotas (įdiegtas) programas;
 • Kitais būdais pažeidinėti saugumą, privatumą, tvarką, rimtį ir kitų naudotojų teises.

Atsakomybė

Studentas atsako už visus veiksmus atliekamus jo naudotojo vardu. Priklausomai nuo pažeidimo aplinkybių, pažeidęs naudojimo taisykles, studentas baudžiamas įspėjimu, dalies ar visų resursų atėmimu, finansinės žalos atlyginimu ir kitomis administracinėmis nuobaudomis iki pašalinimo iš universiteto.

taisykles.txt · Keista: 2023/09/20 06:41 vartotojo mif04031

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki