Priėmimas į magistrantūros studijas

Magistrantūra – antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą ir pasirengimą studijuoti doktorantūroje arba užsiimti praktine veikla. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Beveik pusė programos studijų apimties skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 2 metus. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijos gali būti tęsiamos doktorantūroje.

Priėmimas į magistrantūros studijas vykdomas atsižvelgiant į VU magistrantūros priėmimo taisykles, prasideda gegužės pabaigoje ir susideda iš etapų: I-asis etapas, II-asis etapas ir papildomas priėmimo etapas. Daugiau informacijos apie priėmimą į magistrantūros studijas VU rasite čia.

2020 m. priėmimo žingsniai:

1. Prašymo pateikimas

Prašymų stoti į VU magistrantūros studijų programas teikimas vyks per VU Informacinę sistemą. Tikslūs terminai bus skellbiami 2020 m. kovo mėn. Sistemoje prašymą būtina pateikti likus ne mažiau nei 24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo. Stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimų datos bus skelbiamos 2020 m. gegužės mėn. 

Pateikti prašymą

2. Stojamoji studijų įmoka

Teikiant prašymą studijuoti VU ISAS stojančiųjų bus prašoma sumokėti 45 eurų stojamąją studijų įmoką (aukštąją mokyklą baigus Lietuvoje) ir vėliau tęsti registraciją. Sumokėjus stojamąją studijų įmoką vėliau jos nereikės mokėti, jei pageidausite pretenduoti per kitus priėmimų etapus. Kaip sumokėti stojamąją studijų įmoką ir informaciją apie atleidimą nuo studijų įmokos mokėjimo galite rasti čia.

Tuo atveju, jeigu aukštąją mokyklą baigėte užsienyje, stojamoji studijų įmoka yra 100 eurų. Ši suma yra didesnė, kadangi Universiteto darbuotojai atliks Jūsų įgyto laipsnio pripažinimą ir konvertuos Jūsų gautus pažymius į lietuvišką vertinimo sistemą. Kaip sumokėti stojamąją studijų įmoką ir informaciją apie atleidimą nuo studijų įmokos mokėjimo galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio mokėjimą rasite čia. 

3. Stojamieji egzaminai

Stojant į kai kurias studijų programas yra vykdomi stojamieji egzaminai arba motyvacijos vertinimas. Tikslios datos bus skelbiamos 2020 m. gegužės mėn. 

Stojantieji į studijų programas, kuriose yra numatytas stojamasis egzaminas arba motyvacijos vertinimas, likus ne mažiau nei 24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo, VU ISAS turi pateikti prašymą studijuoti ir užsiregistruoti į stojamąjį egzaminą ar motyvacijos vertinimą.

Stojantieji, manantys, kad buvo įvykdyti procedūriniai motyvacijos vertinimo pažeidimai, gali teikti apeliacijas dėl įvertinimo peržiūrėjimo. Apeliacijos teikiamos užpildžius nustatytos formos prašymą, ir atsiuntus jį el. paštu . Apie sprendimą dėl išnagrinėtos apeliacijos stojantieji informuojami asmeniškai jų nurodytais kontaktais (telefonu ir / ar elektroniniu paštu). Terminai, kada teikiamos apeliacijos ir kada teikiami sprendimai dėl jų, bus skelbiamos metų eigoje. 

4. Dokumentų registracija

Asmenims, kurių diplomo duomenys nėra automatiškai perkeliami į priėmimo sistemą, po prašymo pateikimo VU ISAS taip pat būtina pateikti priėmimui reikalingų dokumentų elektronines kopijas toje pačioje sistemoje.

Terminai, per kuriuos užsienyje išsilavinimą įgiję stojantieji išsilavinimo dokumentų elektronines kopijas turi pateikti sistemoje, bus skelbiami metų eigoje. 

Daugiau informacijos apie reikiamus dokumentus ir jų pateikimą rasite čia.

5. Kvietimai studijuoti

Kvietimai studijuoti skelbiami VU ISAS.

6. Registracijos mokėjimas

Sumokėjus stojamąją studijų įmoką, registracijos mokesčio mokėti nereikia.

7. Studijų sutarties sudarymas

Sudaryti studijų sutartį su Universitetu galima:

Neatvykstant ir sudarant sutartį el. būdu, naudojantis asmeninės Swedbank, SEB, Luminor (DNB banko) arba Šiaulių banko el. bankininkystės paslauga;

Atvykus į Studijų skyrių, Naugarduko g. 24, 108 kab. ir pateikus asmens tapatybę įrodančius dokumentus. Jums bus aktyvuota galimybė naudojantis suteiktais prisijungimo duomenimis savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

Visą informaciją apie sutarčių sudarymą rasite čia.

8. Įmoka už studijas

Įstojusiems į mokamas vietas, įmoką už studijas reikia sumokėti iki rugsėjo 30 d. Sumokėti galite prisijungę prie VU eStudentas nuo rugsėjo 1 d. Daugiau informacijos apie VU teikiamas lengvatas galite rasti čia.

9. Registracija studijoms

Rugsėjo mėn. būtina užsiregistruoti www.id.vu.lt ir prisijungus prie VU eStudentas paspausti „Registracija studijoms“. Neužsiregistravusieji į studijas rugsėjo mėnesį, braukiami iš studentų sąrašų.

Detalesnę informaciją apie stojimą į magistrantūros studijų programas rasite VU Magistrantūros priėmimo klausimų puslapyje.

Turite klausimų? Susisiekite:

  • El. paštu:
  • Telefonu: (8 5) 219 3053
  • Adresu: Naugarduko g. 24, 122B