IT wiki

VU MIF STSC

User Tools

Site Tools


duk:locked_terminal

Linux klasėje užrakintas arba pakibęs kompiuteris

  • Spauskite klavišus Ctrl+Alt+Backspace.
  • Jeigu nesuveikia, bandykite šią kombinaciją AltGr+SysRq+K.
duk/locked_terminal.txt · Keista: 2022/07/20 12:20 vartotojo grikiete

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki