User Tools

Site Tools


taisykles:vu_mif_kompiuteriu_tinklo_naudojimo_taisykles

VU MIF kompiuterių tinklo naudojimo taisyklės

Bendros nuostatos

Klasių kompiuteriai, serverių kompiuteriai, įdiegtos (instaliuotos) programos, informacinės sistemos, vietinis kompiuterių tinklas ir Internet’o tinklas yra resursai, skirti studentų mokymuisi ir moksliniam darbui studijų VU MIF metu.

Naudotojų teisės

Studentas gauna savo nudotojo vardą ir slaptažodį, kurie suteikia teisę naudotis:

 • vieta failų serveriuose;
 • procesoriaus laiku serveriuose ;
 • Internet’o tinkle.

Naudotojų pareigos

 • naudoti resursus pagal paskirtį;
 • taupyti vietą diskuose (archyvuojant);
 • taupyti darbo laiką (netrukdant kitiems);
 • taupyti ryšį su Internet’o tinkle (ieškant kuo arčiau);
 • laikytis darbo Internet’o tinkle etikos.

Darbo tvarka

 • Darbo dienomis studentas gali naudotis klasių kompiuteriais nuo 8:00 val. iki 20:00 val. švenčių dienomis ir per atostogas bei kitu laiku studentas gali dirbti dekanui leidus.
 • Paskaitos metu studentas privalo vykdyti dėstytojo nurodymus, o ne paskaitos metu – kompiuterių laboratorijos darbuotojų nurodymus.
 • Studentas gali iš anksto užsirašyti dirbti prie kurio nors kompiuterio ne paskaitų metu ir užsirašęs turi pirmenybę juo pasinaudoti.
 • Papildoma informacija teikiama kompiuterių laboratorijoje bei kompiuterių laboratorijos interneto puslapiuose.

Draudžiama

 • Išjungti kompiuterius arba atjungti juos iš kompiuterių tinklo;
 • Prijungti savo atsineštus kompiuterius be išankstinės registracijos ir į jiems neskirtas vietas;
 • Keisti kompiuterių konfigūraciją, instaliuoti bei šalinti programas, be STSC leidimo;
 • Kopijuoti, laikyti, žaisti žaidimus;
 • Naudotis svetimais MIF naudotojo vardais ir slaptažodžiais;
 • Perduoti savo MIF naudotojo vardus ir slaptažodžius kitiems asmenims;
 • Spėlioti, “nužiūrėti” ir kitais būtais pretenduoti į kitų studentų/darbuotojų/Dėstytojų MIF slaptažodžius;
 • Naudotis neskirtais resursais;
 • Brautis į kompiuterius (ne tik į vietinius), kuriuose resursai nėra paskirti;
 • Kopijuoti instaliuotas (įdiegtas) programas;
 • Kitais būdais pažeidinėti saugumą, privatumą, tvarką, rimtį ir kitų naudotojų teises.

Atsakomybė

Studentas atsako už visus veiksmus atliekamus jo naudotojo vardu. Priklausomai nuo pažeidimo aplinkybių, pažeidęs naudojimo taisykles, studentas baudžiamas įspėjimu, dalies ar visų resursų atėmimu, finansinės žalos atlyginimu ir kitomis administracinėmis nuobaudomis iki pašalinimo iš universiteto.

taisykles/vu_mif_kompiuteriu_tinklo_naudojimo_taisykles.txt · Keista: 2017/03/09 15:15 vartotojo egle