Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Orientalistikos centras
Ieškoti

A

Anglų kalba I/II d.
Arabų kalba (1 lygis, RKM)
Arabų kalba (2 lygis, RKM)
Arabų kalba (5 lygis, RKM)
Arabų kalba 4 lygis
Arabų kalba A1 I/VII d.
Arabų kalba I/V d.
Arabų kalba II/V d.
Arabų kalba II/VII d.
Arabų kalba III/V d.
Arabų kalba III/VII d.
Arabų kalba IV/V d.
Arabų kalba IV/VII d.
Arabų kalba V/VI d.
Arabų kalba VI/VI d.
Arabų literatūra
Arabų literatūra
Artimieji Rytai ir islamas: istorija ir kultūra I/II d.
Artimieji Rytai ir islamas: istorija ir kultūra I/II d.
Artimieji Rytai ir islamas: istorija ir kultūra II/II d.
Artimųjų Rytų ir islamo studijos
Artimųjų Rytų ir islamo studijos II/II d.
Artimųjų Rytų kultūros bruožai
Auditorija rezervuota
Azijos kinas
Azijos kinas
Azijos kino studijos
Azijos vizualioji kultūra

B

Baigiamasis darbas
Budizmas
BUS dalykas (modulis)

D

Dalykinė arabų kalba
Dalykinė japonų kalba I/II d.
Dalykinė japonų kalba II/II d.
Dalykinė kinų kalba I/II d.
Dalykinė kinų kalba II/II d.
Dalykinė turkų kalba
Daoizmas

E

Egzaminas
Etnoreliginė Artimųjų Rytų geografija

F

Farsi kalba A1 I/VII d.
Farsi kalba II/VII d.
Farsi kalba III/VI d.
Farsi kalba IV/VI d.
Farsi kalba V/VI d.
Farsi kalba VI/VI d.
Farsi literatūra I/II d.
Filosofijos fakulteto paskaita

G

Geopolitinių galių didėjimas
Geopolitinių galių didėjimas

H

Hindi kalba I/IV d.
Hindi kalba II/IV d.
Hindi kalba III/IV d.
Hindi kalba ir literatūra I/II d.
Hindi kalba ir literatūra I/III d.
Hindi kalba ir literatūra II/III d.
Hindi kalba ir literatūra III/III d.
Hindi kalba IV/IV d.

I

Indijos antropologija
Indijos filosofija ir religija
Indijos filosofijos seminarai
Indijos istorija
Indijos kultūra ir jos tyrimai I/II d.
Indijos kultūra ir jos tyrimai II/II d.
Indijos modernizacija
Indoarijų kalbų istorija
Indų menas
Indų modernizmas
Intelektinės Vakarų kultūros raida
Islamas Pietų Azijoje
Islamo filosofija
Islamo filosofija ir teologija
Islamo filosofija ir teologija
Islamo filosofija ir teologija
Islamo istorinė antropologija
Islamo menas
Islamo misticizmas
Islamo poezija ir proza
Islamo teisė

Į

Įvadas į Azijos politiką ir politikos teorijas
Įvadas į Centrinės Azijos politiką
Įvadas į Juodosios Afrikos studijas
Įvadas į pagrindines Korano temas
Įvadas į senovės Artimuosius Rytus

J

Japonijos ekonomikos istorija po Antrojo pasaulinio karo
Japonijos etnologija
Japonijos filosofija
Japonijos filosofija ir religija
Japonijos istorija
Japonijos kultūra ir jos tyrimai I/II d.
Japonijos kultūra ir jos tyrimai II/II d.
Japonijos religija
Japonų kalba
Japonų kalba (1 lygis, RKM)
Japonų kalba (2 lygis, RKM)
Japonų kalba (3 lygis, RKM)
Japonų kalba 1 lygis
Japonų kalba I/VII d.
Japonų kalba II/V d.
Japonų kalba II/VII d.
Japonų kalba III/VII d.
Japonų kalba IV/VII d.
Japonų kalba NPD I/V d.
Japonų kalba NPD III/V d.
Japonų kalba V/V d.
Japonų kalba V/VII d.
Japonų kalba VI/VII d.

K

Kinijos istorija
Kinijos istorija II/II d.
Kinijos kultūra ir jos tyrimai I/II d.
Kinijos kultūra ir jos tyrimai II/II d.
Kinų estetika
Kinų kalba (1 lygis, RKM)
Kinų kalba (2 lygis, RKM)
Kinų kalba (3 lygis, RKM)
Kinų kalba (4 lygis, RKM)
Kinų kalba I/V d.
Kinų kalba II/V d.
Kinų kalba III/IV d.
Kinų kalba III/V d.
Kinų kalba IV/IV d.
Kinų kalba IV/V d.
Kinų kalba V/V d.
Klasikinė japonų literatūra
Klasikinė kinų kalba
Klasikinės arabų kalbos skaitiniai
Klasikinės kinų kultūros tekstai I/II d.
Klasikinės kinų kultūros tekstai I/II d.
Klasikinės kinų kultūros tekstai II/II d.
Klasikinės kinų kultūros tekstai II/II d.
Konfucianizmas Kinijoje
Koranistika
Koranistikos įvadas
Korėjiečių kalba (1 lygis, RKM)
Korėjiečių kalba (2 lygis, RKM)
Korėjiečių kalba (3 lygis, RKM)
Korėjiečių kalba 2 lygis
Kultūrinė psichologija
Kultūros psichologija
Kultūros savivoka Azijos literatūroje
Kultūros savivoka Azijos literatūrose
Kultūros studijos Azijoje
Kultūros studijos Azijoje
Kultūros teorija

L

Laisvasis dalykas
Lyčių santykiai Azijoje

M

Metodinis tiriamojo darbo seminaras
Migracija ir identiteto politika
Migracija: identiteto politika ir kultūrinė mediacija
Modernioji Pietų Azijos istorija
Mokslo tiriamasis darbas
Mokslo tiriamasis darbas I/II d.
Mokslo tiriamasis darbas III/III d.

O

Orientalistinė hermeneutika ir tekstologija

P

Paskaita
Persų kalba ir kultūra
Pietų Azijos istorija I/II d.
Pietų Azijos kultūra ir jos tyrimai I/II d.
Pietų Azijos kultūra ir jos tyrimai II/II d.
Pokolonijinė Užsachario Afrika
Pokolonijinių studijų metodologijos
Politinis islamas Artimuosiuose Rytuose
Politinis islamas Artimuosiuose Rytuose
Populiarioji Japonijos kultūra
Prancūzų kalba
Profesinė praktika

R

Regionistikos teorijos
Regiono kultūra ir jos tyrimai I/II d.
Religija, visuomenė ir valstybė
Religija, visuomenė, valstybė
Religijotyros metodologija
Renginys
Rytų Azijos menas
Rytų Azijos politika
Rytų Azijos sociokultūrinės transformacijos
Rytų filosofija ir etika
Rusų kalba

S

Sanskritas (1 lygis, RKM)
Sanskritas 1 lygis
Sanskritas 2 lygis (RKM)
Sanskritas I/II d.
Sanskritas II/II d.
Sanskritas III/III d.
Sanskrito literatūra
Sanskrito skaitiniai I/II d.
Sanskrito skaitiniai II/V d.
Sanskrito skaitiniai III/V d.
Sanskrito skaitiniai III/V d.
Socialinės problemos ir iššūkiai Centrinėje Azijoje
Socialinės problemos ir iššūkiai Vidurio Azijoje
Socialinės problemos ir iššūkiai Vidurio Azijoje
Sociokultūrinės antropologijos metodologija
Sociokultūrinės antropologijos pagrindai

Š

Šiuolaikinė japonų literatūra
Šiuolaikinės Azijos raida
Šiuolaikinės Turkijos visuomenės studijos
Šiuolaikiniai Azijos tyrimo metodai

T

Tarpkultūrinė mediacija
Tarptautiniai santykiai ir saugumo politika Azijoje
Tarptautiniai santykiai ir saugumo politika Azijoje ir Artimuosiuose Rytuose
Tibetiečių kalba III/V d.
Tibetiečių kalba IV/V d.
Tibetiečių kalba V/V d.
Tibetiečių literatūra
Tibeto istorija
Tibeto istorija
Tibetologijos įvadas
Tikėjimas ir religinė praktika islame
Tikėjimas ir religinė praktika islame
Tiurkų tautos Lietuvoje
Tiurkų tautos Lietuvoje
Tradicija ir modernizmas Kinijoje
Turkijos istorija
Turkijos kultūra ir jos tyrimai I/II d.
Turkijos kultūra ir jos tyrimai II/II d.
Turkų kalba (1 lygis, RKM)
Turkų kalba A1 I/VII d.
Turkų kalba I/V d.
Turkų kalba I/VI d.
Turkų kalba II/V d.
Turkų kalba II/VI d.
Turkų kalba II/VII d.
Turkų kalba III/IV d.
Turkų kalba III/VI d.
Turkų kalba ir kultūra
Turkų kalba ir vertimas raštu
Turkų kalba IV/VI d.
Turkų kalba V/V d.
Turkų kalba V/VII
Turkų kalba VI/VI d.
Turkų kalbos vertimas
Turkų kalbos žodžių daryba ir morfologija
Turkų literatūra I/II d.
Turkų literatūra II/II d.

U

Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (anglų) II/II d.
Užsienio kalba (lietuvių) I/II d.
Užsienio kalba (lietuvių) II/II d.
Užsienio kalba (prancūzų) I/II d.
Užsienio kalba (prancūzų) II/II d.
Užsienio kalba (rusų) I/II d.
Užsienio kalba (rusų) II/II d.
Užsienio kalba (vokiečių) I/II d.
Užsienio kalba (vokiečių) II/II d.

V

Vieša paskaita