User Tools

Site Tools


cloud

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cloud [2017/09/25 19:11]
linb
cloud [2021/02/01 08:13] (esamas)
mif04031
Linija 1: Linija 1:
-==== Kaip naudotis MIF debesų kompiuterijos paslauga====+==== MIF debesų kompiuterijos paslauga (individualių virtualių mašinų kūrimas) ====
  
-VU MIF debesų kompiuterijos paslauga teikiama naudojant įrankį **OpenNebula**, su kuriuo galite kurti ir valdyti virtualias mašinas (toliau – VM) fiziniuose resursuose+VU MIF debesų kompiuterijos paslauga teikiama naudojant įrankį **OpenNebula**, su kuriuo galite kurti ir valdyti virtualias mašinas (toliau – VM) fiziniuose fakulteto ištekliuose
-Prisijungimui prie portalo reikalingas VU MIF tinklo naudotojo [[http://mif.vu.lt/user|vardas]] ir [[https://radius.mif.vu.lt/passwd|slaptažodis]].+Prisijungimui prie portalo, kurio pagalba galima kurti virtualias mašinas (VM) turinčias išorinį IP adresa reikalingas VU MIF tinklo naudotojo [[http://mif.vu.lt/user|vardas]] ir [[https://mif.vu.lt/passwd|slaptažodis]].
  
-  [[https://grid5.mif.vu.lt/cloud3/one/|VU MIF OpenNebula Sunstone portalas]] – veikia su Internet Explorer (>= 9), Firefox (> 3.5) arba Chrome naršyklėmis. Failų įkėlimas veikia su Firefox (>= 4) ir Chrome (>= 11). +  [[https://mif.vu.lt/one|VU MIF OpenNebula Sunstone portalas]] – veikia su Internet Explorer (>= 9), Firefox (> 3.5) arba Chrome naršyklėmis. Failų įkėlimas veikia su Firefox (>= 4) ir Chrome (>= 11). 
-  [[http://docs.opennebula.org/4.14/user/|Oficiali OpenNebula naudotojo dokumentacija]].+  [[http://docs.opennebula.org/4.14/user/|Oficiali OpenNebula naudotojo dokumentacija]].
  
-**Kiekvienam MIF naudotojui suteikiami tokie resursai:**+**Kiekvienam MIF naudotojui suteikiami tokie ištekliai:**
 <code> <code>
 CPU: 0.5 CPU: 0.5
Linija 24: Linija 24:
 ---- ----
  
-**Naudojo nustatymai**+=== Naudojo nustatymai === 
  
 Yra dvi naudotojo sąsajos (ang. views): **cloud** ir **user**: Yra dvi naudotojo sąsajos (ang. views): **cloud** ir **user**:
Linija 35: Linija 36:
 Prieš kurdami virtualią mašiną naudotojo nustatymuose rekomenduojama įkelti savo SSH rakto viešają dalį. Jeigu naudojate **cloud view**, tai galite padaryti naudojo nustatymuose **Naudotojo vardas -> Settings -> Config -> Add SSH Key**. Jeigu naudojate **user view**, įkelkite SSH viešają dalį į **Public SSH Key** lauką: {{ :user_ssh.png |}} Prieš kurdami virtualią mašiną naudotojo nustatymuose rekomenduojama įkelti savo SSH rakto viešają dalį. Jeigu naudojate **cloud view**, tai galite padaryti naudojo nustatymuose **Naudotojo vardas -> Settings -> Config -> Add SSH Key**. Jeigu naudojate **user view**, įkelkite SSH viešają dalį į **Public SSH Key** lauką: {{ :user_ssh.png |}}
  
-**Virtualios mašinos sukūrimas**+=== Virtualios mašinos sukūrimas ===
  
-Norėdami sukurti VM, pagrindiniame meniu kairėje pasirinkite **Virtual Resources -> Virtual Machines** ir paspauskite su pliuso ženklą. 
  
-Atsidariusiame lange atlikite veiksmus pagal instrukcijas: pasirinkite šabloną, nurodykite VM pavadinimą, jei reikia pakeiskite atminties ir dydžio parametrus, tada spauskite **Create**.{{ :user_create.png |}}+Norėdami sukurti VM, pagrindiniame meniu kairėje pasirinkite **Virtual Resources -> Virtual Machines** ir aspauskite + ženklą. 
 + 
 +Atsidariusiame lange atlikite veiksmus pagal instrukcijas: pasirinkite šabloną, nurodykite VM pavadinimą, jei reikia pakeiskite atminties ir dydžio parametrus, ir tada spauskite **Create**.{{ :user_create.png |}}
  
 Informaciją apie sukurtą VM ir jos būseną rasite paspaudę ant meniu **Virtual Resources -> Virtual Machines**. Informaciją apie sukurtą VM ir jos būseną rasite paspaudę ant meniu **Virtual Resources -> Virtual Machines**.
Linija 47: Linija 49:
 Windows 2012 R2 virtualus diskas rekomenduojamas naudoti tik su šablonais turinčiais prefiksą win. Windows 2012 R2 virtualus diskas rekomenduojamas naudoti tik su šablonais turinčiais prefiksą win.
  
