IT wiki

VU MIF STSC

User Tools

Site Tools


cloud

MIF debesų kompiuterijos paslauga (individualių virtualių mašinų kūrimas)

VU MIF debesų kompiuterijos paslauga teikiama naudojant įrankį OpenNebula, su kuriuo galite kurti ir valdyti virtualias mašinas (toliau – VM) fiziniuose fakulteto ištekliuose. Prisijungimui prie portalo, kurio pagalba galima kurti virtualias mašinas (VM), turinčias išorinį IP adresą, reikalingas VU MIF tinklo naudotojo vardas ir slaptažodis.

Kiekvienam MIF naudotojui suteikiami tokie ištekliai:

CPU: 1.0
MEMORY: 5GB
VMS: 5 (VM kiekis)
Datastores/default: SIZE=20GB, IMAGES=10
Datastores/files: SIZE=1GB, IMAGES=10
Datastores/qcow2: SIZE=20GB, IMAGES=10
Datastores/lvm: SIZE=20GB, IMAGES=10
Networks/VNET1: LEASES=2
Networks/VNET2: LEASES=5

PASTABA: Prašome nebenaudojamas VM ištrinti.


Naudojo nustatymai

Yra dvi naudotojo sąsajos (ang. views): cloud ir user:

  1. cloud – paprastesniam naudojimui, kai naujos VM kuriamos iš jau esamų šablonų.
  2. user – visos naudotojui pasiekiamos galimybės, bet gali tekti jas pasimokyti naudoti (numatytoji).

Sąsają galite pakeisti Naudotojo vardas → Settings → Info → View.

Prieš kurdami virtualią mašiną naudotojo nustatymuose rekomenduojama įkelti savo SSH rakto viešają dalį. Jeigu naudojate cloud view, tai galite padaryti naudojo nustatymuose Naudotojo vardas → Settings → Config → Add SSH Key. Jeigu naudojate user view, įkelkite SSH viešają dalį į Public SSH Key lauką:

Virtualios mašinos sukūrimas

Norėdami sukurti VM, pagrindiniame meniu kairėje pasirinkite Virtual Resources → Virtual Machines ir aspauskite + ženklą.

Atsidariusiame lange atlikite veiksmus pagal instrukcijas: pasirinkite šabloną, nurodykite VM pavadinimą, jei reikia pakeiskite atminties ir dydžio parametrus, ir tada spauskite Create.

Informaciją apie sukurtą VM ir jos būseną rasite paspaudę ant meniu Virtual Resources → Virtual Machines.

Parametrų paaiškinimai:

Windows 2012 R2 virtualus diskas rekomenduojamas naudoti tik su šablonais turinčiais prefiksą win.

INSTANCE_TYPE CPU VCPU MEMORY DISK_SIZE swap
micro 0.1 1 256 - 512
tiny, m1.tiny 0.25 1 512 5G 512
small, m1.small 0.5 2 1024 10G 1024
medium 1 4 2048 20G 1024
large 6 6 10G 50G 5G
xlarge 12 12 20G 100G 10G

Virtualios mašinos būsenos

Sutrumpinimas Būsena Reikšmė
pend Pending Pradinė VM būsena. Planuotojas tikrina ar pakanka resursų virtualios mašinos paleidimui.
hold Hold Planuotojui nurodyta neplanuoti šios VM vykdymo automatiškai.
prol Prolog Vyksta VM diskų perkėlimas į vykdymo mazgą.
boot Boot Laukiama VM startavimo.
run Running VM paleista ir veikia. Šioje būsenoje visada yra tikrinama ar ji vis dar yra vykdo procesus.
migr Migrate VM yra migruojama iš vieno šaltinio į kitą.
hotp Hotplug “Karštas” diskų ir tinklo jungčių prijungimas / išjungimas.
snap Snapshot Vyksta VM duomenų atvaizdo kopijos (snapshot) darymas.
save Save Išsaugojami VM duomenys, kai atliekamos migracijos, sustabdymo ar pristabdymo operacijos.
epil Epilog Vyksta VM diskų trinimas serveryje ir atidėtų įrašymo (save as / deffered snapshot) atlikimas.
shut Shutdown Siunčiamas VM išjungimo ACPI signalas ir laukiama baigtinės būsenos. Jeigu po tam tikro laiko tarpo VM neišsijungia, tai VM būsena grąžinama į running.
stop Stopped VM sustabdoma: būsena ir diskai yra išsaugoma sisteminėje duomenų saugykloje.
susp Suspended Panašiai, kaip sustabdyti, VM duomenys lieka ten pat.
poff PowerOff VM yra visiškai išjungta. Ji bet kada gali vėl būti įjungta.
unde Undeployed VM yra išjungta. VM diskai perkeliami į sisteminę duomenų saugyklą. Ji bet kada gali vėl būti įjungta.
fail Failed VM darbas sutriko nepataisomai.
unkn Unknown VM neaptikta hipervizoriaus vykdomų VM sąraše. Tai gali įvykti, kai OS yra išjungiama arba nulūžta.
done Done Galutinė VM būsena.

Supaprastinta VM būsenų schema pateikiama čia.


Veiksmai su virtualia mašina

Veiksmas Paaiškinimas
Delete VM sunaikinimas nepriklausomai kokioje būsenoje buvo.
Shutdown Siunčiamas VM išjungimo ACPI signalas ir laukiama baigtinės būsenos. Įvykus išjungimui, atlaisvinami resursai ir išvalomas serveris. Jeigu po tam tikro laiko tarpo VM neišsijungia, tai VM būsena grąžinama į running.
Suspend VM darbas pristabdomas, VM duomenys lieka ten pat.
PowerOff VM išjungiama.
Undeploy VM yra išjungiama. VM diskai perkeliami į sisteminę duomenų saugyklą.
Stop Tas pats kaip undeploy.
Resume Atkuriamas VM darbas po stopped, suspended, undeployed ir poweroff būsenų.
Reboot VM atkuriama.
Hold Nustatoma hold būsena.
Release Atkūrimas po hold būsenos.
Deploy VM paleidimas tam tikrame serveryje.
Boot VM paleidimas.
Recover VM atstatymas po sutrikusio darbo.
Snapshot VM diskų atvaizdų kopijų darymas.
Disk hotplug Naujo disko pridėjimas.
NIC hotplug Naujų tinklo jungčių pridėjimas.
Resizing VM VM dydžio keitimas: 1. Išjungiama VM (PowerOff). 2. Keičiamas VM dydis. 3. Atkuriama VM (Resume)
Sheduling Veiksmų atlikimo tvarkos sudarymas.

Virtualios mašinos valdymas

Norint prisijungti ir valdyti VM, jos būsena turi būti running. Prisijungimui reikalingą informaciją gausite paspaudę ant pasirinktos VM ir pasirinkę Info.

Atributas CONNECT_INFO1 skirtas Linux naudotojams. Nukopijavus jo reikšmę į komandinę eilutę, bus galima prisijungti prie VM.

Atributas CONNECT_INFO2 skirtas Windows naudotojams, kurie turi Putty programėlę. Nukopijavus jo reikšmę į komandinę eilutę arba suvedus atitinkamas reikšmes (pvz. IP/Hostname = 193.219.91.103, port=14152) Putty programėlėje, bus galima prisijungti prie VM.

Jei norite pasinaudoti TCP jungčių peradresavimu, turite papildyti TCP_PORT_FORWARDING atributo reikšmę norimomis jungtimis (daugiausiai 4). Pakeitę atributo reikšmę nepamirškite iš naujo paleisti VM (PowerOff → Boot) ir patikrinti, kokios jungtys buvo sugeneruotos. Pavyzdžiui, jeigu norite atidaryti 80 jungtį, įrašykite 80 ir iš naujo paleiskite VM. Startavus VM, pamatysite pasikeitusioje TCP_PORT_FORWARDING reikšmėje PORT:80, kur PORT yra išorinio IP (PUBLIC_IP reikšmė) jungtis, per kurią galima bus prisijungti prie VM jūsų norimos jungties (80).

VNET1 tinkle VM gali gauti ne tik įprastą vidinį IPv4 adresą, bet ir globaliai pasiekiamą IPv6 adresą. Daugiau apie galimybes prisijungti prie IPv6.

Norėdami pridėti papildomą diską reikia atsidaryti savo virtualio mašinos valdymo langą. Paspausti Storage ir Attach disk. Image skiltyje galite pasirinkti jau sukurtus diskus. Volatile Disk skiltyje galite pridėti naują tusčia diską į size įrašius disko dydį megabaitais, o Format disko sistemą (vesti iš karto nebūtina) ir spausti Attach.


Virtualios mašinos tinklo nustatymai

Nuo 2022 metų rugsėjo 1 dienos pagal nutylėjimą virtualią mašiną galima pasiekti tik iš MIF tinklo ir per VU VPN. Norint, kad jūsų virtuali mašina būtų pasiekiama iš išorinių tinklų, jums reikėtų pakeisti ugniasienę tinklo nustatymuose, šablone kurį panaudosite kurdami virtualią mašiną.

1. Jeigu kuriate mašiną naudojant šablonus. Pasirinkite jums norimą šabloną atsidarykite ir pasidarykite kopija paspaudę mygtuką Clone.

2. Atsidarote kopija spaudžiate Update → Network → Advanced Options.

3. Žemiau rasite Secutiry Groups, pagal nutylėjimą bus parinkta vu-vpn-mif, reikia pasirinkti default ir išsaugoti šabloną. securitygroup.jpg


VM resursų didinimas

Norėdami pasididinti jums skirtos VM resursus, prašymą pateikite el. paštu itapc@mif.vu.lt.

cloud.txt · Keista: 2022/08/31 10:57 vartotojo mif28585

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki