gmf-logotipas
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Gamtos mokslų fakultetas
Ieškoti

A

Aeracijos zonos tyrimų metodai
Agroekologija
Algologijos ir mikologijos pagrindai
Algologijos pagrindai
Aplinkos biotechnologijos
Aplinkos chemija
Aplinkos estetika
Aplinkos hidrogeologija
Aplinkos ir biotos stebėsena ir vertinimas
Aplinkos modeliavimo pagrindai
Aplinkos monitoringas
Aplinkos tarša ir prevencija
Aplinkos urbanizacijos geoinžinerinis įvertinimas
Aplinkosauga
Aplinkosaugos normatyvai
Aplinkosaugos pagrindai
Aplinkosaugos politika
Aplinkosaugos politika
Aplinkosaugos projektų rengimas ir vadyba
Aplinkosaugos projektų rengimas ir vadyba
Aplinkosaugos strategijos ir planai
Aplinkosaugos teisė
Aplinkosaugos teisė
Aplinkotyra
Archegoniniai augalai
Atkuriamoji ekologija
Atmosferos chemija
Augalų biotechnologija
Augalų ekologija
Augalų elektrofiziologija
Augalų fiziologija
Augalų fiziologija
Augalų komunikacija
Augalų molekulinė biologija
Augalų molekulinė biologija
Augalų populiacinė ekologija
Augalų taksonomija ir informologija
Aukštesnieji stuburiniai

B

Baigiamasis darbas
Baigiamasis projektas (teritorijų planavimo)
Bakalauro baigiamasis projektas
Bakalauro seminaras
Baltijos artezinio baseino paleohidrogeologija
Baltijos jūros baseino aplinkosauga
Baltijos kraštų geologija ir tektonika
Baltijos kraštų geologija ir tektonika
Baltijos kraštų kvartero geologija
Baltijos regiono ekologinė būklė
Baltijos šalių geotechnika
Baltymų biofizikinė chemija
Baltymų ir DNR sąveikos mechanizmai
Bendroji biologija
Bendroji ekologija
Bendroji gamtinė geografija
Bendroji gamtinė geografija
Bendroji gamtinė ir visuomeninė geografija
Bendroji geologija
Bendroji ir analizinė chemija
Bendroji ir fizikinė chemija
Bendroji ir Lietuvos kraštovaizdžio geografija
Bendroji ir organinė chemija
Bendroji kartografija
Bendroji visuomeninė geografija
Bendroji zoologija
Bestuburių gyvūnų apibūdinimo praktikumas
Bestuburių gyvūnų filogenija ir įvairovė
Bestuburių gyvūnų lyginamoji anatomija ir fiziologija
Bestuburių gyvūnų resursų valdymas
Bestuburių zoologija
Bestuburių zoologija I/II d.
Bestuburių zoologija II/II d.
Biocenologija
Biochemija
Bioekologija ir ekologinės problemos
Bioelektriniai reiškiniai
Bioenergetika
Bioenergetika
Bioetika
Biofizika
Biofizikinės nanotechnologijos
Biofizikos rinktiniai laboratoriniai darbai
Biofotonika
Biogeografija
Bioinformatika
Bioįvairovės apsaugos pagrindai
Biokibernetika
Biologinė fizika
Biologinės įvairovės apsauga
Biologinės įvairovės studijos
Biologinės membranos
Biologinės membranos
Biologiniai ištekliai ir jų vadyba
Biologiniai ištekliai ir jų vadyba
Biologinių duomenų bazių formavimas ir valdymas
Biologinių makromolekulių rentgenostruktūrinė analizė
Biologinių objektų tyrimo metodai
Biologinių objektų tyrimo metodai
Biometeorologija
Biometeorologija
Biometrija
Bionanotechnologija
Bioorganinė chemija
Biopsichologija
Biostatistika
Biotechnologija
Biotechnologija
Biotransportas
Botanika ir mikologija
Botanikos ir mikologijos pagrindai
Botanikos pagrindai
BUS dalykas (modulis)

C

Chemija
Chemijos fakulteto studentams
Cheminė ekologija
Cheminė fizika
Cheminių junginių rizikos aplinkai vertinimas
Citogenetika
Citologija

D

Dalykinė anglų kalba I/II d.
Dalykinė anglų kalba I/II d.
Dalykinė anglų kalba II/II d.
Dalykinė anglų kalba II/II d.
Dalykinė prancūzų kalba I/II d.
Dalykinė prancūzų kalba II/II d.
Dalykinė rusų kalba I/II d.
Dalykinė rusų kalba II/II d.
Dalykinė vokiečių kalba I/II d.
Dalykinė vokiečių kalba II/II d.
Darnusis vystymasis
Dekoratyvinių augalų biologija
Demografija ir socialinė geografija
Dinaminės meteorologijos pagrindai ir orų prognozavimas
Dirvožemio ekologija
Distanciniai metodai hidrometeorologijoje
Dumblių ekologija
Duomenų analizė su MATLAB
Duomenų bazių projektavimas
Duomenų bazių valdymo sistemos

E

Ekogeografinių tyrimų metodika ir mokomoji praktika
Ekogeologija
Ekologijos metodologija
Ekologinė biochemija
Ekologinė etika
Ekologinė genetika
Ekologinė mikrobiologija
Ekologinė mikrobiologija
Ekologinė statistika
Ekologinės informacijos paieškos sistemos
Ekonomikos teorija
Ekosistemų ekologija
Ekosistemų tyrimo metodai
Ekosistemų vertinimas
Ekosistemų vertinimas
Ekotoksikologija
Eksperimentinio darbo pagrindai molekulinėje genetikoje ir biotechnologijoje
Elgesio geografija
Elgsenos ekologija
Elgsenos genetika
Enzimologija
Epigenetika
Epigenetika
Erdvinių duomenų sistemų taikomasis programavimas
Etnologija
Eukariotinių ląstelių technologijos
Eukariotinių mikroorganizmų genetika
Europos gamtinė geografija
Europos geologija
Europos kvartero tarpledynmečių paleogeografija
Europos regionai ir regioninė politika
Europos regionai ir regioninė politika
Europos visuomeninė geografija
Evoliucijos teorija
Evoliucijos teorijos pagrindai
Ežerotyra
Ežerotyra

F

Farmakogenetika
Fermentavimo procesų valdymas
Fermentinių reakcijų mechanizmai
Fitogeografija
Fitopatologija ir fitosanitarija
Fitopatologija ir invazijų biologija
Fizika
Fizika I
Fizika II
Fizikinė kinetika
Fizikiniai ir cheminiai metodai biologijoje
Fizikiniai metodai biologijoje ir medicinoje
Floros ir augalijos vertinimas bei apsauga
Fotobiologija
Funkcinė ląstelės biologija

G

Gamtiniai pavojai
Gamtosaugos komunikacija
Genetika
Genetikos pagrindai
Genetinė analizė I/II d.
Genetinė analizė II/II d.
Genetiniai procesai
Genomo evoliucija
Genotoksikologija
Genų inžinerija
Genų inžinerijos teoriniai pagrindai
Geobotanika
Geochemija
Geodinamika
Geofizinių tyrimų metodai ir duomenų interpretacija
Geografijos įvadas
Geografinės informacinės sistemos
Geoinžineriniai pavojai
Geologinės aplinkos būklės vertinimas
Geologinio kartografavimo pagrindai
Geologinių darbų teisiniai pagrindai ir organizavimas
Geomorfologija
Geotechninis projektavimas
Geotektonika
GIS įvadas
GIS metodologija ir taikymas
GIS modeliai
GIS taikymas hidrologijoje ir meteorologijoje
Gyvybės sinergetika
Gyvūnų ekologija
Gyvūnų įvairovės tyrimų metodai
Globalioji ekologija
Globalios cirkuliacijos modeliavimo pagrindai
Gręžimo pagrindai
Grybų ekologija
Gruntotyra
Gruntų mechanika

H

Hidrobiologija
Hidrochemija
Hidrogeochemija
Hidrogeodinamika
Hidrogeologija
Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos tyrimų metodai
Hidrogeologijos pagrindai
Hidrogeologiniai lauko tyrimų metodai
Hidrogeologinis modeliavimas
Hidrologijos mokslinio darbo projektas
Hidrologijos pagrindai
Hidrologijos pagrindai
Hidrologijos tiriamasis darbas
Hidrologijos tiriamasis darbas
Hidrologinės prognozės
Hidrometeorologijos teorinis seminaras
Hidrometrija
Hidrosistemų ekologija
Histologija

I

Ilgalaikių meteorologinių prognozių metodai
Imunologija
Imunologija
Imunoregeneracija
Imunotechnologija
Imunotechnologijos
Informacinių technologijų taikymas biologijoje
Informacinių technologijų taikymas mikrobiologijoje
Informatika
Intelektika
Invazijų ekologija
Inžinerinė hidrogeologija
Inžinerinės geologijos ir hidrogeologijos tyrimų metodika
Inžinerinės geologijos pagrindai
Inžineriniai statiniai
Istorinė geologija ir stratigrafija

Į

Įšalotyra
Įvadas į biofizikines technologijas
Įvadas į matematinę fiziologiją

I

Izotopiniai metodai aplinkos tyrimuose

J

Jūrų ir vandenynų geologija
Jutimo ir suvokimo mechanizmai (modulis)

K

Kaimo ekologija
Kaimo geografija
Kaimo geografija
Kalbos kultūra ir specialybės kalba
Kartografinės informacijos sklaida internete
Kartografinės informacijos valdymas
Kartografinės informacijos valdymas
Kartografinės komunikacijos pagrindai
Kartologija
Kiekybinė fluorescencinė mikroskopija
Kinetinė spektroskopija
Klasikinės, molekulinės ir klinikinės citogenetikos modulis
Klimato svyravimai ir hidrosferos pokyčiai
Klimato svyravimai ir hidrosferos pokyčiai
Klimatologija
Kompiuterijos pagrindai
Kompiuterinės kartografavimo programos
Kompiuterinės kartografavimo programos
Kompiuterinės kartografinės programos
Kompiuterinės programos aplinkotyroje
Kompiuteriniai matematinio modeliavimo algoritmai
Kompiuterizuotas duomenų surinkimas ir analizė
Kompleksinė geofizinių duomenų interpretacija kompiuterine programine įranga
Krantotyra ir krantotvarkos pagrindai
Kraštotvarkos įvadas
Kraštovaizdžio ekologija
Kristalinių uolienų mikroskopiniai ir izotopiniai tyrimo metodai
Kristalinių uolienų petrografija
Kultūrinio kraštovaizdžio geografija
Kultūrinio kraštovaizdžio geografija
Kultūrologijos įvadas ir kultūros geografija
Kultūros paveldo tvarkymas
Kursinis darbas
Kursinis darbas (bendroji geologija)
Kursinis darbas (struktūrinė geologija)
Kursinis darbas (tiriamojo darbo mokslinis pranešimas)
Kvantinė relaksacijos teorija
Kvantinės mechanikos pradmenys
Kvartero geologija ir geomorfologija

L

Laboratorinių gyvūnų mokslas
Ląstelės biofizika
Ląstelės biologija
Ląstelių technologijos
Ląstelių technologijos
Lazeriai biologijoje ir medicinoje
Ledynų geologija
Lietuva Europoje
Lietuvos augalija
Lietuvos biologinė įvairovė
Lietuvos gamtinė geografija
Lietuvos gamtinė geografija
Lietuvos klimatas
Lietuvos socialinė ir ekonominė struktūra
Lietuvos vandenų geografija
Lietuvos visuomeninė geografija
Lyginamoji histologija
Loginiai ir matematiniai metodai geografijoje
Lotynų kalba

M

Magistro seminaras
Magminių uolienų petrologija
Maisto mikrobiologija ir biotechnologijos
Matematika
Matematika ir statistikos pagrindai
Matematinė analizė ir diferencialinės lygtys
Matematinė fiziologija
Matematinė kartografija
Matematinė statistika
Matematinės statistikos metodai hidrologijoje ir meteorologijoje
Matematinis geologinės informacijos apdorojimas
Medicinos mikrobiologija
Metaboliniai procesai
Metamorfinių uolienų petrologija
Meteometrija
Meteorologijos mokslinio darbo projektas
Meteorologijos pagrindai
Meteorologijos tiriamasis darbas
Meteorologijos tiriamasis darbas
Metinis mokslinis pranešimas
Miestų ekologija
Miestų geografija
Miestų geografija
Mikologijos pagrindai
Mikrobiologija
Mikrobiologijos pagrindai
Mikroklimatologija
Mikroorganizmų genetika
Mikroorganizmų genetika
Mineralogija ir kristalografija
Miško ekologija
Miškotvarka ir želdynų planavimas
Modernioji teorinė fizika
Mokomoji praktika (algologijos ir mikologijos)
Mokomoji praktika (bendrosios ir kvartero geologijos)
Mokomoji praktika (bestuburių zoologijos)
Mokomoji praktika (biologijos)
Mokomoji praktika (botanikos, mikologijos ir algologijos)
Mokomoji praktika (botanikos)
Mokomoji praktika (ekosistemų)
Mokomoji praktika (geoinžinerinių lauko tyrimų)
Mokomoji praktika (geologinio kartografavimo ir geofizikos)
Mokomoji praktika (geologinio kartografavimo orogeninėse srityse)
Mokomoji praktika (hidrologinė ir meteorologinė)
Mokomoji praktika (hidrologinė)
Mokomoji praktika (meteorologinė)
Mokomoji praktika (stratigrafinio ir facijinio pažinimo)
Mokomoji praktika (stuburinių zoologijos)
Mokomoji praktika (taikomosios ekologijos)
Mokomoji praktika (topografinė)
Mokomoji praktika (topokartografinė ir geomorfologinė)
Mokomoji praktika (zoologijos)
Mokslinė komunikacija anglų kalba
Mokslinio darbo metodologija
Mokslinio darbo organizavimas
Mokslinio darbo pagrindai
Mokslinio darbo praktika
Mokslinio darbo projektas
Mokslinio darbo projektas I/III d.
Mokslinio darbo projektas II/III d.
Mokslinio darbo projektas III/III d.
Mokslinio tiriamojo darbo metodologija
Mokslinio tiriamojo darbo praktika
Mokslinis seminaras
Mokslo tiriamasis darbas
Mokslo tiriamoji praktika
Mokslo tiriamojo darbo projektas
Molekulinė biofizika
Molekulinė biologija
Molekulinė biologija
Molekulinė biologija I/II d.
Molekulinė biologija II/II d.
Molekulinė evoliucija
Molekulinė ląstelių biologija
Molekulinė virusologija
Molekulinės biologijos modelinės sistemos
Molekulinės evoliucijos pagrindai
Molekulinės genetikos metodai
Molekulinės virusologijos pagrindai
Molekuliniai patogenezės mechanizmai
Molekuliniai simbiozės mechanizmai

N

Naftos ir dujų geologija
Naudingųjų iškasenų telkiniai
Naudingųjų iškasenų telkinių paieškos ir žvalgybos metodai
Naudingųjų iškasenų telkinių paieškos ir žvalgybos metodai
Nerūdinių naudingųjų iškasenų išteklių vertinimas
Neuroanatomija
Neurobiologija
Neurochemija
Neuroetika
Neurofiziologija
Neuroinformatika
Neuroinformatikos įvadas
Neurono biofizika
Nukleorūgščių chemija
Nuosėdinių uolienų facijos
Nuosėdinių uolienų petrografija
Nuosėdinių uolienų tyrimo metodai
Nuosėdų facijos
Nuotolinis kartografavimas

O

Okeanografija I/II d.
Okeanografija II/II d.
Onkogenetika
Organinė chemija
Organinių reakcijų mechanizmai
Organizmų filogenija ir sistematika

P

Pakitusio smegenų aktyvumo būsenos
Paleontologija
Paleontologiniai kvartero tyrimo metodai
Paleontologiniai prekvartero tyrimo metodai
Pamatai ir pagrindai
Parazitologija
Patogeninių mikroorganizmų biologija
Pedobiologija
Pedologija
Politinė geografija ir valstybės valdymas
Politologijos įvadas
Populiacijų ekologija
Populiacijų ir ekologinė genetika
Populiacijų modeliavimas
Populiacijų modeliavimas
Poveikis aplinkai ir monitoringas
Poveikis aplinkai ir monitoringas
Požeminio vandens išteklių įvertinimas
Požeminio vandens masės transporto modeliavimas
Pramoninė biotechnologija
Pramoninė mikrobiologija
Profesinė praktika
Profesinė praktika (botanikos)
Profesinė praktika (mokslo tiriamoji)
Profesinė praktika (zoologinė)
Profesinė praktika I
Profesinė praktika II
Prokariotinės ir eukariotinės ląstelės biotechnologijoje
Prokariotų molekulinė taksonomija
Psichofizika
Psichofiziologija

R

Regioninė hidrogeologija
Regionų ir miestų planavimas
Rekombinogenezė ir reparacija
Rekreacijos ir turizmo geografija

S

Saugomos biotos studijos
Saugomos teritorijos
Sedimentacinių baseinų analizė
Sedimentologija
Sedimentologija
Sekų stratigrafija
Sensorinių sistemų biofizika
Signalų molekulinė biologija
Signalų teorija
Signalų virsmų molekuliniai mechanizmai
Signalų virsmų molekuliniai mechanizmai
Sinoptinės meteorologijos pagrindai
Sintetinė biologija
Sistemų biofizika
Sistemų biologija
Smegenotyros metodai
Smegenovaizdos pagrindai
Smegenovaizdos pagrindai
Socioekonominė statistika
Sociogeografinių tyrimų metodika ir mokomoji praktika
Sociologijos įvadas
Specialieji inžineriniai geologiniai tyrimai
Specialios paskirties žemėlapiai
Specializuota meteorologinė informacija
Specializuota meteorologinė informacija
Streso ekologija
Struktūrinė geologija
Struktūrinė ląstelės biologija
Stuburinių gyvūnų apibūdinimo praktikumas
Stuburinių gyvūnų filogenija ir įvairovė
Stuburinių gyvūnų lyginamoji anatomija ir fiziologija
Stuburinių gyvūnų resursų valdymas
Stuburinių zoologija
Studijų įvadas
Studijų įvadas

Š

Šiuolaikinės kompiuterinės informacinės sistemos
Šiuolaikiniai biocheminės analizės metodai
Šlaitų stabilumo analizė

T

Taikomoji augalų genetika ir genomika
Taikomoji botanika
Taikomoji botanika
Taikomoji ekologija
Taikomoji entomologija
Taikomoji geochemija
Taikomoji hidrologija
Taikomoji kompiuterija
Taikomoji meteorologija
Taikomoji zoologija
Taikomoji zoologija
Taikomųjų tyrimų metodologija
Teminė kartografija
Teminė kartografija
Teorinė ir taikomoji stratigrafija
Teritorijos vystymo metodologija
Teritorijos vystymo reglamentavimas
Teritoriniai arealai ir tinklai
Tiesinė algebra ir analizinė geometrija
Tiesinė algebra ir geometrija
Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Tiriamojo darbo projektas
Topografiniai žemėlapiai
Topokartografija ir geomorfologija

U

Uolienų mechanika
Urbanizuotų teritorijų klimatas
Urboekologija

V

Vadyba šiuolaikinėje biotechnologijų įmonėje
Valdymo procesų biofizika
Valdymo procesų biofizika
Vandentvarka
Vandentvarka
Verslo pagrindai
Vėžio molekulinė biologija
Vyksmų modeliavimas
Virusologija
Vystymosi biologija
Vystymosi genetika
Visuomenės ir visuomeninės geografijos teorijos
Visuomeninė geografija

Z

Zoogeografija
Zoologijos mokslinio darbo projektas I/II d.
Zoologijos mokslinio darbo projektas II/II d.
Zoologinė sistematika

Ž

Žemėlapių naršyklės ir elektroninės paslaugos
Žemėlapių publikavimo technologijos
Žemėlapių sudarymo metodologija
Žemės fizikos pagrindai
Žemesnieji stuburiniai
Žemėtvarka ir kadastrai
Žiediniai augalai
Žmogaus anatomija
Žmogaus ekologija
Žmogaus fiziologija
Žmogaus genetika
Žmogaus genomo analizė
Žmogaus ir gyvūnų fiziologija
Žmogaus neuropsichologija