mif-logotipas.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Matematikos ir informatikos fakultetas
Ieškoti

A

Abstrakčioji algebra
AIX operacinės sistemos
Akademinis rašymas
Aktuarinė matematika
Aktuarinė matematika
Algebra
Algebra I/II d.
Algebra II/II d.
Algebra II/II d.
Algebra ir geometrija
Algebra ir geometrija I/II d.
Algebra ir geometrija II/II d.
Algebros ir matematinės analizės pradmenų didaktika
Algoritmai ir duomenų struktūros
Algoritminė skaičių teorija
Algoritminių uždavinių sprendimas
Algoritmų analizė
Algoritmų konstravimas ir analizė
Algoritmų teorija
Analizė I/III d.
Analizė II/III d.
Analizė III/III d.
Analizinė skaičių teorija
Anglų kalba (specialybės) I/II d.
Anglų kalba I/II d. (specialybės)
Anglų kalba II/II d. (specialybės)
Apibendrintieji tiesiniai modeliai
Architektūra grindžiamas projektavimas
Asimptotinė statistika
Atsitiktiniai procesai
Atsitiktiniai procesai I/II d.
Atsitiktiniai procesai II/II d.
Atsitiktinių procesų teorija
Aukštesnio lygio matematinis raštingumas
Aukštesnio lygio matematinis raštingumas
Aukšto dažnio ir funkcinių duomenų analizė
Automatai ir formaliosios kalbos
Automatai ir formaliosios kalbos

B

Baigiamasis darbas
Baigtinių populiacijų statistika
Bajeso metodas ekonometrijoje
Bajeso statistika
Bajeso statistika
Bankininkystė
Bendrasis diferencialinių lygčių kursas
Bendroji biologija
Bendroji matematikos didaktika
Bendroji pedagogika
Biochemija
Bioinformatika
Bioinformatika
Bioinformatika I/IV d.
Bioinformatika II/IV d.
Bioinformatika III/IV d.
Bioinformatika IV/IV d.
Bioinformatikos programų kūrimo metodikos
Biologinių sistemų teorija
Biomedicinos duomenų analizė
Biometrija
Biomolekulių geometrija
Buhalterinė apskaita
BUS dalykas (modulis)
BUS dalykas (modulis)

C

CASE metodas
Cenzūruotų imčių analizė
Cenzūruotų imčių analizė
Chaoso teorija ir fraktalai

D

Dalinių išvestinių diferencialinės lygtys
Daugiamačių duomenų vizualizacija
Daugiamatė statistika
Daugiamatės duomenų struktūros
Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija
Daugiaparametrinė statistika
Demografinė ekonomika
Deterministiniai matematiniai modeliai
Didžiųjų duomenų analizė
Diferencialinės ir integralinės lygtys
Diferencialinės lygtys
Diferencialinės lygtys
Diferencialinės lygtys gyvybės moksluose
Diferencialinės lygtys I/II d.
Diferencialinės lygtys I/II d.
Diferencialinės lygtys II/II d.
Diferencialinės lygtys II/II d.
Diferencialinių lygčių asimptotiniai metodai
Diferencialinių lygčių kraštinių uždavinių asimptotiniai metodai
Diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai
Dinaminės sistemos
Dinaminiai išgyvenamumo teorijos aspektai
Dirbtiniai neuroniniai tinklai
Dirbtinis intelektas
Dirbtinis intelektas
Diskrečioji matematika
Diskrečioji matematika ir algoritmai
Diskrečioji matematika ir skaičiavimo modeliai
Diskrečiosios matematikos pagrindai
Diskrečiosios matematikos pagrindai
Diskrečiosios struktūros
Diskretaus pasirinkimo modeliai
Diskretus optimizavimas
Dokumentų valdymo sistemos
Draudimo teisė
Draudos tikimybiniai rizikos modeliai
Duomenų analizė
Duomenų bazių valdymo sistemos
Duomenų bazių valdymo sistemos
Duomenų bazių valdymo sistemų papildomi skyriai
Duomenų gavyba
Duomenų saugyklų technologijos
Duomenų struktūros
Duomenų struktūros ir algoritmai
Duomenų tyrimas
Duomenų vizualizavimas
Duomenų vizualizavimas

E

Eilių teorija
Ekonometrija
Ekonometrija I/II d.
Ekonometrija II/II d.
Ekonometrinė rinkos struktūrų analizė
Ekonometrinė rinkos struktūrų analizė
Ekonometrinis projektas-kursinis darbas
Ekonomikos pradmenys
Ekonomikos teorija (mikroekonomika)
Ekonomikos teorija I/II d.
Ekonomikos teorija II/II d.
Ekonominių duomenų šaltiniai ir jų apdorojimas
Eksperimentinė ekonomika
Eksperimento planavimas
Elektronikos fizikiniai pagrindai
Elektroninės komercijos technologijų pagrindai
Elektroniniai duomenų tinklai ir duomenų vizualizacija
Elektroninio parašo infrastruktūra ir elektroninė komercija
Elgsenos ekonomika
Empirinių procesų teorijos įvadas
Erdvinės duomenų bazės
Erdvinės duomenų bazės
Euristiniai algoritmai NP-pilniems uždaviniams
Evoliucinių diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai

F

Filosofijos įvadas
Finansinė analizė
Finansiniai burbulai ir ekonominės krizės
Finansiniai išvestiniai instrumentai
Finansiniai skaičiavimai
Finansiniai skaičiavimai
Finansinis intelektas
Finansinių rizikų valdymas
Finansų ekonometrija
Finansų ekonometrijos modeliai
Finansų ekonomika
Finansų ekonomika
Finansų ekonomikos modeliai
Finansų matematika
Finansų matematika
Finansų rinkų matematika
Fizika
Fizika
Fizika informatikams
Fizikinė chemija
Funkcijų erdvės
Funkcinė analizė
Funkcinis programavimas
Funkcinis programavimas
Funkcinių duomenų analizė

G

Gamtos ir socialinių reiškinių modeliavimas
Genetika
Geografinės informacinės sistemos
Geometrija
Geometrija ir vizualizavimas
Geometrijos aksiominiai pagrindai
Geometrijos didaktika
Gyvybės draudimas. Sveikatos draudimas
Gyvybės ir sveikatos draudimo modeliai
Grafai ir algoritmai
Grafai ir algoritmai
Grafika ir vizualizacijos metodai
Grafų teorija
Grafų teorija
Grafų teorijos algoritmai
Grid skaičiavimų taikymai

H

Harmoninė analizė

I

Imčių metodai
Imčių metodai
Imitaciniai metodai ekonometrijoje

Į

Įmonių finansai
Įmonių informacinių technologijų valdymas

I

Informacija ir kodavimas
Informacijos apdorojimas kompiuteriu
Informacijos saugos valdymas
Informacijos saugos valdymas
Informacijos saugumas
Informacijos teorija
Informacijos teorija
Informacijos teorija ir duomenų struktūra
Informacinės ir grupinio darbo sistemos
Informacinės mokymo technologijos
Informacinės sistemos
Informacinių sistemų auditas
Informacinių technologijų veiklos valdymas organizacijoje
Informatika
Informatika I/II d.
Informatika II/II d.
Informatikos didaktika
Informatikos pagrindai
Informatikos teisė
Informatikos teisė
Integralinės lygtys
Intelektualios sistemos
Intelektualios sistemos
Interaktyvios sistemos
Interneto ir multimedijos technologijos
Interneto technologijos
Interneto technologijos
Investicijų planavimas
Investicijų teorija
Išgyvenamumo analizė
Išgyvenamumo demografiniai modeliai
Išgyvenamumo demografiniai modeliai
IT ir komunikacijos įgūdžiai
IT projektų valdymas

Į

Įvadas į algebrinę skaičių teoriją
Įvadas į ekonometrijos studijas
Įvadas į finansų ir draudimo matematiką
Įvadas i Galua teoriją
Įvadas į kompiuterių architektūrą
Įvadas į verslo procesų vadybą

J

JAVA technologijos
JAVA technologijos
Judrusis programavimas Ruby

K

Kategorinių duomenų analizė
Klaidas taisantys kodai
Klaidas taisantys kodai
Kodavimas ir kriptografija
Kodavimo teorija
Kodavimo teorija
Kokybės kontrolės sistemos
Kombinatorika ir grafų teorija
Kombinatorika ir grafų teorija
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Kompiuterinė grafika
Kompiuterinė technika
Kompiuterinės grafikos algoritmai ir technologijos
Kompiuteriniai tinklai
Kompiuterinis kreivių ir paviršių modeliavimas
Kompiuterinis mokymo projektavimas
Kompiuterinių žaidimų algoritmai
Kompiuterinių žaidimų projektavimas ir kūrimas
Kompiuterių architektūra
Kompiuterių architektūra
Kompiuterių tinklai
Kompiuterių tinklai II
Kompiuterių tinklai profesionalams I
Kompiuterių tinklai profesionalams I. Maršrutizavimas
Kompiuterių tinklai profesionalams II
Kompleksinė analizė
Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija
Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija
Kompleksinio kintamojo funkcijų teorijos papildomi skyriai
Komunikacijos ir informaciniai įgūdžiai
Kriptografija ir informacijos sauga
Kriptografija ir informacijos sauga
Kriptografijos metodai
Kriptografijos metodai
Kriptografiniai protokolai
Kriptologija
Kursinio darbo projektas
Kursinis darbas
Kursinis darbas (IV semestro projektinis darbas)
Kursinis darbas (V semestro projektinis darbas)
Kursinis darbas (VI semestro projektinis darbas)

L

Laikinės sekos
Laiko eilučių analizė
Laiko eilutės
Laiko eilutės
Laisvasis dalykas
Ląstelės biologija
Lygiagretieji skaičiavimai
Lygiagretieji skaičiavimai
Lygiagretūs ir išskirstyti skaičiavimai
Lygiagretusis programavimas
Loginio mąstymo ir kūrybingumo strategijos ne matematikams
Loginis programavimas
LOGO programavimas
Lošimų teorija

M

Magistrinio darbo įvadas
Magistro baigiamasis darbas
Magistro baigiamojo darbo rengimas I/II d.
Magistro baigiamojo darbo rengimas II/II d.
Magistro baigiamojo darbo seminaras
Magistro darbo tyrimo seminaras
Mainframe technologijos
Makroekonometrija
Makroekonomika
Makroekonomikos teorija
Markovo grandinės
Masyvių duomenų ekonometrija
Matematika informacinėms sistemoms
Matematika informatikams
Matematika informatikams I/III d.
Matematika informatikams II/III d.
Matematika informatikams III/III d.
Matematika programų sistemoms I/III d.
Matematika programų sistemoms II/III d.
Matematika programų sistemoms III/III d.
Matematikos didaktika
Matematikos ir informatikos studentams
Matematikos istorija
Matematikos istorija ir filosofija
Matematikos metodikos ir mokslinio darbo seminaras
Matematinė analizė
Matematinė analizė
Matematinė analizė I/II d.
Matematinė analizė I/III d.
Matematinė analizė I/IV d.
Matematinė analizė II/II d.
Matematinė analizė II/III d.
Matematinė analizė II/IV d.
Matematinė analizė III/III d.
Matematinė analizė III/III d.
Matematinė analizė III/IV d.
Matematinė analizė IV/IV d.
Matematinė analizė V/V d.
Matematinė ekonomika
Matematinė logika
Matematinė Navjė-Stokso lygčių teorija
Matematinė statistika
Matematinė statistika
Matematinė statistika I/III d.
Matematinė statistika II/III d.
Matematinė statistika II/IV d.
Matematinė statistika III/III d.
Matematinė statistika III/IV d.
Matematinė statistika IV/IV d.
Matematinės fizikos lygtys
Matematiniai modeliai ir jų sprendimas skaitiniais metodais
Matematinio modeliavimo pagrindai
Matematinio modeliavimo pagrindai
Matematinis modeliavimas
Matematinis modeliavimas ekologijoje
Mato ir integralo teorija
Mato teorija
Mato teorija I/II d.
Mato teorija II/II d.
Mechanika
Mikroekonomika
Mikroekonominė analizė
Modernių finansų matematika
Mokslinio tyrimo pagrindai. Matematinės fizikos modeliai
Mokslinio tyrimo pagrindai. Skaičių teorijos ir tikimybių teorijos problemos
Mokslinis seminaras I/II d.
Mokslo tiriamasis darbas
Mokslo tiriamasis darbas (Mokslo tiriamojo darbo projektas)
Mokslo tiriamasis darbas I/III d.
Mokslo tiriamasis darbas II/II d.
Mokslo tiriamasis darbas II/III d.
Mokslo tiriamasis darbas III/III d.
Mokslo tiriamojo darbo projektas
Molekulinė biologija
Monte Karlo metodas
Muzika ir matematika

N

Ne gyvybės draudimas
Ne gyvybės draudimo modeliai
Nestandartinių matematikos uždavinių sprendimo metodika
Netiesinio modeliavimo metodai
Netiesinių sistemų dinamika
Neuroinformatika

O

Objektinės duomenų bazės
Objektinės technologijos
Objektinis programavimas
Objektinis programavimas C++
Objektinis programavimas C++
Objektinis programavimas JAVA
Objektinis programavimas JAVA
Objektinis programavimas su Python
Operacijų tyrimas
Operacijų tyrimas
Operacinės sistemos
Operacinės sistemos
Operatorių teorijos pagrindai
Optimizavimo algoritmai lygiagrečių skaičiavimų aplinkoje
Optimizavimo metodai
Optimizavimo metodai
Oracle PL/SQL programavimas

P

Paauglių ir jaunuolių psichologija
Panelinių duomenų ekonometrija
Papildomas matematikos kursas
Papildomi funkcinės analizės skyriai
Papildomi kombinatorikos skyriai
Papildomi matematinės analizės skyriai
Parametrinė ir neparametrinė ekonometrija
Parametrinė ir neparametrinė statistika
Paskirstytos sistemos
Paslaugų ekonomika
Paslaugų vadyba
Patikimumo teorija
Patikimumo teorija
Pedagoginė ir raidos psichologija
Pedagoginė praktika
Pedagoginė praktika I/III d.
Pedagoginė praktika II/III d.
Pedagoginė praktika III/III d.
Pedagoginės veiklos tyrimo metodologija
Pensijų fondai
Praktinė ekonometrija I/II d.
Praktinė ekonometrija II/II d.
Praktinė informatika
Praktinė informatika I/II d.
Praktinė informatika II/II d.
Praktiniai DBVS aspektai
Praktiniai investavimo pagrindai
Problemų sprendimu grįstas projektas
Procedūrinis programavimas
Procesų teorija I/II d.
Procesų teorija II/II d.
Profesinė praktika
Profesionalumas ir etika
Prognostinė analizė
Programavimas "Windows.NET"
Programavimas C
Programavimas debesijos aplinkoje
Programavimas debesų kompiuterijoje
Programavimas debesų kompiuterijoje
Programavimas MATLAB
Programavimas OS UNIX
Programavimas PYTHON kalba
Programavimas Windows API
Programavimo ir IT pagrindai
Programavimo kalbos
Programavimo kalbos
Programavimo metodikos pagrindai
Programavimo pagrindai
Programinės įrangos lokalizavimas
Programų kūrimo procesas
Programų kūrimo proceso vertinimas ir gerinimas
Programų sistemų architektūra
Programų sistemų architektūra
Programų sistemų architektūra ir projektavimas
Programų sistemų inžinerija
Programų sistemų inžinerija I/II d.
Programų sistemų inžinerija II/II d.
Programų sistemų įsigijimas ir priežiūra
Programų sistemų kokybė
Programų sistemų kūrimas
Programų sistemų kūrimo metodai ir įrankiai
Programų sistemų kūrimo metodai ir įrankiai
Programų sistemų modeliavimas ir verifikavimas
Programų sistemų projektavimas
Programų sistemų projektų ir kokybės valdymas
Programų sistemų statistinė analizė
Programų sistemų testavimas
Programų sistemų testavimas ir konfigūracijos valdymas
Projektinis darbas
Projektinis darbas
Projektų vadyba
Projektų valdymas
Psichologijos įvadas

R

Randomizuoti algoritmai
Realaus laiko sistemų projektavimo pagrindai
Regioninė ekonomika ir politika
Regresiniai modeliai
Reikalavimų inžinerija
Rinktiniai algebros skyriai
Rinktiniai analizės skyriai
Rinktiniai analizės skyriai I/II d.
Rinktiniai analizės skyriai II/II d.
Rinktiniai diskrečių struktūrų skyriai
Rinktiniai duomenų bazių valdymo sistemų skyriai
Rinktiniai informacijos saugos skyriai
Rinktiniai kodavimo teorijos skyriai
Rinktiniai skaičių teorijos skyriai
Rizikos teorija
Rizikos valdymas
Rizikos valdymas

S

Saugios interneto technologijos
Saugios operacinės sistemos
Saugus dinaminis internetas
Saugūs tinklai
Silpnasis mato konvergavimas
Sistemų saugumo auditas
Skaičių teorija
Skaičių teorija
Skaičiuojamosios geometrijos algoritmai
Skaitiniai metodai
Skaitiniai metodai
Skaitiniai metodai I/II d.
Skaitiniai metodai I/II d.
Skaitiniai metodai II/II d.
Skaitmeninis intelektas ir sprendimų priėmimas
Skaitmeninis vaizdų apdorojimas
Sociologijos pagrindai
Specialybės kalba
Specialybės kalba
Stabilumo teorija
Statistika
Statistika I/II d.
Statistika I/II d.
Statistika II/II d.
Statistika švietimo tyrimuose
Statistikos įvadas
Statistikos paketai
Statistinė duomenų analizė
Statistiniai modeliai
Statistiniai modeliai medicinoje
Statistiniai mokymo algoritmai
Statistiniai programų paketai
Statistinis modeliavimas
Statistinių duomenų analizė
Statistinių duomenų tyryba
Statistinių sprendimų teorija
Statistinių sprendimų teorija
Stochastika ir skaičių teorija mokyklinėje matematikoje
Stochastinė analizė
Stochastinės diferencialinės lygtys
Stochastiniai finansų matematikos modeliai
Stochastiniai patikimumo modeliai

Š

Šiuolaikinė ekonominė mintis
Šiuolaikinė ekonominė mintis
Šiuolaikinė matematinė ekonomika

T

Taikomasis objektinis programavimas
Taikomoji fizika
Taikomoji statistika
Taikomųjų programų kūrimas mobiliesiems įrenginiams
Tarptautiniai finansai
TESTAS
Testų teorija statistiniuose tyrimuose
Tiesinė algebra ir geometrija
Tikimybinė kombinatorika
Tikimybių teorija
Tikimybių teorija
Tikimybių teorija I/II d.
Tikimybių teorija II/II d.
Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Tikimybių teorija ir matematinė statistika I/II d.
Tikimybių teorija ir matematinė statistika II/II d.
Tinklų saugumas
Tiriamasis seminaras
Transliavimo metodai
Transliavimo metodai

U

Ugdymo filosofija
UML ir MDA įvadas
UNIX operacinės sistemos
Užsienio kalba (anglų) I/II d.
Užsienio kalba (anglų) I/II d. (dalykinė)
Užsienio kalba (anglų) II/II d.
Užsienio kalba (anglų) II/II d. (dalykinė)
Užsienio kalba (anglų) III/III d.
Užsienio kalba (lietuvių) I/II d.
Užsienio kalba (lietuvių) I/II d. (dalykinė)
Užsienio kalba (lietuvių) II/II d.
Užsienio kalba (lietuvių) II/II d. (dalykinė)
Užsienio kalba (lietuvių) III/III d.
Užsienio kalba (prancūzų) I/II d.
Užsienio kalba (prancūzų) I/II d. (dalykinė)
Užsienio kalba (prancūzų) II/II d.
Užsienio kalba (prancūzų) II/II d. (dalykinė)
Užsienio kalba (prancūzų) III/III d.
Užsienio kalba (rusų) I/II d.
Užsienio kalba (rusų) I/II d. (dalykinė)
Užsienio kalba (rusų) II/II d.
Užsienio kalba (rusų) II/II d. (dalykinė)
Užsienio kalba (rusų) III/III d.
Užsienio kalba (vokiečių) I/II d.
Užsienio kalba (vokiečių) I/II d. (dalykinė)
Užsienio kalba (vokiečių) II/II d.
Užsienio kalba (vokiečių) II/II d. (dalykinė)
Užsienio kalba (vokiečių) III/III d.

V

Vadybos pagrindai
Vadybos pagrindai
Vaizdų ir signalų analizė ir apdorojimas
Valstybinė statistika
Valstybinė statistika
Variaciniai metodai netiesiniams reiškiniams
Variacinis skaičiavimas
Variacinis skaičiavimas ir optimalus valdymas
Verslo pagrindai I/II d.
Verslo pagrindai II/II d.
Viešojo sektoriaus ekonomika
Vyriškumo studijos
Virtualiosios mokymo aplinkos
Virtualizacijos pagrindai
Virtualizacijos pagrindai
Vizualus programavimas
Vizualus programavimas

W

Web servisai

Ž

Žinių vaizdavimas
Žmogaus ir kompiuterio sąveika
Žmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimas
Žmogaus-kompiuterio sąveika
Žmogaus-kompiuterio sąveika