-{{ :parameters.png |}}+^ INSTANCE_TYPE ^ CPU ^ VCPU ^ MEMORY ^ DISK_SIZE ^ swap ^ 
 +| micro | 0.1 | 1 | 256| - | 512 | 
 +| tiny, m1.tiny | 0.25 | 1 | 512 | 5G | 512 | 
 +| small, m1.small | 0.5 | 2 | 1024 | 10G | 1024 | 
 +| medium | 1 | 4 | 2048 | 20G | 1024 | 
 +| large | 6 | 6 | 10G | 50G | 5G | 
 +| xlarge | 12 | 12 | 20G | 100G | 10G |
  
 ---- ----
  
-**Virtualios mašinos būsenos**+=== Virtualios mašinos būsenos ===
  
-{{ :vmstates.png |}}+ 
 +^ Sutrumpinimas ^ Būsena ^ Reikšmė ^ 
 +| pend | Pending | Pradinė VM būsena. Planuotojas tikrina ar pakanka resursų virtualios mašinos paleidimui. | 
 +| hold | Hold | Planuotojui nurodyta neplanuoti šios VM vykdymo automatiškai. | 
 +| prol | Prolog | Vyksta VM diskų perkėlimas į vykdymo mazgą. | 
 +| boot | Boot | Laukiama VM startavimo. | 
 +| run | Running | VM paleista ir veikia. Šioje būsenoje visada yra tikrinama ar ji vis dar yra vykdo procesus. | 
 +| migr | Migrate | VM yra migruojama iš vieno šaltinio į kitą. | 
 +| hotp | Hotplug | “Karštas” diskų ir tinklo jungčių prijungimas / išjungimas. | 
 +| snap | Snapshot | Vyksta VM duomenų atvaizdo kopijos (snapshot) darymas. | 
 +| save | Save | Išsaugojami VM duomenys, kai atliekamos migracijos, sustabdymo ar pristabdymo operacijos. | 
 +| epil | Epilog | Vyksta VM diskų trinimas serveryje ir atidėtų įrašymo (save as / deffered snapshot) atlikimas. | 
 +| shut | Shutdown | Siunčiamas VM išjungimo ACPI signalas ir laukiama baigtinės būsenos. Jeigu po tam tikro laiko tarpo VM neišsijungia, tai VM būsena grąžinama į running. | 
 +| stop | Stopped | VM sustabdomabūsena ir diskai yra išsaugoma sisteminėje duomenų saugykloje. | 
 +| susp | Suspended | Panašiai, kaip sustabdyti, VM duomenys lieka ten pat. | 
 +| poff | PowerOff | VM yra visiškai išjungta. Ji bet kada gali vėl būti įjungta. | 
 +| unde | Undeployed | VM yra išjungta. VM diskai perkeliami į sisteminę duomenų saugyklą. Ji bet kada gali vėl būti įjungta. | 
 +| fail | Failed | VM darbas sutriko nepataisomai. | 
 +| unkn | Unknown | VM neaptikta hipervizoriaus vykdomų VM sąraše. Tai gali įvykti, kai OS yra išjungiama arba nulūžta. | 
 +| done | Done | Galutinė VM būsena. |
  
 Supaprastinta VM būsenų schema pateikiama [[http://docs.opennebula.org/4.14/_images/states-simple.png|čia]]. Supaprastinta VM būsenų schema pateikiama [[http://docs.opennebula.org/4.14/_images/states-simple.png|čia]].
Linija 59: Linija 86:
 ---- ----
  
-**Veiksmai su virtualia mašina**+=== Veiksmai su virtualia mašina ===
  
-{{ :vmactions.png |}}+ 
 +^ Veiksmas ^ Paaiškinimas ^ 
 +| Delete | VM sunaikinimas nepriklausomai kokioje būsenoje buvo. | 
 +| Shutdown | Siunčiamas VM išjungimo ACPI signalas ir laukiama baigtinės būsenos. Įvykus išjungimui, atlaisvinami resursai ir išvalomas serveris. Jeigu po tam tikro laiko tarpo VM neišsijungia, tai VM būsena grąžinama į **running**. | 
 +| Suspend | VM darbas pristabdomas, VM duomenys lieka ten pat. | 
 +| PowerOff | VM išjungiama. | 
 +| Undeploy | VM yra išjungiama. VM diskai perkeliami į sisteminę duomenų saugyklą. | 
 +| Stop | Tas pats kaip undeploy. | 
 +| Resume | Atkuriamas VM darbas po stopped, suspended, undeployed ir poweroff būsenų. | 
 +| Reboot | VM atkuriama. | 
 +| Hold | Nustatoma hold būsena. | 
 +| Release | Atkūrimas po hold būsenos. | 
 +| Deploy | VM paleidimas tam tikrame serveryje. | 
 +| Boot | VM paleidimas. | 
 +| Recover | VM atstatymas po sutrikusio darbo. | 
 +| Snapshot | VM diskų atvaizdų kopijų darymas. | 
 +| Disk hotplug | Naujo disko pridėjimas. | 
 +| NIC hotplug | Naujų tinklo jungčių pridėjimas. | 
 +| Resizing VM | VM dydžio keitimas1. Išjungiama VM (PowerOff). 2. Keičiamas VM dydis. 3. Atkuriama VM (Resume) | 
 +| Sheduling | Veiksmų atlikimo tvarkos sudarymas. |
  
