User Tools

Site Tools


vdi:win10:start

VDI Windows 10 aplinkos paruošimas

Pradinės VM paruošimas

 • Prisijungiame http://vdi.mif/kvm-vdi
  • Pasirenkame Create Virtual Machines
   • Machine type: Source machine
   • Target hypervisor: pasirenkame, pvz: lxibm012
   • Specify disk path: /home/vdi/nfs
   • Disk size: 150GB
   • Mount CD iso: nepasirinkta (instaliuosime per tinklą)
   • Hardware info: 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network
   • OS Type: Windows
   • Version: Microsoft Windows 10 (or newer)
   • Prepend machine name: win10-N, kur N – hypervisor numeris
   • Number of machines to create: 1
   • Spaudžiame Create VMs
  • Spaudžiame win10-N ir nukopijuojame MAC address: reikšmę
  • Įrašome nukopijuotą reikšmę į vdi-win10 macAddress lauką
  • Atsidarome win10-N console per VM ActionsOpen consoleSPICE console arba HTML5 console (pastaroji gali blogai rodyti)
  • VU MIF Network Boot meniu pasirenkame Windows PE
  • Windows Boot Manager pasirenkame WinPE 10.0 amd64
  • Pasirenkame 10 - Install Windows 10 (64-bit) 1 disk 1 partition
  • Po to kai baigia pradinį instaliavimo etapą VM išsijungia
  • Ją reikia vėl įjungti, kad pratęsti instaliavimą
  • cmd lange vykdome \\ntinstall\win\vdi10\setup1.cmd
  • cmd lange vykdome \\ntinstall\win\vdi10\setup2.cmd
  • Įrašome papildomai garso kortos draiverį, atsidarote Device Manager pasirenkate vienintelį įrenginį su šauktuku, tada update driver ir pasirenkate browse my computer for driver software pasirenkate draiverį kuris randasi \\ntinstall\win\vdi\6171_Vista_Beta ir suinstaliuojate.
  • SettingsUpdate & SecurityCheck for updates
   • Laukiam (ilgai)
   • Instaliuojam
   • Perstartuojam
   • Kartojame, kol nelieka
  • powershell lange vykdome \\ntinstall\win\vdi10\setup3.ps1
   • Baigus instaliacijai surašote likusias programas kurių nėra saraše.
   • Atnaujinat iki reikiamos versijos.
   • Perkraunat kompiuterį
   • Neišsigaskite jeigu scriptas išmeta klaidų.
   • Perkrauname
   • Išjungiame

Pagrindinės VM paruošimas

 • Prisijungiame http://vdi.mif/kvm-vdi
  • Jeigu jau yra win10a-N, kur N – hypervisor numeris, tai jame pakeičiame
   • Use volume from: pasirenkame win10-N
   • VDI control vykdome Copy disk from source
  • Jei dar nėra win10a-N, tai sukuriame su Create Virtual Machines
   • Machine type: Initial machine
   • Target hypervisor: pasirenkame, pvz: lxibm012
   • Use volume from: pasirenkame win10-N, kur N - hypervisor numeris
   • Specify disk path: /home/vdi/data
   • Disk size: 10GB – nesvarbu, nes naudojamas pradinės VM dydis
   • Hardware info: 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network
   • OS Type: Windows
   • Version: Windows 10 (or newer)
   • Prepend machine name: win10a-N, kur N – hypervisor numeris
   • Number of machines to create: 1
   • Spaudžiame Create VMs
  • Įjungiame win10a-N per VM ActionsPower up
  • Atsidarome win10a-N console per VM ActionsOpen consoleSPICE console arba HTML5 console
  • powershell lange vykdome
Set-ExecutionPolicy Unrestricted
net use z: \\ntinstall\win * /user:MIF\rolnas <- (vietoje rolnas jūsų admin useris)
z:\vdi10\sysprep.ps1
 • Po to, kai sysprep baigia darbą - išsijungia automatiškai

VDI VM paruošimas

 • Prisijungiame http://vdi.mif/kvm-vdi
  • Spaudžiame Create Virtual Machines
   • Machine type: VDI machine
   • Target hypervisor: pasirenkame, pvz: lxibm012
   • Use volume from: pasirenkame win10a
   • Specify disk path: /home/vdi/data
   • Hardware info: 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network
   • OS Type: Windows
   • Version: Windows 10 (or newer)
   • Prepend machine name: win10-M-, kur M – būsimų IP adresų priešpaskutinis segmentas
   • Number of machines to create: 10
   • Spaudžiame Create VMs
  • Jei buvo pakeistas pagrindinės VM win10a diskas reikia VDI controlPopulate machines
   • Kai visos VDI išsijungia, tada VDI controlMass Power ON ir laukiam kol dar karta išsijungs.
   • VDI controlTurn on snapshots
   • Patikrinime vieną iš jų, jei viskas gerai tada VDI controlTurn maintenance off
vdi/win10/start.txt · Keista: 2022/08/10 12:54 vartotojo mif28585