User Tools

Site Tools


en:sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
en:sidebar [2022/03/30 16:45]
grikiete
en:sidebar [2022/06/15 14:14]
eduardas
Line 40: Line 40:
   * [[en:mif_www|Kaip susikurti MIF darbuotojo WWW puslapį]]   * [[en:mif_www|Kaip susikurti MIF darbuotojo WWW puslapį]]
   * [[en:duk:backup|Kada daromis atsarginės kopijos]]   * [[en:duk:backup|Kada daromis atsarginės kopijos]]
-  * [[en:duk:ssh_key|Prisijungimas prie MIF IT resursų su ssh raktu]]+  * [[en:duk:ssh_key|Kaip susikurti SSH raktą?]]
   * [[en:duk:ms_darb|Kaip aktyvinti Microsoft PĮ MIF arbuotojams]]   * [[en:duk:ms_darb|Kaip aktyvinti Microsoft PĮ MIF arbuotojams]]
   * [[en:duk:wifi|Ką daryti, negaliu prisijungti prie WiFi]]   * [[en:duk:wifi|Ką daryti, negaliu prisijungti prie WiFi]]
   * [[en:duk:locked_terminal|Ką daryti, užrakintas klasės kompiuteris]]   * [[en:duk:locked_terminal|Ką daryti, užrakintas klasės kompiuteris]]
  
en/sidebar.txt · Last modified: 2022/09/01 09:14 by eduardas