 ---- ----
  
-**Virtualios mašinos valdymas**+=== Virtualios mašinos valdymas ===
  
 Norint prisijungti ir valdyti VM, jos būsena turi būti **running**. Prisijungimui reikalingą informaciją gausite paspaudę ant pasirinktos VM ir pasirinkę Info. Norint prisijungti ir valdyti VM, jos būsena turi būti **running**. Prisijungimui reikalingą informaciją gausite paspaudę ant pasirinktos VM ir pasirinkę Info.
Linija 75: Linija 121:
 Atributas **CONNECT_INFO2** skirtas Windows naudotojams, kurie turi Putty programėlę. Nukopijavus jo reikšmę į komandinę eilutę arba suvedus atitinkamas reikšmes (pvz. IP/Hostname = 193.219.91.103, port=14152) Putty programėlėje, bus galima prisijungti prie VM. Atributas **CONNECT_INFO2** skirtas Windows naudotojams, kurie turi Putty programėlę. Nukopijavus jo reikšmę į komandinę eilutę arba suvedus atitinkamas reikšmes (pvz. IP/Hostname = 193.219.91.103, port=14152) Putty programėlėje, bus galima prisijungti prie VM.
  
-Jei norite pasinaudoti TCP jungčių peradresavimu, turite papildyti **TCP_PORT_FORWARDING** atributo reikšmę norimomis jungtimis (daugiausia galima įdėti 4). Pakeitę atributo reikšmę nepamirškite iš naujo paleisti  VM (PowerOff -> Boot) ir patikrinti, kokios jungtys buvo sugeneruotos. Pavyzdžiui, jeigu norite atidaryti 80 jungtį, įrašykite 80 ir iš naujo paleiskite VM. Startavus VM, pamatysite pasikeitusioje TCP_PORT_FORWARDING reikšmėje PORT:80, kur PORT yra išorinio IP (PUBLIC_IP reikšmė) jungtis, per kurią galima bus prisijungti prie VM jūsų norimos jungties (80).+Jei norite pasinaudoti TCP jungčių peradresavimu, turite papildyti **TCP_PORT_FORWARDING** atributo reikšmę norimomis jungtimis (daugiausiai 4). Pakeitę atributo reikšmę nepamirškite iš naujo paleisti  VM (PowerOff -> Boot) ir patikrinti, kokios jungtys buvo sugeneruotos. Pavyzdžiui, jeigu norite atidaryti 80 jungtį, įrašykite 80 ir iš naujo paleiskite VM. Startavus VM, pamatysite pasikeitusioje TCP_PORT_FORWARDING reikšmėje PORT:80, kur PORT yra išorinio IP (PUBLIC_IP reikšmė) jungtis, per kurią galima bus prisijungti prie VM jūsų norimos jungties (80).
  
 **VNET1** tinkle VM gali gauti ne tik įprastą vidinį **IPv4** adresą, bet ir globaliai pasiekiamą **IPv6** adresą. Daugiau apie galimybes prisijungti prie **[[http://ipv6.lt|IPv6]]**. **VNET1** tinkle VM gali gauti ne tik įprastą vidinį **IPv4** adresą, bet ir globaliai pasiekiamą **IPv6** adresą. Daugiau apie galimybes prisijungti prie **[[http://ipv6.lt|IPv6]]**.
  
-**VM įtraukimas į Long run grupę**+---- 
 + 
 +=== VM resursų didinimas ===
  
-Norėdami gauti prieiga prie long run eilėsreikia užpildyti paraišką, kurią rasite čia:  +Norėdami pasididinti jums skirtos VM resursusprašymą pateikite el. paštu [[pagalba@mif.vu.lt]].
-[[http://mif.vu.lt/lt3/struktura/itapc#paslaugų-užsakymas|http://mif.vu.lt/lt3/struktura/itapc#paslaugų-užsakymas]]\\ +
-Užpildytą ir pasirašytą formą reikėtų pristatyti į 511 kab. (Didlaukio g. 47) arba tiesiog atsiųsti skenuotą variantą el. paštu itapc@mif.vu.lt .+
cloud.1506355878.txt.gz · Keista: 2017/09/25 19:11 vartotojo linb