Informatika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių / anglų k.

Metinis studijų mokestis: 2729 Eur.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: Taip (daugiau informacijos skiltyje "Studijų turinys")


Informatika - mokslas bei technikos šaka, nagrinėjanti informacijos apdorojimą naudojant kompiuterius. Ši studijų programa yra universali ir apima tiek abstrakčius algoritmų, formalių gramatikų ir panašius tyrimus, tiek ir konkretesnes sritis - programavimo kalbas, įvairaus lygmens programinę įrangą bei sistemas. Programos tikslas -  parengti aukštos kvalifikacijos universalius informatikos specialistus, gebančius projektuoti, kurti bei prižiūrėti programinę įrangą: sudaryti formalius informacinius taikomosios srities modelius arba panaudoti esamus iš anksto apibrėžtiems tikslams pasiekti; savarankiškai arba daugiakultūrinėje grupėje įgyvendinti projektą moderniais programų sistemų kūrimo instrumentais ir technologijomis; įvertinti sukurtą programinę įrangą efektyvumo, korektiškumo, saugumo ir plečiamumo požiūriais; kvalifikuotai diegti, eksploatuoti ir atnaujinti kompiuterių ir jų sistemų techninę ir programinę įrangą. Įgytas universalus išsilavinimas atveria plačias galimybes darbinantis aukštųjų informacinių technologijų sektoriuje.

Studijuoti verta, nes:

 • studijų programa leidžia rinktis dalykus iš plataus pasirinkimų sąrašo arba susidaryti individualų studijų planą;
 • mokoma 4 klasikinių programavimo kalbų;
 • dalis studijų programos dalykų yra dėstomi anglų kalba;
 • didelę dalį užsiėmimų veda dalyko praktikai - įmonių atstovai;
 • galima įgyti padegogo kvalifikaciją;
 • remdamasi klasikiniu informatikos supratimu programa apima teorines informatikos disciplinas (algoritmai, programavimo kalbos, operacinės sistemos, ir skaičiavimų modeliai) bei taikomuosius modulius (programų sistemų projektavimo, įgyvendinimo ir panaudojimo versle ir pramonėje);
 • programos turinys atspindi aktualias ACM, IEEE CS organizacijų rekomendacijas (Computer Science Curriculum).

Karjeros galimybės

Baigęs Informatikos studijų programą, gebėsite sudaryti formalius informacinius taikomosios srities modelius; kurti programinius produktus moderniais instrumentais ir technologijomis; įvertinti sukurtą programinę įrangą efektyvumo, korektiškumo, saugumo ir plečiamumo požiūriais; kvalifikuotai diegti, eksploatuoti ir atnaujinti kompiuterinių sistemų programinę įrangą.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.


Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0 Pasirenkamieji dalykai (grupė 1)  
Privalomieji dalykai   Informacijos teorija 5.0
Matematinė analizė I 5.0 Transliavimo metodai
5.0
Algebra ir geometrija 5.0 Pasirenkamieji dalykai (grupė 2)  
Diskrečioji matematika 5.0 Loginis programavimas 5.0
Programavimo pagrindai 5.0 IT projektų valdymas 5.0
Praktinė informatika 5.0 Kompiuterinė grafika 5.0
Užsienio kalba I 5.0 Programavimas OX UNIX 5.0
2 SEMESTRAS 30.0 Judrusis programavimas Ruby 5.0
Privalomieji dalykai   Taikomųjų programų kūrimas mobiliesiems įrenginiams
ir autonominėms sistemoms
5.0
Matematinė analizė II 5.0 6 SEMESTRAS 30.0
Algebra ir geometrija II 5.0 Privalomieji dalykai  
Kombinatorika ir grafų teorija 5.0 Operacinės sistemos 5.0
Duomenų struktūros ir algoritmai 5.0 Algoritmų analizė 5.0
Objektinis programavimas C++ 5.0 Lygiagretūs skaičiavimai 5.0
Užsienio kalba 5.0 Kursinis darbas 5.0
3 SEMESTRAS 30.0 BUS* 5.0
Privalomieji dalykai   Pasirenkamieji dalykai  
Matematinio modeliavimo pagrindai 5.0 Monte Karlo metodas 5.0
Algoritmų teorija 5.0 Web servisai
5.0
Informatikos teisė 5.0 Žmogaus-kompiuterio sąveika 5.0
Objektinis programavimas Java 5.0 Automatai ir fomaliosios kalbos 5.0
Kompiuterių architektūra 5.0 Skaitmeninis intelektas ir sprendimų priėmimas 5.0
BUS* 5.0 Finansinis intelektas 5.0
4 SEMESTRAS 30.0 7 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai   Privalomieji dalykai  
Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5.0 Programų sistemų inžinerija
5.0
Matemnatinė logika 5.0 Kursinis projektas 5.0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0 Funkcinis programavimas
5.0
Kompiuterių tinklai 5.0 Pasirenkamieji dalykai
Pasirenkamieji dalykai (grupė 1)
  Dirbtinis intelektas 5.0
Grafų teorija 5.0 UML ir MDA įvadas 5.0
Automatai ir formaliosios kalbos 5.0 Elektroninės komercijos technologijų pagrindai 5.0
Pasirenkamieji dalykai (grupė 2)   Chaoso teorija ir fraktalai 5.0
Elektronikos fizikiniai pagrindai 5.0 Informacijos teorija 5.0
Fizika informatikams 5.0 Klaidas taisantys kodai 5.0
Vadybos pagrindai 5.0 Kompiuterinių žaidimų algoritmai 5.0
Buhalterinė apskaita 5.0 Loginis programavimas 5.0
5 SEMESTRAS 30.0 Kompiuterinė grafika 5.0
Privalomieji dalykai   Programavimas OSA UNIX 5.0
Optimizavimo metodai 5.0 8 SEMESTRAS 30.0
Kriptografija ir informacijos sauga 5.0 Bakalauro baigiamasis darbas 15.0
BUS* 5.0 Profesinė praktika 15.0


BUS* -  Bendrųjų universitetinių dalykų modulių sąrašą galima rasti  čia.

Gretutinės studijos:

Tai galimybė greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos krypties programą. Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro. Gretutinių studijų sąrašas.

Studijų programos aprašas

Informatika

Numatomi programos rezultatai

Baigęs Informatikos studijų programą, absolventas sukaupia pakankamų srities žinių, geba išsiaiškinti kompiuterizuojamos taikomosios srities procesus ir sukurti jų informacinius modelius, įgyja profesinę kompetenciją savarankiškai atlikti informacinių technologijų sudėtingų sistemų kūrimo darbus. Informatikos absolventai sugeba dirbti analitikais, projektuotojais ir programuotojais dideliuose projektuose, savarankiškai įsisavinti naujus metodus ir technologijas bei taikyti juos praktikoje.

 

Bendradarbiavimas

Programos draugai ir partneriai

dr. Arūnas Barauskas;
Baltic Amadeus, UAB;
Infobalt, asociacija;
Neurotechnology, UAB;
Asseco Lietuva, UAB;
Vinted, UAB;
Bentley Systems Europe B.V. fil;
iTree Lietuva, UAB;
Affecto Lietuva, UAB;
AB SEB bankas.

Alumni

Sėkmės istorijos:

Artūras Lapinskas, GOOGLE

"Jau mokykloje žinojau, kad noriu sieti savo karjerą su kompiuteriais ir programavimu, tad dvejoti, ar stoti į Informatiką, neteko. Studijos nebuvo lengvos, tačiau sudėtingos užduotys bei praktiniai projektai leido tobulėti bei išmokė prisitaikyti prie greitai besikeičiančios rinkos."

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3053
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 122B

Studijų programos komitetas

Linas Laibinis

Prof. dr. Linas Laibinis - komiteto pirmininkas;

 • Asist. dr. Adomas Birštunas;
 • Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
 • Prof. dr. Olga Kurasova;
 • Doc. dr. Karolis Petrauskas;
 • Doc. dr. Vilius Stakėnas;
 • Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 • Giedrius Daugiala (socialinių partnerių atstovas, UAB „Asseco Lietuva“);
 • du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.