IT wiki

VU MIF STSC

User Tools

Site Tools


duk:disk_space2

Negaliu įkelti / išsaugoti duomenų

Jeigu negalite sukurti naujų dokumentų ar išsaugoti failų (pvz. R paketų), tai tikriausiai viršijote jums skirtą vietą diske. Prisijunkite prie Linux terminalo uosis.mif.vu.lt ir suveskite tokias komandas:

  • Patikrinimas, kas užima daugiausiai vietos: ncdu (ARBA du -ks .??* *|sort -n)
  • Duomenų šalinimas: rm -rfv .name (pvz. .mozilla)

Kompiuterinėje klasėje prisijungiate prie Linux (xterm) arba su ssh arba PuTTY programa prisijungiate prie uosis.mif.vu.lt. Prisijungus rašote ncdu ir su rodyklių ir Enter klavišais naviguojate per failus ir katalogus.
Su klavišu D trinate, o su klavišu Q baigiate programą.

duk/disk_space2.txt · Keista: 2022/07/19 13:43 vartotojo grikiete

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki