User Tools

Site Tools


vdi:win7:profile

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vdi:win7:profile [2018/03/15 14:16]
rolnas ištrintas
vdi:win7:profile [2018/03/19 07:44]
rolnas
Linija 1: Linija 1:
 ====== VDI Windows 7 Mandatory profilio paruošimas ====== ====== VDI Windows 7 Mandatory profilio paruošimas ======
   * Prisijungiame prie paruoštos VDI VM su naudotoju ''Admin''   * Prisijungiame prie paruoštos VDI VM su naudotoju ''Admin''
-  * Sukuriame naudotoją ''Studentas'' **Administrators** grupėje +  * Sukuriame naudotoją ''Student'' **Administrators** grupėje 
-  * Prisijungime su naudotoju ''Studentas'' +  * Prisijungime su naudotoju ''Student'' 
-  * Sutvarkome nustatymus (nereikia)+  * Sutvarkome nustatymus (nereikia) - palaukiame ~1min
   * Atsijungiame   * Atsijungiame
 +  * Pakartojame prisijungimą su naudotoju ''Student''
   * Vėl prisijungiame su naudotoju ''Admin''   * Vėl prisijungiame su naudotoju ''Admin''
-  * Įjungiame paslėptų ir sistemos failų, bei jų plėtinių rodymą 
-  * Pervadiname originalų ''C:\Users\Default'' į ''C:\Users\Default-bak'' 
-  * Pervadiname ''C:\Users\Studentas'' į ''C:\Users\Default'' 
-  * **Start** -> **Computer** -> **Properties** -> **Advanced system settings** -> **User Profiles** -> **Settings** 
-  * Pasirenkame **Default Profile** -> **Copy To...** 
-  * **Copy profile to** nurodome ''C:\stud'' 
-  * **Permitted to use** nurodome ''Everyone'' 
-  * Spaudžiame **OK** 
   * **powershell** lange vykdome ''\\ntinstall\win\vdi7\profile.ps1''   * **powershell** lange vykdome ''\\ntinstall\win\vdi7\profile.ps1''
   * Kopijuojame ''C:\stud.new'' į ''\\samba3\profiles.test\vdi-win7.man.v2_N'', kur N -- naujas versijos numeris   * Kopijuojame ''C:\stud.new'' į ''\\samba3\profiles.test\vdi-win7.man.v2_N'', kur N -- naujas versijos numeris
 +  * Kopijuojame ''C:\stud.reg'' į ''\\samba3\profiles.test\vdi-win7.man.v2_N.reg''
 +  * Kopijuojame ''C:\stud_orig.reg'' į ''\\samba3\profiles.test\vdi-win7.man.v2_N_orig.reg''
   * Pakeičiame symlink'ą iš ''vdi-win7.man.v2'' į ''vdi-win7.man.v2_N''   * Pakeičiame symlink'ą iš ''vdi-win7.man.v2'' į ''vdi-win7.man.v2_N''
   * Konfigūracijoje reikia nurodyti be ''.v2'', pvz: %%\\samba3\profiles.man\vdi-win7.man%%   * Konfigūracijoje reikia nurodyti be ''.v2'', pvz: %%\\samba3\profiles.man\vdi-win7.man%%
  
vdi/win7/profile.txt · Keista: 2018/03/19 07:44 vartotojo rolnas