IT wiki

VU MIF STSC

User Tools

Site Tools


duk:ms_darb

Microsoft programinės įrangos aktyvacija

VU MIF darbuotojų kompiuteriuose, įskaitant ir nešiojamus, įdiegta Microsoft programinė įranga (Windows OS, MS Office paketas, kt.), kurios licenciją gavote iš STSC administratoriaus. Ji aktyvuojasi kaskart automatiškai kai tik prisijungiate prie VU MIF kompiuterių tinklo.

Jeigu kompiuterine įranga naudojatės iš namų, atkreipkite dėmesį, jog praėjus daugiau nei 120 dienų įrangos naudojimo ne VU tinkle, programinė įranga nustos veikti arba pradės rodyti pranešimus, susijusius su programinės įrangos legalumu.

Norėdami problemą išspręsti:

  • prijunkite kompiuterį prie VU ar VU MIF tinklo
  • aktyvuokite VU VPN prisijungimą VU VPN.

Jei problemos nepavyksta pašalinti, prašome kreipkitės į VU MIF STSC administratorius adresu pagalba@mif.vu.lt.


duk/ms_darb.txt · Keista: 2022/07/20 12:08 vartotojo grikiete

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki