User Tools

Site Tools


prod_ansible

Čia yra sena dokumento versija!


MIF produkcinio serviso VM paleidimas su ansible

 • Surasti laisvą IP vidiniame ITC tinkle https://mif.vu.lt/ldap.
 • Pridėti IP adresą į OpenNebula ITC2 tinklą http://mif.vu.lt/one. (Infrastructure → Virtual Networks → ITC2 → Adresses → Add)
 • Sukurti kompiuterio įrašą http://mif.vu.lt/ldap/new_host.php.
 • Patvirtinti kompiuterio įrašą - Rolandas arba Eduardas.
 • Sukurti VM iš atitinkamo šablono, priskirti užregistruotą ip
 • Perkelti VM į prod grupę
 • Startuoti VM
 • Įsitikinkite, kad galite prisijungti prie VM su ssh. Jei jungimuisi norite naudoti kitą naudotoją, nusistatykite ansible_user reikšmę. Jei naudosite ne ssh raktą, o slaptažodį, nusistatykite ansible_ssh_pass. Reikšmes galima nusistatyti inventoryje prie kompiuterio vardo arba grupės, ansible projekte host_vars/kompiuterio_vardas arba group_vars/grupes_vardas.
 • Pridėti kompiuterio vardą į ansible inventory
 • Laukti kol DNS įrašas atsinaujins (~15min po kompiuterio įrašo patvirtinimo).
 • Paleisti ansible playbook:
ansible-playbook main.yml
prod_ansible.1611245961.txt.gz · Keista: 2021/01/21 18:19 vartotojo mif70585