User Tools

Site Tools


duk:ms_darb

Microsoft programinės įrangos aktyvacija

MIF darbuotojų kompiuteriuose esanti Microsoft programinė įranga (Windows OS, MS Office paketas, t.t.), kurios licenciją gavote iš STSC administratoriaus, aktyvuojasi kaskart prisijungus prie MIF kompiuterių tinklo.

Praėjus daugiau nei 120 dienų PĮ naudojimo ne VU tinkle, programinė įranga nustos veikti. Tokiu atveju prijunkite kompiuterį prie VU tinklo fakultete arba per VU VPN.

Jei nepavyksta kreipkitės į STSC administratorius.


duk/ms_darb.txt · Keista: 2019/03/16 12:06 vartotojo eduardas