IT wiki

VU MIF STSC

User Tools

Site Tools


win7:default

Windows 7 Default User profilio paruošimas

 • StartComputerPropertiesAdvanced system settingsUser ProfilesSettings
 • Pasirenkame Default ProfileCopy To…
 • Copy profile to nurodome C:\test
 • Permitted to use nurodome Everyone
 • Spaudžiame OK
 • Paleidžiame regedit
 • Pasirenkame HKEY_USERSFileLoad hive…
 • Pasirenkame C:\test\ntuser.dat (gali reikėtį įjungti paslėptų ir sistemos failų rodymą)
 • Key Name: įrašome test
 • Einame į HKEY_USERS\test\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 • Pakeičiame reikšmes (%HOMESHARE%=\\server\username, %HOMEPATH%=\)
{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} %HOMESHARE%\Downloads
AppData %HOMESHARE%\AppData
Desktop %HOMESHARE%\Desktop
Favorites %HOMESHARE%\Favorites
My Music %HOMESHARE%\Music
My Pictures %HOMESHARE%\Pictures
My Video %HOMESHARE%\Videos
Personal %HOMESHARE%\Documents
 • Pasirenkame HKEY_USERS\test ir FileUnload Hive
 • Sukompresuojame C:\test į C:\test.zip.
 • Persiunčiame į k007:/home/puppet/etc/modules/mif/files/samba/netlogon/win7 ir iškompresuojame.
 • Ištriname visus NTUSER.DAT.* failus, palikdami tik ntuser.dat

Windows 7 Mandatory profilio paruošimas

 • Analogiškai Default User profiliui
 • Pervadinti ntuser.dat į ntuser.man
 • Profilio kelyje gale įdėti .man, pvz: vdi-win7.man.v2
 • Konfigūracijoje reikia nurodyti be .v2, pvz: \\samba3\profiles.man\vdi-win7.man
win7/default.txt · Keista: 2018/03/15 12:17 vartotojo rolnas

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki