User Tools

Site Tools


cloud:oracle

Centos OS 7 + Oracle XE 21c instaliacijos instrukcija

Susikurti virtualia masina su centos os 7 template naudojant memory 2gb cpu 2 vcpu 4 20gb disko vietos ir pažymėti Hold.

Atsidaryti sukurtą virtualią mašiną prie TCP_PORT_FORWARDING 22 įrašyti 1521, atlikti release funkcija ir palaukti kol užsikraus.

Pasileisti Putty ir pridėti privatų raktą. Daugiau apie Putty ir raktus galite rasti čia

Nukopijuoti prisijungimo duomenis iš serverio valdymo panelės. Paspausti Open ir kai paprašys, suvesti SSH rakto raktažodį.

Komandų eilutėje rašykite komandas iš eilės ( kartais reiks paspausti „y“ ir reikia palaukti kol atlikta komanda prieš tai rašant kitą).

  sudo yum check-update
  sudo yum update
  sudo yum localinstall https://drive.mif.vu.lt/s/T4Z9WxzDgoDqoey/download/oracle-database-preinstall-21c-1.0-1.el7.x86_64.rpm
  sudo yum localinstall https://drive.mif.vu.lt/s/swmrJSjMsfjP5Ax/download/oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol7.x86_64.rpm

Pasibaigus įrašymui, kuris gali užtrukti reikia suvesti šią komandą

sudo /etc/init.d/oracle-xe-21c configure

ir nustatyti slaptažodį ir palaukti kol pabaigs konfigūruotis.

Kaip prisijungti prie Oracle duomenų bazės

Atsiųsti SQL DEVELOPER https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-downloads.html (leidžia siųsti tik užsiregistravus). Iškleisti failus ir paleisti programą.

Dešinėje pasausti su dešiniu mygtuku Oracle connections ir New Connection.

  1. Name įrašykite sesijos pavadinimą.
  2. Username vartotojo vardą: (Jungiantis pirmą kartą veikia SYSTEM vartotojas poto galima sukurti kitus).
  3. Password slaptažodis kurį nutatėte per instaliaciją
  4. Hostname Išorinis IP adresas kuris buvo suteiktas
  5. Port portas kurį priskyrė OPEN NEBULA. ( Rasite pagrindinėje serverio panelėje prie jūsų įrašyto 1521).

PASTABA: Jeigu nesigauna sukurti naujų vartotojų reikia suvesti alter session set „_ORACLE_SCRIPT“=true;

cloud/oracle.txt · Keista: 2022/03/23 10:46 vartotojo eduardas