IT wiki

VU MIF STSC

User Tools

Site Tools


duk:disk_space

Apribojimai disko vietai

Failų serveriuose kiekvienam MIF naudotojui namų katalogams yra skiriama:

  • studentams - 1 GB,
  • dėstytojams / mokslininkams - 10 GB.
duk/disk_space.txt · Keista: 2022/07/19 13:26 vartotojo grikiete

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki