IT wiki

VU MIF STSC

User Tools

Site Tools


duk:backup

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
duk:backup [2022/07/20 11:51] grikieteduk:backup [2022/07/20 11:53] (esamas) grikiete
Linija 26: Linija 26:
 \\samba3\old\stud3\<data>\<stojimo metai>\username \\samba3\old\stud3\<data>\<stojimo metai>\username
 </code> </code>
 +
 +  * **<data>** – diena, kada daryta kopija (formatas: **20150615**);
 +  * **<stojimo metai>** - metai, kai pradėjote studijuoti VU
 +  * **username** – MIF naudotojo vardas.
  
 {{ :windows:run.png |500}} {{ :windows:run.png |500}}
duk/backup.1658317895.txt.gz · Keista: 2022/07/20 11:51 vartotojo grikiete

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki