Apgintos disertacijos

Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete ruošiami trijų krypčių doktorantai: informatikos, informatikos inžinerijos ir matematikos. Jų apgintas disertacijas, suskirstytas pagal gynimo metus, rasite šiame skyriuje. Visas disertacijas, apgintas universitete, galima rasti Lietuvos mokslo tarybos puslapyje.

2022 metai

Informatika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

     

 

Informatikos inžinerija

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

     

 

Matematika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Gabrielė Mongirdaitė Wright–Fisher proceso silpnosios aproksimacijos ir susiję uždaviniai Prof. habil. dr. Vigirdas Mackevičius

 

2021 metai

Informatika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Rokas Astrauskas Reakcijos-difuzijos procesų kompiuterinis modeliavimas elektrocheminėje mikroskopijoje ir ląstelių sferoiduose Prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas
Anatolij Nečiporenko Bioreaktoriaus valdymo matematinis modeliavimas Prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas
Linas Stripinis Globaliojo optimizavimo algoritmų, nereikalaujančių išvestinių informacijos, kūrimas, tobulinimas ir realizacija Prof. dr. Remigijus Paulavičius

 

Informatikos inžinerija

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Albertas Jurgelevičius Hibridinių paskirstytų skaičiavimų dalijimosi platforma Prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
Mindaugas Jusis Uosto autonominių krovos procesų duomenų sinchronizavimo metodas Prof. dr. Saulius Gudas
Mindaugas Morkūnas Naviko mikroaplinkai pritaikytų pilno kadro vaizdo segmentavimo ir klasifikavimo skaitmeninės patologijos metodų kūrimas Doc. dr. Povilas Treigys
Julius Venskus Dalinai prižiūrimų ir neprižiūrimų mašininio mokymosi metodų tyrimas jūrų eismo anomalijoms aptikti Doc. dr. Povilas Treigys
Andrius Daranda Mašininiu mokymusi grindžiamas laivybos eismo dalyvių elgsenos prognozavimas bei nestandartinių laivybos srauto situacijų atradimas Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda

 

Matematika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Rokas Gylys Lee ir Carterio mirtingumo prognozavimo modelis ir jo modifikacijos draudimo įmonės mokumui skaičiuoti Prof. habil. dr. Jonas Šiaulys
Adelė Vaiginytė Analizinių funkcijų aproksimavimas parabolinių formų dzeta funkcijos postūmiais Prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas
Gediminas Vadeikis Svertinės universalumo teoremos Rymano ir Hurvico dzeta funkcijoms Prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas
Gediminas Bagdonas Dvimačių kopulų transformacijos Assoc. prof. dr. Martynas Manstavičius
Gytenis Lileika CKLS modelio silpnosios aproksimacijos diskrečiais atsitiktiniais dydžiais Prof. habil. dr. Vigirdas Mackevičius

 

2020 metai

Informatika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Andrius Vytautas Misiukas Misiūnas Elektroencefalogramų analizės metodų tyrimas Prof. dr. Tadas Meškauskas
Linas Petkevičius Skaitinis ir simbolinis reakcijos-difuzijos procesų bioreaktoriuose modeliavimas Prof. dr. Romas Baronas
Jūratė Vaičiulytė Paslėptųjų Markovo modelių tyrimas ir taikymas daugiamačių sekų palaipsnei analizei Prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
Rima Kriauzienė Didelės skaičiavimo apimties neklasikinių uždavinių sprendimo lygiagretieji algoritmai Prof. habil. dr. Raimondas Čiegis

 

Informatikos inžinerija

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

     

 

Matematika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Andrius Buteikis Daugiamačiai jungtimis grįstų sveikareikšmių laiko eilučių modeliai: teorija ir taikymai Prof. habil. dr. Remigijus Leipus

 

2019 metai

Informatika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Andrius Valatavičius Taikomųjų programų sąveikumo vertinimas taikant autonominio skaičiavimo technologijas Vyr. mokslo darbuot. dr. (HP) Saulius Gudas
Natalija Pozniak Euklido matricų tyrimas ir taikymas surogatiniam modeliavimui Vyr. mokslo darbuot. afil. mokslin. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
Dovilė Stumbrienė Duomenų apgaubties metodas švietimo sistemų analizėje Vyresn. mokslo darbuot. prof. dr. Audronė Jakaitienė
Giedrius Stabingis

Statistiniai sprendimai erdvinei informacijai skaitmeniniuose vaizduose 

Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda

 

Informatikos inžinerija

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Audrius Šaikūnas Earley virtualiųjų mašinų panaudojimas plečiamai programavimo kalbų sintaksinei analizei Prof. dr. Albertas Čaplinskas
Rokas Jurevičius Bepiločio orlaivio vizualinės lokalizacijos grįstos dalelių filtru tyrimas skrydžiams mažame aukštyje Vyresn. mokslo darbuot. dr. Virginijus Marcinkevičius
Gabrielė Stupurienė

Konceptais grįstas informatikos mokymas: informatinio mąstymo užduočių ir edukacinės platformos išplėtimas pradiniam ugdymui

Prof. dr. Valentina Dagienė
Daina Gudonienė Integruotų elektroninio mokymosi objektų kūrimo modelis ir diegimas edukacinėje platformoje Prof. dr. Valentina Dagienė

 

Matematika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Lina Dreižienė Erdvinių Gauso duomenų klasifikavimo rizika naudojant tiesines diskriminantines funkcijas Prof. dr. Marijus Radavičius, prof. dr. Kęstutis Dučinskas
Mindaugas Stoncelis Reikšmių pasiskirstymo teoremos periodinei dzeta funkcijai Prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas
Asta Mincevič Reikšmių pasiskirstymo teoremos Lercho dzeta funkcijai Prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas
Alicija Eismontaitė

Singuliarieji Stokso sistemų sprendiniai srityse su smailuma

Prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas
Kristina Bingelė Šturmo ir Liuvilio uždavinio su dvitaške nelokaliąja sąlyga spektro tyrimas Prof. dr. Artūras Štikonas

 

2018 metai

Informatika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Kotryna Paulauskienė

Dimensijų mažinimu pagrįstas didelės apimties duomenų vizualizavimas ir projekcijos paklaidos vertinimas

Prof. dr. Olga Kurasova
Albertas Gimbutas

Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį

Prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
Linas Litvinas

Biojutiklių kompiuterinis modeliavimas, signalo analizė ir optimizavimas

Prof. dr. Romas Baronas
Mykolas Jurgis Bilinskas

Matematinio modelio sukūrimas ir taikymas krūtinės ląstos kompiuterinės tomografijos vaizdams parametrizuoti ir registruoti

Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda

 

Informatikos inžinerija

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Laurynas Dovydaitis

Lietuviškai kalbančio diktoriaus identifikavimo naudojant grįžtamojo ryšio neuroninius tinklus tikslumo tyrimas

Doc. dr.Vytautas Rudžionis
Vladimiras Dolgopolovas

Programavimo mokymosi objektai mokslinės kompiuterijos mokymui: mokslinio tyrimo studijos naudojant stochastinius rekurentinius modelius

Prof. dr. Valentina Dagienė
Jevgenij Tichonov

Klasifikavimo metodais grindžiami skaitmeninių vaizdų glaudinimo sprendimai

Prof. dr. Olga Kurasova
Vytautas Jakštys

Kontūro atpažinimo metodų taikymas skersinei chromatinei aberacijai šalinti akies dugno vaizduose ir kelio dangos defektams atpažinti

Dr. Virginijus Marcinkevičius

Matematika

 

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Olga Navickienė

Rizikos matų rekursinis skaičiavimas diskretaus laiko rizikos modelyje su nehomogeniniais ieškiniais

Prof. habil. dr. Jonas Šiaulys
Eglė Jaunė

Sunkiauodegių skirstinių sumos asimptotika rizikos teorijoje

Prof. habil. dr. Jonas Šiaulys
Svetlana Danilenko

Atsitiktinių dydžių atsitiktinių sumų uždarumo savybės

Prof. habil. dr. Jonas Šiaulys
Gailė Paukštaitė

Apibendrintosios Gryno funkcijos uždaviniams su nelokaliosiomis sąlygomis

Prof. dr. Arturas Štikonas
Dmitrij Mochov

Universalumo teoremos periodinei Hurvico dzeta funkcijai

Prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas
Gražvydas Šemetulskis

Erdős-Turán ir Littlewood-Offord problemų variacijos

Prof.habil.  dr. Arturas Dubickas
Rokas Tamošiūnas

Lercho ir periodinių Hurvico dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymas

Prof. dr. Ramūnas Garunkštis

Audronė Rimkevičienė

Periodinių Hurvico dzeta funkcijų asimptotinių savybių tyrimai

Prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas

 

2017 metai

Informatika

 

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Edgaras Artemčiukas

Hibridinis objektų sekimo metodas papildytos realybės sistemose naudojant Kalmano filtrą

Prof. habil. dr. Leonidas Sakalaukas
Tatjana Liogienė

Hierarchinis šnekos emocijų klasifikavimas

Doc. dr Gintautas Tamulevičius
Gražina Gimbutienė

Statistiniais ir lipšico tikslo funkcijos modeliais pagrįsti neiškilos globaliosios optimizacijos algoritmai

Prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
Kliment Olechnovič

Baltymų ir nukleorūgščių erdvinių struktūrų analizės ir vertinimo metodai: kūrimas ir taikymas

Dr. Česlovas Venslovas

 

Informatikos inžinerija

Vardas Pavardė

Disetacijos pavadinimas

Vadovas

Evaldas Žulkas

Energijos sąnaudų prognozavimo ir autonominio valdymo sistemos išvystymas išmaniojo būsto aplinkoje

Dr. Virginijus Marcinkevičius
Tomas Pranckevičius

Daugiaklasių tekstinių duomenų klasifikavimo metodų tyrimas

Dr. Virginijus Marcinkevičius
Martynas Sabaliauskas

Nestandartinės avalynės gamybos formų paviršių kompiuterinio modeliavimo technologija

Dr. Virginijus Marcinkevičius

 

Matematika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Vytautas Stepas

Adityviųjų funkcijų, apibrėžtų atsitiktinių ansamblių aibėje, momentai

Prof. habil. dr. Eugenijus Manstavičius
Laura Žvinytė

Diskretus tolygusis ribinis dėsnis adityviosioms funkcijoms

Prof. habil. dr. Gediminas Stepanauskas
Ieva Grublytė

Netiesiniai ilgos atminties modeliai

Prof. habil. dr. Donatas Surgailis
Vytautė Pilipauskaitė

Ribinės teoremos erdvės ir laiko modeliams su ilgąja atmintimi

Prof. habil. dr. Donatas Surgailis
Julius Damarackas

Spektrinės kovariacijos ir ribinės teoremos tiesiniams procesams ir laukams su begaline dispersija

Prof. habil. dr. Vygantas Paulauskas
Laimonas Meška

Modifikuotos universalumo toremos Rymano ir Hurvico dzeta funkcijoms

Prof. habil. dr. Laimonas Laurinčikas
Laurynas Naruševičius

Ekonometrinis bankų stabilumo vertinimas

Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas
Andrius Škarnulis

Kvadratiniai ilgosios atminties ARCH modeliai ir parametrų vertinimas kvazididžiausio tikėtinumo metodu

Prof. habil. dr. Donatas Surgalis
Emilija Bernackaitė

Bankroto tikimybė nehomogeniniam rizikos atstatymo modeliui

Prof. dr. Jonas Šiaulys

 

 

2016 metai

 

Informatika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Vytautas Valaitis

Roboto judesių gerinimas neuroniniais tinklais

Prof. habil. dr. Šarūnas Raudys
Dalius Krunglevičius

STDP mokymo taikymas erdvinėms bei erdvinėms-laikinėms struktūroms atpažinti

Prof. habil dr. Šarūnas Raudys
Vytautas Jančauskas

Dalelių spiečių optimizavimo algoritmų taikymo daugiakriteriams uždaviniams efektyvumo tyrimas

Prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
Žilvinas Ledas

Kompiuterinis švytinčių bakterijų struktūros formavimosi tirpale modeliavimas

Prof. dr. Romas Baronas

 

Informatikos inžinerija

Vardas Pavardė

Disetacijos pavadinimas

Vadovas

Mindaugas Kurmis

Įvairialypių paslaugų integravimo kintančios topologijos automobilių komunikacijos tinkluose galimybių išvystymas

Prof. dr. Dalė Dzemydienė

 

Matematika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Agnė Reklaitė

Hierarchinio dinaminio faktorinio modelio taikymas globalizacijos efektui vertinti

Prof. dr. Marijus Radavičius
Raivydas Šimėnas

Apie dzeta funkcijų a reikšmes

Prof. dr. Ramūnas Garunkštis
Lina Dindienė

Sunkiauodegių atsitiktinių dydžių sumų asimptotinė analizė

Prof. habil. dr. Remigijus Leipus
Jurij Novickij

Baigtinių skirtumų schemų hiperbolinei lygčiai su integralinėmis nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis stabilumo tyrimas

Prof. dr. Artūras Štikonas
Agnė Skučaitė

Šturmo ir Liuvilio uždavinio su integraline nelokaliąja sąlyga spektro tyrimas

Prof. dr. Artūras Štikonas
Robertas Petuchovas

Asimptotinė ciklinės keitinių struktūros analizė

Prof. habil. dr. Eugenijus Manstavičius
Antanas Lenkšas

Silpnosios Hestono modelio aproksimacijos diskrečiaisiais atsitiktiniais dydžiais

Prof. habil. dr. Vigirdas Mackevičius
Agneška Korvel

Bankroto tikimybės diskretaus laiko rizikos modeliui su keliomis skirtingai pasiskirsčiusiomis žalomis

Prof. dr. Jonas Šiaulys
Jūratė Šliogerė

Silpnai priklausomų dydžių sumų diskrečiosios aproksimacijos

Prof. habil. dr.. Vydas Čekanavičius

 

 

2015 metai

Informatika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Aurimas Rapečka

Rekomendacinių sistemų socialiniuose tinkluose efektyvumo didinimas

Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Sandra Svanidzaitė

Spiralinis proceso modelis paslaugų stiliaus architektūros įmonių sistemų nefunkciniams reikalavimams išgauti ir analizuoti

Prof. dr. Albertas Čaplinskas
Gediminas Gricius

Daugiaagentinių sistemų kūrimo metodų išvystymas nedidelio našumo įterptinių sistemų integravimui

Prof. dr. Dalė Dzemydienė
Pavel Stefanovič

Saviorganizuojančių neuroninių tinklų vizualizavimas ir jo kokybės nustatymas

Doc. dr. Olga Kurasova
Irina Vinogradova

Nuotolinių kursų parinkimo optimizavimas

Prof. habil. dr. Jonas Mockus

 

Informatikos inžinerija

Vardas Pavardė

Disetacijos pavadinimas

Vadovas

Jolanta Miliauskaitė

Neraiškiais samprotavimais grindžiamas metodas verslo paslaugų kokybei planuoti įmonių paslaugų stiliaus informacinėse sistemose

Prof. dr. Albertas Čaplinskas
Nerijus Galiauskas

Optimizavimo algoritmai daugiamatėms skalėms su miesto kvartalo atstumais ir jų lygiagretinimas

Prof. dr. Julius Žilinskas
Olegas Niakšu

Duomenų tyrybos metodų, skirtų medicininei diagnostikai ir sveikatos apsaugos vadybai, vystymas ir taikymas

Doc. dr. Olga Kurasova
Joana Katina

Prognozavimo problemų tyrimas virtualioje akcijų biržoje

Prof. habil. dr. Jonas Mockus

 

Matematika

Vardas Pavardė

Disertacijos pavadinimas

Vadovas

Kęstutis Janulis

Dirichle l funkcijų ir hurvico tipo dzeta funkcijų mišrus jungtinis universalumas

Prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas
Jovita Atstopienė

Diskrečiosios universalumo teoremos Rymano ir Hurvico dzeta funkcijoms

Prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas
Raimondas Malukas

Ribinės teoremos Gauso procesų H-variacijai

Prof. habil. dr. Rimas Norvaiša
Erikas Karikovas

Hurvico dzeta funkcijų saviaproksimacija

Prof. dr. Ramūnas Garunkštis
Vaidotas Characiejus

Ribinis ilgosios atminties funkcinių tiesinių procesų elgesys

Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas