User Tools

Site Tools


vdi:linux

Čia yra sena dokumento versija!


VDI Linux aplinkos paruošimas

Pradinės VM paruošimas

 • Prisijungiame http://vdi.mif/kvm-vdi
  • Pasirenkame Create Virtual Machines
   • Machine type: Source machine
   • Target hypervisor: pasirenkame, pvz: lxibm012
   • Specify disk path: /home/vdi/nfs
   • Disk size: 20GB
   • Mount CD iso: nepasirinkta (instaliuosime per tinklą)
   • Hardware info: 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network
   • OS Type: Linux
   • Version: Debian Squeeze (or newer)
   • Prepend machine name: linuxN, kur N - dar nenaudojamas skaičius
   • Number of machines to create: 1
   • Spaudžiame Create VMs
  • Spaudžiame linuxN ir nukopijuojame MAC address: reikšmę
  • Įrašome nukopijuotą reikšmę į vdi-linux arba vdi-linux-rdp macAddress lauką
  • Atsidarome linuxN console per VM ActionsOpen consoleSPICE console arba HTML5 console (pastaroji gali blogai rodyti)
  • VU MIF Network Boot meniu pasirenkame VU MIF Install service…*
  • Pasirenkame debian9-install ir spaudžiame klavišą Tab
  • Pakeičiame desktop.cfg į vdi.cfg ir spaudžiame Enter
  • Laukiame kol instaliuoja. Kai baigia – console užsidaro ir linuxN išsijungia.
  • Startuojame vėl linuxN su VM ActionsPower up

Pradinės VM OS paruošimas

 • Prisijungiame prie linuxN: ssh root@vdi-linux arba ssh root@vdi-linux-rdp, taip pat reikės dalį komandų vykdyti root@k007
root@vdi-linux:~# apt update
root@vdi-linux:~# apt install --no-install-recommends eatmydata puppet
root@vdi-linux:~# apt clean
root@k007:~ # puppet cert clean vdi-linux.mif
root@vdi-linux:~# puppet agent --test --noop
root@k007:~ # puppet cert sign vdi-linux.mif
root@vdi-linux:~# eatmydata puppet agent --test |& tee puppet.log
root@vdi-linux:~# eatmydata puppet agent --test |& tee puppet2.log
root@vdi-linux:~# sync;sync;sync;echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
root@vdi-linux:~# dd if=/dev/zero of=zero.img bs=1M
root@vdi-linux:~# rm zero.img
root@vdi-linux:~# poweroff

Gali užtrukti apie 30min.

Pagrindinės VM paruošimas

 • Prisijungiame http://vdi.mif/kvm-vdi
  • Jeigu jau yra linux1a-M, tai jame pakeičiame
   • Use volume from: pasirenkame linuxN
   • VDI control vykdome Copy disk from source
   • Kai baigia kopijuoti, vykdome VDI controlTurn maintenance off
  • Jei dar nėra linux1a-M, tai sukuriame su Create Virtual Machines
   • Machine type: Initial machine
   • Target hypervisor: pasirenkame, pvz: lxibm013
   • Use volume from: pasirenkame linuxN
   • Specify disk path: /home/vdi/data
   • Disk size: 20GB
   • Hardware info: 1 Sockets, 4 Cores, 2GB RAM, br428 Network
   • OS Type: Linux
   • Version: Debian Squeeze (or newer)
   • Prepend machine name: linux1a-M, kur M - dar nenaudojamas skaičius
   • Number of machines to create: 1
   • Spaudžiame Create VMs

VDI VM paruošimas

 • Prisijungiame http://vdi.mif/kvm-vdi
  • Spaudžiame Create Virtual Machines
   • Machine type: VDI machine
   • Target hypervisor: pasirenkame, pvz: lxibm013
   • Use volume from: pasirenkame linux1a-M
   • Specify disk path: /home/vdi/data
   • Hardware info: 1 Sockets, 4 Cores, 2GB RAM, br428 Network
   • OS Type: Linux
   • Version: Debian Squeeze (or newer)
   • Prepend machine name: linux-K-, kur K – būsimų IP adresų priešpaskutinis segmentas
   • Number of machines to create: 20
   • Spaudžiame Create VMs
   • VDI controlTurn on snapshots
   • Patikrinime vieną iš jų, jei viskas gerai tada VDI controlTurn maintenance off
vdi/linux.1535632997.txt.gz · Keista: 2018/08/30 12:43 vartotojo rolnas

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki