User Tools

Site Tools


vdi:linux

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vdi:linux [2018/09/03 14:58]
rolnas [Pradinės VM paruošimas]
vdi:linux [2022/06/17 14:46] (esamas)
rolnas [VDI VM paruošimas]
Linija 8: Linija 8:
       * **Target hypervisor:** pasirenkame, pvz: lxibm012       * **Target hypervisor:** pasirenkame, pvz: lxibm012
       * **Specify disk path:** /home/vdi/nfs       * **Specify disk path:** /home/vdi/nfs
-      * **Disk size:** 20GB+      * **Disk size:** 50GB
       * **Mount CD iso:** nepasirinkta (instaliuosime per tinklą)       * **Mount CD iso:** nepasirinkta (instaliuosime per tinklą)
       * **Hardware info:** 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network       * **Hardware info:** 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network
       * **OS Type:** Linux       * **OS Type:** Linux
-      * **Version:** Debian Squeeze (or newer)+      * **Version:** Debian Buster (or newer)
       * **Prepend machine name:** **vdi-linuxN** arba **vdi-linux-rdpN**, kur N - dar nenaudojamas skaičius       * **Prepend machine name:** **vdi-linuxN** arba **vdi-linux-rdpN**, kur N - dar nenaudojamas skaičius
       * **Number of machines to create:** 1       * **Number of machines to create:** 1
Linija 20: Linija 20:
     * Atsidarome console per **VM Actions** -> **Open console** -> **SPICE console** arba **HTML5 console** (pastaroji gali blogai rodyti)     * Atsidarome console per **VM Actions** -> **Open console** -> **SPICE console** arba **HTML5 console** (pastaroji gali blogai rodyti)
     * **VU MIF Network Boot** meniu pasirenkame **VU MIF Install service...***     * **VU MIF Network Boot** meniu pasirenkame **VU MIF Install service...***
-    * Pasirenkame **debian9-install** ir spaudžiame klavišą **Tab**+    * Pasirenkame **debian10-install** ir spaudžiame klavišą **Tab**
     * Pakeičiame desktop.cfg į vdi.cfg ir spaudžiame **Enter**     * Pakeičiame desktop.cfg į vdi.cfg ir spaudžiame **Enter**
     * Laukiame kol instaliuoja. Kai baigia -- console užsidaro ir VM išsijungia.     * Laukiame kol instaliuoja. Kai baigia -- console užsidaro ir VM išsijungia.
Linija 29: Linija 29:
   * Prisijungiame prie **linuxN**: ''ssh root@vdi-linux'' arba ''ssh root@vdi-linux-rdp'', taip pat reikės dalį komandų vykdyti root@k007   * Prisijungiame prie **linuxN**: ''ssh root@vdi-linux'' arba ''ssh root@vdi-linux-rdp'', taip pat reikės dalį komandų vykdyti root@k007
 <code> <code>
-root@vdi-linux:~# apt update + root@vdi-linux:~# 
-root@vdi-linux:~# apt install --no-install-recommends eatmydata puppet +apt update 
-root@vdi-linux:~# apt clean +apt install --no-install-recommends eatmydata puppet 
-root@k007:~ # puppet cert clean vdi-linux.mif +apt clean 
-root@vdi-linux:~# puppet agent --test --noop + root@k007:~ # 
-root@k007:~ # puppet cert sign vdi-linux.mif +puppet cert clean vdi-linux.mif 
-root@vdi-linux:~# eatmydata puppet agent --test |& tee puppet.log + root@vdi-linux:~# 
-root@vdi-linux:~# eatmydata puppet agent --test |& tee puppet2.log +puppet agent --test --noop 
-root@vdi-linux:~# sync;sync;sync;echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches + root@k007:~ # 
-root@vdi-linux:~# dd if=/dev/zero of=zero.img bs=1M +puppet cert sign vdi-linux.mif 
-root@vdi-linux:~# rm zero.img + root@vdi-linux:~# 
-root@vdi-linux:~# poweroff+eatmydata puppet agent --test |& tee puppet.log 
 +eatmydata puppet agent --test |& tee puppet2.log 
 +sync;sync;sync;echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches 
 +dd if=/dev/zero of=zero.img bs=1M 
 +rm zero.img 
 +poweroff
 </code> </code>
  
Linija 49: Linija 54:
   * Prisijungiame [[http://vdi.mif/kvm-vdi]]   * Prisijungiame [[http://vdi.mif/kvm-vdi]]
     * Jeigu jau yra **linux1a-M**, tai jame pakeičiame     * Jeigu jau yra **linux1a-M**, tai jame pakeičiame
-      * **Use volume from:** pasirenkame **linuxN**+      * **Use volume from:** pasirenkame **vdi-linuxN** arba **vdi-linux-rdpN**
       * Iš **VDI control** vykdome **Copy disk from source**       * Iš **VDI control** vykdome **Copy disk from source**
       * Kai baigia kopijuoti, vykdome **VDI control** -> **Turn maintenance off**       * Kai baigia kopijuoti, vykdome **VDI control** -> **Turn maintenance off**
Linija 55: Linija 60:
       * **Machine type:** Initial machine       * **Machine type:** Initial machine
       * **Target hypervisor:** pasirenkame, pvz: lxibm013       * **Target hypervisor:** pasirenkame, pvz: lxibm013
-      * **Use volume from:** pasirenkame **linuxN**+      * **Use volume from:** pasirenkame **vdi-linuxN** arba **vdi-linux-rdpN**
       * **Specify disk path:** /home/vdi/data       * **Specify disk path:** /home/vdi/data
-      * **Disk size:** 20GB +      * **Disk size:** 50GB 
-      * **Hardware info:** 1 Sockets, 4 Cores, 2GB RAM, br428 Network+      * **Hardware info:** 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network
       * **OS Type:** Linux       * **OS Type:** Linux
-      * **Version:** Debian Squeeze (or newer)+      * **Version:** Debian Buster (or newer)
       * **Prepend machine name:** **linux1a-M**, kur M - dar nenaudojamas skaičius       * **Prepend machine name:** **linux1a-M**, kur M - dar nenaudojamas skaičius
       * **Number of machines to create:** 1       * **Number of machines to create:** 1
Linija 73: Linija 78:
       * **Use volume from:** pasirenkame **linux1a-M**       * **Use volume from:** pasirenkame **linux1a-M**
       * **Specify disk path:** /home/vdi/data       * **Specify disk path:** /home/vdi/data
-      * **Hardware info:** 1 Sockets, 4 Cores, 2GB RAM, br428 Network+      * **Hardware info:** 1 Sockets, 4 Cores, 4GB RAM, br428 Network
       * **OS Type:** Linux       * **OS Type:** Linux
-      * **Version:** Debian Squeeze (or newer)+      * **Version:** Debian Buster (or newer)
       * **Prepend machine name:** linux-K-, kur K -- būsimų IP adresų priešpaskutinis segmentas       * **Prepend machine name:** linux-K-, kur K -- būsimų IP adresų priešpaskutinis segmentas
-      * **Number of machines to create:** 20+      * **Number of machines to create:** 30
       * Spaudžiame **Create VMs**       * Spaudžiame **Create VMs**
       * **VDI control** -> **Turn on snapshots**       * **VDI control** -> **Turn on snapshots**
       * Patikrinime vieną iš jų, jei viskas gerai tada **VDI control** -> **Turn maintenance off**       * Patikrinime vieną iš jų, jei viskas gerai tada **VDI control** -> **Turn maintenance off**
  
vdi/linux.1535975905.txt.gz · Keista: 2018/09/03 14:58 vartotojo rolnas